ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เบ้าตา*

   
90 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เบ้าตา, -เบ้าตา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบ้าตา[N] eye socket, Syn. กระบอกตา, Example: ผู้ที่มีอาการของไซนัสในกระดูกโหนกแก้ม จะปวดร้าวไปที่เบ้าตาและฟัน, Count unit: ข้าง, เบ้า, Thai definition: ส่วนของตาที่ลูกตาส่วนใหญ่ฝังอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบ้าตาน. กระบอกตา.
กระบอกตาน. เบ้าตา.
เจ้าฟ้า ๒น. ชื่อปูน้ำจืดชนิด Phricotelphusa sirindhorn Naiyanetr ในวงศ์ Potamidae กระดองและขาก้ามสีขาว เบ้าตาและขาสีม่วงอมดำ อาศัยอยู่บริเวณน้ำตกตามซอกหินบนภูเขาระดับสูง พบในจังหวัดระนอง ราชบุรี และเพชรบุรี.
เจ้าฟ้าหญิงสิรินธรน. ชื่อนกนางแอ่นขนาดเล็กชนิด Pseudochelidon sirintarae Kitti Thonglongya วงศ์ Hirundinidae เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ลำตัวสีดำเหลือบน้ำเงิน มีแต้มขาวตรงโคนหาง ตาและวงรอบเบ้าตาสีขาว ปากสีเหลือง เฉพาะตัวเต็มวัยขนหางคู่กลางมีแกนขนยื่นยาวออกไปคล้ายเส้นลวด ๒ เส้น เคยพบเฉพาะบริเวณบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์, ตาพอง ก็เรียก.
ตีทองน. ชื่อนกขนาดเล็กชนิด Megalaima haemacephala (Müller) ในวงศ์ Megalaimidae เป็นนกโพระดกที่เล็กที่สุด ตัวสีเขียว คอสีเหลือง อกสีแดง หน้าผากสีแดง วงรอบเบ้าตาสีเหลือง ทำรังในโพรงไม้ กินผลไม้ขนาดเล็ก เช่น ลูกไทร ลูกหว้า มักเกาะตามกิ่งไม้แห้งในที่สูง ๆ ร้องเสียง “ต้อง ๆ ” เป็นจังหวะสมํ่าเสมอ.
โป่งวิดน. ชื่อนกขนาดเล็กชนิด Rostratula benghalensis (Linn.) ในวงศ์ Rostratulidae ลักษณะทั่วไปคล้ายนกปากซ่อม ปากยาวแหลม วงรอบเบ้าตาและหางตาสีขาว ตัวสีนํ้าตาลลาย ตัวเมียมีขนาดใหญ่และสีเข้มสวยกว่าตัวผู้ เมื่อออกไข่จะปล่อยให้ตัวผู้ฟักไข่ตามลำพัง ทำรังเป็นแอ่งบนพื้นดิน อาศัยอยู่ตามท้องทุ่งที่แฉะ ๆ กินแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็ก.
สาลิกา ๑ชื่อนกขนาดเล็กชนิด Acridotheres tristis (Linn.) ในวงศ์ Sturnidae หัวสีดำ วงรอบเบ้าตาและปากสีเหลือง ลำตัวสีน้ำตาลเข้ม มีแต้มขาวที่ปีก ปลายหางสีขาว ทำรังแบบง่าย ๆ ด้วยกิ่งไม้ตามโพรงไม้ ง่ามไม้ หรือซอกอาคาร กินแมลงและผลไม้ พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย, เอี้ยง หรือ เอี้ยงสาลิกา ก็เรียก. (ป.; ส. ศาริกา).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periorbit; periorbitaเยื่อบุเบ้าตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periorbita; periorbitเยื่อบุเบ้าตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periorbital-รอบเบ้าตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periorbititisเยื่อบุเบ้าตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postorbital-หลังเบ้าตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lateral margin of orbitขอบเบ้าตาด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
superior orbital fissureรอยแยกเบ้าตารอยบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
suborbital; infraorbitalใต้เบ้าตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraorbitalเหนือเบ้าตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraorbital margin of orbitขอบเบ้าตาด้านบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbital process of palatine boneส่วนยื่นกระดูกเพดานปากจดเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbital surface of body of maxillaฟื้นผิวขากรรไกรบนด้านเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbitonasal-เบ้าตาร่วมจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbitotemporal-เบ้าตาร่วมขมับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ocular hypertelorism; hypertelorism, orbitalเบ้าตาห่างเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbit๑. เบ้าตา๒. ทางโคจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital๑. -เบ้าตา๒. -ทางโคจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital hypertelorism; hypertelorism, ocularเบ้าตาห่างเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medial margin of orbitขอบเบ้าตาด้านใน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
groove, infraorbitalร่องพื้นเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
intraorbitalในเบ้าตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inferior orbital fissureรอยแยกเบ้าตารอยล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
infraorbital; suborbitalใต้เบ้าตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infraorbital canalคลองพื้นเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
infraorbital foramenรูใต้เบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
infraorbital grooveร่องพื้นเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
infraorbital margin of orbitขอบเบ้าตาด้านล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hypertelorism, ocular; hypertelorism, orbitalเบ้าตาห่างเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypertelorism, orbital; hypertelorism, ocularเบ้าตาห่างเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orbitเบ้าตา [TU Subject Heading]
Orbital implantsเบ้าตาเทียม [TU Subject Heading]
Infraorbital Pointsขอบล่างของเบ้าตา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My eyeballs could've been sucked from their sockets!ลูกตาของฉันมันจะหลุดออกมาจากเบ้าตาอยู่แล้วนะ! Toy Story (1995)
Research suggests ocd involves oblems in communication between the frontal of the brain and the orbital cortex.ผลการวิจัยระบุว่าโรคOCD/Nเกี่ยวข้องกับปัญหาการสื่อสารระหว่าง สมองตรงหน้าผาก/Nกับสมองระหว่างเบ้าตา Compulsion (2005)
And Floyd hits this big slice into the clubhouse, and the ball hits old man Patterson right between the eyes.ฟลอยหวดลูกกอล์ฟเข้าไปในคลับเฮาส์ แล้วลูกกอล์ฟก็ซัดเข้าเบ้าตาของตาแก่ปีเตอร์สัน Fido (2006)
You could jam this fork into my eye socket right now and I wouldn't feel it.นายเอาส้อมนี่จิ้มเข้าเบ้าตาฉันได้เลย โดยที่ฉันจะไม่รู้สึกอะไร Numb (2007)
Apparently, the bullet lodged behind the eye.เห็นได้ชัดว่า กระสุนปืนมันทะลุด้านหลังเบ้าตา Veritas (2008)
The look on Skyler's face, she's sitting there, tears in her eyes thanking me for saving your life.สีหน้าของสกายเลอร์... ตอนที่เธอนั่ง น้ำตาเธอคลอเบ้าตา Peekaboo (2009)
Prominent brow points to a male.เบ้าตาที่ยื่นเห็นได้ชัด บ่งชี้ว่าเป็นเพศชาย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
You can do to eyes and sockets.กับการกระทำกับลูกนัยน์ตา และเบ้าตา The Eyes Have It (2009)
The eyeball is held in the socketลูกนัยน์ตาถูกยึดไว้กับเบ้าตา The Eyes Have It (2009)
These are pictures of john o'heron's eye sockets.นี่คือรูปเบ้าตา ของจอห์น โอแฮนรอน The Eyes Have It (2009)
He managed to avoid cutting the socketsเขาทำเพื่อเลี่ยง การตัดถูกเบ้าตา The Eyes Have It (2009)
-Is she bleeding from her ears yet?-มีเลือดออกจากเบ้าตารึยัง? Carriers (2009)
One shot, right through the eye?นัดเดียวทะลุเบ้าตา Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
What about the orbital bones?แล้วกระดูกเบ้าตาล่ะ? The Bittersweet Science (2011)
Shattered. Both victims' eye sockets were broken.แตกละเอียด เบ้าตาเหยื่อแตกทั้งคู่ The Bittersweet Science (2011)
I don't have a doctor on staff who does lobotomies.เราไม่มีหมอที่ผ่าตัดคนไข้โดยการเจาะสมองผ่านเบ้าตา Sucker Punch (2011)
He say she hits them right in the eye everytime.เขาบอกว่าทุกตัวถูกยิงที่เบ้าตา The Hunger Games (2012)
You've got to push the needle through the center of her right eye into the brain.แกต้องฉีดเข้าไปที่ กลางเบ้าตาขวา ตรงเข้าไปในสมอง Lockout (2012)
Was it Dillinger got shot through the eyeball or am I thinking of somebody else?เป็นดิลลิงเจอร์ที่ถูกยิงทะลุเบ้าตาใช่มั้ย หรือฉันคิดว่าเป็นคนอื่น? Seven Psychopaths (2012)
Moe Greene got shot through the eyeball in The Godfather.โม กรีน ถูกยิงทะลุเบ้าตา ในเรื่อง The Godfather. Seven Psychopaths (2012)
Somebody in real life got shot through the eyeball.ใครบางคนในชีวิตจริงถูกยิงทะลุเบ้าตา Seven Psychopaths (2012)
Well, no, Larry, many people in real life have got shot through the eyeball.คือ ไม่ แลร์รี่ มีหลายคนในชีวิตจริง ถูกยิงทะลุเบ้าตา Seven Psychopaths (2012)
One of them's bound to go through somebody's fucking eyeball.นัดนึงต้องทะลุเบ้าตาใครสักคนอยู่แล้ว Seven Psychopaths (2012)
Eyeball. Eyeball, eyeball, eyeball.เบ้าตาๆๆๆ Seven Psychopaths (2012)
You ever shoot a guy in his eyeball?นายเคยยิงเบ้าตาใครมั้ย? Seven Psychopaths (2012)
"please, shoot her fucking eyeballs out." Those were his exact words."ได้โปรด ยิงเบ้าตาเธอให้กระจุย" นั่นคือคำพูดเขาเป๊ะๆ Seven Psychopaths (2012)
First it's should we or shouldn't we shoot this chick through the eyeballs, and second, it's you've gone soft...ทีแรกก็เราควรหรือไม่ควรจะยิงสาวนี่ที่เบ้าตา ต่อมา นายก็ค่อย... Seven Psychopaths (2012)
No, that's your technique, and if that doesn't work, you can always take your thumb, jam it in his eye socket, and twist till you hit his brain.ไม่ มันเป็นเทคนิคของคุณต่างหาก และถ้ามันไม่ได้ผล คุณสามารถใช้นิ้วหัวแม่มือ จิ้มเข้าไปในเบ้าตาเขา แล้วทะลวงเข้าไปให้ถึงสมองเลย Super (2012)
If there was orbital cortex damage from the accident, it would help explain why killing is his release.ถ้ามีความเสียหายที่สมองระหว่างเบ้าตา จากอุบัติเหตุ นั่นช่วยอธิบายได้ว่า ทำไมการฆ่าถึงทำให้เขารู้สึกปลดปล่อย A Family Affair (2012)
He sustained a concussion, two cracked ribs, and a small fracture to his left orbital bone.เขาได้รับความกระทบกระเทือน กระดูกซี่โครงร้าวไป 2 ที่ และเบ้าตาซ้ายแตกไปเล็กน้อย Doubt (2012)
Probably with the lateral aspect of the super orbital margin and the zygomatic arch.บางทีอาจเกิดจาก ขอบเบ้าตาด้านบน และโค้งกระดูกโหนกแก้ม The Gunk in the Garage (2012)
Her jaw, orbital bones were fractured in several places.ขากรรไกรเธอ กระดูกเบ้าตา หักไปหลายที่ The Apprenticeship (2012)
Numerous deep incisions to the glabella, superorbital ridges, zygomatic arches...มีรอยตัดลึกหลายรอย ที่บริเวณแสกหน้า แนวสันเหนือเบ้าตา กล้ามเนื้อโครงโหนกแก้ม The Method in the Madness (2012)
Based on... angular eye orbits and a large mastoid process, the decedent is male.มุมของเบ้าตา และกระดูกกกหูขนาดใหญ่ ผู้ตายเป็นเพศชาย The Bod in the Pod (2012)
Orbit shape-square.รูปร่างเบ้าตาThe Ghost in the Machine (2012)
Well, if I put an arrow through Loki's eye socket,อือ ถ้าได้ยิงธนู เจาะเข้าเบ้าตาโลกิ The Avengers (2012)
♪ I spit in your eye#จะเอาให้เบ้าตากระเด็น# Feud (2013)
But since he suffered a prior heart attack and, given that he landed on his back, the injuries to his right supraorbital margin...แต่เนื่องจากเขาหัวใจวายซ่ะก่อน และ ทำให้เขาเอาหลังลงพื้น การบาดเจ็บ เกิดที่ขอบเหนือเบ้าตาขวา... The Shot in the Dark (2013)
Well, Vesalius looped a rope around the back of the cranium and up through the orbital cavity to pull the body up to a standing position.เอาล่ะ เวซาบิอัสคล้องเชือกเป็นห่วง รอบด้านหลังกะโหลก ไปจนถึงเบ้าตา เพื่อจะดึงลำตัวขึ้น ให้อยู่ในท่ายืน The Corpse on the Canopy (2013)
I'll get the skull so you can take a swab, see if there are any remnants of the weapon used inside the orbital socket.เผื่อว่าจะมีร่องรอยของ อาวุธที่ใช้ฆ่า อยู่ในเบ้าตาของกระโหลก The Doll in the Derby (2013)
Both victims sustained fatal puncture wounds to the skull via the eye socket.เหยื่อทั้งสองคนมีบาดแผลร้ายแรง ที่กระโหลกจากเบ้าตาของผู้ตาย Arkham (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eye socket[N] เบ้าตา
socket[N] เบ้าตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blepharospasmกล้ามเนื้อรอบเบ้าตากระตุก
eye socketเบ้าตา
eyeholen. เบ้าตา,ช่องสำหรับมอง,รูสำหรับสอดเข็ม ด้าย เชือกหรืออื่น ๆ
orbit(ออร์'บิท) n. วงโคจร,วิถีโคจร,วิถีทาง,เขตอิทธิพล,เบ้าตา,ขอบตา,ตา. vt.,vi. โคจร, See also: orbital adj. orbiter n., Syn. path,circuit
socket(ซอค'คิท) n. เบ้า,ส่วนบุ๋มสำหรับรองรับกระบอกตา,เบ้าตา,เบ้าข้อต่อ,โพรง,ส่วนกลาง,รู,ปลั๊กตัวเมีย,เบ้าปลายกระดูก,เบ้าเสียบ,ปลอกเสียบเสาธง,ปลอกเสียบเทียนไข vt. ทำเบ้าให้กับ...,ตีลูกกอล์ฟด้วยปลายไม้กอล์ฟ

English-Thai: Nontri Dictionary
eyehole(n) กระบอกตา,เบ้าตา
orbit(n) จักรราศี,วงโคจร,วิถีทาง,เบ้าตา,ขอบตา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top