Search result for

*ห้อย*

(334 entries)
(0.1779 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ห้อย, -ห้อย-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Mobile hanging[โม บายล แฮ๊ง กิ้ง] (n ) ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้อย    [V] hang, See also: suspend, Syn. แขวน, Example: ชาวมอญมักจะห้อยผลมะพร้าวไว้ที่ข้างเรือนทางทิศใต้, Thai definition: แขวนติดอยู่, ปล่อยหรือหย่อนให้แขวนติดอยู่
ละห้อย    [ADV] woefully, See also: wistfully, mournfully, with a melancholy, with a sad look, Syn. โศรกเศร้า, เศร้า, เป็นทุกข์, ทุกข์ใจ, ระทม, Example: เขาทำหน้าละห้อยรอคอยข่าวและความหวังอย่างลมๆ แล้งๆ, Thai definition: รู้สึกสะเทือนใจ ชวนให้โศกเศร้าเพราะคิดถึงหรือผิดหวัง
ห้อยโหน    [V] swing, Example: ฝูงลิงต่างห้อยโหนกันไปตามกิ่งไม้ใหญ่, Thai definition: อาการที่เกาะราวหรือห่วง แล้วโยนตัวไปมา
ห้อยโหน    [V] swing and hang, Example: ฝูงลิงต่างห้อยโหนกันไปตามกิ่งไม้ใหญ่, Thai definition: อาการที่เกาะราวหรือห่วง แล้วโยนตัวไปมา
ตาละห้อย    [ADV] with sad eyes, See also: with melancholy eyes, Example: เขานั่งตาละห้อยอ้อนแม่ขอไปเที่ยวทะเลด้วย, Thai definition: อย่างทำตาแสดงอาการโอดครวญน่าสงสาร
หิ่งห้อย    [N] firefly, Example: หิ่งห้อยที่ต้นลำพูริมน้ำขยับปีกเรืองและวูบวาบเป็นกลุ่มๆ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงปีกแข็งขนาดเล็กหรือขนาดกลางหลายชนิดในวงศ์ Lampyridae สามารถทำแสงให้เกิดเป็นแสงกะพริบเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน ความถี่และช่วงของแสงนั้นแตกต่างไปแล้วแต่ชนิด ลำตัวยาวเป็นรูปทรงกระบอก สันหลังปล้องอกมักจะขยายเป็นขอบออกไปคลุมหัว
ห้อยท้าย    [V] attach, Syn. ต่อท้าย, แนบท้าย, Example: บรรณาธิการเปลี่ยนรูปแบบชื่อหนังสือใหม่ โดยใส่เลขตัวเล็กๆ ห้อยท้ายไว้ด้วย เพื่อบอกยุคสมัย
ติดสอยห้อยตาม    [V] follow, See also: tail after someone, accompany, stick close (to someone), attach, Syn. ติดตาม, Ant. หลีกหนี, Example: หล่อนชินที่จะต้องติดสอยห้อยตามคนโตไม่ว่าไปไหนต่อไหน, Thai definition: คอยติดตามรับใช้, ไปไหนก็ไปด้วย
ผู้ติดสอยห้อยตาม    [N] entourage, See also: followers, retinue, attendants, company, Syn. ผู้ติดตาม, Example: กลุ่มผู้ติดสอยห้อยตามเขามีแต่ตัวใหญ่ๆ หน้าตาน่ากลัวกันทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่คอยติดตามไปรับใช้ทุกแห่งหน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ติดต้อยห้อยตามก. ตามไปติด ๆ เช่น แต่ร่ำร้องเรียกหาเลือดตาย้อย อุตส่าห์สู้ติดต้อยห้อยตาม (สังข์ทอง).
ติดสอยห้อยตามก. ติดตามไปรับใช้ในที่ต่าง ๆ.
ผ้าห้อยหอน. ผ้าซึ่งเจ้าบ่าวนุ่งในพิธีซัดนํ้าแต่งงานแล้วผลัดพาดไว้ที่เรือนหอ มีของมีค่าอยู่ในนั้นเพื่อเป็นรางวัลผู้เอาไปซัก.
ละห้อยว. อาการที่พูดเว้าวอนด้วยน้ำเสียงอ่อย ๆ ก่อให้เกิดความสงสารเห็นอกเห็นใจ เช่น เสียงละห้อย
ละห้อยโศกเศร้าเพราะความผิดหวังหรือคิดถึง เช่น หน้าละห้อย.
ละห้อยละเหี่ยว. อาการที่อ่อนอกอ่อนใจเพราะผิดหวังหรือเหนื่อยมากเป็นต้น เช่น เดินละห้อยละเหี่ย.
ลิ้นห้อยว. อาการที่เหน็ดเหนื่อยมากเปรียบเหมือนวิ่งมาไกลเหนื่อยจนลิ้นห้อย, อาการที่เหน็ดเหนื่อยเนื่องจากต้องทำงานหนักมาก.
ห้อยก. แขวนติดอยู่ เช่น ห้อยอุบะ, ปล่อยหรือหย่อนให้แขวนติดอยู่ เช่น นั่งห้อยเท้า.
ห้อยท้ายก. ต่อท้าย.
ห้อยโหนก. อาการที่เกาะราวหรือห่วงเป็นต้น แล้วโยนตัวไปมา.
หิ่งห้อยน. ชื่อแมลงพวกด้วงหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Lampyridae ลำตัวเป็นรูปทรงกระบอก ด้านปลายของส่วนท้องมีปล้องทำแสง ๒ ปล้องในเพศผู้ และ ๑ ปล้องในเพศเมีย โดยแสงเกิดจากสารลูซิเฟอรินทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ความถี่และช่วงของแสงนั้นแตกต่างกันแล้วแต่ชนิด บางชนิดตัวเมียไม่มีปีก ที่พบมากตามแหล่งน้ำจืด เช่น ชนิด Luciola aquatilis Thaneharoen ที่พบตามป่าชายเลน เช่น ชนิด Pteroptyx malaccae (Gorham), ทิ้งถ่วง แมลงแสง หรือ แมลงไฟ ก็เรียก.
กดขี่ก. ข่มให้อยู่ในอำนาจตน, ใช้บังคับเอา, ทำอำนาจเอา, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ ข่มเหง เป็น กดขี่ข่มเหง.
กดหัวก. บังคับให้อยู่ใต้อำนาจ.
กระจาบน. ชื่อนกขนาดเล็ก วงศ์ย่อย Ploceinae ในวงศ์ Ploceidae ปากหนารูปกรวย ปลายหางมน ขนหัวและขนตัวลาย ในฤดูผสมพันธุ์ขนหัวเพศผู้เปลี่ยนเป็นสีเหลือง มี ๓ ชนิด คือ กระจาบธรรมดาหรือกระจาบอกเรียบ[ Ploceus philippinus (Linn.)] กระจาบอกลาย [ P. manyar (Horsfield)] ทำรังด้วยหญ้าหรือฟางข้าวห้อยอยู่กับกิ่งไม้หรือต้นพืชน้ำเช่นกก ปากรังอยู่ด้านล่าง และกระจาบทอง [ P. hypoxanthu s (Sparrman)] ทำรังด้วยหญ้าหรือฟางข้าวโอบหุ้มกิ่งไม้หรือใบพืชน้ำ ปากรังอยู่ทางด้านข้าง มักอยู่รวมกันเป็นหมู่ กินเมล็ดพืช.
กระจู้น. เครื่องดักปลาไหลชนิดหนึ่ง สานด้วยไม้ไผ่ รูปคล้ายหม้อคอสูง มีงาแซงอยู่ริมก้น ห้อยเหยื่อไว้ภายใน, จู้ หรือ อีจู้ ก็เรียก.
กระเช้าสวรรค์น. อุปกรณ์เพื่อความเพลิดเพลินชนิดหนึ่ง มักมีตามสวนสนุกและในงานเทศกาลต่าง ๆ ประกอบด้วยล้อโลหะขนาดใหญ่คู่ขนานกัน หมุนด้วยแรงกลในแนวตั้งรอบแกนที่ติดอยู่กับที่ มีที่นั่งคล้ายกระเช้าห้อยติดอยู่เป็นช่วง ๆ ระหว่างโครงของล้อทั้ง ๒, ชิงช้าสวรรค์ ก็ว่า.
กระดึงน. ระฆังเล็ก ๆ ทำด้วยโลหะ ที่ปลายตุ้มมีใบพานซึ่งนิยมทำเป็นรูปใบโพ เมื่อลมพัดปลายตุ้มจะกระทบตัวกระดึงทำให้เกิดเสียง ใช้แขวนที่ชายคาโบสถ์และวิหารเป็นต้น, เครื่องโลหะหรือเครื่องไม้มักมีรูปคล้ายกระดิ่ง มีลูกกระทบแขวนอยู่ภายในหรือห้อยกระหนาบอยู่ภายนอก เพื่อให้เกิดเสียงดัง มักใช้แขวนคอสัตว์เช่นวัวควาย.
กระต่องกระแต่งว. อาการที่แขวนหรือห้อยแกว่งไปแกว่งมา, ต่องแต่ง ก็ว่า.
กระตุกกระติกว. ตุก ๆ ติก ๆ, อาการที่ห้อยแกว่งไปมา.
กระถอบน. แผ่นทองคำฉลุลายเป็นกิ่งต้นเครือวัลย์กระหนก สำหรับเสียบห้อยที่ชายพกลงมาในระหว่างช่องหน้าขาทั้ง ๒ สามัญเรียกว่า ช่อทับชาย เช่น ที่ประดับเทวรูปทรงเครื่องทั่วไป เรียกกันว่า สุวรรณกระถอบ หรือ สุวรรณกัญจน์ถอบ.
กระทิงโทนน. กระทิงที่ชอบแยกออกจากฝูงโดยสมัครใจหรือถูกตัวผู้อื่นไล่ออกจากฝูงให้อยู่โดดเดี่ยว.
กระสือ ๓น. ชื่อตัวอ่อนหิ่งห้อยและตัวเต็มวัยหิ่งห้อยเพศเมียที่ไม่มีปีกหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Lampyridae เช่น สกุล Lamprigera, Pyrocoelia, Diaphanesยาวได้ถึง ๑๐ เซนติเมตร อยู่ตามพื้นดิน สามารถทำแสงจากอวัยวะทำแสงที่อยู่ปลายท้องได้ เรียกว่า หนอนกระสือ. (ดู หิ่งห้อย ประกอบ).
กระหมุดกระหมิดว. ขมวดให้แน่น เช่น สักกระสันเป็นสามรวดรัดกระหวัดกระหมุดกระหมิดฉุดชิด ชักชายน้อยห้อยหูกระต่าย (ม. ร่ายยาว ชูชก).
กราด ๕(กฺราด) ก. กวดให้แน่น เช่น กราดลิ่ม, กวดให้อยู่ในบังคับ เช่น กราดควาย กราดเด็ก
กรึง(กฺรึง) ก. ตรึง, ปักแน่น, ทำให้อยู่กับที่, เช่น ต้องศรพรหมาสตร์ฤทธิรณ กรึงแน่นทรวงบน ตลอดจนยอดปฤษฎางค์ (พากย์).
กลัด(กฺลัด) ก. เสียบขัดไว้ให้อยู่ด้วยของแหลม เช่น ใช้ไม้กลัดกลัดกระทง, ทำให้ติดขวางไว้ไม่ให้หลุดออก เช่น กลัดกระดุม
กะร่องกะแร่งว. ร่องแร่ง, อาการที่ห้อยติดอยู่จวนจะหลุด.
กะรุงกะรังว. อาการที่ห้อยหรือแขวนสิ่งต่าง ๆ อย่างไม่เป็นระเบียบ.
กะรุ่งกะริ่งว. อาการที่ขาดออกเป็นริ้ว ๆ หรือเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยติดห้อยอยู่.
กักก. ไม่ให้ล่วงพ้นเขตที่กำหนดไว้, กำหนดเขตให้อยู่, เช่น กักตัว, กักกัน ก็ว่า
กักกันก. ไม่ให้ล่วงพ้นเขตที่กำหนดไว้, กำหนดเขตให้อยู่, กัก ก็ว่า.
กักขังก. บังคับให้อยู่ในสถานที่อันจำกัด, เก็บตัวไว้ในสถานที่อันจำกัด.
กักคุมก. บังคับให้อยู่ในอารักขา.
กักบริเวณก. บังคับให้อยู่ในบริเวณที่กำหนดไว้.
กัลปพฤกษ์ ๑เรียกต้นไม้ที่ทำขึ้นเนื่องในการทิ้งทานในงานเมรุหลวง และมีลูกมะนาวบรรจุเงินตราห้อยอยู่ตามกิ่งต่าง ๆ ของต้นไม้นั้น ว่า ต้นกัลปพฤกษ์, เรียกลูกมะนาวที่บรรจุเหรียญเงินนั้น ว่า ลูกกัลปพฤกษ์
กายกรรมการดัดตนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง, การเล่นห้อยโหนโยนตัวเป็นต้น.
กิ๊บน. ที่หนีบผมทำด้วยโลหะหรือพลาสติกเป็นต้น สำหรับบังคับผมให้อยู่ในลักษณะที่ต้องการหรือเพื่อประดับตกแต่ง.
แกนน. วัตถุแข็งที่อยู่ตรงกลางของสิ่งอื่นสำหรับยึดให้อยู่, วัตถุแข็งที่มีสิ่งอื่นหุ้ม.
โกลน(โกฺลน) น. ห่วงที่ห้อยลงมาจากอานม้า ๒ ข้างสำหรับสอดเท้ายันในเวลาขึ้นหรือขี่
ไกว(ไกฺว) ก. ทำสิ่งที่ห้อยอยู่ให้แกว่งไปมา.
ขังก. ให้อยู่ในที่ล้อมเช่นกรง คอก หรือเล้า เป็นต้น, ให้อยู่ในที่ซึ่งกันไว้ เช่น ขังนํ้า
ขาหยั่ง(-หฺยั่ง) น. ไม้ ๓ อันผูกปลายรวมกันและกางออกไป สำหรับตั้งหรือห้อยของต่าง ๆ.
ข่า ๔น. ไม้ที่ทำเป็นร้านขึ้นคร่อมกองไฟสำหรับปิ้งปลา, ไม้ไผ่ขัดเป็นตารางเล็ก ๆ สำหรับวางหรือห้อยอาหารแห้งให้อยู่เหนือเตาไฟในครัว.
ขึ้นคอก. เอามาห้อยคอด้วยความนับถือ เช่น พระสมเด็จองค์นี้ขึ้นคอได้.
แขวน ๑(แขฺวน) ก. เกี่ยวห้อยอยู่.
แขวนคอก. เอาเชือกหรือผ้าเป็นต้นผูกคอห้อยไว้บนที่สูงเช่นบนต้นไม้ ไม่ให้เท้าถึงพื้นเพื่อให้ตาย เป็นการประหารชีวิตนักโทษแบบหนึ่งของชาวตะวันตกบางประเทศ.
คอนก. เอาสิ่งของห้อยที่ปลายไม้คานหรือปลายไม้เพียงข้างเดียวแล้วแบกบ่าพาไป
คันชีพ ๑น. เข็มขัดของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์มีกระเป๋าใส่ลูกปืน, ถุงเยียรบับห้อยจากผ้าปกหลัง ๒ ข้างของช้าง สำหรับใส่อาหาร ของกิน และอาวุธเป็นต้น, ถุงหนังห้อย ๒ ข้างคอม้า สำหรับใส่ข้าวของกินเป็นต้น, ใช้ว่า กันชีพ ก็มี.
คัน ๒ก. อาการที่รู้สึกให้อยากเกา, อาการที่มือหรือปากอยู่ไม่สุข คือ อยากทำหรือพูดในสิ่งที่ไม่ควร เรียกว่า มือคัน ปากคัน, อาการที่ให้รู้สึกอยากด่าอยากตีเป็นต้น เรียกว่า คันปาก คันมือ คันเท้า.
คางคก ๓น. ชื่อว่านชนิดหนึ่ง ต้นและหัวเหมือนอุตพิด คันจัด ใช้เพื่อให้อยู่ยงคงกระพันชั่วเบา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ptosedยื่นย้อย, ห้อยตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palate, fallingเพดานอ่อนห้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
person placed under curatorship; placed under curatorship, personบุคคลซึ่งศาลสั่งให้อยู่ในความพิทักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
person placed under guardianship; placed under guardianship, personบุคคลซึ่งศาลสั่งให้อยู่ในความอนุบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
placed under curatorship, person; person placed under curatorshipบุคคลซึ่งศาลสั่งให้อยู่ในความพิทักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
placed under guardianship, person; person placed under guardianshipบุคคลซึ่งศาลสั่งให้อยู่ในความอนุบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pendulous; cernuousห้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
restriction of residenceการจำกัดให้อยู่ในเขตที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regimentationการบีบบังคับให้อยู่ในกรอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
superscript๑. ดรรชนีล่าง, ตัวห้อย๒. ดรรชนีกำกับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subscript๑. ดรรชนีล่าง, ตัวห้อย๒. ดรรชนีกำกับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
subscriptตัวห้อย, ดรรชนีล่าง, ดัชนีล่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
absolute assignmentการโอนสิทธิให้อย่างเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cernuous; pendulousห้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
falling palateเพดานอ่อนห้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vestedมอบให้อย่างเด็ดขาด, มอบให้อย่างสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
velum; velamentum๑. เยื่อ๒. เยื่อหุ้ม, เยื่อคลุม๓. เยื่อห้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
velar๑. -เยื่อ๒. -เยื่อหุ้ม, -เยื่อคลุม๓. -เยื่อห้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
velamentum; velum๑. เยื่อ๒. เยื่อหุ้ม, เยื่อคลุม๓. เยื่อห้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hospitalise; hospitalizeห้อยู่โรงพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hospitalize; hospitaliseห้อยู่โรงพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ชุมสายเครื่องสูงชนิดหนึ่ง เป็นรูปฉัตร ๓ ชั้น มีสายไหมห้อย [ศัพท์พระราชพิธี]
พระที่นั่งชุมสายเรียกพระที่นั่งสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี ประทับในงานต่าง ๆ ของทหาร ลูกเสือ และงานพิเศษบางโอกาส ลักษณะเป็นแท่นสี่เหลี่ยม ดาดด้วยหลังคาผ้าระบาย ๓ ชั้น มีสายไหมห้อย [ศัพท์พระราชพิธี]
Bottled Gasก๊าซโปรเพน (C3) มีก๊าซบิวเทนเป็นส่วนน้อย, ก๊าซโปรเพน (C3) มีก๊าซบิวเทนเป็นส่วนน้อย หรือเป็นส่วนผสมระหว่างโปรเพนและบิวเทน ถูกอัดให้อยู่ในสภาพของเหลว
Bottled gas จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในชนบทสำหรับทำความอบอุ่นในบ้านเรือน การหุงต้ม การเกษตรกรรม กล่าวอีกนัยหนึ่ง bottled gas ก็คือก๊าซ LPG [ปิโตรเลี่ยม]
Conditioning wasteการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี, กระบวนการปรับสภาพกากกัมมันตรังสีที่อยู่ภายในภาชนะบรรจุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการต่อไป เช่น การขนส่ง การเก็บพัก และ/หรือ การขจัดกากกัมมันตรังสี การปรับสภาพกากกัมมันตรังสี ได้แก่ การทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง การหีบห่อ และการบรรจุในภาชนะหลายชั้น [นิวเคลียร์]
Yellow cakeเค้กเหลือง, สารผสมของยูเรเนียมออกไซด์หลายชนิด (โดยเทียบออกไซด์ทุกชนิดให้อยู่ในรูปของ U3O8) มีลักษณะเป็นผงละเอียด ได้จากกระบวนการสกัดสินแร่ยูเรเนียมจากเหมือง มีสีเหลือง ส้ม หรือเขียวคล้ำ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนชนิดของออกไซด์ และอุณหภูมิที่ใช้ขณะผลิต โดยอุณหภูมิที่สูงกว่าจะทำให้มีสีเข้มขึ้น เค้กเหลืองใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Waste storageการเก็บรักษากากกัมมันตรังสี, การเก็บรักษากากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ มีการจำกัดเขต ติดป้ายแสดงสถานที่และระดับรังสีอย่างชัดเจน ผนังของสถานที่จัดเก็บมีความหนาเพียงพอต่อการกำบังรังสีให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก [นิวเคลียร์]
Waste immobilizationการตรึงกากกัมมันตรังสี, กรรมวิธีหนึ่งของการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี เพื่อป้องกันการรั่วหรือการแพร่กระจาย โดยการทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง หรือห่อหุ้มด้วยวัสดุ หรือฝังในเนื้อวัสดุ เช่น การตรึงในซีเมนต์ด้วยการผสมกับซีเมนต์หรือฝังในเนื้อซีเมนต์ หรือในยางมะตอย หรือในแก้ว
[นิวเคลียร์]
Waste conditioningการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี, กระบวนการปรับสภาพกากกัมมันตรังสีที่อยู่ภายในภาชนะบรรจุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการต่อไป เช่น การขนส่ง การเก็บพัก และ/หรือ การขจัดกากกัมมันตรังสี การปรับสภาพกากกัมมันตรังสี ได้แก่ การทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง การหีบห่อ และการบรรจุในภาชนะหลายชั้น [นิวเคลียร์]
Treatment, wasteการบำบัดกากกัมมันตรังสี, การดำเนินการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกากกัมมันตรังสีให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาและการขจัด โดยมีหลักพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1. ลดปริมาตร เช่น การกดอัด 2. แยกสารกัมมันตรังสีออกจากกาก เช่น การตกตะกอน การแลกเปลี่ยนไอออน 3. เปลี่ยนองค์ประกอบ เช่น การเผา การระเหย [นิวเคลียร์]
Storage, wasteการเก็บรักษากากกัมมันตรังสี, การเก็บรักษากากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ มีการจำกัดเขต ติดป้ายแสดงสถานที่และระดับรังสีอย่างชัดเจน ผนังของสถานที่จัดเก็บมีความหนาเพียงพอต่อการกำบังรังสีให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก
[นิวเคลียร์]
Immobilization, wasteการตรึงกากกัมมันตรังสี, กรรมวิธีหนึ่งของการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี เพื่อป้องกันการรั่วหรือการแพร่กระจาย โดยการทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง หรือห่อหุ้มด้วยวัสดุ หรือฝังในเนื้อวัสดุ เช่น การตรึงในซีเมนต์ด้วยการผสมกับซีเมนต์หรือฝังในเนื้อซีเมนต์ หรือในยางมะตอย หรือในแก้ว [นิวเคลียร์]
Conditioning, wasteการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี, กระบวนการปรับสภาพกากกัมมันตรังสีที่อยู่ภายในภาชนะบรรจุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการต่อไป เช่น การขนส่ง การเก็บพัก และ/หรือ การขจัดกากกัมมันตรังสี การปรับสภาพกากกัมมันตรังสี ได้แก่ การทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง การหีบห่อ และการบรรจุในภาชนะหลายชั้น [นิวเคลียร์]
ASEAN Industrial Cooperation Schemeโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาเซียน เป็นมาตรการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบการผลิตในรูปสินค้าสำเร็จ รูป/กึ่งสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรมระหว่างบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศอาเซียน อันจะเป็นการสนับสนุนการแบ่งกันผลิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาค อุตสาหกรรมในอาเซียน โดยจะต้องเป็นความร่วมมือตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป และมีคนชาติประเทศสมาชิกอาเซียนมีหุ้นส่วนอยู่ในแต่ละบริษัทอย่างน้อยร้อยละ 30 สินค้าที่ได้รับอนุมัติให้อยู่ในโครงการจะได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรใน อัตราร้อยละ 0-5 ในทันที โดยไม่ต้องรอให้เขตการค้าเสรีอาเซียนมีผลบังคับใช้ [การทูต]
Common Effective Preferential Tariffอัตราภาษีพิเศษที่เท่ากัน " เป็นกลไกหลักในการลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างกันภายใต้กรอบ การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนให้อยู่ในระดับร้อยละ 0-5 โดย ครอบคลุมสินค้าทุกชนิด " [การทูต]
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศทั้งในด้าน พาณิชย์ การเดินเรือ คุ้มครองความเป็นอยู่อันดีของพลเมืองของประเทศตน พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่บางอย่างด้านธุรการ หรือวางระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ ตลอดจนด้านการเป็นสักขีพยานการลงนามในเอกสาร เพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทางกฎหมาย (Notary) การให้การตรวจลงตรา รวมทั้งการรับรองเอกสารที่แท้จริง (มิใช่เอกสารปลอม) และจัดการการสัตย์สาบานตนหรืออีกนัยหนึ่ง ภาระหน้าที่ของกงสุลอาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประการ ดังต่อไปนี้1 ทำหน้าที่ส่งเสริมผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ของประเทศที่ตนเป็นผู้แทนอยู่2 ควบคุมดูแลผลประโยชน์ด้านการเดินเรือ3 คุ้มครองผลประโยชน์ของคนชาติของประเทศที่แต่งตั้งให้ตนไปประจำอยู่4 ทำหน้าที่สักขีพยานในการลงนามในเอกสารเพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทาง กฎหมาย5 ทำหน้าที่ธุรการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ หรือระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ เช่น การออกหนังสือเดินทาง การให้การตรวจลงตรา (Visas) การจดทะเบียนคนเกิด คนตาย ฯลฯอนุสัญญากรุงเวียนนา ภาคที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลข้อที่ 5 ได้กำหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายกงสุลไว้ดังต่อไปนี้ ก. คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่ง และของคนในชาติของรัฐผู้ส่ง ทั้งเอกชนและบรรษัทในรัฐผู้รับ ภายในขีดจำกัดที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตข. เพิ่มพูนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาการ ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกันในทางอื่น ตามบทแห่งอนุสัญญานี้ค. สืบเสาะให้แน่โดยวิถีทางทั้งปวงอันชอบด้วยกฎหมายถึงภาวะและความคลี่คลายใน ทางพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิทยาการของรัฐผู้รับ แล้วรายงานผลของการนั้นไปยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่ง และให้ข้อสนเทศแก่บุคคลที่สนใจง. ออกหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางให้แก่คนในชาติของรัฐผู้ส่ง ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่งจ. ช่วยเหลือคนในชาติของรัฐผู้ส่งทั้งเอกชนและบรรษัทฉ. ทำหน้าที่นิติกรและนายทะเบียนราษฎร์ และในฐานะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ปฏิบัติการหน้าที่บางประการอันมีสภาพทางธุรการ หากว่าการหน้าที่นั้นไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับช. พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์ และบุคคลไร้ความสามารถ ซึ่งเป็นคนชาติของรัฐผู้ส่ง ภายในขีดจำกัดที่ได้ตั้งบังคับไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ โดยเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องมีความปกครองหรือภาวะทรัสตีใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นฌ. แทนคนชาติของรัฐผู้ส่ง หรือจัดให้มีการแทนอย่างเหมาะสมในองค์กรตุลาการ และต่อเจ้าหน้าที่ที่อื่นของรัฐผู้รับ เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มา ซึ่งมาตรการชั่วคราวสำหรับการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคนในชาติเหล่านี้ ไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ ในกรณีที่คนในชาติเหล่านี้ไม่สามารถเข้าทำการป้องกันสิทธิและผลประโยชน์ของ ตนในเวลาอันเหมาะสมได้ เพราะเหตุของการไม่อยู่หรือเหตุอื่นใด ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในข้อบังคับแห่งทางปฏิบัติ และวิธีดำเนินการซึ่งมีอยู่ในรัฐผู้รับญ. ส่งเอกสารทางศาล หรือเอกสารที่มิใช่ทางศาล หรือปฏิบัติตาม หนังสือของศาลของรัฐผู้ส่งที่ขอให้สืบประเด็น หรือตามการมอบหมายให้สืบพยานให้แก่ศาลของรัฐผู้ส่งนั้น ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอยู่ หรือเมื่อไม่มีความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านั้น โดยทำนองอื่นใดที่ต้องด้วยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับด. ใช้สิทธิควบคุมดูแลและตรวจพินิจตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ รัฐผู้ส่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับเรือที่มีสัญชาติของของรัฐผู้ส่ง หรืออากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐนั้น รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับลูกเรือของเรือและอากาศยานดังกล่าวต. ให้ความช่วยเหลือแก่เรือและอากาศยานที่ระบุไว้ในอนุวรรค (ด) ของข้อนี้ รวมทั้งลูกเรือของเรือและอากาศยานนั้น บันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับการเดินทางของเรือ ตรวจดูและประทับตรากระดาษเอกสารของเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใด ๆ ที่ได้เกิดขึ้นในระหว่างนายเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใดๆ ที่ได้เกิดขั้นในระหว่างนายเรือ เจ้าพนักงาน และกะลาสี ตราบเท่าที่การนี้อาจได้อนุมัติไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้ส่ง ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับถ. ปฏิบัติการหน้าที่อื่นใดที่รัฐผู้ส่งมอบหมายแก่สถานีทำการทางกงสุล ซึ่งมิได้ต้องห้ามโดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ หรือซึ่งไม่มีการแสดงข้อคัดค้านโดยรัฐผู้รับ หรือซึ่งมีอ้างถึงไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ ที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับ [การทูต]
Geneva Conference on the Problem of Restoring Peace in Indo-Chinaการประชุม ณ นครเจนีวา ว่าด้วยปัญหาการนำสันติภาพกลับคืนสู่อินโดจีน ในการประชุมนี้ มีการทำความตกลงกันเกี่ยวกับการหยุดสู้รบระหว่างกำลังทหารในประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว กับกำลังทหารฝรั่งเศส ความตกลงดังกล่าวได้กระทำกันในนครเจนีวา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1954 มีผู้แทนจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ฝรั่งเศส ลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้) สหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการประชุมตามข้อตกลงนี้ให้มีการยุติการสู้รบในกัมพูชา ลาว และเวียดนาม และการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติในความตกลงดังกล่าว ให้อยู่ใต้ความควบคุมและดูแลระหว่างประเทศ ที่ประชุมเจนีวาได้แสดงความมั่นใจว่า ในการปฏิบัติตามข้อตกลงจะปล่อยให้กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ได้แสดงบทบาทภายใต้ความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของตนอย่างสมบูรณ์ภายใน ประชาคมนานาชาติ สำหรับความตกลงเกี่ยวกับเวียดนามใด้ห้ามมิให้นำกองทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่าย ทหารของต่างชาติ รวมทั้งอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารทุกชนิดเข้าไปในประเทศนั้น ที่ประชุมยังได้รับรองว่า วัตถุประสงค์สำคัญยิ่งของความตกลงเกี่ยวกับเวียดนามคือ ต้องการระงับปัญหาต่าง ๆ ทางทหาร เพื่อยุติการสู้รบ และการปักปันเส้นเขตแดนทางทหารนั้น ให้ถือเป็นการชั่วคราว มิได้หมายความว่าเป็นแนวแบ่งเขตทางการเมืองหรือทางดินแดนแต่ประการใดทั้งสิ้น [การทูต]
International Court of Justiceศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือที่เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่า ศาลโลก ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1945 ตามกฎบัตรขององค์การสหประชาชาติ กฎข้อบังคับ (Statute) ของศาลโลกนั้นได้ผนวกอยู่ท้ายกฎบัตรของสหประชาชาติ และถือเป็นส่วนสำคัญอย่างแยกจากกันมิได้ของกฎบัตร ศาลนี้ตั้งอยู่ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ถือเป็นองค์กรแห่งศาลหรือแห่งตุลาการสำคัญที่สุดขององค์การสหประชาชาติ ประเทศใดที่เข้าเป็นภาคีของกฎข้อบังคับของศาลโลก ย่อมมีสิทธิที่จะส่งคดีใดก็ตามไปให้ศาลโลกพิจารณาได้ ภายใต้เงื่อนไขที่คณะมนตรีความมั่นคงได้จัดวางไว้ นอกจากนั้น คณะมนตรีความมั่นคงก็อาจจะส่งกรณีพิพาททางกฎหมายไปให้ศาลพิจารณาได้ทั้ง สมัชชาและคณะมนตรีความมั่นคงสามารถขอคำปรึกษาหรือความเห็นจากศาลเกี่ยวกับ ปัญหาข้อกฎหมายใดๆ และองค์กรอื่น ๆ ของสหประชาชาติ อันรวมถึงองค์การชำนัญพิเศษ ก็สามารถขอคำปรึกษา หรือความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางกฎหมายใดๆ ที่อยู่ภายในกรอบของงานที่ปฏิบัติอยู่ แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติเห็นชอบจากสมัชชาสหประชาชาติก่อน สมัชชาเคยมอบอำนาจเช่นนี้แก่คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะมนตรีภาวะทรัสตี คณะกรรมาธิการระหว่างกาล (Interim Committee) ของสมัชชา รวมทั้งองค์กรระหว่างรัฐบาลบางแห่งด้วยรัฐทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของสหประชา ชาติถือว่าเป็นภาคีของกฎข้อบังคับของศาลโลกไปในตัว ส่วนประเทศใดที่มิใช่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ ก็อาจเป็นภาคีของกฎข้อบังคับของศาลโลกได้ ตามเงื่อนไขที่สมัชชาสหประชาชาติเป็นผู้กำหนดเป็นราย ๆ ไป ตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง ศาลโลกมีอำนาจที่จะพิจารณาปัญหาทั้งหลายที่รัฐสมาชิกขอให้พิจารณา รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ทั้งหลายที่ระบุอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติ และตามสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาที่ใช้บังคับอยู่ รัฐสมาชิกย่อมยอมผูกพันตนล่วงหน้าได้ที่จะยอมรับอำนาจศาลในกรณีพิเศษต่าง ๆ โดยจะต้องลงนามในสนธิสัญญา หรืออนุสัญญาซึ่งยอมให้ส่งเรื่องไปที่ศาลได้ หรือออกประกาศเป็นพิเศษว่าจะปฏิบัติเช่นนั้น ในคำประกาศเช่นนั้นจะต้องระบุว่ายอมรับอำนาจบังคับของศาลโลก และอาจจะยกเว้นคดีบางประเภทมิให้อยู่ในอำนาจของศาลได้ ในการวินิจฉัยลงมติ ศาลโลกจะอาศัยแหล่งที่มาของกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้ คือ- สัญญาหรืออนุสัญญาระห่างประเทศซึ่งวางกฎข้อบังคับที่รัฐคู่กรณียอมรับ- ขนบธรรมเนียมระหว่างประเทศซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่ กฎหมายรับรองศาลโลกอาจจะตัดสินชี้ขาดว่าสิ่งใดยุติธรรมและดี โดยรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องตกลงเห็นชอบด้วยคณะมนตรีความมั่นคงอาจจะรับการขอ ร้องจากรัฐภาคีหนึ่งใดในกรณีพิพาท ให้กำหนดมาตรการที่จะใช้เพื่อให้คำตัดสินของศาลมีผลบังคับ ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้อำนาจศาลศาลโลก ประกอบด้วยผู้พิพากษารวม 15 ท่าน ซึ่งถือกันว่าเป็น ?สมาชิก? ของศาล และได้รับเลือกตั้งจากสมัชชาและคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ ผู้พิพากษาเหล่านี้จะมีอำนาจออกเสียงลงคะแนนอย่างอิสระเสรีหลักเกณฑ์การคัด เลือกผู้พิพากษาศาลโลกจะถือตามคุณสมบัติขอผู้พิพากษานั้น ๆ มิใช่ถือตามสัญชาติของบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ดี จะมีการระมัดระวังด้วยว่า กฎหมายที่นำมาใช้ในศาลจะต้องมาจากระบบกฎหมายที่สำคัญ ๆ ของโลก ในศาลโลกจะมีผู้พิพากษาที่เป็นชาติเดียวกันมากกว่าหนึ่งคนไม่ได้ ผู้พิพากษาทั้งหลายจะมีสิทธิ์ดำรงอยู่ในตำแหน่งได้ เป็นเวลา 9 ปี มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งซ้ำได้ และระหว่างที่ดำรงอยู่ในตำแหน่ง จะต้องไม่ประกอบอาชีพการงานอื่นใดทั้งสิ้น [การทูต]
Persona non grataเป็นศัพท์ที่ใช้กับนักการทูตหรือผู้แทนทางการทูต ที่ประจำอยู่ในประเทศซึ่งรัฐบาลของประเทศนั้นไม่ปรารถนาให้อยู่ต่อไปอีกแล้ว หลังจากที่ได้ไปประจำทำงานในตำแหน่งอยู่ในประเทศนั้น หรือก่อนหน้าที่นักการทูตผู้นั้นจะเดินทางไปถึงดินแดนของประเทศผู้รับ (Receiving State) นักการทูตที่ถูกประกาศเป็น persona non grata หรือ บุคคลที่ไม่พึงปรารถนานั้น เป็นเพราะสาเหตุดังต่อไปนี้ คือ กล่าวคำดูหมิ่นรัฐบาลของประเทศที่ตนไปประจำอยู่ ละเมิดกฎหมายของบ้านเมืองนั้น แทรกแซงในการเมืองภายในของเขา เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในประเทศของเขา ใช้ถ้อยคำก้าวร้าวต่อประเทศนั้น วิพากษ์ประมุขแห่งประเทศของเขากระทำการอันเป็นที่เสียหายต่อประโยชน์หรือต่อ ความมั่นคงของประเทศ และกระทำการอื่น ๆ ในทำนองนั้นตามปกติรัฐบาลของประเทศเจ้าภาพที่เป็นฝ่ายเสียหายจะขอร้องให้ รัฐบาลผู้ส่ง (Sending government) เรียกตัวนักการทูตผู้กระทำผิดกลับประเทศ ซึ่งตามปกติรัฐบาลผู้ส่งมักจะปฏิบัติตาม รัฐบาลของประเทศผู้เสียหายจะแจ้งให้นักการทูตผู้นั้นทราบว่า รัฐบาลจะไม่ทำการติดต่อเกี่ยวข้องเป็นทางการกับเขาอีกต่อไป หรืออาจจะบอกให้นักการทูตผู้นั้นออกไปจากประเทศโดยไม่เกรงใจแต่อย่างใดก็ได้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในข้อ 9 ดังต่อไปนี้ ?1. รัฐผู้รับอาจบอกกล่าวแก่รัฐผู้ส่งในเวลาใดก็ได้ และโดยมิต้องชี้แจงถึงการวินิจฉัยของตนว่า หัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่พึงโปรด หรือว่าบุคคลอื่นใดในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนเป็นที่ไม่พึงยอมรับได้ ในกรณีใดเช่นว่านี้ ให้รัฐผู้ส่งเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นกลับ หรือเลิกการหน้าที่ของผู้นั้นกับคณะผู้แทนเสียก็ได้ตามที่เหมาะสมบุคคลอาจจะ ถูกประกาศให้เป็นผู้ไม่พึงโปรด หรือไม่พึงยอกรับได้ก่อนที่จะมาถึงอาณาเขตของรัฐผู้รับก็ได้ 2. ถ้ารัฐผู้ส่งปฏิเสธ หรือไม่นำพาภายในระยะเวลาอันสมควร ที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันของคนภายใต้วรรค 1 ของข้อนี้ รัฐผู้รับสามารถปฏิเสธที่จะยอมรับนับถือบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นว่าเป็นบุคคล ในคณะผู้แทนก็ได้? [การทูต]
The Foreign Officeในสมัยก่อน เมื่อสังคมนานาชาติมีสมาชิกประเทศอยู่เพียงไม่กี่แห่ง และการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้น ประมุขของรัฐหรือหัวหน้าของรัฐบาลจะเป็นผู้บริหารกิจการต่างประเทศด้วยตนเอง แต่มาในปัจจุบันเป็นไปไม่ได้ที่จะกระทำเช่นนี้ ดังนั้นทุกวันนี้ รัฐบาลของประเทศเกือบจะทุกแห่งจะมีสำนักงานในระดับกระทรวงแยกออกต่างหาก เพื่อดำเนินกิจการต่างประเทศโดยเฉพาะสำนักงานนี้จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันใน แต่ละประเทศ เช่นเรียกว่า The Ministry of (หรือ for) Foreign Affairs, The Ministry of External Affairs, The Department of State หรือ The Department of Foreign Affairs หรือ Gaimusho เป็นต้น ส่วนหัวหน้าสำนักงานหรือเจ้ากระทรวงนั้น จะเป็นบุคคลในคณะรัฐมนตรี และเรียกชื่อตำแหน่งต่างๆ กัน เช่น The Secretary of Foreign Affairs, The Minister of External Affairs, The Secretary of State หรือ Foreign Minister หรือ Foreign Secretary ตัวรัฐมนตรีนี้จะมีผู้ช่วย ซึ่งบางตำแหน่งเรียกว่า ปลัดกระทรวง (Under-Secretaries), ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (Assistant Under-Secretaries) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วงาน ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยทั่วไปมักจะแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายแรกเรียกว่าฝ่ายธุรการ (Home Service) ทำหน้าที่บริหารกิจการต่าง ๆ ภายในประเทศ ซึ่งเกี่ยวกันกับกิจการต่างประเทศ รวมทั้งการติดต่อเกี่ยวข้องกับคณะทูตานุทูต และฝ่ายที่สองเรียกว่า Foreign Service เป็นฝ่ายดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในต่างแดน อันมีสถานทูต สถานกงสุล และสำนักงานอื่น ๆ เป็นตัวแทน ประกอบด้วยข้าราชการฝ่ายการทูตและฝ่ายวิชาการ ซึ่งประจำทำงานในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลและสำนักงานระหว่างประเทศอื่น ๆ แต่ประเทศไทยเรายังมิได้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายดังกล่าวตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวกลาง ทำหน้าที่ติดต่อระหว่างประเทศ ส่วนหัวหน้าคณะทูตภายในนครหลวงของแต่ละประเทศจะทำการติดต่อใด ๆ ทั้งหมดกับกระทวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับงานภายในกระทรวงการต่างประเทศ โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นกรม กอง โดยถือตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ เช่น กรมหรือกองการเอเชีย กรมการแอฟริกา กรมการอเมริกัน กรมการยุโรป และอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีกรมกองอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ด้านธุรการ และด้านการสื่อสารติดต่อ การประชุม การประสานงานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การคลัง การบริการในต่างประเทศ การสารนิเทศ การกฎหมาย การห้องสมุด การหนังสือเดินทาง การบุคลากร การพิธีการทูต การวิจัย การสนธิสัญญา การตรวจลงตรา (Visa) และการสหประชาชาติในปัจจุบันในหลาย ๆ ประเทศ ผู้ที่สมัครขอรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศจะต้องมีคุณวุฒิตามที่กระทรวง กำหนด เช่น จะต้องผ่านการสอบไล่ ทั้งในภาคปากเปล่า และข้อเขียน ตลอดจนจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสอบไล่ (Board) ซึ่งจะเป็นฝ่ายให้คะแนนบุคลิกและคุณภาพส่วนตัว แล้วนำคะแนนไปบวกกับคะแนนสอบข้อเขียน ในบางแห่งต้องการให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรม และให้อยู่ในระหว่างการทดลองดูความประพฤติ (Probationary period) อีกด้วย [การทูต]
visaการตรวจลงตรา " การประทับตราหรือข้อความในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวโดยเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อแสดงว่า ผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้เข้ามาพำนัก เดินทางผ่าน และเดินทางออกจากราชอาณาจักร - courtesy visa การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี การตรวจลงตราประเภทนี้จำกัดเฉพาะคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว ซึ่ง (1) ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต กงสุล หรือราชการ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ หรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติที่เทียบเท่าหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือ เดินทางราชการ) และ (2) เข้ามาในฐานะเป็นพระราชอาคันตุกะ ราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล หรือหน่วยของรัฐ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา) - diplomatic visa การตรวจลงตราประเภททูต - immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร - non-immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว - non-quota immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี การตรวจลงตราประเภทนี้จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 1 ปี - official visa การตรวจลงตราประเภทราชการ - re-entry visa การตรวจลงตราประเภทให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก - tourist visa การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว - transit visa การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร - visa on arrival การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง " [การทูต]
Powdered rubberยางผงเป็นยางธรรมชาติที่ผลิตขึ้นให้อยู่ในรูปผง สามารถเตรียมได้ทั้งในรูปของน้ำยางและยางแห้ง จุดประสงค์เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ในกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง [เทคโนโลยียาง]
Abdomen, Pendulousพุงยื่นย้อย, หน้าท้องหย่อน, ท้องและเอวมีไขมันมากเป็นหลืบห้อยย้อยลงมา, ไขมันบริเวณท้องและเอวมีมากเป็นหลืบห้อยย้อยลงมา [การแพทย์]
Appetite Stimulantsกระตุ้นให้อยากรับประทานอาหาร [การแพทย์]
Brachiatingการห้อยโหนโยนตัว [การแพทย์]
Corea Flexibilitasสภาวะผู้ป่วยถูกจับให้อยู่ในท่าไหนก็จะอยู่ในท่านั้น [การแพทย์]
Electron Beam Alignmentการปรับลำแสงอิเล็กตรอนให้อยู่ในแนวตรง [การแพทย์]
Fixation, Internalการยึดตรึงภายใน,การตรึงภายใน,การยึดตรึงกระดูกให้อยู่กับที่จากภายใน [การแพทย์]
Fragments, Hangingกระดูกแตกห้อยลง [การแพทย์]
negationนิเสธ, นิเสธของประพจน์ p หมายถึง ประพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปที่มีข้อความ "ไม่เป็นความจริงที่ว่า" เติมอยู่ข้างหน้าประพจน์ p [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
monomialเอกนาม, จำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณของจำนวนคงตัวใด ๆ กับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป โดยที่กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ionic bondพันธะไอออนิก, พันธะที่ยึดเหนี่ยวอะตอมของธาตุให้อยู่ร่วมกัน โดยที่อะตอมของธาตุหนึ่งให้อิเล็กตรอนและอะตอมของอีกธาตุหนึ่งรับอิเล็กตรอน แล้วเกิดเป็นสารประกอบไอออนิก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
insulinอินซูลิน, ฮอร์โมนที่สร้างจากกลุ่มบีตาเซลล์ที่บริเวณส่วนกล่างของไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์  ทำหน้าที่รักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
irradiationการอาบรังสี, การนำวัสดุไปอาบรังสีบางชนิด  เช่น รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา เป็นต้น ตัวอย่างการนำอาหารไปอาบรังสีแกมมา เพื่อเก็บรักษาคุณภาถของอาหารให้อยู่ได้เป็นเวลานาน ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rheostatตัวควบคุมกระแสไฟฟ้า, อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมกระแสไฟฟ้าในวงจรให้อยู่ในช่วงที่ต้องการและเป็นตัวต้านทานที่ปรับค่าได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
covalent bondพันธะโคเวเลนซ์, พันธะที่ยึดเหนี่ยวอะตอมของธาตุให้อยู่ร่วมกัน โดยที่อะตอมคู่สร้างพันธะให้และใช้อิเล็กตรอนร่วมกันแล้วเกิดเป็นสารประกอบโคเวเลนซ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
homeothermic animal [homoiothermic animal]สัตว์เลือดอุ่น, สัตว์ที่สามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในระดับคงที่แม้ว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่  นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
balance of natureดุลธรรมชาติ, การรักษาสภาวะแวดล้อมในระบบนิเวศให้อยู่ในสภาพสมดุล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
voice over IP (VoIP)วอยซ์โอเวอร์ไอพี, การใช้งานโทรศัพท์โดยผ่านอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า อินเทอร์เน็ตเทเลโฟนี ซึ่งใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อเข้ากับคู่สนทนาที่อาจอยู่ในพื้นที่เดียวกัน หรือพื้นที่ห่างไกลออกไป โดยเสียงของผู้สนทนาจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของสัญญาณดิจิทัลแล้วส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปถ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Jaw Claudicationขากรรไกรล่างห้อย [การแพทย์]
Jaw, Droppedคางห้อยตก [การแพทย์]
Mucosal Tagsส่วนเกินของมิวโคซ่าที่ห้อยอยู่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is what kept you sealed up in that God forsaken rock.นี่คือสิ่งที่ผนึกพวกแก่ให้อยู่ในหินน่ะซิ Dead Space: Downfall (2008)
Help you keep him in line.ช่วยคุณควบคุมเขาให้อยู่ในกรอบ Adverse Events (2008)
And this isn't just a pretext to pressure me into staying?และนี่ก็ไม่ใช่ข้ออ้าง ที่จะกดดันฉันให้อยู่ต่อ Dying Changes Everything (2008)
- How is that hanging?- วิธีที่ห้อยGas Pills (2008)
- it's not hanging it's dragging\ N การ-จะไม่ห้อย เป็นลาก Gas Pills (2008)
- Broadside could do that.- Broadside คอยระวังให้อยู่แล้ว Shadow of Malevolence (2008)
I'll tell you what I'll give you a merciful deathข้าจะบอกอะไรให้อย่างนะ ข้าจะให้เจ้าตายอย่างไม่ทรมาน Cloak of Darkness (2008)
Wear it in front of your husband and he'll be all over you like a mad dogเพียงแค่เจ้าห้อยติดตัวไว้ สามีเจ้าจะหลงจนโงหัวไม่ขึ้น Portrait of a Beauty (2008)
I kept wiping them but they wouldn't stopข้าพยายามปลอบโยน แต่เขาก็ยังคงร่ำไห้อยู่มิวาย Portrait of a Beauty (2008)
Do you think I'd leave that to chance?คุณคิดหรือว่าผมจะปล่อยสิ่งเหล่านั้นให้อยู่กับความบังเอิญ? Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
So these guys had to hang all day long sideways 10 feet in the air.แล้ว พวกเขาก็ต้องห้อยอยู่อย่างนั้นทั้งวัน ท่าตะแคง สูง 10 ฟุตจากพื้น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I cried my heart out over there.เมื่อครู่นี้ ฉันร้องไห้อย่างกับคนบ้าอยู่ตรงนั้น Scandal Makers (2008)
Ki-dong called 911 and reported you two missing.ฮวัง กี ดง กำลังร้องไห้อยู่ตอนที่เขามารายงานเรื่องของคุณสองคน Scandal Makers (2008)
Keep it down. I'm making your food now.นี่ไง ชั้นกำลังชงนมให้อยู่ Baby and I (2008)
Queenie, some creatures aren't meant to survive.ควินนี่ สิ่งมีชีวิตบางอย่าง ก็ไม่ถูกกำหนดให้อยู่รอดนะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-Wish I could stay.-อยากให้อยู่ที่นี่ได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He was living in the condemned building.เขาถูกแจ้งว่าถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm afraid you have to kill each day to live each day.ผมคิดว่า คุณต้องฆ่า ทุกวัน เพื่อให้อยู่ได้ ทุก ๆ วัน Superhero Movie (2008)
They left me alone.พวกเขาทิ้งฉันให้อยู่คนเดียว Passengers (2008)
So you manifested fears and images of death to keep you here.ดังนั้นเธอก็เลยเห็นความกลัว และภาพของความตาย... ...ที่ดึงเธอให้อยู่นี่ The Lazarus Project (2008)
It's one thing to catch a king, quite another to keep him.การจับพระราชาให้อยู่เป็นเรื่องหนึ่ง การรักษาพระองค์ไว้ก็อีกเรื่องหนึ่ง The Other Boleyn Girl (2008)
We must influence him in our favor with whatever means we have.พวกเราต้องครอบงำท่านให้อยู่ในอำนาจเรา ด้วยอะไรก็ตามที่เรามีอยู่ The Other Boleyn Girl (2008)
The Mob ground out a little profit and the police tried to shut them down one block at a time.พวกมาเฟียออกมาแสวงหาผลประโยชน์อันกระจิดริด และตำรวจพยายามที่จะเก็บพวกเขาให้อยู่หมัด The Dark Knight (2008)
I thought I told you to stay in the car, man.ฉันคิดว่าฉันบอกแกให้อยู่ในรถนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
This isn't some kind of clubhouse, you know. - David, what is going on?มิลลี่ฉันบอกให้อยู่ข้างในไง จะมาชมยอดเขาเอเวอร์เรสต์เหรอ Jumper (2008)
I thought I told you to stay with the old man.ฉันบอกนายแล้วใช่มั๊ยว่า ให้อยู่กับลุงนั่น Inkheart (2008)
My children will be crying at home because after I do business with you, I have no money for food.ลูกๆผมก็ต้องนั่งร้องไห้อยู่บ้าน เพราะหลังจากทำธุรกิจกับคุณ ผมก็ไม่มีเงินพอจะจ่ายค่าข้าว New York, I Love You (2008)
Nuts in a sling.ไข่ในถุงห้อยๆ The Love Guru (2008)
Very well, I'll have your nuts in a sling.ดีมากเลย ผมจะได้มี\ ไข่ในถุงห้อยๆของคุณ The Love Guru (2008)
- Rein in that dog.\ -คุมมันให้อยู่ Marley & Me (2008)
He knows he's in trouble, so he's come up with some cock and bull story about how he was forced to stay in the country;เขารู้ว่ากำลังตกอยุ่ในปัญหา ก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมาน่ะสิ เกี่ยวกับว่า เขาถูกบังคับให้อยู่ในประเทศ Changeling (2008)
Think about it, this will give you an excuse to be... around Hannah all the time.นี่จะเป็นข้ออ้างให้อยู่ข้างๆฮานนาตลอดเวลา Made of Honor (2008)
I was actively facilitating it.ผมนี่แหล่ะ อำนวยความสะดวกให้อย่างมาก Frost/Nixon (2008)
Ponyo is destined to live in the sea.ปองโย่ถูกลิขิตให้อยู่ในทะเล Ponyo (2008)
When I tell you to stay in, you stay in!ถ้าฉันบอกให้อยู่แต่ข้างใน ก็อยู่ข้างในนะ The Echo (2008)
When you are lost, you are not alone.เมื่อไหร่ที่ลูกหลงทาง,ลูกไม่ได้ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว Doubt (2008)
If she has her way, he'll be left to his own undoing.ถ้าหล่อนมีวิธีของหล่อน เขาจะถูกทิ้งให้อยู่กับความผิดที่เขาไม่ได้ทำ Doubt (2008)
I walked into a waiting room by mistake, and she was crying.ฉันบังเอิญเดินเข้าไปในห้องพัก เขาร้องไห้อยู่ The Happening (2008)
- They said to stay inside.- พวกเขาบอกว่าให้อยู่ข้างใน The Happening (2008)
I've been thinking about trying to talk my mom into staying in Albuquerque another year.ฉันพยายามพูดกับแม่ให้อยู่ที่นี่ต่อไป High School Musical 3: Senior Year (2008)
Two, Angus is a legend, even in fancy dress.สอง แองกัสคือตำนาน ต่อให้อยู่ในชุดแฟนซีก็เถอะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
We thrive thanks to the unbounded capacity of our mighty Generator... beating at our very center like a magnificent heart.เราขอขอบคุณแหล่งผลิดไฟฟ้าอันยิ่งใหญ่ที่มีให้อย่างไม่จำกัด จากก้นบึ้งในจิดใจของพวกเราด้วยความสัตย์จริง City of Ember (2008)
You are afraid you're going to be left alone.คุณกลัวว่า คุณจะถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว The Day the Earth Stood Still (2008)
Complete isolation.แยกตัวให้อยู่คนเดียวนะ The Reader (2008)
Silence, please. Silence, please.ขอให้อยู่ในความสงบ The Reader (2008)
Um... and we both agreed that that moon of yours was a bit ridiculous.เอ่อ.. แล้วเราสองคนก็เห็นด้วยว่า ไอ้พระจันทร์ห้อยๆ นั่น น่ากลัวไปนิดนะ ก็.. Loyal and True (2008)
Alright, listen up every body stay frozeเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้อยู่นิ่งๆไว้ Fast & Furious (2009)
Will I... be able to see the fireflies even from here?ข้าจะมองเห็นหิ่งห้อยรึเปล่านะ? รอก่อน นายท่าน Goemon (2009)
One shot to the back of the head.ผมบอกคุณแล้ว ให้อยู่ห่างจากลูกสาวผม Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
By staying away.คือให้อยู่ไกลออกไป Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิ่งห้อย[n.] (hinghøi) EN: firefly   FR: luciole [f] ; ver luisant [m] ; lampyre [m]
ห้อย[v.] (høi) EN: hang ; suspend   FR: pendre ; suspendre
ห้อยโหน[v.] (høihōn) EN: swing ; swing and hang ; do acrobatics   FR: se balancer suspendu
ห้อยพระ[n. exp.] (høi phra) FR: pendentif de bouddha [m]
ห้อยท้าย[v.] (høithāi) EN: attach   
ห้อยอยู่[adj.] (høi yū) FR: pendu ; suspendu
จัดที่ให้อยู่[v. exp.] (jat thī hai yū) EN: accomodate ; provide lodging   FR: procurer un logement
การทำให้อยู่ในระดับธรรมดา[n. exp.] (kān thamhai yū nai radap thammadā) EN: normalization   
การทำให้อยู่ในรูปปกติ[n. exp.] (kān thamhai yū nai rūp pakati = kān thamhai yū nai rūp pokkati) EN: normalization process   
คล้าน้ำช่อห้อย [n. exp.] (khlā nām chø høi) EN: Water canna   
ละห้อย[adj.] (lahøi) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful   FR: mélancolique ; triste ; malheureux
ละห้อย[adv.] (lahøi) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look   
ผีเสื้อฟ้าหิ่งห้อยสีจาง[n. exp.] (phīseūa fā hinghøi sī jāng) EN: Gram Blue   
ผีเสื้อฟ้าหิ่งห้อยสีคล้ำ[n. exp.] (phīseūa fā hinghøi sī khlam) EN: Plain Cupid   
สะพานห้อย[n. exp.] (saphān høi) FR: pont suspendu [m]
ตะเกียงห้อย[n. exp.] (takīeng høi) FR: lustre [m] ; suspension [f]
ทำให้อยู่ในอำนาจ[v. exp.] (thamhai yū nai amnāt) EN: subdue   
ติดสอยห้อยตาม[v.] (titsøihøitām) EN: accompany s.o. everywhere ; follow s.o. everywhere ; stick close to s.o. ; be part of the entourage   FR: s'accrocher aux basques de qqn (fam.) ; être pendu aux basques de qqn (fam.) ; être toujours aux basques de qqn (fam.)

English-Thai: Longdo Dictionary
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
feather(n) ถ้าพูดถึงขนของสุนัข จะหมายถึงแผงขนที่ห้อยลงมาจากส่วนหลังของขาทั้งสี่ และใต้ลำตัว ลักษณะคล้ายชายครุย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
align    [VT] จัดให้เป็นแนวเดียวกัน, See also: จัดให้อยู่ในแนวเดียวกัน, Syn. aline, straighten, arrange
align    [VT] จัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
aline    [VT] จัดให้เป็นแนวเดียวกัน, See also: จัดให้อยู่ในแนวเดียวกัน, Syn. align, straighten, arrange
aline    [VT] จัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
appendage    [N] ส่วนผนวก, See also: ส่วนห้อยท้าย, Syn. attachment, appendix, accessory
align with    [PHRV] ทำให้อยู่เป็นแนวเดียวกัน, See also: จัดให้เป็นแนวเดียว
bag    [VT] ห้อย, See also: แขวน
bob    [N] สิ่งที่ห้อยอยู่และเด้งขึ้นเด้งลงเช่น ปอยผม
bow in    [PHRV] โค้งให้อย่างสุภาพ, See also: น้อมตัวให้อย่างสุภาพ, Syn. bow out
bow out    [PHRV] โค้งให้อย่างสุภาพ, See also: น้อมตัวให้อย่างสุภาพ, Syn. bow in
bring within    [PHRV] ทำให้อยู่ในสภาพ, Syn. fall within
catkin    [N] ดอกไม้ของพืชบางชนิดที่มีลักษณะเป็นช่อยาวห้อยลงมาหรือถ้าสั้นจะชี้ขึ้น
cluster    [VT] ทำให้อยู่รวมเป็นกลุ่ม, Syn. group, gather, assemble, crowd, collect
consign    [VT] ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ, See also: ให้อยู่ในความดูแลของ, Syn. entrust
cut off    [PHRV] ทำให้ถูกตัดขาด, See also: ทำให้อยู่โดดเดี่ยว, ทำให้ขาดการติดต่อ
call to order    [IDM] บอกให้เป็นระเบียบ, See also: สั่งให้อยู่ในระเบียบวินัย
carry off    [PHRV] ทำให้ตื่นเต้น, See also: ทำให้อยากรู้, ทำให้ชื่นชอบ
carry through    [PHRV] ทำให้อยู่รอด, See also: ช่วยให้รอดพ้น, ช่วยให้มีชีวิตอยู่, Syn. bring through, come through, pull through
catch at a straw    [PHRV] พยายามช่วยตัวเองให้อยู่รอด, See also: พยายามตะเกียกตะกาย, Syn. grab at
commit to    [PHRV] มอบ (ภาระหน้าที่, ความไว้วางใจ, คน) ให้อยู่ในอำนาจของ, See also: มอบให้, มอบหมายให้, ส่งให้, Syn. confide to, consign to
confine within    [PHRV] จำกัดให้อยู่ภายใน, See also: คุมให้อยู่ใน
cry one's eyes    [IDM] ร้องไห้อย่างปวดร้าวและยาวนาน
cry one's heart out    [IDM] ร้องไห้อย่างปวดร้าวและยาวนาน
dangle about    [PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle around
dangle around    [PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
dangle before    [PHRV] แกว่งเล่นอยู่ข้างหน้า, See also: ห้อยไว้ข้างหน้า
dangle from    [PHRV] แขวนไว้ตรงที่, See also: ห้อยไว้ที่
dangle round    [PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
drive to    [PHRV] ทำให้มีนิสัย, See also: ทำให้อยู่ในสภาพ, Syn. drive into
file for    [PHRV] เสนอให้อย่างเป็นทางการ (เช่นตำแหน่งทางการเมือง)
dangle    [VI] ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
dangle    [VT] ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
depend    [VI] แขวน, See also: ห้อย, ห้อยลงมา, Syn. hang down
dewlap    [N] เหนียงซึ่งห้อยลงมาจากใต้คอสัตว์บางชนิด
discipline    [VT] ทำให้อยู่ในระเบียบวินัย, See also: ทำให้เชื่อฟัง
domicile    [VT] ทำให้อยู่เป็นหลักแหล่ง, See also: พักแรม, Syn. camp, house, lodge
doornail    [N] ตะปูที่ใช้ตรึงประตูให้อยู่กับที่
drape    [VT] แขวน, See also: ห้อย, ประดับ, ใช้ผ้าตกแต่ง, Syn. dress, robe, hang, festoon, Ant. bare, denude undress
endanger    [VT] ทำให้อยู่ในอันตราย, See also: ทำให้เป็นอันตราย, Syn. hazard, imperil, jeopardize, Ant. preserve;protect
equilibrate    [VT] ทำให้สมดุล, See also: ทำให้เท่ากัน, ทำให้อยู่ในสภาพที่สมดุล, Syn. stabilize
exalt    [VT] ยกระดับ (คำทางการ), See also: ทำให้อยู่ในระดับสูงขึ้น, Syn. elevate, promote, raise
festoon    [N] พวงมาลัย, See also: พวงดอกไม้, พวงหรีด, พู่ห้อย, พวงระย้า, Syn. garland, swag
festoon    [VT] ประดับด้วยพู่ห้อย, See also: ตกแต่งด้วยพวงมาลัย, แขวนพู่ระย้า, Syn. adorn, decorate, hang
firefly    [N] หิ่งห้อย, Syn. fire beetle, fire fly
flop    [VI] ตกหรือห้อยลงมาอย่างไม่เป็นระเบียบ, See also: สะบัดไปมา, แกว่งไปมา
floppy    [ADJ] ที่ห้อย, See also: หลวม, ที่หย่อน, Syn. droopy, loose, Ant. tight
hang by    [PHRV] ห้อยอยู่กับ, See also: ห้อยลงมาจาก, แขวนอยู่กับ, Syn. hang from
hang down    [PHRV] ห้อยลงมา, See also: ต่ำลงมา, โน้มลงมา
hang from    [PHRV] ห้อยอยู่กับ, See also: ห้อยลงมาจาก, แขวนอยู่กับ, Syn. hang by
hold someone at bay    [IDM] ทำให้อยู่ห่างๆ, See also: ทำให้ไม่เข้าใกล้, Syn. hold off, keep at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
append(อะเพนดฺ') vt. ผนวก,เพิ่มใส่,ติด,ห้อยท้าย, ประทับ, Syn. attach,add
bios(ไบออส) ย่อมาจาก Basic Input/Output System เป็นชื่อโปรแกรมชุดหนึ่งซึ่ง จะควบคมการทำงานของคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำข้อมูลเข้าไปเก็บและการแสดงผล (หน่วยบันทึก แผงแป้นอักขระ จอภาพฯ) คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเก็บไบออสนี้ไว้ในชิปตัวหนึ่งที่สร้างมาให้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (built in) หรือที่เรียกว่า "รอม" (ROM) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะอ่านคำสั่งในไบออสก่อนเสมอ
bog(บอก) {bogged,bogging,bogs} n. ห้วย,บึง,หนอง vt.,vi. จมลงในโคลน,ติดตม,ติดปลัก,ทำให้จมอยู่ในปลัก -Phr. (bog down ทำให้อยู่ในภาวะที่ลำบาก,ทำให้หยุดชะงัก), See also: bogginess n. ดูbog boggish adj. boggish adj. ดูbog คำที่มีความหมายเหมือนกั
cabin(แคบ'บิน) {cabined,cabining,cabins} n. กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องในเรือ,ห้องเครื่อง,หอสัญญาณของทางรถไฟ,ห้องขับเครื่องบินของนักบิน vi. อยู่ในเคบิน. vt. ขังหรือให้อยู่ในเคบิน, Syn. shack,hut -Phr. (cabin class ห้องชั้นสองในเรือโดยสาร)
chapfallen(ชอพ'ฟอเลิน) adj. สลด,ระทมทุกข์,ขากรรไกรล่างห้อยย้อยลงมา,คอตก
circumstance(เซอ'คัมสฺเทินซฺ) {circumstanced,circumstancing,circumstances} n. สถานการณ์,กรณี,สภาวะ,สภาพ,ฐานะ,กาลเทศะ,วิธีการ,โอกาส,สภาพแวดล้อม,รายละเอียด. vt. ให้อยู่ในสภาวะหนึ่งเฉพาะ,ควบคุมหรือนำโดยสถานการณ์, Syn. condition
cold lightn. แสงเย็น (เช่น แสงจากหิ่งห้อย)
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra
control keyแป้นควบคุมเป็นแป้นพิเศษแป้นหนึ่ง โดยปกติ จะมีตัวย่อ Ctrl ไว้ให้อยู่ บนแป้น เป็นแป้นที่ต้องใช้พร้อมแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็น คำสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะได้ เช่น ในระบบวินโดว์ การกดแป้นCTRL+S จะใช้แทนคำสั่ง save ได้ แป้น CTRL นี้ โดยปกติจะใช้สัญลักษณ์ ^ แทน เช่น ^S คือกดแป้น CTRL+S
cough(คอฟ) {coughed,coughing,coughs} n. การไอ,เสียงไอ vi.,vt. ไอ,กระแอม. -Phr. (cough up ให้อย่างไม่เต็มใจ)
dangle(แดง'เกิล) {dangled,dangling,dangles} vi.,vt.,n. (การ) ห้อยอย่างหลวม ๆ ,ห้อยแกว่งไปแกว่งมา,ติดสอยห้อยตาม, See also: dangler n., Syn. swing
depend(ดีเพนดฺ') {depended,depending,depends} vi. ขึ้นอยู่กับ,อาศัย,อยู่ที่,สุดแล้วแต่,พึ่งพา,แขวนหรือห้อยอยู่,เชื่อถือ
dependent(ดิเพน'เดินทฺ) adj. ขึ้นอยู่กับ,แล้วแต่,ซึ่งห้อยอยู่. n. ผู้อาศัย,ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์, Syn. dependant
doleful(โดล'ฟูล) adj. เสียใจ,โศกเศร้า,ละห้อย, Syn. sad,dismal
dolesome(โดล'เซิม) n. เสียใจ,โศกเศร้า,ละห้อย, Syn. doleful
downcast(ดาว'คาสทฺ) adj. หดหู่ใจ,ตาละห้อย,คอตก n. การล้มลง,การฉิบหาย,ความหายนะ, Syn. despondent ###A. joyful,merriful
droop(ดรูพ) vi.,vt.,n. (การ) ก้มต่ำ,หลบต่ำ,มองต่ำ,ห้อย,ยาน,ตกต่ำ,ทรุดโทรม (สุขภาพ) ,อ่อนแอลง,ท้อใจ,ความกดต่ำ,ความทรุดโทรม,การไร้ที่ยึด, Syn. sack,bend,weary,decline
embalm(เอมบาล์ม') vt. ดองศพ,ทำให้อยู่ในความทรงจำ,ทำให้หอมหวนด้วยน้ำยา,ป้องกันการเจริญ., See also: embalmer n.ดูembalm embalmment n. ดูembalm
embogvt. ทำให้อยู่ในโคลน,ทำให้ลำบาก, Syn. trouble
enisle(เอนไอลฺ') vt. ทำให้เป็นเกาะของ,ทิ้งไว้บนเกาะ,แยกให้อยู่ต่างหาก, Syn. isolate
entrap(เอนแทรพ') vt. ทำให้ติดกับ, ล่อให้อยู่ในสภาวะที่ลำบาก., See also: entrapper n. ดูentrap entrappingly adv. ดูentrap, Syn. ensnare
festoon(เฟสทูน') n. ระย้า,การประดับด้วยระย้า. vt. ประดับด้วยระย้า,ห้อยระย้า, Syn. garland
firefly(ไฟ'เออะไฟล) n. หิ่งห้อย, Syn. glowfly
flagging(แฟลก'กิง) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนปวกเปียก,หย่อนยาน,ห้อยย้อย., See also: flaggingly adv. n. หินแบนหรือหินแผ่นสำหรับปูพื้น,พื้นที่ปูด้วยแผ่นหินแบนหรือหินแผ่น
flaggy(แฟลก'กี) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนปวกเปียก,หย่อนยาน,ห้อยย้อย
flipperty ###SW. flopperty adj. ห้อยย้อย,ลดต่ำลง,หย่อนยาน,หุบลง
fob(ฟอบ) {fobbed,fobbing,fobs} n. สายห้อยนาฬิกาที่เอว และใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง,กระเป๋านาฬิกาที่กางเกง vt. โกง,หลอกลวง
foist(ฟอยซฺทฺ) vt. ยัดเยียด,หลอกขาย,หลอกใส่เข้าไป,เอามาใส่ให้อย่างปกปิดหรือคดโกง
foldern. เครื่องพับ,คนพับกระดาษ,ที่เก็บกระดาษเอกสาร กล่องแฟ้มข้อมูลโฟลเดอร์หมายถึง ที่รวมกลุ่มแฟ้มข้อมูล เป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะกับเครื่อง แมคอินทอช (พีซี ใช้ program group) มีสัญรูปเหมือนกล่องมีสีเหลือง อนึ่ง ภายใต้เมนู File จะมีคำสั่งให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้ คือ New folder เมื่อใช้ คำสั่งนี้แล้ว จะได้สัญลักษณ์ใหม่มาอีกอันหนึ่ง ข้างล่างจะมีคำว่า "untitled folder" ลากสัญรูปแฟ้มข้อมูลที่ต้องการให้อยู่กลุ่มเดียวกันไปรวมไว้ภายในโฟลเดอร์นี้ เวลาต้องการเรียกใช้ จะช่วยให้หาได้ง่ายและสะดวก ควรจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่นี้เสียด้วย
function keysแป้นกำหนดหน้าที่หมายถึง แป้นพิเศษกลุ่ม หนึ่งที่มักจะถูกจัดไว้ให้อยู่แถวบน สุดของแป้นพิมพ์ (บางทีก็อยู่ ด้านซ้ายมือ) ปกติจะมีอยู่ราว ๆ 10-15 แป้น บนแป้นจะมีตัวอักษร F ตามด้วยเลขตั้งแต่ 1-15 (แล้วแต่ว่ามีกี่แป้น) แป้นเหล่านี้จะถูกกำหนด หน้าที่ เฉพาะ ให้ใช้แทนคำสั่งบางคำสั่งได้เลย เช่น ในระบบดอส แป้น F3 จะใช้แทนคำสั่ง copy ได้ เป็นต้น
glowfly(โกล'ไฟล) n. หิ่งห้อย
gutta(กัท'ทะ) n. หยด,ของประดับที่ห้อยลงมาคล้าย ตุ้มหูหรือตุ้มนาฬิกา -pl. guttae
hang(แฮง) {hungซhanged,hanging,hangs} vt. แขวน,ห้อย,เกาะ,เหนี่ยว,ยึด,ติด,แขวนคอ vi. แขวน,ห้อย,ยืดเยื้อ,แกว่ง,ลังเล,สองจิตสองใจ,ค้าง,เกาะ,ยังคง. -Phr. (hang around (about) อ้อยอิง,เถลไถล) n. ท่าแขวน, Syn. depend,suspend
hanger-onn. คนติดสอยห้อยตาม,คนดื้อ,คนประเภทสอพลอ -pl. hangers-on
hanging(แฮง'กิง) n. การแขวน,การห้อย,สิ่งที่แขวน,สิ่งที่ห้อย,ซึ่งตั้งอยู่บนที่ชันสูง,ซึ่งมองลงสู่ข้างล่าง
hold-downn. การอดกลั้น,การประหยัด,เครื่องยึดสิ่งของให้อยู่กับที่
insert modeภาวะแทรกหมายถึง ภาวะที่เราสามารถพิมพ์แทรก คำ ข้อความ หรือตัวอักษรเข้าไปได้ โดยปกติในการพิมพ์ จะมี 2 ภาวะ ภาวะแรกเรียกว่า ภาวะแทรก หมายถึงการพิมพ์อักขระแทรกลงไป โดยที่อักขระตัวที่มีอยู่แล้วถอยกระเถิบไปให้ ส่วนอีกภาวะหนึ่ง ก็คือ การพิมพ์ทับลงไปบนอักขระเก่า ที่ให้ของเก่าหายไป ถ้าต้องการให้อยู่ในภาวะแทรก ก็กดแป้น Insert ถ้าต้องการพิมพ์ทับ ก็กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
languid(แลง'กวิด) adj. อ่อนเปลี้ย,เพลียแรง,อ่อนกำลัง,เฉื่อยชา,เหนื่อย,โรยรา,ละห้อย,เหี่ยวแห้ง,ไม่ใยดี., See also: languidness n. ดูlanguid, Syn. pensive,drooping
languish(แลง'กวิช) {languished,languishing,languishes} vi. อ่อนกำลัง,อ่อนเพลีย,อ่อนเปลี้ย,หดหู่,ไม่ใยดี,อิดโรย,ร่วงโรย,ละห้อย,โรยรา,ทำหน้าตาเศร้าหมอง., See also: languisher n. languishing adj. ดlanguishู
lightning bugn. =firefly (ดู) ,แมลงหิ่งห้อย
load(โลด) {loaded,loading,loads} n. ของบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก,ระวางน้ำหนักบรรทุก,ภาระ,สิ่งที่เป็นภาระ,น้ำหนักถ่วง,ปริมาณงาน,ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้,อุปกรณ์รับไฟฟ้า,ปริมาณเหล้าที่ทำให้มึนเมา v. บรรทุก,ใส่,ถ่วง,บรรจุ,มอบให้อย่างมากมาย,ลำเอียง,เพิ่มกำลังไฟฟ้า,เพิ่ม adv. มาก,มากมาย
locket(ลอค'คิท) n. ตลับหรือกล่องเล็กที่มักทำเป็นจี้ห้อยคอสำหรับใส่สิ่งที่ระลึก, Syn. case
lodge(ลอดจฺ) n. กระท่อม,บ้านพักในป่า,บ้านเล็ก ๆ ,บ้านเล็กของคนเฝ้าประตูที่อยู่ใกล้รั้ว,โรงแรม,สาขาของสมาคมลับ,บ้านอินเดียแดง,ถ้ำของสัตว์,โพรงที่สัตว์อยู่. vi.,vt. มีถิ่นที่อยู่,พำนัก,เป็นที่พำนัก,ให้อยู่,ใส่,รับรอง,นำสู่,มอบ,เสนอ -S...
mawkish(มอ'คิช) adj. จืดชืด,ไร้ชีวิตชีวา,ละห้อยและไม่สบาย,โศกเศร้า., See also: mawkishly adv. mawkishness n., Syn. insipid
midi(มิด'ดิ) n. =midiskirt มิดอี <คำอ่าน>ย่อมาจาก musical instrument digital interface หมายถึง มาตรฐานสำหรับการใส่รหัสเสียงเพลงให้อยู่ในรูปของตัวเลข ความแตกต่างของเสียง (sound) และเสียง เพลง (musical voice) ก็สามารถวัดและนำไปเก็บได้โดยใช้มาตราฐานมิดอีนี้
musical instrument digitaตัวประสานระหว่างเสียงดนตรีกับตัวเลขใช้ตัวย่อว่า MIDI หมายถึง มาตรฐานสำหรับการใส่รหัสเสียงเพลงให้อยู่ในรูปของตัวเลข ความแตกต่างของเสียง (sound) และเสียง เพลง (musical voice) ก็สามารถวัดและนำไปเก็บได้โดยใช้มาตราฐานมิดอีนี้
nod(นอด) {nodded,nodding,nods} v.,n. (การ) ผงกศีรษะ,ก้มศีรษะ,พยักหน้าให้มา,สัปหงก,สะเพร่า,เอนลง,ห้อย,ยาน., See also: noddingly adv.
opposition(ออพพะซิซ'เชิน) n. การคัดค้าน,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์,ผู้เป็นปรปักษ์,พรรคฝ่ายค้าน,การวางให้อยู่ตรงกันข้าม,ตำแหน่งที่อยู่ตรงกันข้าม (เป็นมุม180องศา) ., See also: oppositional adj., Syn. antagonism
overhang(โอ'เวอะแฮง) v. ห้อยอยู่เหนือ,แขวนอยู่เหนือ,เงื้อม,ยื่นออก,โผล่ออก, (ภัย) ใกล้เข้ามา,คุกคาม,แผ่คลุม. n. สิ่งที่ชะโงกเงื่อม,ส่วนเกิน

English-Thai: Nontri Dictionary
dangle(vi) แกว่ง,ห้อย,โหน,ติด(ผู้หญิง)
doleful(adj) เศร้าโศก,เศร้าใจ,ละห้อย,เศร้าหมอง,เสียใจ
domesticate(vt) ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน,ทำให้ชอบบ้าน,ทำให้อยู่ในบ้าน
downcast(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,คอตก,ตาละห้อย
droop(vi) เหี่ยวแห้ง,ท้อแท้,ตกต่ำ,(สุขภาพ)อ่อนแอ,ทรุดโทรม,ห้อย
festoon(vt) ห้อยเป็นระย้า,ตกแต่งด้วยระย้า
firefly(n) หิ่งห้อย
flag(vi) อ่อนแอลง,เฉื่อยลง,หย่อนยาน,ช้าลง,ห้อย
frill(n) พู่ห้อย,ชายครุย,ฝอย,จีบ 
frill(vt) ติดพู่ห้อย,มีครุย,จับจีบ,ประดับขอบ
garland(vt) ห้อยพวงมาลัย,สวมมาลัย,ประดับด้วยมาลัย
glowworm(n) หิ่งห้อย,หนอนกระสือ
hang(vt) แขวน,ห้อย,โหน,เกาะ,จับ,เหนี่ยว
hanging(adj) ที่แขวนอยู่,ที่ลอยอยู่,ที่ห้อยอยู่
hanging(n) การแขวนคอ,การห้อย,สิ่งที่แขวน
imperil(vt) ทำให้อยู่ในอันตราย,เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ
lodge(vt) ให้ที่อาศัย,ให้อยู่,ฝาก,มอบ,เสนอ,รับรอง,พำนัก
loll(vi) ห้อย,เอกเขนก,เอนกาย
lop(vi) ห้อย,ยาน,ย้อย
mandate(vt) ทำให้อยู่ในอาณัติ,มอบอำนาจ,ออกประกาศิต
nod(vi) ผงกศีรษะ,สัปหงก,ห้อย,ตก
pendent(adj) ห้อยอยู่,ค้างอยู่,แขวนอยู่,คอยอยู่
pendulous(adj) ส่าย,แกว่ง,ไหว,ห้อย,ขึ้นๆลงๆ
rueful(adj) สลดใจ,เสียใจ,น่าสงสาร,น่าเวทนา,ละห้อย
sag(vi) ตกลง,จมลง,ห้อยลง,หย่อนลง,ลดลง
sling(vt) แขวน,ขว้าง,ห้อย,แกว่ง,ชักรอก,เหวี่ยง
stagnate(vt) ทำให้อยู่เฉยๆ,ทำให้หยุดนิ่ง,ทำให้เมื่อยล้า,ซบเซา
subordinate(vt) ทำให้อยู่ในสังกัด,ทำให้อยู่ใต้บังคับบัญชา
swing(vt) หมุนไปมา,แกว่ง,หัน,แขวน,โล้,ห้อย
woeful(adj) ทุกข์ร้อน,ฉิบหาย,เคราะห์ร้าย,เศร้า,ละห้อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
carpe diem ( ) อยู่กับปัจจุบัน, คำที่กระตุ้นเตือนให้อยู่ปัจจุบัน และไม่ต้องพะวงกับอนาคต
See also: S. live in present,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ほたる, hotaru] (n ) หิ่งห้อย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การควบคุมให้อยู่ในระดับที่ต้องการ English: control
抑える[おさえる, osaeru] Thai: จับตัวไว้ให้อยู่ English: to arrest

German-Thai: Longdo Dictionary
legen|legte etw., hat etw. gelegt| จัดวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง(ให้อยู่ในแนวนอน)
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaute| ปรับปรุงให้อยู่ได้ เช่น das Dach ausbauen
unterordnen(vt) |unterordnete, hat untergeordnet| ทำให้เป็นรอง, ทำให้อยู่ในลำดับรอง เช่น Welche Zahnpasta die beste ist, spielt zunächst nur eine untergeordnete Rolle.
kontrollieren(vt) |kontrollierte, hat kontrolliert| ควบคุมให้อยู่ในสภาพที่ต้องการ เช่น Preise kontrollieren ควบคุมราคา
Ampel(n) |die, pl. Ampeln| กระถางต้นไม้ที่ใช้แขวนห้อย
üppig(adj) ล้นหลาม, อุดมสมบูรณ์ เช่น Der Mann trägt einen üppigen Bauch vor sich her. ผู้ชายคนนี้มีพุงห้อยมาเชียว
einnehmen(vi vt) |nimmt ein, nahm ein, hat eingenommen, etw.(A)| ทาน(ยา), นำเข้าสู่ร่างกาย เช่น Hinweise: Nicht einnehmen oder trinken, von Kindern fernhalten. ข้อแนะนำ ไม่ควรกินหรือดื่ม ควรให้อยู่ห่างจากมือเด็ก
Zunge heraushängen lassen(jargon) (สุนัข)ห้อยลิ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top