Search result for

*อุดตัน*

(107 entries)
(0.125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อุดตัน,-อุดตัน-, *อุดตัน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดตัน    [ADJ] blocked, See also: clogged, Syn. ตัน
อุดตัน    [V] block up, See also: clog up, Syn. ตัน, Example: การกินไขมันมากๆ มักทำให้หลอดเลือดแดงแข็ง รูเล็กลง และอาจอุดตันได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คอตีบน. ชื่อโรคติดต่ออันตรายชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิด Corynebacterium diphtheriae อาจทำให้ทางเดินอากาศหายใจอุดตัน เป็นเหตุให้หายใจไม่สะดวก อาจถึงแก่ชีวิตได้ มักเกิดแก่เด็กเล็ก.
เท้าช้างน. ชื่อโรคชนิดหนึ่ง ทำให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมีหนังหนา หยาบ คล้ายหนังช้าง และมีขนาดโตขึ้น มักเป็นที่เท้าหรือขา สาเหตุเนื่องจากพยาธิตัวกลมฟิลาเรีย (filaria) ซึ่งมีหลายชนิด ทำให้ท่อทางเดินนํ้าเหลืองของอวัยวะนั้น ๆ อุดตัน.
ไส้เดือน ๒น. ชื่อพยาธิหลายชนิด ในวงศ์ Ascaridae เป็นพยาธิตัวกลมขนาดใหญ่ ลำตัวสีขาวหม่น หัวแหลมท้ายแหลม อาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของมนุษย์และสัตว์ ถ้ามีมากจะทำให้เกิดลำไส้อักเสบหรือลำไส้อุดตัน เช่น ชนิด Ascaris lumbricoides Linn. พบในลำไส้ของคน, ชนิด A. suum Goeze พบในลำไส้หมู.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudo-obstructionการอุดตันเท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occludeปิดมิด, อุดตัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occlusionการปิดมิด, การอุดตัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Buerger's disease; thromboangiitis obliteransโรคหลอดเลือดอักเสบอุดตัน, โรคเบอร์เกอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disease, Buerger's; thromboangiitis obliteransโรคหลอดเลือดอักเสบอุดตัน, โรคเบอร์เกอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thromboangiitis obliterans; disease, Buerger'sโรคหลอดเลือดอักเสบอุดตัน, โรคเบอร์เกอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gastric outlet obstructionทางเดินอาหารอุดตัน [TU Subject Heading]
Intestinal obstructionลำไส้อุดตัน [TU Subject Heading]
Lung diseases, Obstructiveโรคปอดอุดตันเรื้อรัง [TU Subject Heading]
Renal artery obstructionหลอดเลือดไตอุดตัน [TU Subject Heading]
Thrombophiliaแนวโน้มเกิดหลอดเลือดอุดตัน [TU Subject Heading]
Ureteral obstructionหลอดไตอุดตัน [TU Subject Heading]
Coagulum contentปริมาณยางจับเป็นก้อน หมายถึง ปริมาณของสารที่ตกค้างอยู่บนตัวกรองสเตนเลสที่ทดสอบ สารเหล่านี้ประกอบด้วยเศษยางจับตัวและสารอื่นที่เจือปนมากับน้ำยาง ค่านี้มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตที่เข้มงวด เช่น ในการผลิตเส้นด้ายยางยืด ถ้าน้ำยางมีค่า coagulum content สูงอาจก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันที่ปลายหลอดในระหว่างกระบวนการผลิตได้ [เทคโนโลยียาง]
Air Flow Limitation, Chronicโรคอุดตันของปอดเรื้อรัง [การแพทย์]
Airway Obstructionทางเดินอากาศหายใจอุดตัน, ทางเดินหายใจอุดตัน, อุดทางเดินหายใจ [การแพทย์]
Airway, Partially Blockedทางผ่านอากาศถูกอุดตันบางส่วน [การแพทย์]
Alkali, Causticหลอดอาหารอุดตันเนื่องจากกินโซดาไฟ [การแพทย์]
Amniotic Fluid Embolismน้ำคร่ำอุดตันหลอดเลือด, น้ำคร่ำอุดกั้นหลอดเลือด [การแพทย์]
Aneurysmส่วนโป่งพองของหลอดเลือด, อนิวริสม์, หลอดเลือดโป่งพอง, เส้นโลหิตแดงโป่งพองเป็นถุงขังโลหิตไว้, หลอดโลหิตซึ่งโป่งออกมา, หลอดเลือดโป่ง, หลอดเลือดแดงพอง, อนิวริสม์, การอุดตันและโป่งพอง [การแพทย์]
Arterial Diseases, Obstructive Peripheralเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน [การแพทย์]
Arterial Occlusive Diseasesหลอดเลือดอุดตัน, โรค [การแพทย์]
Arteriosclerosisหลอดเลือดแดงแข็ง, โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดแข็ง, โรคหลอดเลือดแข็ง, เส้นเลือดอุดตัน, โรคหลอดเลือดแดงแข็ง, อาร์เทอริโอสเคอโรสิส, หลอดเลือดแข็ง, ผนังหลอดเลือดแดงแข็งตัว, การเกิดหลอดเลือดแดงแข็งตัว, โรคผนังหลอดเลือดแดงทั่วไปแข็งตัว, โรคหลอดเลือดแข็ง [การแพทย์]
Atheromaอเธอโรม่า, อเธอโรมา, หลอดเลือดแดงใหญ่ของไตตีบตัน, เส้นเลือดอุดตัน [การแพทย์]
Bile Duct Obstruction, Extrahepaticการอุดตันของท่อทางเดินน้ำดีนอกตับ [การแพทย์]
Biliary Atresiaท่อน้ำดีตีบตัน,ท่อน้ำดีอุดตัน [การแพทย์]
Biliary Obstructionท่อน้ำดีอุดตัน,การอุดกั้นทางเดินน้ำดี,การอุดตันของน้ำดี,การอุดตันในท่อทางเดินน้ำดี,การอุดตันของทางเดินน้ำดี,ท่อน้ำดีอุดตัน [การแพทย์]
Biliary Stasis, Intracanalicularท่อน้ำดีอุดตันอันเป็นผลจากท่อถุงน้ำดี [การแพทย์]
Bladder Neck Obstructionกระเพาะปัสสาวะส่วนคออุดตัน,ภาวะอุดกั้นที่ส่วนคอกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Bladder Obstructionกระเพาะปัสสาวะอุดตัน [การแพทย์]
Blockกั้น,สกัดกั้น,ลูกบาศก์,การอุดตัน,ห้าม,ไม้ท่อน,อุดตันหยุดยั้ง [การแพทย์]
Blockadeการอุดตัน,การอุดกั้น [การแพทย์]
Bowel Obstructionทางเดินอาหารอุดตัน [การแพทย์]
Bronchus, Blockedหลอดลมอุดตัน [การแพทย์]
Capillary Blockadeการอุดตันของหลอดเลือดฝอย,วิธีอุดกั้นในเส้นโลหิตฝอย [การแพทย์]
Cardiomyopathy, Hypertrophic Obstructiveหัวใจโตจากการอุดตัน [การแพทย์]
Cerebral Embolism and Thrombosisหลอดเลือดสมองอุดตัน [การแพทย์]
Cerebral Thromboembolismการอุดตันของหลอดเลือดในสมอง [การแพทย์]
Cerebral Thrombosisเส้นเลือดในสมองอุดตัน,การอุดตันของเส้นเลือดในสมอง,หลอดเลือดในสมองอุดตัน,การอุดตันของหลอดเลือดสมอง,หลอดเลือดสมองถูกอุด,เส้นเลือดในสมองอุดตัน,ก้อนโลหิตอุดกั้นสมอง,หลอดเลือดสมองอุดตัน,เส้นเลือดในสมองอุดตัน,การอุดกั้นของหลอดเลือดในสมอง [การแพทย์]
Cerebral Vein Thrombosisหลอดเลือดดำในสมองอุดตัน [การแพทย์]
Cerebrovascular Accidentsเส้นโลหิตในสมองแตกหรืออุดตัน,อุบัติเหตุต่อหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง [การแพทย์]
Cholestasisดีซ่านจากทางเดินน้ำดีอุดตัน,การคั่งของน้ำดี,การคั่งน้ำดี [การแพทย์]
Cirrhosis, Biliary, Secondaryตับแข็งเกิดจากการอุดตันของทางเดินน้ำดี [การแพทย์]
Cirrhosis, Biliary, Secondary Obstructiveตับแข็งจากการอุดตันของทางเดินน้ำดี [การแพทย์]
Cirrhosis, Intrahepatic Biliaryตับแข็งจากการอุดตันทางเดินน้ำดีภายในตับ [การแพทย์]
Cirrhosis, Venous Outflow Obstructiveตับแข็งจากหลอดเลือดดำใหญ่อุดตัน [การแพทย์]
Coronary Artery Obstruction, Intramuscularการอุดตันของหลอดเลือดแดงเล็กๆภายในกล้ามเนื้อหัวใจ [การแพทย์]
Coronary Artery Thrombosisหลอดเลือดแดงโคโรนารี่อุดตัน [การแพทย์]
Coronary Diseaseหลอดเลือดโคโรนารี,โรค;หลอดเลือดหัวใจ,โรค;หลอดเลือดหัวใจอุดตัน [การแพทย์]
Coronary Insufficiencyโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจอุดตัน,โลหิตมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอ,หลอดเลือดโคโรนารี่ไม่ทำงาน [การแพทย์]
Coronary Obstruction, Acuteหลอดเลือดอุดตันอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]
Coronary Thrombosisการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ,การอุดตันของหลอดเลือดแดงโคโรนารี [การแพทย์]
Dentin Chip, Intrusion ofเศษผงเด็นตีนเข้าไปอุดตันภายในพัลพ์ [การแพทย์]
Duodenal Obstructionดูโอดีนัมอุดตัน,ลำไส้เล็ก,ลำไส้เล็กดุโอดีนัมอุดตัน [การแพทย์]
Emboliก้อนอุดตัน,ก้อน,เอ็มโบไล [การแพทย์]
Embolismเอมโบลิสม์,การอุดหลอดเลือด,เอ็มโบลิสม,เอ็มโบลิซั่มส์,การอุดตัน,เอมโบลิสม์ [การแพทย์]
Embolism, Airเอ็มโบลิสมจากอากาศ,เอมโบลิสม์จากอากาศ,การอุดหลอดเลือด,อากาศที่หลุดลอยในหลอดเลือด,เอมโบลัสเป็นอากาศ,การอุดตันของเส้นโลหิตจากฟองอากาศ,ฟองอากาศเข้าหลอดเลือด,ฟองอากาศ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
infarction[อิน ฟาร์ค ชั่น] (n ) เป็นการตายของเนื้อเยื่อ (necrosis)เนื่องจากบริเวรที่เกิดปัญหามีเลือดไปหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอหรือไม่มีเลือดไปเลี้ยงเลยทำให้เกีดเป็นบริเวณเนื้อตาย อาจเกีดจากการอุดตัน การแตกของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยง ซึ่งรอยโรคที่เกิดจากพภาวะดังกล่าวเรียกว่า an infarct (มาจากภาษาลาตินคำว่า infartus "อุดตัน.) ตัวอย่าง cerebral infarction "เนื้อสมองตายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง"

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air lock    [N] ภาวะอากาศอุดตัน
block up    [PHRV] อุดตัน, See also: ถูกปิดกั้น, Syn. seal up, stop up, stuff up
bung up    [PHRV] ปิดกั้น, See also: อุดตัน, Syn. block up, seal up, stop up, stuff up
bung up    [PHRV] (จมูกอุดตัน)หายใจไม่ค่อยออก, See also: แน่นจมูก, Syn. stuff up
choke    [VT] ทำให้อุดตัน, See also: ทำให้ท่ออุดตัน, Syn. block up, obstruct
coronary    [N] การอุดตันของเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ, Syn. coronary thrombosis
choke up    [PHRV] ทำให้แน่น, See also: ทำให้อุดตัน, Syn. chock up, clog up
clog up    [PHRV] อุดตันด้วย (ปกติใช้รูป passive voice), See also: ปิดกั้นไว้ด้วย, Syn. chock up, choke up
clog with    [PHRV] อุดตันด้วย
decongestant    [N] ยาลดอาการคัดจมูก, See also: ยาลดบวมและอุดตัน, Syn. respiratory drug
embolism    [N] การอุดตันของเส้นเลือดแดง
embolism    [N] สิ่งอุดตันเส้นเลือด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. embolus
embolus    [N] สิ่งอุดตันเส้นเลือด, Syn. embolism
foul    [VI] อุดตัน
foul    [VT] อุดตัน
impacted    [ADJ] ซึ่งมีอุจจาระอัดแน่นหรืออุดตัน (ทางการแพทย์)
impaction    [N] การอัดแน่น, See also: การอุดตัน
infarct    [N] บริเวณเนื้อตายเนื่องจากโลหิตอุดตัน
stroke    [N] การอุดตันของเส้นโลหิตที่ไปเลี้ยงสมอง, Syn. cerebrovascular accident
silt up    [PHRV] อุดตันด้วยโคลน, See also: อุดด้วยโคลน
snarl up    [PHRV] ติดขัด, See also: อุดตัน
thrombosis    [N] การเกิดลิ่มเลือดที่ทำให้เส้นเลือดอุดตันได้, Syn. apoplexy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
air lockภาวะอากาศอุดตัน, ห้องอากาศอุดตัน. -vt. ใช้ประตูอากาศอุดตัน
backup(แบค'อัพ) n. ผู้สนับสนุน,สิ่งค้ำจุน,การท่วมหรือสะสมเพราะอุดตัน,ตัวสำรอง,ตัวแทน
blind(ไบลนดฺ) adj.,adv.,vi.,vt.,n. (ทำให้,สิ่งที่ทำให้) ตาบอด,ไม่สามารถเข้าใจ,ไร้เหตุผล,ไร้สติ,เมาเหล้า,มืด,ไม่บังเกิดผล,ซ่อนเร้น,ลึกลับ,ดูไม่ออก,เข้าใจยาก,อุดตัน,ไม่มีทางออก,ตัวล่อ,นกต่อ, See also: blindness n. ดูblind, Syn. s
bottleneck(บอท'เทิลเนค) n. ทางเข้าที่แคบสถานที่หรือระยะเวลาที่อยู่ในภาวะลำบาก vt. ขัดขวาง vt. อุดตัน,อยู่ในภาวะที่ลำบาก
choke(โชค) vt. ทำให้หายใจขัด,ทำให้สำลัก,สกัด,กลั้น,จุกแน่น,ดับ,ห้าม,ยับยั้ง vi. สำลัก,ถูกอุด,ถูกสกัด,ตัน -n. การสำลัก,การอุดตัน, Syn. garrotte, See also: choker n.
clog(คลอก) {clogged,clogging,clogs} v. ขัดขวาง,เต็มไปด้วย,อุดตัน,ติดเกาะ,ติดกัน,n. สิ่งที่ขัดขวาง,อุปสรรค,รองเท้าส้นไม้., See also: clogginess n. ดูclog cloggy adj. ดูclog, Syn. choke,
embolism(เอม'บะลิสซึม) n. ภาวะเส้นเลือดอุดตันโดยก้อน embolus, See also: embolismic adj.
impactedadj. อัด,ยัดเยียด,ซึ่งถูกกระทบกระเทือน,อุดตัน
impactionn. การกระทบ,การปะทะ,การติดกันแน่น,การถูกอัดแน่น,ภาวะที่ถูกอัดแน่น,ภาวะอุดตัน
infarct(อินฟาร์คทฺ') n. บริเวณเนื้อตายเนื่องจากโลหิตอุดตัน, See also: infarcted adj.
infarction(อินฟาร์ค'เชิน) n. การเกิดบริเวณเนื้อตายเนื่องจากโลหิตอุดตัน,บริเวณเนื้อตายเนื่องจากโลหิตอุดตัน
jam-up(แจม'อัพ) n. การติดขัด,การอุดตัน,ความขลุกขลัก
occlusive(อะคลู'ซิฟว) adj. ซึ่งอุดตัน,ซึ่งหยุดยั้ง, (ฟันบนและล่าง) ซึ่งขบติด, See also: occlusiveness n.
oppilate(ออพ'พะเลท) vt. ขัดขวาง,ต่อต้าน,ยับยั้ง,ทำให้อุดตัน,ทำให้ท้องผูก, See also: oppilation n.
opponency(อะโพ'เนินซี) n. การขัดขวาง,การต่อต้าน,การทำให้อุดตัน,ความเป็นศัตรู, Syn. opposition
silt(ซิลทฺ) n. โคลน,เลน,ตะกอน vi.,vt. (ทำให้) เต็มไปด้วยโคลนเลน,อุดตันด้วยโคลนเลน
stopper(สทอพ'เพอะ) n. ผู้หยุด,ผู้ห้าม,สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่ทำให้อุดตัน,จุก. vt. ปิด,อุด,จุก., Syn. plug
thrombosis(ธรอมโบ'ซิส) n. การเกิดลิ่มเลือดthrombusที่ทำให้เส้นเลือดอุดตันได้.

English-Thai: Nontri Dictionary
choke(n) การสำลัก,การอุดตัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
腸閉塞[ちょうへいそく, chouheisoku] (n ) ภาวะลำไส้อุดตัน
塞栓症[そくせんしょう, sokusenshou] การอุดตันของเส้นเลือด, อาการเส้นเลือดอุดตัน

Are you satisfied with the result?

Go to Top