ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ส่งกลับ*

   
102 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ส่งกลับ, -ส่งกลับ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งกลับ[V] return, See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render, Syn. ส่งคืน, คืน, Example: มีแรงงานไทยติดต่อขอความช่วยเหลือกับสถานทูตให้ส่งกลับประเทศไทยวันละประมาณ 100 คน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
re-export; re-exportationการส่งกลับออกไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
re-exportation; re-exportการส่งกลับออกไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redeliveryการส่งกลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repatriateส่งกลับประเทศเดิม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
repatriationการส่งกลับประเทศเดิม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
repatriationการส่งกลับประเทศเดิม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
repatriation๑. การส่งกลับประเทศเดิม๒. การส่งเงินลงทุนกลับประเทศเดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remitmentการส่งกลับเข้าที่คุมขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evacuation๑. การอพยพ๒. การส่งกลับ (ทหาร) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Repatriation rightสิทธิในการส่งกลับประเทศเดิม [เศรษฐศาสตร์]
Emigrant remittanceเงินส่งกลับประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Forced repatriationการส่งกลับประเทศเดิมโดยการบังคับ [TU Subject Heading]
Repatriationการส่งกลับประเทศเดิม [TU Subject Heading]
Glucose, Tubular Maximum forกลูโคสที่เซลล์หลอดเลือดฝอยสามารถขนส่งกลับสู่เลือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, get in touch with your authorities and send back the ring to this lady, who will then go happy to Kaili.ดังนั้นจะได้รับในการติดต่อกับ หน่วยงานของคุณ และส่งกลับแหวนผู้หญิงคนนี้, แล้วใครจะไปมีความสุขที่ ไคยีลี Help! (1965)
There'll be no more leave, late-night passes until that roller is returned.จะมีไม่มีการลามากขึ้นผ่านช่วง ดึก จนกว่าลูกกลิ้งที่ถูกส่งกลับ How I Won the War (1967)
Now that the war is over, this boy, Enzo, they want to repatriate him back to Italy.ตอนนี้ว่าสงครามจะจบ เด็กคนนี้เอ็นโซที่พวกเขาต้องการที่จะส่งกลับให้เขากลับไปยังอิตาลี The Godfather (1972)
I've been sendin' it up and down the coast from Sarasota to the everglades.ผมส่งกลับไปกลับมาตั้งหลายรอบ Day of the Dead (1985)
for once, I'm in complete agreement. we should get up and leave immediately.ภารกิจของเราเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราแค่รอการส่งกลับ Spies Like Us (1985)
I knew they'd send me back down.ผมรู้ว่าผมจะถูกส่งกลับลงไป Field of Dreams (1989)
Tourists and American servicemen change their money... into French money and send it back here.นักท่องเที่ยวและบริกรอเมริกัน แลกเปลี่ยนเงิน เป็นสกุลฝรั่งเศสและส่งกลับมาที่นี่ Goodfellas (1990)
I was taken to South London Remand Centre.เขาพาผมไป ภาคใต้ศูนย์ส่งกลับกรุงลอนดอน In the Name of the Father (1993)
You take a page at a time, read it and then return it.คุณใช้เวลาหน้าต่อครั้ง อ่านแล้วส่งกลับมา In the Name of the Father (1993)
Then... after seven years, I was sent home to my family and... now...จากนั้น ... หลังจากเจ็ดปีที่ผมถูกส่งกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวของฉันและ ... ตอนนี้ ... Pulp Fiction (1994)
They are leaving. Repatriates, expatriates, refugees... what best describes them?การส่งกลับ การอพยพ ผู้ลี้ภัย... Wild Reeds (1994)
Leetch spots Messier in the crease. Here's the pass.แม็คลิชส่งกลับไปอย่างรวดเร็ว ไปให้... The One with George Stephanopoulos (1994)
They'll be returned by the time you're back.พวกเขาจะถูกส่งกลับมาตามเวลาที่คุณกลับ The Birdcage (1996)
That signal has been sent back to us hugely amplified an unmistakable sign of intelligence.สัญญาณที่ได้รับการส่งกลับมา ให้เราขยายอย่างมหาศาล เครื่องหมายแน่แท้ของ หน่วยสืบราชการลับ Contact (1997)
Please sign the enclosed divorce papers and send them to my lawyer.โปรดเซ็นต์ใบหย่าที่แนบมา และส่งกลับมาให้ทนายของฉันด้วย Seven Years in Tibet (1997)
I think I'm gonna stick a knife in his heart, then I'm gonna send him back to Ireland in a body bag.ฉันจะควักหัวใจมันออกมา จับมันส่งกลับไอร์แลนด์ในถุงศพ Rushmore (1998)
They're being sent back to Burma. We fight to keep them here.พวกเขากำลังถูกส่งกลับพม่า เราสู้เพื่อให้พวกเขาได้อยู่ที่นี่ต่อ Brokedown Palace (1999)
Go to hell.ถูกส่งกลับมาในอดีตเพื่อคุ้มครอง... ไปลงนรกซะเถอะ! Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
I'm being sent home in shame, and I'm probably going to be excommunicated.ถูกส่งกลับบ้านด้วยเรื่องที่น่าอาย แถมยังต้องกลับไปเจอสภาพแวดล้อมเดิมๆอีก Latter Days (2003)
After we met, I was sent home and excommunicated... for being gay.หลังจากที่เราพบกันวันนั้น ผมถูกส่งกลับบ้านและก็ถูกขับออกจากนิกายน่ะครับ เพราะว่าผมกลายเป็นเกย์ Latter Days (2003)
Yes, well, if anything turns up, I'd be happy to have them sent to Mr. Shineer's home.อืม ได้สิ ถ้าสิ่งไหนเป็นของส่วนตัว ฉันจะยินดี... ...ส่งกลับไปยังบ้านของคุณชินนี่เลย The Forgotten (2004)
It's not like some secret deal... Where she picks up where you leave off, and then we come back to you?เธอสานต่อตรงที่คุณทิ้งไว้ แล้วก็ส่งกลับมาให้คุณ I Heart Huckabees (2004)
Now they're to be sent back to their natural habitat, where they will live their lives in the freedom they used to freely desire.และพวกมันกำลังจะถูกส่งกลับ คืนสู่ถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ ที่ซึ่งพวกมันจะใช้ชิวิตอย่างอิสระ อย่างที่พวกมันเคยต้องการ Madagascar (2005)
Oh, hello, Mr. Weston. Oh, jeez.แต่ฉันส่งไปแล้ว คุณก็ส่งกลับมา โดยไม่เปิดดูซักนิด King Kong (2005)
Too late to send her back now.สายเกินไปที่จะส่งกลับไปแล้ว Memoirs of a Geisha (2005)
Just wrap it up and send him home. Thanks.แค่พันผ้าไว้ แล้วก็ส่งกลับบ้านได้ ขอบคุณ Just Like Heaven (2005)
Wanna get deported back to China?อยากถูกส่งกลับจีนรึไง? Innocent Steps (2005)
Deportation. I can have her deported back to China...ส่งกลับ ฉันทำให้เค้าโดนส่งกลับจีนได้... Innocent Steps (2005)
It's okay if I get deported back to China.ถึงจะต้องถูกส่งกลับจีนก็ไม่เป็นไร Innocent Steps (2005)
We deliver it to Miranda's apartment every night and she retu... Don't touch.เราส่งมันไปที่อพาร์ตเมนต์ ของมิแรนด้าทุกคืนและส่งกลับ อย่าจับ The Devil Wears Prada (2006)
We'll send you home.และถ้าปฏิเสธจะถูกส่งกลับบ้าน Golden Door (2006)
Labs and discharges.แลปและส่งกลับ The Heart of the Matter (2007)
Uh,this one's being discharged to hospice?อือ.. ส่งกลับบ้านพัก The Heart of the Matter (2007)
How'd that discharge- to-hospice patient go?คนไข้ที่ต้องส่งกลับเป็นยังไงบ้าง The Heart of the Matter (2007)
- Till we get the report back on the algae, It's just one big reach-Around.รายงานเรื่องสาหร่ายส่งกลับมาแล้ว แต่มันก็ยังจำกัดวงกว้างอยู่ดี The Dark Defender (2007)
I didn't waste two years repeating medical school to be arrested and deported.ชั้นไม่ได้เสียเวลาสองปีกับการเรียนการแพทย์ซ้ำเพื่อที่จะมาโดนจับและโดนส่งกลับหรอกนะ The Right Stuff (2007)
- I had to send them back to the lab.-ผมส่งกลับไปที่แลปด้วย Ratatouille (2007)
I mean, give you a ride home in my car, to your house.แบบว่า ไปส่งกลับบ้านน่ะ นั่งรถผมไปบ้านคุณน่ะ Transformers (2007)
If you leave your dry cleaning out by 10:00 AM, we'll have it pressed and returned by 5:00...เราจะเร่งให้ และจะส่งกลับตอน 5 โมงเย็นนะคะ 1408 (2007)
Square with him like this and just drive it homeตั้งท่ากับมันแบบนี้ แล้วส่งกลับบ้านไปเลย Bobby Z (2007)
Just drive it homeส่งกลับบ้านไปเลย Bobby Z (2007)
And posted it to the boy who lived in a village called Wall, so named, the boy had said, for the wall that ran alongside it.แล้วส่งกลับไปให้หนุ่มน้อยในหมู่บ้านที่ชื่อวอล, แล้วชื่อ... หนุ่มน้อยเล่าว่าชื่อเค้ามาจากกำแพงหมู่บ้าน. Stardust (2007)
You know what? I sent him tickets. And here's the thing, he sent them back.พวกนายรู้อะไรมั้ย ฉันส่งตั๋วให้เึ้ค้าตั้งหลายรอบ แล้วนี่อะไร เค้าส่งกลับมา Alvin and the Chipmunks (2007)
Time to send you back to gen pop.ได้เวลาส่งกลับไป... ห้องขังรวม Chuck Versus the Marlin (2008)
If the delivery guy comes back, bark twice to warn us. Got it?ถ้าคนส่งกลับมาให้เห่า 2 ที เป็นการเตือนเรา เข้าใจไหม Snow Buddies (2008)
If the delivery guy comes back,ถ้าคนส่งกลับมา Snow Buddies (2008)
And you should pull him out and throw him back in the pit...แล้วนายก็น่าจะดึงเขาออกมาได้ แล้วส่งกลับนรกไปซะ Heaven and Hell (2008)
They're flagging everything and coming straight to meเขาจะปักธงทุกอย่างและส่งกลับมาที่ฉัน Go Your Own Way (2008)
You're gonna be on a plane before the sun comes up.คุณจะต้องถูกส่งกลับก่อนพระอาทิตย์ขึ้น The Damage a Man Can Do (2008)
He's been sent backเขาจะถูกส่งกลับมา Complications (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
by return post[IDM] ส่งกลับไปทันที
feed back[PHRV] ส่งกลับไปยัง
hand back[PHRV] คืนด้วยมือ, See also: ส่งกลับด้วยมือ, ยื่นคืนให้, Syn. get back, have back
invalid home[PHRV] ส่งกลับประเทศเพราะป่วยหรือสุขภาพไม่ดี (ทางทหาร)
pass back[PHRV] ส่งกลับ, See also: ส่งคืน
play back[PHRV] ส่งกลับ (ลูกบอล), See also: ตีกลับ, โยนกลับ
put out[PHRV] ส่งคืน (คำสแลง), See also: ส่งผลกลับ, ส่งกลับ
remand[VT] ส่งกลับไปคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี (ทางกฎหมาย), Syn. incarcerate, send to prison
remand[VT] ส่งกลับไปยังศาลที่ต่ำกว่าเพื่อพิจารณา (ทางกฎหมาย)
remand[VT] ส่งกลับ, Syn. send back
remit[VT] ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่าเพื่อพิจารณาคดี (ทางกฎหมาย)
repatriate[VT] ส่งคนกลับประเทศ, See also: เนรเทศกลับ, ส่งกลับภูมิลำเนาเดิม, Syn. return, turn back
repatriate[N] คนที่ถูกส่งกลับประเทศ
repatriation[N] การส่งกลับประเทศ, See also: การส่งกลับสู่ถิ่นเดิม, Syn. remigration, return
repatriation[N] คนที่ถูกส่งกลับประเทศ, See also: คนที่ถูกส่งกลับสู่ถิ่นเดิม
resend[VT] ส่งกลับไปใหม่, See also: ส่งใหม่
re commit to[PHRV] ส่งกลับ, See also: ส่งให้พิจารณาอีก
refer back[PHRV] ส่งกลับ (ให้พิจารณา)
refer back to[PHRV] ส่งให้พิจารณาอีก, See also: ส่งกลับ
repatriate to[PHRV] ส่งคืน, See also: ส่งกลับไปยัง
report back[PHRV] รายงานกลับ, See also: ส่งกลับไป
restore to[PHRV] ส่งคืน, See also: ส่งกลับ, Syn. return to
return to[PHRV] ส่งกลับไปให้ (บางคน), Syn. restore to
shuttlecock[VT] ส่งไปส่งมา, See also: ส่งกลับไปมา
see back[PHRV] ส่งกลับบ้าน, See also: ไปเป็นเพื่อนกลับบ้าน, Syn. see home
see home[PHRV] ส่งกลับบ้าน, See also: ไปเป็นเพื่อนกลับบ้าน, Syn. see back
send back[PHRV] ส่งกลับ, Syn. go back
send back for[PHRV] ส่งกลับเพื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evacuee(อีแวค'คิวอี') n. ผู้ถูกโยกย้าย,ผู้ถูกส่งกลับ
overrule(โอ'เวอะรูล) adj. ตีกลับ,ลบล้าง,ไม่ยอมตาย,ส่งกลับ,ปกครอง,ใช้อำนาจเหนือ,บังคับอยู่,พิชิต, See also: overruler n., Syn. cancel
remand(ริมานดฺ') vi. ส่งกลับ,ส่งกลับลงไปยังศาลที่ต่ำกว่าพิจารณา,คุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี n. การส่งกลับ,การส่งกลับลงไปยังศาลต่ำกว่าพิจารณา,บุคคลที่ถูกส่งกลับ,บุคคลที่ถูกคุมขังระหว่างรอพิจารณาคดี, Syn. send back
remit(รีมิท') vt.,vi. ส่งเงิน,อภัยโทษ,ยกโทษ,ยกหนี้,ละเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม,ให้กลับ,ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า n. การส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า,การส่งบันทึกจากศาลหนึ่งไปยังอีกศาลหนึ่ง, See also: remittable adj. S. forward,excuse
repatriate(รีเพ'ทริเอท) vt. ส่งคืน,ส่งกลับ,ส่งกลับถิ่นที่อยู่เดิม n. ผู้ถูกส่งกลับถิ่นที่อยู่เดิม, See also: repatriable adj. repatriation n.
resend(รีเซนดฺ') vt. ส่งใหม่,ส่งกลับ,ส่งอีก
shuttlecock(ชัท'เทิลคอค) n. ลูกขนไก่,กีฬาแบดมินตัน,การตีลูกขนไก่,สิ่งที่โต้แย้งกัน,บุคคลที่ลังเล,บุคคลที่มีอารมณ์อ่อนไหว. vt. ส่งไปส่งมา,ส่งกลับไปมา. vt. เดินไปมา,ส่งไปมา adj. ไป ๆ มา ๆ ,ลังเลใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
remand(vt) ถูกคุมขัง,ส่งคืน,ส่งกลับ
repatriate(vt) ส่งคืน,ส่งกลับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top