Search result for

*เงินลงทุน*

(68 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เงินลงทุน, -เงินลงทุน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินลงทุน[N] investment, See also: investment fund, Syn. เงินทุน, Example: โรงงานขนาดเล็กแห่งนี้ใช้เงินลงทุนในการก่อตั้งมากพอๆ กับโรงงานขนาดกลาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repatriation๑. การส่งกลับประเทศเดิม๒. การส่งเงินลงทุนกลับประเทศเดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Venture capitalเงินลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]
Investmentเงินลงทุน [การบัญชี]
Temporary investmentเงินลงทุนชั่วคราว [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, run fund is covered for the next two months.นำเงินลงทุนมาสำรอง สำหรับสองเดือนข้างหน้า Pilot (2008)
Sir, I know Mr. Wayne is curious about how his trust fund gets replenished but, frankly, this is embarrassing.ท่านครับ, ผมรู้ว่าคุณเวนย์เค้ากังวลเกี่ยวกับ เงินลงทุนของเค้าจะถูกเติมเต็มอย่างไร ...แต่, พูดตรง ๆ นะครับ, แบบนี้มันน่าขายหน้า The Dark Knight (2008)
I'm good with calculation. I handled all their investments.ผมเก่งเรื่องการคำณวณนะ เงินลงทุนทั้งหมด The Dark Knight (2008)
I started my own investment fund.ผมกำลังเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับกองเงินลงทุนอยู่ครับ Home Is the Place (2009)
If we act now, we make at least triple our investment.ถ้าเราเริ่มตอนนี้ เราสามารถทำกำไรได้อย่างน้อย3เท่าของเงินลงทุน The Wrath of Con (2009)
Can I touch it? Never touch the investments, Lloyd.อย่าแตะต้องเงินลงทุนลอยด์ Episode #3.5 (2009)
And we make at least triple our investment.แล้วก็จะสามารถทำกำไรได้อย่างน้อยสามเท่าของเงินลงทุน Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
With all these investments from the party,ด้วยเงินลงทุนทั้งหมดที่ได้จากงานเมื่อคืน Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
This investment by the Banking Clan will create unimaginable new war profits, the largest droid factory ever built.ด้วยเงินลงทุนนี่จากกลุ่มธนาคาร จะสร้างผลกำไรใหม่จากสงคราม ที่ไม่อาจจะจินตนาการได้ โรงงานผลิตดรอยด์ที่ใหญ่ที่สุด เท่าที่เคยสร้างมา Senate Spy (2009)
And then he went on to his second business venture, which was an online Rolodex that he got thrown out of by Case Equity.แล้วเขาก็คุยต่อเรื่องธุรกิจ อย่างที่สองของเขา เป็นเวบRolodexออนไลน์ แต่พวกสนับสนุนเงินลงทุนไม่สนใจ The Social Network (2010)
How long until he dies, taking with him your investment?จะนานซักแค่ไหนกัน ที่มันจะยัดร่างตัวเองลงหลุม แล้วลากเงินลงทุนนั้นลงไปด้วย Sacramentum Gladiatorum (2010)
Yeah, listen, they use the flash-forwards to determine the outcome of a particular event, then put money on a sure thing.ใช่แล้ว ฟังน่ะ พวกมันใช้ภาพอนาคต เพื่อตัดสินใจหารายได้ จากบางเหตุการณ์ แล้วใช้เงินลงทุนในเฉพาะเรื่อง ที่เขาแน่ใจแล้ว Countdown (2010)
An investment.- เป็นเงินลงทุนค่ะ Episode #1.1 (2010)
I thought you said you had money invested with Kai.คุณเคยพูดว่ามีเงินลงทุน ในกิจการของคาอิ The Fugitive: Plan B (2010)
But, if only you consider doubling your initial investment amount.แต่ว่า.. คุณต้องลงเงินลงทุนเพิ่มเป็นสองเท่าเท่านั้นนะครับ Oh! My Lady (2010)
I hope the funding would be raised successfully.ฉันคิดว่าเราน่าจะได้เงินลงทุนก้อนนั้น Episode #1.10 (2010)
This investment was so hard to secure... so we needs to put all our effort into it.กว่าจะได้เงินลงทุนนั้นเป็นเรื่องยาก ดังนั้นเรามาร่วมพลังกันทำให้ดีที่สุดเถอะ Episode #1.10 (2010)
But I heard you acquired an investor.แต่ได้ยินมาว่าคุณได้เงินลงทุนแล้ว Episode #1.11 (2010)
Now... if this company continues to bully Yoon Gae Hwa, tell him that I will take all of my investment back.จากนี้ไป.. ถ้าบริษัทปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้กับยุนเกฮวาอีก บอกเขาด้วยนะ ว่าฉันจะเอาเงินลงทุนของฉันคืน Episode #1.12 (2010)
But... he won't really pull out the investment, would he?เขาจะไม่ถอนเงินลงทุนไปจริงๆ ใช่มั้ย? Episode #1.13 (2010)
The investment. Pull out.เงินลงทุนของคุณ ถอนมันออกมาซะ Episode #1.13 (2010)
But, if I really pull out of the investment, they will definitely panic, right?ไม่สิ แต่จริงๆ แล้ว ถ้าผมถอนเงินลงทุนออกมา ที่นั่นคงจะต้องวุ่นวายกันใหญ่ใช่มั้ย? Episode #1.13 (2010)
That's why... he needs some funding.นั่นเป็นสิ่งที่... เค้าต้องการเงินลงทุน Episode #1.8 (2010)
So, please tell your father clearly, that there won't be any funds to help him out for a while.ดังนั้นโปรดบอกพ่อของคุณให้ชัดเจนด้วย ว่าจะไม่มีเงินลงทุนใด ๆ ช่วยท่านได้ตอนนี้ Episode #1.8 (2010)
A senior I know, tried to buy up a new rapid growth stock and lost everything after being conned by a fellow investor.รุ่นพี่ที่ผมรู้จัก เคยลงทุนกับกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง ผมต้องสูญเงินลงทุนทั้งหมดเพราะเขา Episode #1.11 (2010)
It seems Kang Yoon Chul transferred Hong Tae Gyun's investment into... an American bank where his wife works.ดูเหมือนว่า กัง ยุน ชุล จะต้องใช้ชื่อปลอมโอนเงินลงทุน ไปให้กับ ฮง แท กยุน ที่บัญชีธนาคารของเขา... ที่อยู่ที่ธนาคารซึ่งภรรยาของเขาทำงานอยู่ Episode #1.12 (2010)
It came from the office of the guy that handled my secret fund.ผมพบมันที่ออฟฟิศของไอ้สารเลวคนที่ดูแลเงินลงทุนลับของผม Episode #1.12 (2010)
[Haeshin New Town Development Documents] [(Company Confidential)][สัญญากู้เงินลงทุน โครงการ แฮชิน เมื่องใหม่] Episode #1.13 (2010)
[Haeshin New Town Development Project Contract Agreement] [Haeshin New Town Development Project][แฮชินเมืองใหม่ เงินลงทุน 9 หมื่นล้านวอน] [ 7 กรกฏาคม 2010] Episode #1.13 (2010)
I need investment capital.ผมต้องการเงินลงทุน Surface Tension (2011)
There are indications of corrupt lobbying, and your investment capital, you cannot clearly detail the source of a major portion of it.มีข้อบ่งชี้ว่ามีการวิ่งเต้น แล้วก็เงินลงทุนของคุณ คุณไม่สามารถแจงรายละเอียด ของแหล่งเงินทุนใหญ่ได้ Midas (2011)
No, I invested all their money. They won't return my calls.ไม่ ฉันได้ใช้เงินลงทุนพวกเขาทั้งหมด พวกเขาจะไม่กลับมา Tower Heist (2011)
Therefore I was not able to say easily, that you should pull out the capital for the resortดังนั้นมันคงเป็นไปได้ยาก ที่จะให้คุณถอนเงินลงทุนจากการทำรีสอร์ท Episode #1.2 (2011)
With only a few words, the representative has thrown around four hundred million won.คุณซูแค่พูดไม่กี่คำก็ทำให้ได้เงินลงทุนมา 400,000,000 แสนล้าน Episode #1.4 (2011)
The way I found out was... this guy's invested his money in a couple ounces of smack... wants Kenny to come in with him.วิธีที่ผมพบก็คือ ... ผู้ชายคนนี้ของเงินลงทุนของเขาในสองสามออนซ์ตี ... เคนนีต้องการที่จะมาอยู่กับเขา Killing Them Softly (2012)
Cash me out of the fund.คืนเงินลงทุนฉันมา Whores Don't Make That Much (2012)
He pulled his money from the fund in a hurry.เขาถอนเงินลงทุนอย่างเร่งรีบ P.S. You're an Idiot (2012)
I think you need to pull your investment from Martin/Charles.ผมคิดว่า คุณต้องถอนเงินลงทุน ออกจากมาร์ติน ชาร์ล That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)
As proof that he should pull his investment.เป็นหลักฐาน ว่าเขาควรถอนเงินลงทุน That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)
Well, good, because I never really took your petty little threats seriously.กองเงินลงทุน อันไร้ประโยชน์ของคุณอีกต่อไป ก็ดี เพราะฉันไม่เคยถือเอา Duress (2012)
- on your trust fund. - Oh, really?-บนเงินลงทุนของลูก \ โอ้ว จริงหรอ? Destiny (2012)
Which means he was working on behalf of the company, regardless of where the capital came from.ซึ่งหมายความว่าเขากำลังทำงาน ในนามของบริษัท, ทั้งๆที่รู้ว่า เงินลงทุนมาจากที่ไหน Forgiveness (2012)
But I told Jess that I could get investors for her applesauce company, so that she could stop taking clients for money and make a go of it.แต่ผมบอกเจสว่า ผมสามารถหาเงินลงทุน สำหรับบริษัทซอสแอปเปิ้ล ดังนั้นเธอสามารถหยุด หาลูกค้าเพื่อเงินและลืมมันไป The Method in the Madness (2012)
All right, so what's the minimum investment?เอาล่ะ แล้ว จะต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ Pain & Gain (2013)
What's the maximum investment?ต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่นะ Pain & Gain (2013)
All I need is an investment from a firm like yours to help me get it off the ground.ที่ฉันต้องการคือเงินลงทุน ให้ฉันพัฒนามันได้ 2 Pi R (2013)
We'll help you raise the venture capital funds you lost.เราจะช่วยคุณในการเพิ่มเงินลงทุนที่คุณเสียไป One Percent (2013)
Look, they just need $2.6 billion in seed money.ดูสิ ต้องใช้เงินลงทุนเพียง 2.6พันล้านลอลล่าร์ The Fact in the Fiction (2013)
Torpedo the Initiative's investments?ตอร์ปิโด เงินลงทุนของ Initiative น่ะเหรอ? Masquerade (2013)
Did you pour all of Trask's funds into EuroUnion Securities?คุณทุ่มเงินลงทุนของทราสก์ เข้าตลาดหลักทรัพย์ยูโรใช่ไหม? Masquerade (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนเงินลงทุน[n. exp.] (jamnūan ngoen longthun) EN: investment   
เงินลงทุน[n. exp.] (ngoen longthun) EN: investment   FR: investissement [m]
เงินลงทุนจากต่างประเทศ[n. exp.] (ngoen longthun jāk tāngprathēt) EN: foreign investment   
เงินลงทุนในหลักทรัพย์[n. exp.] (ngoen longthun nai laksap) EN: investment in securities   
เงินลงทุนเพื่อการเก็งกำไร[n. exp.] (ngoen longthun pheūa kān kengkamrai) EN: hedge fund   
เงินลงทุนระยะสั้น [n. exp.] (ngoen longthun raya san) EN: short-term investment   
เงินลงทุนระยะยาว[n. exp.] (ngoen longthun raya yāo) EN: long-term investment   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
investment[N] เงินลงทุน, Syn. stake, ante

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
investment(อินเวสทฺ'เมินทฺ) n. การลงทุน,เงินลงทุน,การมอบอำนาจหน้าที่,การมอบตำแหน่ง,สิ่งปกคลุม,เสื้อผ้าอาภรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
investment(n) การลงทุน,การซื้อหุ้น,เงินลงทุน,การให้,การมอบตำแหน่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
短期投資[たんきとうし, tankitoushi] เงินลงทุนระยะสั้น
出資[しゅっし, shusshi] ออกเงินลงทุน

German-Thai: Longdo Dictionary
mit einem Aufwand von etw.(phrase) ด้วยมูลค่าลงทุนของหรือเป็นจำนวน เช่น Mit einem Aufwand von mehreren Millionen Euro baute die Stadt ein neues Theater. = ด้วยเงินลงทุนจำนวนหลายล้านยูโร เมืองได้สร้างโรงละครแห่งหนึ่งขึ้นใหม่

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top