Search result for

*อุ่น*

(242 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อุ่น,-อุ่น-, *อุ่น*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
2[ไทย] ในเวลาว่างของฉัน.ฉันมักใช้เวลาไปกับการนอนหลับ.เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน.จากการเหนื่อยล้าในวันปกติ.การได้นอนหลับพักผ่อนคือความสุขที่ฉันต้องการมาก.มันเหมือนได้เดินในสวนดอกไม้ อากาศเย็นสบาย.และจะมีความสุขมากถ้าเป็นการนอนในฤดูหนาว.ฉันจะขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆอากาศเย็นๆ.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุ่น    [V] heat up, See also: warm up, Example: หล่อนซื้อเตาไมโครเวฟมาอุ่นกับข้าวยามรีบด่วน, Thai definition: ทำให้ร้อน
อุ่น    [ADJ] warm, See also: tepid, lukewarm, Example: ยิ่งดึกอุณหภูมิบนภูเขาก็ยิ่งหนาวเย็น จนพวกเราต้องก่อไฟผิง เพื่อเอาไออุ่น, Thai definition: ค่อนข้างร้อน, ไม่ร้อนไม่หนาว
อุ่น    [V] be warm, Example: วันนี้หิมะเพิ่งละลาย อากาศก็เริ่มอุ่นขึ้น อีกไม่นานฤดูใบไม้ผลิก็จะมาเยือน
อุ่น    [ADJ] warm, Example: ผู้ที่มีอาการท้องเสียควรดื่มน้ำชา หรือกาแฟอุ่นๆ เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจให้สูบฉีดเลือดดีขึ้น
อบอุ่น    [V] be pleasantly warm, See also: be warm as toast, Syn. อุ่นสบาย, Example: บริเวณแถบเขตศูนย์สูตรจะมีอุณหภูมิอบอุ่น มีอาหารอุดมสมบูรณ์สำหรับนกที่อพยพมา
อบอุ่น    [ADJ] warm, See also: genial, friendly, good-natured, Example: ผมคือสามัญชนคนธรรมดาที่มีความสุขแจ่มใส อยู่ท่ามกลางครอบครัวอันอบอุ่น
อุ่นใจ    [V] feel relieved, See also: be at ease, feel comfortable, Syn. ผ่อนคลายใจ, Example: ฉันรู้สึกอุ่นใจ สบายใจ เมื่อฉันอยู่ใกล้แม่ของฉัน, Thai definition: รู้สึกสบายใจขึ้น
ไออุ่น [N] warmth, Example: นกเค้าแมวตัวใหญ่ซุกตัวอยู่ในไออุ่นของปีกที่ห่มคลุมตัวเอง, Thai definition: ความร้อนที่ระเหยจากกายของคน
อบอุ่นใจ    [V] feel comforted, See also: feel hearty, feel warm, Ant. ว้าเหว่, Example: เด็กจะรู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขถ้ารู้ว่าบิดามารดาเอาใจใส่และสนใจในตัวเด็ก, Thai definition: ปราศจากความว้าเหว่
เลือดอุ่น [ADJ] warm-blooded, Ant. เลือดเย็น, Example: มนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่นที่ฉลาดที่สุด, Thai definition: เรียกสัตว์มีกระดูกสันหลังที่สามารถคงอุณหภูมิของร่างกายไว้ได้โดยไม่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของสภาวะแวดล้อม
ความอบอุ่น    [N] warmth, See also: proximity, closeness, Ant. ความว้าเหว่, Example: นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ศึกษาพบว่าเด็กที่ขาดความอบอุ่นใกล้ชิดจากมารดาในตอนเริ่มต้นชีวิตจะมีความบกพร่องหลายอย่างเกิดขึ้นทางด้านจิตใจ
ความอบอุ่น    [N] warmth, See also: heat, Example: ชาวบ้านเอากิ่งไม้แห้งมาก่อไฟให้เกิดความอบอุ่น, Thai definition: ความอุ่นสบายของอากาศ
อุ่นเครื่อง    [V] warm up, Syn. ฝึกซ้อม, เตรียมพร้อม, Example: การประกวดนางสาวไทยได้เริ่มอุ่นเครื่อง โดยคัดตัวรอบแรกไปแล้ว, Thai definition: ฝึกซ้อมก่อนแข่งขันจริง
อุ่นหนาฝาคั่ง    [ADV] abundantly, See also: grandly, Syn. มากมาย, คับคั่ง, Ant. เบาบาง, เล็กน้อย, Example: รัฐบาลยังคงได้รับแรงศรัทธาจากประชาชนอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง แม้ว่าจะยังไม่มีผลงานอะไรออกมาชัดเจน
สัตว์เลือดอุ่น    [N] warm-blooded animal, Syn. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, Ant. สัตว์เลือดเย็น, Example: ผิวหนังของสัตว์เลือดอุ่นเป็นตัวกลางในการรับหรือถ่ายความร้อนของร่างกาย, Thai definition: สัตว์ที่อุณหภูมิคงที่เป็นอิสระจากอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมและสามารถควบคุมและรักษาอุณหภูมิให้คงที่ตลอดเวลา
เครื่องทำน้ำอุ่น    [N] water heater

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลือดอุ่นน. สัตว์มีกระดูกสันหลังที่สามารถคงอุณหภูมิของร่างกายไว้ได้โดยไม่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของสภาวะแวดล้อม เช่นคน นก เรียกว่า สัตว์เลือดอุ่น.
อบอุ่นว. อุ่นสบาย
อบอุ่นโดยปริยายหมายความว่า ปราศจากความว้าเหว่.
อุ่นก. ทำให้ร้อน เช่น อุ่นแกง.
อุ่นว. ค่อนข้างร้อน เช่น ตัวอุ่น, ไม่ร้อนนักไม่หนาวนัก เช่น อากาศอุ่น, อุ่น ๆ ก็ว่า.
อุ่นกายสบายใจว. มีความรู้สึกสุขสบายทั้งกายและใจ.
อุ่นเครื่องก. เดินเครื่องยนต์ไว้จนถึงระดับที่เครื่องจะทำงานได้ดี
อุ่นเครื่องออกกำลังกายหรือฝึกซ้อมชั่วขณะก่อนเริ่มการแข่งขัน, ฝึกซ้อมก่อนแข่งขันจริง.
อุ่นใจว. มีความรู้สึกสบายใจขึ้น, มีความมั่นใจ, ไม่มีกังวล, เช่น มีเงินมากอยู่ในกระเป๋าทำให้อุ่นใจ.
อุ่นหนาฝาคั่งว. มั่นคง, มีหลักฐานเป็นที่พักพิงมั่นคง, เช่น มีฐานะอุ่นหนาฝาคั่ง
อุ่นหนาฝาคั่งมากมายคับคั่ง เช่น งานนี้มีผู้คนมา.
อุ่นอกอุ่นใจว. มีความรู้สึกสบายอกสบายใจและมีความมั่นใจขึ้น เช่น อยู่ใกล้ ๆ ผู้ใหญ่รู้สึกอุ่นอกอุ่นใจ.
คีรีบูนน. ชื่อนกขนาดเล็กหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Fringillidae เป็นนกที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ปากสั้นหนาแข็งแรง ลำตัวอ้วนป้อม คล้ายนกจาบปีกอ่อน ขนลำตัวมีหลายสี ขาค่อนข้างยาวบอบบาง กินเมล็ดพืช ถิ่นกำเนิดส่วนใหญ่อยู่ในเขตอบอุ่น เช่น ทวีปยุโรป ตอนเหนือของทวีปเอเชีย นิยมเลี้ยงในกรง ร้องเสียงไพเราะ เช่น ชนิดสีเหลือง [ Serinus pusillus (Pallas)].
จะละเม็ด ๒น. ชื่อเต่าทะเลชนิด Caretta caretta Linn. ในวงศ์ Cheloniidae หัวโตกว่าเต่าทะเลชนิดอื่น เกล็ดกระดองหลังแถวข้างมี ๕ ชิ้น กระดองสีนํ้าตาลหรือนํ้าตาลแดง ท้องสีขาวครีม พบในมหาสมุทรแปซิฟิก เขตนํ้าอุ่นของมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดีย พบน้อยในอ่าวไทย, เรียกไข่เต่าทะเลทุกชนิด ว่า ไข่จะละเม็ด.
แช่ก. ใส่ลงในนํ้าหรือของเหลวอย่างอื่น ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เช่น เอาเท้าแช่น้ำอุ่น แช่ข้าว กุ้งแช่น้ำปลา, ใส่ไว้ในน้ำแข็ง หรือตู้ทำความเย็นเป็นต้น เช่น เอาปลาแช่น้ำแข็ง เอาผักแช่ตู้เย็น, โดยปริยายใช้หมายถึง อาการที่ชักช้าอยู่กับที่เกินสมควรโดยไม่จำเป็น เช่น ไปนั่งแช่อยู่ได้.
ทาก ๑น. ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพวกปลิง ในชั้น Hirudinea ลำตัวกลมยาวเป็นปล้อง ยืดหดได้มาก อาศัยบนบก ตามป่า ต่อมน้ำลายสร้างสารฮิรูดิน (hirudin) เมื่อดูดกินเลือดสัตว์เลือดอุ่นทำให้เลือดไม่แข็งตัว เช่น ชนิด Haemadipsa interrupta Moore ในวงศ์ Haemadipsidae, ปลิงบก ก็เรียก.
นก ๑น. ชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่น มี ๒ เท้า ๒ ปีก และมีขนปกคลุมร่างกาย ออกลูกเป็นไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว.
นวม ๑น. สิ่งที่มีของอ่อนนุ่มอยู่ข้างใน เพื่อให้ความอบอุ่นหรือเพื่อป้องกันการเสียดสี การกดดัน การกระทบกระทั่งเป็นต้น เช่น เสื้อนวม เกราะนวม, เรียกผ้าห่มนอนที่มีลักษณะเช่นนั้น ว่า ผ้านวม, เรียกกานํ้าที่มีนวมหุ้มเพื่อเก็บความร้อนไว้ได้นาน ว่า กานวม.
น้ำพุน. นํ้าใต้ดินที่ผุดพุ่งขึ้นมาเหนือพื้น มีอุณหภูมิตํ่ากว่าอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์, ถ้ามีอุณหภูมิสูงกว่า ซึ่งมีตั้งแต่อุ่น ๆ จนถึงเดือดพล่าน เรียกว่า นํ้าพุร้อน, นํ้าที่ผุดขึ้นมาในลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น.
บ่มก. ทำให้สุกหรือให้แห้งด้วยความอบอุ่น เช่น บ่มผลไม้ บ่มใบยา
ปลิง ๑(ปฺลิง) น. ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิด ในชั้น Hirudinea ลำตัวกลมยาว ยืดหดได้ เกาะคนหรือสัตว์เลือดอุ่นเพื่อดูดกินเลือด ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน้ำจืด เช่น ปลิงควาย ( Hirudo medicinalisLinn.), ปลิงเข็ม[ Hirudinaria manillensis (Lesson)].
เป็นเพื่อนว. อาการที่อยู่ด้วยหรือไปด้วยเพื่อให้มีความอุ่นใจ.
ผ้านวมน. ผ้าห่มที่มีของอ่อนนุ่มเช่นสำลีอยู่ข้างในเพื่อให้ความอบอุ่น.
ผิงก. ทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยวิธีอังไฟ เรียกว่า ผิงไฟ, ทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยแดด เรียกว่า ผิงแดด
ฟัก ๒ก. กกไข่ให้เป็นตัว, ทำให้ไข่อบอุ่นเพื่อให้เป็นตัว.
ไฟธาตุน. ไฟที่โบราณถือว่ามีในร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและย่อยอาหาร.
แมวน้ำน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในวงศ์ Phocidae ไม่มีใบหู และในวงศ์ Otaliidae มีใบหู ทั้ง ๒ วงศ์ รูปร่างอ้วนใหญ่ มีหนวดคล้ายแมว ขาคล้ายพาย คู่หน้าสั้น คู่หลังลู่ไปตามลำตัว ใช้ว่ายน้ำและคืบคลานหรือกลิ้งตัวไปตามพื้นได้ดี หางเป็นติ่ง อาศัยอยู่ตามชายฝั่งในเขตอบอุ่นหรือเขตหนาว กินปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ ชนิดที่แพร่หลาย คือ ชนิด Phoca vitulina (Linn.).
ร่มโพธิ์ร่มไทรน. ที่พึ่ง, ผู้ที่ให้ความคุ้มครองและความอบอุ่นใจ, เช่น พ่อแม่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูก.
ลมบกน. ลมที่พัดออกจากฝั่งไปสู่ทะเลในเวลากลางคืน เนื่องจากอุณหภูมิของนํ้าทะเลอุ่นกว่าอุณหภูมิของพื้นดินที่อยู่ใกล้เคียง อากาศเหนือผิวนํ้าจะลอยตัวสูงขึ้น อากาศจากพื้นดินจึงพัดเข้าไปแทนที่.
สารท ๒, สารทฤดู(สาด, สาระทะรึดู) น. ฤดูใบไม้ร่วง, ในประเทศเขตอบอุ่นทางซีกโลกเหนือ ซึ่งแบ่งฤดูกาลออกเป็น ๔ ฤดู คือ ฤดูหนาว (เหมันตฤดู) ฤดูใบไม้ผลิ (วสันตฤดู) ฤดูร้อน (คิมหันตฤดู) และฤดูใบไม้ร่วง (สารทฤดู) นั้น ฤดูใบไม้ร่วงเริ่มต้นในเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน.
อุณห-, อุณหะ(อุนหะ-) ว. ร้อน, อบอุ่น.
อุษณ-(อุดสะนะ-) ว. ร้อน, อบอุ่น.
อุษมะ, อุษมัน(อุดสะมะ, อุดสะมัน) น. ไอ, ไออุ่น.
อุสุมน. ไอ, ไออุ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preheat coilคอยล์อุ่นอากาศล่วงหน้า มีความหมายเหมือนกับ preheater [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
preheat timeเวลาอุ่นก่อนเชื่อม, เวลาอุ่นก่อนวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
preheaterชุดทำให้อุ่นล่วงหน้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-heat timeเวลาปล่อยกระแสอุ่นหลังเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
post-heating currentกระแสอุ่นหลังเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
post-heating forceแรงกดอุ่นหลังเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
post-heating pressureความดันอุ่นหลังเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
post-heating pressure timeเวลาคงความดันอุ่นหลังเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
preheating allowanceระยะเผื่ออุ่นก่อนวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
preheating currentกระแสอุ่นก่อนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
preheating gateช่องอุ่น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
preheating lossระยะหดขณะอุ่นก่อนวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
preheating oxygenออกซิเจนใช้อุ่น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
preheating temperatureอุณหภูมิอุ่นก่อนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
reheaterอุปกรณ์อุ่นอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
reheating coil; tempering coilคอยล์อุ่นอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
regeneration systemระบบอุ่นอากาศเข้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
regeneration systemระบบอุ่นอากาศเข้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifold heat control valve; heat control valveลิ้นอุ่นไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankcase heaterอุปกรณ์อุ่นน้ำมันหล่อลื่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
global warmingการอุ่นขึ้นของโลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
global warmthความอบอุ่นของโลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flash welding with preheatingการเชื่อมวาบแบบอุ่นก่อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
teporความอุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temperateเขตอบอุ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
thermonastyการบานเมื่ออุ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tempering coil; reheating coilคอยล์อุ่นอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
heated-air systemระบบอุ่นอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
heat control valve; manifold heat control valveลิ้นอุ่นไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
heat riserช่องอุ่นไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
warm colourสีอุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Global warmingการอุ่นขึ้นของโลก [TU Subject Heading]
Mooney viscosityความหนืดของยางดิบหรือยางคอมพาวด์ ทดสอบด้วยเครื่องวัดความหนืด Mooney viscometer ซึ่งเครื่องวัดดังกล่าวมีจานโลหะหมุนอยู่ในห้องใส่ยางภายใต้อุณหภูมิและความ ดันตามที่กำหนดไว้ การหมุนของจานโลหะในยางทำให้เกิดแรงบิด (torque) ขึ้น และจะขับให้สปริงรูปตัวยูเกิดการเคลื่อนที่ ใช้ไมโครมิเตอร์วัดขนาดการเคลื่อนที่ให้ออกมาเป็นมาตรที่เรียกว่า Mooney Viscosity เช่น 50 ML 1+4 (100C) 50 หมายถึง ค่าความหนืดที่วัดได้ในหน่วยมูนนี่ M หมายถึง Mooney L หมายถึง จานหมุนขนาดใหญ่ (ถ้าใช้จานหมุนขนาดเล็กให้ใช้อักษร S) 1 หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการอุ่นยางก่อนทดสอบ เป็นนาที 4 หมายถึง เวลาที่ใช้ในการทดสอบ เป็นนาที 100 degree C หมายถึง อุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบ [เทคโนโลยียาง]
Air, Warmอากาศอบอุ่น [การแพทย์]
Blood Warmersเครื่องมือทำให้เลือดอุ่น [การแพทย์]
Climate, Temporateอากาศอบอุ่นปานกลาง [การแพทย์]
Freeze and Thawทำให้อุ่นขึ้น [การแพทย์]
homeothermic animal [homoiothermic animal]สัตว์เลือดอุ่น, สัตว์ที่สามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในระดับคงที่แม้ว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่  นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Immersion, Hotการแช่น้ำอุ่น [การแพทย์]
Inactivateถูกทำลาย, ทำให้หมดฤทธิ์, ทำให้เชื้อตาย, กด, การอุ่น, ทำลาย, ทำลายพิษ, ทำลาย [การแพทย์]
Incubatorsตู้อบเด็ก, ตู้ให้ความอบอุ่นทารก, ตู้ใส่เด็กคลอดไม่ครบกำหนด [การแพทย์]
Incubatorsตู้อบ, ตู้ฟัก, ตู้บ่มเชื้อ, ตู้อุ่น, ตู้อบร้อน, ตู้อบอุณหภูมิต่ำ [การแพทย์]
Incubators, Double Wall Isoletteตู้ให้ความอบอุ่นทารกแบบผนัง 2 ชั้น [การแพทย์]
Incubators, Isoletteตู้ให้ความอบอุ่นทารกแบบแยกทารกไว้เฉพาะ [การแพทย์]
Incubators, Simpleตู้ให้ความอบอุ่นทารกแบบสามัญ [การแพทย์]
Mothering, Deprived of Love andขาดความรักความอบอุ่นจากแม่ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอบครัวอบอุ่น[n. exp.] (khrøpkhrūa ǿp un) FR: famille heureuse [f]
อบอุ่น[adj.] (op-un) EN: warm ; genial ; friendly ; good-natured   FR: chaleureux ; amical ; chaud
อบอุ่น[adj.] (op-un) EN: warm ; mild   FR: tempéré ; chaud
สัตว์เลือดอุ่น[n. exp.] (sat leūat un) EN: warm-blooded animal   FR: animal à sang chaud [m]
ทำให้อุ่น[v. exp.] (thamhai un) FR: chauffer
ทำให้อุ่นขึ้น[v. exp.] (thamhai un kheun) FR: réchauffer
อุ่น[v.] (un) EN: warm ; warm up ; heat up   FR: réchauffer ; tiédir
อุ่น[adj.] (un) EN: warm ; tepid ; lukewarm   FR: tiède
อุ่นใจ[v.] (unjai) EN: feel encouraged ; feel relieved ; be at ease ; feel comfortable   FR: être sécurisé ; être rassuré
อุ่นขึ้น[v. exp.] (un kheun) FR: se réchauffer
อุ่นเครื่อง[v.] (unkhreūang) EN: warm up   FR: s'échauffer

English-Thai: Longdo Dictionary
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
comfortable(adj) สบาย,นุ่ม,อบอุ่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bundle up ( ) แต่งตัวให้อบอุ่น, แต่งตัวด้วยผ้าหนา
See also: R. bundle
cosily (adv ) อย่างอบอุ่น, อย่างสบาย, อย่างปลอดภัย
See also: S. warm, R. cosy
frostily[ฟรอสทิลี] (adv ) อย่างอบอุ่น, อย่างกระตือรือร้น
interglacial (n ) ช่วงอบอุ่นระหว่างยุคน้ำแข็ง
See also: A. glacial,
mulled wine[มัลด-ไวน์] (n ) ไวน์ผสมเครื่องเทศ เป็นเครื่องดื่มที่มักจะทำจากไวน์แดงอุ่นให้ร้อนผสมเครื่องเทศ น้ำตาลเล็กน้อย และผลไม้เช่นส้มฝานบาง เสิร์ฟร้อนหรืออุ่น นิยมดื่มกันระหว่างฤดูหนาวในหลายประเทศโดยเฉพาะในเยอรมนีและประเทศต่างๆ ในยุโรป (ข้อมูลจาก wikipedia.org)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bundle up    [PHRV] ใส่เสื้อให้อุ่น, Syn. wrap up
be all over    [PHRV] ต้อนรับอย่างอบอุ่น
boil up    [PHRV] ต้มหรืออุ่นให้ร้อน, Syn. heat up, hot up, warm up
chafe    [VT] ทำให้อุ่นด้วยการถู, Syn. rub
chafing dish    [N] กระทะก้นตื้นมีที่ทำความร้อนอยู่ด้านล่าง (ใช้สำหรับบนโต๊ะอาหารเพื่ออุ่นหรือทำให้อาหารร้อนอยู่เสมอ), Syn. fondue
comfort    [N] ความสบายใจ, See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ, Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, assuagement, gratification, pleasure, happiness, complacency, complancence, Ant. discomfort, uneasiness, distress
comfortable    [ADJ] อบอุ่นใจ, See also: สุขสบายใจ, ผาสุก, Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, soothed, happy, enjoying, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homey, homy, snug, Ant. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal
comfortably    [ADV] อย่างสบายใจ, See also: อย่างเป็นสุข, อย่างผาสุก, อย่างอุ่นใจ, Syn. reposefully, pleasantly, easily, Ant. uncomfortably
cordial    [ADJ] ที่ดูอบอุ่นและเป็นมิตร, Syn. genial, warm, welcoming
cordiality    [N] ความอบอุ่นเป็นกันเอง, Syn. friendly feeling, warm
cordially    [ADV] อย่างอบอุ่น, Syn. warmly, genially
cosy    [ADJ] อบอุ่นและสะดวกสบาย, Syn. snug
cozy    [ADJ] อบอุ่นและสะดวกสบาย
fry up    [PHRV] ทำให้ร้อน, See also: ทำให้อุ่น, อุ่น(บางสิ่ง)ให้ร้อน
endothermal    [ADJ] ที่เป็นสัตว์เลือดอุ่น
endothermic    [ADJ] ที่เป็นสัตว์เลือดอุ่น
foment    [VT] ประคบ (ด้วยน้ำอุ่นหรือยา)
get hot    [PHRV] ร้อนขึ้น, See also: อุ่นขึ้น
heat up    [PHRV] ทำให้ร้อนขึ้น, See also: อุ่นให้ร้อน, Syn. boil up, heat up
hop up    [PHRV] อุ่นให้ร้อน, See also: ทำให้ร้อนขึ้น, อุ่น, Syn. boil up, heat up, warn over, warm up
hot up    [PHRV] อุ่นให้ร้อน, See also: ทำให้ร้อนขึ้น, อุ่น, Syn. boil up, heat up, warm over, warm up
genial    [ADJ] ใจดี, See also: อ่อนโยน, น่าอบอุ่น, Syn. cordial, good-natured
Gulf Stream    [N] กระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรแอตแลนติก
heartwarming    [ADJ] ซึ่งอบอุ่นใจ, Syn. cordial, genial, gratifying
heimish    [ADJ] อบอุ่นและเป็นมิตร (คำไม่เป็นทางการ)
incalescent    [ADJ] ร้อนขึ้น, See also: อบอุ่นขึ้น, Syn. recalescent
Indian summer    [N] ช่วงอากาศอบอุ่นตอนปลายฤดูใบไม้ร่วงหรือตอนต้นฤดูหนาว
lukewarm    [ADJ] ค่อนข้างอุ่น, See also: อุ่นพอสมควร, Syn. tepid, warm, temperate
make hot    [PHRV] ทำให้อุ่น, See also: ทำให้ร้อน
muffle up    [PHRV] สวมเสื้อผ้าที่อุ่น, Syn. bundle up, wrap up
microfiber    [N] ผ้าเนื้อเบาและอุ่นสำหรับทำเสื้อโค้ตหรือแจ๊กเก็ต
microfibre    [N] ผ้าเนื้อเบาและอุ่นสำหรับทำเสื้อโค้ตหรือแจ๊กเก็ต
mild    [ADJ] (อากาศ) อบอุ่น, See also: (อากาศ) ไม่หนาวจัด, ไม่รุนแรง, Syn. tropical, peaceful, calm
moderate    [ADJ] (อากาศ) อบอุ่น, See also: (อากาศ) ไม่หนาวจัด, ร่มรื่น, Syn. calm, mild
overshoe    [N] รองเท้าที่สวมทับรองเท้าปกติเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกหรือให้อบอุ่น
preheat    [VT] ทำให้เตาร้อนก่อน, See also: วอร์มเตา, อุ่นเตาไว้ที่อุณหภูมิหนึ่งก่อนที่จะนำอาหารเข้าไป
prelim    [ABBR] การชกอุ่นเครื่อง (คำย่อของ preliminary), See also: การแข่งขันอุ่นเครื่อง
snook    [N] ปลาขนาดใหญ่อาศัยในเขตอบอุ่นในตระกูล Centropomidae
snowbird    [N] คนเดินทางไปยังสถานที่อากาศอบอุ่น, Syn. redwing, fieldfare
snug    [ADJ] อบอุ่นและน่าสบาย, See also: สบาย, Syn. comfortable
stupe    [N] ผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นสำหรับประคบผิวหนัง
tarpon    [N] ปลาใหญ่แถบทะเลน้ำอุ่นในมหาสมุทรแอตแลนติก
tepid    [ADJ] อบอุ่นพอควร, Syn. warm, temperate
tepidity    [N] ความอุ่น (โดยเฉพาะของเหลว)
thaw    [VI] ละลาย (น้ำแข็งหรือหิมะ), See also: อุ่นขึ้นจนทำให้หิมะหรือน้ำแข็งละลาย (อากาศ)
thaw    [N] สภาวะที่อากาศอุ่นขึ้นถึงจุดที่หิมะและน้ำแข็งละลาย
thermal    [N] กระแสลมอุ่นที่พัดสูงขึ้น
toast    [VT] อังไฟ, See also: ทำให้อุ่น, Syn. heat, dry, cook, grill
tune-up    [N] การอุ่นเครื่อง, Syn. warm-up
thaw out    [PHRV] ละลาย, See also: ทำให้อุ่นขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audle(คอ'เดิล) n. เครื่องดื่มร้อนหรืออุ่น
bask(บาสคฺ) {basked,basking,bask} vi. ตากให้อุ่น,ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข vt. เผยกับความอุ่นหรือความร้อน
bosom(บูซ'เซิม) n. หน้าอก,อก,อกเสื้อ,เต้านมสตรี,สันอก,สถานที่อบอุ่นใจและน่าอยู่,น้ำใจ,ส่วนภายใน adj. เกี่ยวกับหน้าอก, (เพื่อน) สนิท,ลับ vt. สงวนไว้ในหัวใจด้วยความรัก,ถนอมรัก
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
calescence(คะเลส'ซึนซฺ) n. ภาวะค่อย ๆ อุ่นขึ้น,การเพิ่มขึ้นของความร้อน., See also: calescent adj. ดูcalescence
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
cordiality(คอร์ดิแอล'ลิที) n. คำพูดหรือพฤติการณ์ให้ความสนิทสนมหรือความอบอุ่น
cozy(โค'ซี) adj. อบอุ่นและสบาย,สะดวก
fervency(เฟอ'เวินซี) n. ความอบอุ่นมาก,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น, Syn. ardency,zeal
fervent(เฟอ'เวินทฺ) adj. อบอุ่นมาก,ร้อนรน,เร่าร้อน,มีศรัทธาสูง,อบอุ่น,กระตือรือร้น., See also: fervently adv, ferventness n., Syn. fervid
fervor(เฟอ'เวอะ) n. ความอบอุ่นมาก,ความร้อนรน,ความเร่าร้อน,ความร้อนจัด
fervour(เฟอ'เวอะ) n. ความอบอุ่นมาก,ความร้อนรน,ความเร่าร้อน,ความร้อนจัด
firesiden. บริเวณข้างเตาไฟ,บ้าน,ชีวิตในครอบครัว adj. ข้างเตาไฟ,อบอุ่น,อ่อนโยน, Syn. hearthside
foment(โฟเมนทฺ') vt. ปลุกปั่น,กระตุ้น,ปลุกระดม,ก่อกวน,ส่งเสริม,โลมด้วยน้ำอุ่น -fomenter n., Syn. incite
fomentation(โฟเมนเท'เชิน) n. การปลุกปั่น,การกระตุ้น,การปลุกระดม,การชโลมด้วยน้ำอุ่น,การทายา, Syn. instigtion
frosty(ฟรอส'ที) n. หนาวจัด,ซึ่งจับตัวเป็นน้ำแข็ง,ขาดความรู้สึกที่อบอุ่น,ผมหงอก,แก่เฒ่า., See also: frostily adv. frostiness n., Syn. icy,hoary
gas firen. เครื่องปรับอากาศให้อุ่นด้วยแก๊ส
heartwarmingadj. อบอุ่นใจ,เป็นที่พอใจ
hearty(ฮาร์ท'ที) adj. อบอุ่นใจ,มีมิตรไมตรีจิต,ร่าเริง,จริงใจ,แท้จริง,เต็มใจ,กระตือรือร้น,แข็งแรง,รุนแรง,มากมาย,อุดมสมบูรณ์. n. คนกล้า,คนดี,สหาย., See also: heartily adv. heartiness n., Syn. genial,cordial ###A. cool,weak,mild
heat(ฮีท) n. ความร้อน,ความรุนแรง,กำหนัด,ฤดูกำหนัด vt. ทำให้ร้อน,ทำให้อุ่น,เร้าอารมณ์,ทำให้ตื่นเต้น
heated(ฮีท'ทิด) adj. อบอุ่น,ซึ่งทำให้ร้อน,ตื่นเต้น,อักเสบ,ดุเดือด., See also: heatedly adv. heatedness n., Syn. vehement
homey(โฮ'มี) adj. อบอุ่น,เหมือนยบ้าน,สนิทสนม., Syn. See also: homeyness,hominess n., Syn. cozy,homelike
homoiothermaladj. เกี่ยวกับสัตว์เลือดอุ่น.
lukewarm(ลุค'วอร์ม) adj. อุ่น,อุ่นพอควร,ไม่อร่อย,ไม่เต็มใจ,มีความกระตือรือร้นเล็กน้อย,เมินเฉย., See also: lukewarmness n. ดูlukewarm lukewarmth n. ดูlukewarm
nestle(เนส'เซิล) {nestled,nestling,nestles} v. อยู่อย่างเบียดกัน,เบียด,อิงแอบ,พักอาศัยอยู่อย่างสบาย,ทำรัง,ตั้งรกรากในบ้าน,ซบ (ศีรษะ) ไว้อย่างอบอุ่น., See also: nestler n.
orchis(ออร์'คิส) n. กล้วยไม้,กล้วยไม้ในแถบอบอุ่น
prelim(พรี'ลิม,พระลิม') n. การชกอุ่นเครื่อง,การแข่งขันอุ่นเครื่อง, Syn. preliminary
preliminary(พริลิม'มะนะรี) adj. เบื้องต้น,ขั้นต้น,ขั้นเตรียมการ,ตอนต้น,อุ่นเครื่อง,เริ่มต้น,คำนำ n. สิ่งที่เป็นเบื้องต้น,การชกอุ่นเครื่อง,การแข่งขันอุ่นเครื่อง,การสอบเบื้องต้น,ขั้นเบื้องต้น,คำนำ, See also: preliminarily adv.
roast(โรสทฺ) vt.,vi. ย่าง,ปิ้ง,ผิงไฟ,อบ,ทำให้อุ่น,ตำหนิอย่างรุนแรง,ล้อเล่น n. เนื้อย่าง,เนื้อปิ้ง,เนื้ออบ,สิ่งที่ถูกย่าง (ปิ้ง,อบ,ผิง) ,งานเลี้ยงที่มีการย่างเนื้อ,การตำหนิอย่างรุนแรง adj. ย่าง,ปิ้ง,อบ, Syn. ridicule
salmonella(แซลมะเนล'ละ) n. เชื้อแบคทีเรียรูปท่อนกลมจำพวกหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคแก่คนและสัตว์เลือดอุ่น pl. Salmonellae
snug(สนัก) adj. อบอุ่น,อยู่สบาย,อุ่นสบาย,เหมาะกับตัว,อุตุ,เล็กดี,จุ๋มจิ๋ม,น่าอยู่, (เรือ) ต่อได้ดี,พอสบาย,เป็นความลับ,ซ่อนเร้น. vi. อิงแอบ,นอนสบาย,นอนอุตุ,แนบ,ซุก vt. ทำให้อบอุ่น,ทำให้อุ่นสบาย,ทำให้สบาย,ทำให้เหมะกับตัว,ชักใบเรือลง (เพื่อเตรียมรับพายุ) adv. อย่างสบาย
sore(ซอร์) adj. ปวด,เจ็บปวด,เจ็บแสบ,เจ็บใจ,ระทมทุกข์,อุ่นใจ,โกรธแค้น,ทำให้ระคายเคือง,รุนแรง,อย่างยิ่ง. n. ความเจ็บปวด,เรื่องเจ็บปวด,แหล่งระทมทุกข์. adv. อย่างเจ็บปวด., See also: soreness n., Syn. inflammation,lesion,bruise
subtropic(al) (ซับทรอพ'พิค,-เคิล) adj. ใกล้เขตร้อน,ประชิดเขตร้อน,เกี่ยวกับบริเวณระหว่างเขตร้อนกับเขตอบอุ่น,กึ่งร้อนกึ่งอบอุ่น
temperate zonen. บริเวณแถบอบอุ่นของโลกระหว่างเส้นรุ้งtropic of Cancer กับ Artic Circleในซีกโลกบนและระหว่างtropic of Capricorn กับAntartic Circleในซีกโลก
tepid(เทพ'พิด) adj. อบอุ่นพอควร,จืดชืด,ไม่อร่อย,เฉย ๆ ,ไม่กระตือรือร้น., See also: tepidity,tepidness n.
thaw(ธอ) vi.,vt. (ทำให้) (การ) (น้ำแข็ง,หิมะ) ละลาย, (อากาศ) อุ่นขึ้นจนทำให้หิมะหรือน้ำแข็งละลาย,มุ่งร้ายน้อยลง,บรรเทา,ใจอ่อนลง,หายโกรธ
thermal(เธอ'เมิล) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดจากความร้อนหรืออุณหภูม' (ดู) . n. กระแสลมอุ่นที่พัดสูงขึ้น
togetherness(ทู'เกธ'เธอะนิส) n. ความพร้อมกัน,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวข้องกัน,ภราดรภาพ,มิตรภาพอันอบอุ่น, Syn. collectiveness
warm(วอร์ม) adj. vt. vi. (ทำให้) (กลายเป็น) อบอุ่น,อุ่น,มีมิตรไมตรี,มีชีวิตชีวา,คึกคัก,สด,มีอารมณ์รัก,เห็นอกเห็นใจ -Phr. (warm up อุ่นเครื่องก่อนแข่ง), See also: warmer n. warmish adj. warmly adv. warmness n., Syn. luk
warm-blooded(วอร์ม'บลัดดิด) adj. เกี่ยวกับสัตว์เลือดอุ่น,มีอารมณ์ร้อน,เร่าร้อน,กระตือรือร้น,หุนหันพลันแล่น, See also: warm-bloodedness n.
warm-hearted(วอร์ม'ฮาร์ทิด) adj. อบอุ่นใจ,มีมิตรไมตรี,ใจดี,กระตือรือร้น, See also: warm-heartedness n. warm-heartedness n., Syn. warmhearted., Syn. affectionate,kind
warmth(วอร์ม) n. ความอบอุ่น,ความรู้สึกรุนแรง, Syn. heat,ardour,compassion
watch fireแคมป์ไฟให้ความอบอุ่นและความสว่างในเวลากลางคืน

English-Thai: Nontri Dictionary
console(vt) ปลอบใจ,ปลอบโยน,ทำให้สบายใจขึ้น,ทำให้อุ่นใจ,ปลอบขวัญ
cosy(adj) ผาสุก,น่าสบาย,อุ่นสบาย
foment(vt) ประคบด้วยน้ำอุ่น,ก่อกวน,ทำให้เกิด,ปลุกระดม,ปลุกปั่น
hearty(adj) จริงใจ,แท้จริง,อบอุ่นใจ,เต็มใจ,มากมาย,แข็งแรง
heat(vi) ร้อนขึ้น,อุ่น,ตกมัน,ฉุนเฉียว,เดือด,เร่าร้อน,ตื่นเต้น
lukewarm(adj) อุ่น,ไม่เต็มใจ,ไม่กระตือรือร้น,เมินเฉย
preliminary(adj) ชั้นต้น,เบื้องต้น,ตอนต้น,เป็นคำนำ,อุ่นเครื่อง,เริ่มต้น
reassure(vt) ทำให้อุ่นใจ,ทำให้มั่นใจขึ้นอีก,ทำให้แน่ใจขึ้น,ทำให้วางใจขึ้น,รับรอง
roast(vt) ย่าง,ปิ้ง,อบ,ผิง,ทำให้อุ่น
snug(adj) อบอุ่น,ผาสุก,อุตุ,อิ่มสบาย
sunny(adj) มีแดดมาก,แดดจัด,อบอุ่น,ร่าเริง,สบายใจ
tepid(adj) อุ่น,จืดชืด,เฉื่อยชา,ไม่กระตือรือร้น
warm(adj) กระตือรือร้น,สดๆร้อนๆ,อบอุ่น,เผ็ดร้อน
warm(vi) ร้อนขึ้น,ตื่นเต้น,อบอุ่น,มีชีวิตชีวา
warmth(n) ความอบอุ่น,ความตื่นเต้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
暖かい[あたたかい, atatakai] (adj) อุ่น
暖房[だんぼう, danbou] (n) เครื่องทำความร้อน, เครื่องทำความอุ่น, ฮีทเตอร์, See also: A. 冷房,
温血動物[おんけつどうぶつ, onketsudoubutsu] (n) สัตว์เลือดอุ่น, See also: A. 冷血動物,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ぬるま湯[ぬるまゆ, nurumayu] (n) น้ำอุ่น
空打ち[からうち, karauchi] (vt) การอุ่นเครื่อง การเดินเครื่องเปล่า , See also: S. ี運転,
温か[あたたか, atataka] (adv ) อุ่น
保温(する)[ほおん(する), hoon ( suru )] (vt ) เก็บความร้อน, ช่วยให้อุ่นตลอดเวลา
火気[かき, kaki] 1. ไฟ (ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้) 2. ความอุ่นจากไฟ 3. ประกายไฟ (ในป้ายเตือน)

German-Thai: Longdo Dictionary
warm(adj) อุ่น
Wärme(n) |die| ความอุ่น ความร้อน
etwasนิดหน่อย, บ้าง เช่น mit etwas Glück พร้อมโชคเล็กๆ, etwas warm อุ่นเล็กน้อยหรือค่อนข้างร้อน
Kleidung(n) |die, nur Sg.| เสื้อผ้า (ใช้เรียกโดยรวม) เช่น Man braucht unbedingt warme Kleidung für den Winter. ผู้คนจำเป็นต้องมีเสื้อผ้าที่อบอุ่นสำหรับฤดูหนาว

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
glühwein (n ) ไวน์ผสมเครื่องเทศ เป็นเครื่องดื่มที่ทำจากไวน์แดงอุ่นให้ร้อนผสมเครื่องเทศและผลไม้เช่นส้มฝานบาง เสิร์ฟร้อนหรืออุ่น นิยมดื่มกันระหว่างฤดูหนาวในหลายประเทศโดยเฉพาะในเยอรมนีและประเทศต่างๆ ในยุโรป (ข้อมูลจาก wikipedia.org)

French-Thai: Longdo Dictionary
chaud(e)(adj) อุ่น, (très chaud) ร้อน, See also: A. froid(e),
chaud(n) le chaud = ความร้อน, ความอบอุ่น, See also: A. le froid,
chauffer(vt) อุ่น, ให้ความร้อน
s'échauffer((SPORT)) อบอุ่นร่างกาย
agréable(adj) (มักใช้กับบรรยากาศหรือสถานที่) อบอุ่น, น่ารักดี, ให้ความรู้สึกดี เช่น Ce restaurant est très agréable.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ぽっかり (adv) (อ้าปาก)หวอ, โหว่, อุ่นสบาย, ลอย

Are you satisfied with the result?

Go to Top