ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สวัสดี*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สวัสดี, -สวัสดี-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary อิตาลี (IT) - ไทย (TH)
ciao(n) สวัสดี ลาก่อน

Longdo Dictionary ลาว (LA) - ไทย (TH)
สบายดีสวัสดี

Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
恭喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ,    ] สวัสดีปีใหม่
新正如意 新年发财[xīn zhèng rú yì xīn nián fā cái, ㄒㄧㄣ ㄓㄥˋ ㄖㄨˊ ㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ ㄈㄚ ㄘㄞˊ,          ] (phrase) คำอวยพรสวัสดีปีใหม่ของชาวจีนในวันตรุษจีน ความหมายคือ ขอให้ปีใหม่นี้สมหวังทุกประการ และร่ำรวยมั่งคั่ง คนไทยมักอ่านว่า ซินเจียยู่อี่ซินนี้ฮวดใช้ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสำเนียงแต้จิ๋ว

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
สวัสดี[เฮลโลว] Hello

Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
อันนยองฮาเซโย[อัน-นยอง-ฮา-เซ-โย] สวัสดี, สวัสดีค่ะ/ครับ, (ศัพท์คำนี้เป็นศัพท์คำเดียวที่แปลว่า สวัสดี จะไม่มีการแบ่งช่วงเวลา เช้า/กลางวัน/เย็น)

Longdo Dictionary ภาษา พม่า (MM) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
မဂႆလာပၝ[มิงกะลาบา] (phrase) สวัสดี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวัสดี(n) safety, See also: security, Syn. ความปลอดภัย, Example: หางเสือเป็นปัจจัยที่นำพาให้ยวดยานดำเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี
สวัสดี(n) hello, See also: hi, good day, good morning, good afternoon, good evening, good night, Syn. หวัดดี, Example: สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่ติดตามและให้ความสนับสนุนคอลัมน์สารพัน, Thai Definition: คำทักทายหรือพูดขึ้นเมื่อพบหรือจากกัน
สวัสดี(n) prosperity, See also: goodness, progress, virtue, Syn. ความดีงาม, ความเจริญรุ่งเรือง, ความเจริญ, Example: ผู้กระทำพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดชุมนุมเทวดา เพื่อความสวัสดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สวัสดิ-, สวัสดิ์ ๑, สวัสดี(สะหฺวัดดิ-, สะหฺวัด, สะหฺวัดดี) น. ความดี, ความงาม, ความเจริญรุ่งเรือง
สวัสดิ-, สวัสดิ์ ๑, สวัสดีความปลอดภัย เช่น ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอให้มีความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ขอให้มีความสุขสวัสดี ขอให้สวัสดีมีชัย.
-สวัสดิ์ ๒, สวัสดี(-สะหฺวัด, สะหฺวัดดี) น. คำทักทายหรือพูดขึ้นเมื่อพบหรือจากกัน เช่น อรุณสวัสดิ์ ราตรีสวัสดิ์ สวัสดีปีใหม่ สวัสดีครับคุณครู.
จรุง, จรูง(จะรุง, จะรูง) ก. จูง, ชักชวน, เช่น ปลดยากพรากทุกข์ยุคเขิน จรุงราษฎร์ดำเนิน สู่ศุขสวัสดีโดยไว (ดุษฎีสังเวย)
ทุรัศว. ไกล เช่น อนนอาคฤดาโดยสวัสดี แต่ทุรัศทุราไลยลิ่วลี่ ถับถึงที่สถานศาลสถิตน้นน (ม. คำหลวง ฉกษัตริย์).
สวัสติกะ(สะหฺวัดติกะ) น. สัญลักษณ์รูปกากบาทปลายหักมุมเวียนขวา ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงความสุขสวัสดีมาแต่โบราณ สันนิษฐานกันว่าเป็นรูปดวงอาทิตย์โคจรเวียนขวา.
โสตถิ(โสดถิ) น. ความสวัสดี, ความเจริญรุ่งเรือง, เช่น เป็นประโยชน์โสตถิผล.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Hello.-สวัสดี Safe Haven (2013)
-hello?สวัสดี? 2010: The Year We Make Contact (1984)
- Hi.- สวัสดี The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- Hi!- สวัสดี The Joy Luck Club (1993)
Hello?สวัสดี? The Birdcage (1996)
Hello!สวัสดี Death Note: The Last Name (2006)
Merry Christmas!สวัสดีปีใหม่! Heyy Babyy (2007)
Hi.สวัสดี Chuck Versus the Ring (2009)
Good morning.สวัสดี Haunted (2009)
Hello?สวัสดี? The Last Dragonlord (2009)
Hi.สวัสดีค่ะ Turning and Turning (2010)
Hi, Bree.สวัสดี บรี Remember Paul? (2010)
Hello?สวัสดี Middle Man (2010)
Hello.สวัสดีค่ะ One (2010)
Hi.สวัสดีจ้า Take Shelter (2011)
- Hi. Um...- สวัสดี Um... Pilot (2011)
Hi.สวัสดี The Backup Dan (2012)
Hi.สวัสดี Traitor (2012)
Hi.สวัสดี Closing Time (2012)
Good evening.สวัสดี ตอนเย็น Whatever I Am, You Made Me (2012)
Hi! Dad!สวัสดีค่ะ! The Remains of the 'A' (2012)
Hello?สวัสดี Measure of a Man (2012)
Hi.สวัสดี Big Feet (2012)
Hello.สวัสดีครับ Muse of Fire (2012)
Hello.สวัสดี Booked Solid (2013)
Hi.สวัสดีค่ะ Gamma Zeta Die! (2013)
- Hi.สวัสดีค่ะ Episode #1.14 (2013)
Hi.สวัสดี Predestination (2014)
Hello?สวัสดี The Calm (2014)
Oh!สวัสดีครับ Ted 2 (2015)
Ah, Salaam and good evening to you worthy friend.ซาลาม และสวัสดีตอนเย็นเพื่อนยาก Aladdin (1992)
Perfect timing, Abu, as usual!ทันเวลาพอดี อาบู เหมือนเคยเลยนะ! - สวัสดี! Aladdin (1992)
Now come along sis. Time to see the doctor. Oh, hello doctor.โอ้ สวัสดีค่ะคุณหมอ สบายดีมั้ยคะ? Aladdin (1992)
I'm telling ya, nice to be back, ladies and gentlemen.ขา้กำลังบอกท่าน ดีใจที่ได้กลับมา สุภาพสตรีและสุภาพบุีรุษ สวัสดี ท่านมาจากไหนกัน Aladdin (1992)
-Aladdin! Hello, Aladdin.สวัสดี อะลาดิน ดีใจมากที่ได้คุณร่วมแสดง Aladdin (1992)
Hello. Al? Al!อะ สวัสดี อัล เฮ้ ปลดปล่อยออกมาสิ Aladdin (1992)
Hello, Michael.สวัสดี ไมเคิล Basic Instinct (1992)
Evening, Dr. Glass.สวัสดี ดร. กลาส Basic Instinct (1992)
Hello, guv.สวัสดีครับ Basic Instinct (1992)
Hello, this is Roy Washburn, please leave a message.สวัสดีครับ ผม รอย วอชเบิร์น กรุณาฝากข้อความ Basic Instinct (1992)
Hello, hello, hello! Hello! Hello!หวัดดีๆ ๆ สวัสดี! The Bodyguard (1992)
Well, Heathcliff, have you forgotten me?สวัสดี ฮีธคลิฟฟ์ เธอลืมฉันไปแล้วหรือไร Wuthering Heights (1992)
Your wife and children are on the way here.สวัสดีครับ Hero (1992)
We need you back to follow up on that jumper.นักข่างคัง ครับ สวัสดีครับ Hero (1992)
I don't have to explain how much my cameraman, editor, assignment editor and news director, to name a few, did to get me this award.หือ ทำไมมีมิสคอลเยอะจัง สวัสดีครับคุณนักสืบ อ่าครับ ผมทำงานพิเศษอยู่น่ะครับ ผมเลยไม่ได้พกโทรศัพท์ Hero (1992)
What do you mean you gave it to Conklin?สวัสดีครับ Hero (1992)
Probably a malfunction in the gauge, but as a precaution fasten your seat belts while we run you through some safety procedures.เรียกได้ว่าชีเป็นเป็นตัวแม่เรื่องสิทธิสตรีในยุคศตวรรษที่ 21 เลยทีเดียว สวัสดีค่า แมวมอง? Hero (1992)
When the captain gives the signal, brace your arms against the seat in front of you like this.จากนี้ไปตั้งใจฟังที่ชั้นพูดนะ สวัสดีครับท่านประธาน นี่คือ... Hero (1992)
When I returned it, I told the guy that he had to give my kid something for finding it.สวัสดีค่ะ อร๊า Good morning Good morning Hero (1992)
You know, for the honesty.สวัสดีค่ะ อ่ะครับ Hero (1992)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Hello.-สวัสดี Safe Haven (2013)
-hello?สวัสดี? 2010: The Year We Make Contact (1984)
- Hi.- สวัสดี The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- Hi!- สวัสดี The Joy Luck Club (1993)
Hello?สวัสดี? The Birdcage (1996)
Hello!สวัสดี Death Note: The Last Name (2006)
Merry Christmas!สวัสดีปีใหม่! Heyy Babyy (2007)
Hi.สวัสดี Chuck Versus the Ring (2009)
Good morning.สวัสดี Haunted (2009)
Hello?สวัสดี? The Last Dragonlord (2009)
Hi.สวัสดีค่ะ Turning and Turning (2010)
Hi, Bree.สวัสดี บรี Remember Paul? (2010)
Hello?สวัสดี Middle Man (2010)
Hello.สวัสดีค่ะ One (2010)
Hi.สวัสดีจ้า Take Shelter (2011)
- Hi. Um...- สวัสดี Um... Pilot (2011)
Hi.สวัสดี The Backup Dan (2012)
Hi.สวัสดี Traitor (2012)
Hi.สวัสดี Closing Time (2012)
Good evening.สวัสดี ตอนเย็น Whatever I Am, You Made Me (2012)
Hi! Dad!สวัสดีค่ะ! The Remains of the 'A' (2012)
Hello?สวัสดี Measure of a Man (2012)
Hi.สวัสดี Big Feet (2012)
Hello.สวัสดีครับ Muse of Fire (2012)
Hello.สวัสดี Booked Solid (2013)
Hi.สวัสดีค่ะ Gamma Zeta Die! (2013)
- Hi.สวัสดีค่ะ Episode #1.14 (2013)
Hi.สวัสดี Predestination (2014)
Hello?สวัสดี The Calm (2014)
Oh!สวัสดีครับ Ted 2 (2015)
Ah, Salaam and good evening to you worthy friend.ซาลาม และสวัสดีตอนเย็นเพื่อนยาก Aladdin (1992)
Perfect timing, Abu, as usual!ทันเวลาพอดี อาบู เหมือนเคยเลยนะ! - สวัสดี! Aladdin (1992)
Now come along sis. Time to see the doctor. Oh, hello doctor.โอ้ สวัสดีค่ะคุณหมอ สบายดีมั้ยคะ? Aladdin (1992)
I'm telling ya, nice to be back, ladies and gentlemen.ขา้กำลังบอกท่าน ดีใจที่ได้กลับมา สุภาพสตรีและสุภาพบุีรุษ สวัสดี ท่านมาจากไหนกัน Aladdin (1992)
-Aladdin! Hello, Aladdin.สวัสดี อะลาดิน ดีใจมากที่ได้คุณร่วมแสดง Aladdin (1992)
Hello. Al? Al!อะ สวัสดี อัล เฮ้ ปลดปล่อยออกมาสิ Aladdin (1992)
Hello, Michael.สวัสดี ไมเคิล Basic Instinct (1992)
Evening, Dr. Glass.สวัสดี ดร. กลาส Basic Instinct (1992)
Hello, guv.สวัสดีครับ Basic Instinct (1992)
Hello, this is Roy Washburn, please leave a message.สวัสดีครับ ผม รอย วอชเบิร์น กรุณาฝากข้อความ Basic Instinct (1992)
Hello, hello, hello! Hello! Hello!หวัดดีๆ ๆ สวัสดี! The Bodyguard (1992)
Well, Heathcliff, have you forgotten me?สวัสดี ฮีธคลิฟฟ์ เธอลืมฉันไปแล้วหรือไร Wuthering Heights (1992)
Your wife and children are on the way here.สวัสดีครับ Hero (1992)
We need you back to follow up on that jumper.นักข่างคัง ครับ สวัสดีครับ Hero (1992)
I don't have to explain how much my cameraman, editor, assignment editor and news director, to name a few, did to get me this award.หือ ทำไมมีมิสคอลเยอะจัง สวัสดีครับคุณนักสืบ อ่าครับ ผมทำงานพิเศษอยู่น่ะครับ ผมเลยไม่ได้พกโทรศัพท์ Hero (1992)
What do you mean you gave it to Conklin?สวัสดีครับ Hero (1992)
Probably a malfunction in the gauge, but as a precaution fasten your seat belts while we run you through some safety procedures.เรียกได้ว่าชีเป็นเป็นตัวแม่เรื่องสิทธิสตรีในยุคศตวรรษที่ 21 เลยทีเดียว สวัสดีค่า แมวมอง? Hero (1992)
When the captain gives the signal, brace your arms against the seat in front of you like this.จากนี้ไปตั้งใจฟังที่ชั้นพูดนะ สวัสดีครับท่านประธาน นี่คือ... Hero (1992)
When I returned it, I told the guy that he had to give my kid something for finding it.สวัสดีค่ะ อร๊า Good morning Good morning Hero (1992)
You know, for the honesty.สวัสดีค่ะ อ่ะครับ Hero (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝากสวัสดี...ด้วย[fāk sawatdī ... dūay] (xp) EN: please say hello to ...  FR: remettre le bonjour à ...
สวัสดี[sawatdī] (x) EN: hello ; hi ; hi there ; good day ; good morning ; good afternoon ; good evening ; good night  FR: bonjour ; bonsoir ; salut ! (fam.) ; au revoir ; adieu
สวัสดีค่ะ[sawatdī kha] (x) EN: hello  FR: bonjour
สวัสดีครับ[sawatdī khrap] (x) EN: hello  FR: bonjour
สวัสดีปีใหม่[sawatdī pīmai] (xp) EN: happy new year !  FR: bonne année !
สวัสดีตอนบ่าย[sawatdī tønbāi] (n, exp) EN: good afternoon  FR: bonjour ; bon après-midi
สวัสดีตอนเช้า[sawatdī tønchāo] (n, exp) EN: good morning  FR: bonjour ; bon matin
สวัสดีตอนค่ำ[sawatdī tønkham] (n, exp) EN: good evening ; good night  FR: bonsoir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afternoon(int) สวัสดีตอนบ่าย (คำไม่เป็นทางการ)
good afternoon(n) คำทักทาย / คำบอกลาที่ใช้หลังเวลาเที่ยง, See also: สวัสดีตอนบ่าย
hello(int) สวัสดี (คำทักทาย), Syn. hail, Ant. farewell, good-bye
hi(int) สวัสดี (คำอุทานแสดงการทักทาย) (คำไม่เป็นทางการ), Syn. hello

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auf wiedersehen(ออฟวี'เดอซอัน) German จนกว่าเราจะพบกันอีก, สวัสดี
bonjour(บอนชัว') interj. , Fr. สวัสดี
cheerio(เชีย'ริโอ) intetj. คำอวยพรเวลาดื่มหรืออำลาจากกัน, โชคดี, สวัสดี!, Syn. cheerioh, cheero
farewell(แฟรฺเวล') interj. สวัสดี, พบกันใหม่, ลาก่อน, ขอให้เป็นสุข. -n. คำร่ำลา, การจากไป, งานเลี้ยงอำลา adj. ที่สุด, เป็นการอำลา, Syn. parting, good-by
good afternoonสวัสดีตอนบ่าย
good-by(กูด'ไบ) n. interj. สวัสดี! ลาก่อน! n. การลาจาก -pl. -good-bys
goodby(กูด'ไบ) n. interj. สวัสดี! ลาก่อน! n. การลาจาก -pl. -good-bys
sayonara(ไซยะแน'ระ) interj. ลาก่อน, สวัสดี
so long phr.สวัสดี, ลาก่อน, Syn. good-by
toodle-oo(ทู'เดิลอู) interj. สวัสดี!, แล้วพบกันใหม่!, Syn. good-by, so long

English-Thai: Nontri Dictionary
farewell(int) ลาก่อน, สวัสดี
GOOD-good-bye(int) ลาก่อน, สวัสดี, อำลา
hallo(int) ฮัลโล, สวัสดี
hello(int) สวัสดี
hello(int) ฮัลโล, สวัสดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good Morning(vt) สวัสดีตอนเช้า
hello[เฮลโล่] สวัสดี
hello everyone(name) สวัสดีทุกคน
wazz up[วอส ซัพ] สวัสดี ( ใช้ทักกัน ระหว่างวัยรุ่น ), See also: what's up
word up(slang) สวัสดี / เห็นดวย
Yo[โย่ว] (adv) คำทักทายแบบวัยรุ่น , สวัสดี , ไง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お早う[おはよう, ohayou] (phrase) สวัสดีตอนเช้า
今晩は[こんばんは, konbanha] (phrase) สวัสดีตอนเย็น
明けましておめでとうございます[あけましておめでとうございます, akemashiteomedetougozaimasu] (phrase) สวัสดีปีใหม่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
お転婆[おてんば, otenba] (n) สวัสดีตอนเช้า
Image:
こんにちわ[こんにちわ, konnichiwa] (vt) สวัสดี
ลิขิต[こんにちわ] สวัสดีครับ วันนี้กระผมไปทานข้าวกับหม่าม้าส้มมาครับที่ซีค่อน อิ่ม มากๆเลยครับ อร่อยมากๆด้วย รักหม่าม้าส้มครับ
今日は[こんにちは, konnichiwa, konnichiha , konnichiwa] สวัสดี (ใช้ได้โดยทั่วไป แต่ความหมายเฉพาะคือสวัสดีตอนสายถึงช่วงใกล้เวลาเย็น มักมีการอ่านผิดโดยสะกดตรงตัวเป็น konnichiha)
御機嫌よう[ごきげんよう, gokigenyou] สวัสดี (คำทักทายแบบสุภาพ ภาษาผู้ดี), See also: S. こんにちは
明けましておめでとうございます[あけましておめでとうございます, akemashiteomedetougozaimasu] (phrase) สวัสดีปีใหม่

German-Thai: Longdo Dictionary
Morgen!(phrase) อรุณสวัสดิ์, สวัสดีตอนเช้า ใช้พูดกันสั้นๆ ย่อมาจาก Guten Morgen!
Guten Tag!(phrase) สวัสดี (ใช้พูดเวลากลางวัน)
Guten Abend!(phrase) สวัสดี (ใช้พูดตอนเย็น) อาจพูดสั้นๆว่า Abend!
Grüß Gott!สวัสดี แปลตรงตัว คือ สวัสดีพระเจ้า (ผู้คนตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไปนิยมพูด ใช้กันมากในแถบทางใต้ของเยอรมนี นั่นคือ รัฐบาเยิร์น และรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก), See also: Guten Tag, Hallo
Guten Morgenสวัสดีตอนเช้า
Hallo!(phrase) สวัสดี, See also: Grüß Gott, Syn. Guten Tag

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Bonsoir!
Bonsoir!สวัสดี ใช้ตอนเย็นถึงดึก
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
allôสวัสดี (ใช้พูดทักทายทางโทรศัพท์เท่านั้น)
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stützstelle { f }สวัสดี
สวัสดีสวัสดีตอนเช้า
สโยนะระ(adj, slang, name) สวัสดี

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top