ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*รูปลักษณ์*

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รูปลักษณ์, -รูปลักษณ์-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
figurative artศิลปะรูปลักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Figurative artศิลปะรูปลักษณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I don't like the looks of this.ฉันไม่ชอบรูปลักษณ์ของเรื่องนี้ ปิโนคีโอ! Pinocchio (1940)
Oh, well, don't go by me. I can see by the way you dress you don't care a hoot how you look.อย่าถือกันนะ เเต่ฉันดูก็รู้ ว่าคุณไม่ใส่ใจกับรูปลักษณ์ตัวเองเท่าไหร่ Rebecca (1940)
It's not their looks that count.มันไม่ใช่อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอก Akira (1988)
for let the form of an object be what it may, light, shade and perspective will always make it beautiful."มันเป็นเพียงความแตกต่างของรูปลักษณ์" "แสง สี และสัดสัวนเท่านั้น" "ซึ่งจริงๆแล้ว ทุกอย่างล้วนสวยงามในตัวของมัน" The Cement Garden (1993)
Barring further authorised inquiry, this case - file #DF101364 - is closed.รูปลักษณ์ หรือแบบ ของมัน ยังไม่สามารถบอกได้ ยกเว้นแต่ว่า อนาคตมีการสืบสาว คดีนี้ #DF101364 - ปิดแล้ว Squeeze (1993)
Barbara Walters will probably have pictures of you.แล้วไหนจะบาร์บาร่า วอลเตอร์ คนที่จะค่อยๆเผยรูปลักษณ์ที่แท้จริงของคุณ Brokedown Palace (1999)
As a matter of fact, I've actually gotten to a point where I can pretty much exactly replicate the external physical appearance of a human being.ที่จริงแล้ว ผมได้มาถึงจุดหนึ่ง... ที่ผมสามารถจำลองรูปลักษณ์ภายนอก ของมนุษย์ได้ Bicentennial Man (1999)
But as you well know, appearances can be deceiving which brings me back to the reason why we're here.แต่... อย่างที่คุณรู้ ว่ารูปลักษณ์ที่ปรากฏอาจลวงตาได้ ... The Matrix Reloaded (2003)
But Mr. Anderson and I know that appearances can be deceiving.ว่ารูปลักษณ์อาจลวงตาได้ The Matrix Revolutions (2003)
Don't be fooled by appearances, penny.อย่าหลงเชื่อรูปลักษณ์ภายนอก เพนนี่ Inspector Gadget 2 (2003)
This is the original icon for male. It's a rudimentary phallus.นี่คือรูปลักษณ์ดั้งเดิมแทนเพศชาย มันบ่งบอกลักษณะของรูปลึงค์ The Da Vinci Code (2006)
Observation displays altered image of an object by LEE Seong-bok.การสังเกต แสดงให้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของวัตถุ โดย ลี ซองบก Almost Love (2006)
You are pretty oldfashioned, despite your looks.เธอนี่ช่างโบราณจัง ขัดกับรูปลักษณ์นะ Heavenly Forest (2006)
Looks can be deceiving!รูปลักษณ์หลอกลวงนะ! Lovely Complex (2007)
He says looks matter more than his dancing skill.เขาบอกว่ารูปลักษณ์ของเขามันสำคัญกว่าทักษะการเต้นของเขา Attack on the Pin-Up Boys (2007)
It seems that the child was born deformed... he was kept away from the others.ดูเหมือนว่าเด็กคนนั้น จะมีรูปลักษณ์ผิดปกติ เขาถูกเก็บตัวให้ห่างจากเด็กคนอื่นๆ The Orphanage (2007)
A being that appears in one's own image.โดยจะปรากฏรูปลักษณ์เหมือนกันกับคนๆ นั้น The Orphanage (2007)
Which is why I chose her shape, her form to move among the mortals unnoticed, to listen to the cricket songs of the living.ข้าจึงเลือกรูปร่างเธอ รูปลักษณ์เธอ ในการอยู่ร่วมกับมนุษย์ เพื่อฟังเสียงร้องหาคู่แห่งชีวิต Monster Movie (2008)
Red, white and black was the complete aesthetic.สีแดง ขาว และดำ เป็นรูปลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบ It Might Get Loud (2008)
That's why I proposed to you, and it had nothing to do with your looks.นั่นคือเหตุผลที่ผมขอคุณแต่งงาน และไม่เกี่ยวอะไรเลยกับรูปลักษณ์ภายนอกของคุณ Me and My Town (2008)
You have that build, that appearance...คุณมีโครงสร้างแบบนั้น, รูปลักษณ์อย่างนั้น... Episode #1.7 (2008)
Perhaps, but appearances can be deceptive.ก็ไม่แน่ รูปลักษณ์ภายนอก - มันสามารถหลอกกันได้ Burn After Reading (2008)
Appearances can be deceptive.รูปลักษณ์ภายนอกมันหลอกกันได้ Burn After Reading (2008)
God made us in his image. Who made him?พระเจ้าสร้างเราจากรูปลักษณ์พระองค์\ ใครสร้างหมอนี่ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I want every inch of that fence line checked for points of compromise.ฉันต้องการทุกนิ้วตรวจสอบ \ N. ของการกำหนดรูปลักษณ์แตกจุด Prison Break: The Final Break (2009)
Hence forth, in Alexandria only Christian and Jewish worship shall be permitted.ซึ่งยึดให้ทุกอย่างอยู่ด้วยกัน และดึงทุกอย่างเข้ามาอยู่ด้วยกัน ถ้ามันไม่มีจุดศูนย์กลางนี้ จักรวาลก็จะ ไม่มีรูปลักษณ์, ไร้ขอบเขต, ไม่มีรูปร่าง Agora (2009)
You're late! The ceremony is over!มันไม่ได้ง่ายที่มันรูปลักษณ์ ที่ได้ให้คุณทุกคนควรรู้. Crows Zero II (2009)
You think I'm that shallow, that all I go by is looks?คุณคิดว่าผมเป็นคนบ้องตื้นที่ดูเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกเหรอ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Tom, if you're unsatisfied with your looks, someday you're gonna be unsatisfied with mine.ทอม ถ้าคุณไม่พอใจรูปลักษณ์ของคุณ ซักวันคุณก็ต้องไม่ชอบรูปลักษณ์ของฉัน Marry Me a Little (2009)
Infinite in its potential, and fragile in its design.มีศักยภาพเป็นอนันต์ มีรูปลักษณ์ออกแบบอันเปราะบาง Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
Different ages, appearance, social class.แตกต่างทั้งช่วงอายุ รูปลักษณ์ และชนชั้นทางสังคม Roadkill (2009)
He's not hunting a specific type.เขาไม่ได้มุ่งไปที่รูปลักษณ์เฉพาะ Roadkill (2009)
And the attitude during conveyanceพร้อมกับรูปลักษณ์ที่หลอกตา Advanced Criminal Law (2009)
You may have madame Jocasta's shape, but not her skills.แกอาจจะเลียนแบบรูปลักษณ์มาดามโจคาสตาได้ แต่เลียนแบบทักษะเธอไม่ได้ Holocron Heist (2009)
I mean, she may walk like she just got off a horse, but underneath all that clown makeup, she's a good kid.เขาอาจเดินถ่างๆเหมือนคนเพิ่งลงจากหลังม้า แต่ภายใต้รูปลักษณ์ตลกๆนั้น เขาก็เป็นคนดีนะ Home Economics (2009)
Underneath all of that male bravado there's an insecure little girl banging on the closet door trying to get out.ภายใต้รูปลักษณ์ที่เป็นผู้ชาย แต่กลับมีผู้หญิงตัวน้อยถูกขังอยู่ในตู้เสื้อผ้า พยายามจะออกมา 17 Again (2009)
Tonight you will enjoy a delicious gourmet meal without your primary sense of sight.คืนนี้ คุณจะได้ เพลิดเพลิน อิ่มอร่อยไปกับอาหารชั้นยอด ปราศจาก การมองด้วยรูปลักษณ์ภายนอก When in Rome (2010)
Which means? Wait.รูปลักษณ์ภายนอกล้วนปรุงแต่ง Iron Man 2 (2010)
Appear totally normal.ปรากฏในรูปลักษณ์ที่เป็นปกติ Johari Window (2010)
Beyond the horror of their deformitiesไม่หลอนไปกับรูปลักษณ์ของตัวเอง Johari Window (2010)
Stacia took pride in every aspect of her appearance.สตาเซียภูมิใจ ในรูปลักษณ์ของเธอทุกมุมมอง The Uncanny Valley (2010)
Compliment him on his health and looksให้พูดชมเขาเกี่ยวกับสุขภาพและรูปลักษณ์ Love in Disguise (2010)
*But despite my evil look, and my temper and my hook.*♪ แต่แม้จะมีรูปลักษณ์ที่ชั่วร้ายของฉัน และอารมณ์ของฉันและฉันเบ็ด ♪ Tangled (2010)
If you look here, not including the exhibit at the Expo, the park is filled with attractions that are engaging and...ถ้าคุณดูตรงนี้ ตรงข้ามศูนย์แสดงนิทรรศการ รูปลักษณ์ที่บ่งบอกถึงศิลปะแห่งเทคโนโลยี... . Episode #1.13 (2010)
It's not so much what you look like, it's what's inside that he can't stand.เขาไม่ได้ดูรูปลักษณ์ภายนอก แต่นิสัยเจ้าต่างหาก ที่มันเหลือทน How to Train Your Dragon (2010)
If it is a distraction for you, I can change forms.หากมันทำให้เธอไขว้เขว ฉันจะเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์อื่น The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
-That was in my pocket.ที่อยู่ในกระเป๋าของฉัน รูปลักษณ์ Drive Angry (2011)
And if you let one misguided societal pressure make you change the way you look, then you won't just be letting Barbra down, you'll be letting down all the little girls who are going to look at your beautiful face one dayถ้าเธอปล่อยให้ ความกดดันทางสังคม มาเปลี่ยนแปลง รูปลักษณ์เธอได้ เธอจะไม่ใช่แค่ ทำบาร์บราผิดหวัง Born This Way (2011)
Well, granted, Penny, your secondary sexual characteristics are reasonably bodacious.ก็นะ เพนนี เรื่องรูปลักษณ์ เธอสวยกว่า The Cohabitation Formulation (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alpha test[N] การทดสอบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือคุณภาพ
appearance[N] รูปร่างหน้าตา, See also: รูปร่าง, รูปลักษณะ, รูปลักษณ์, รูปโฉม, Syn. look, looks, aspect, features
aspect[N] ลักษณะ, See also: รูปลักษณ์, Syn. look, looks, appearance, features
buff[ADJ] ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกน่าดึงดูด (คำแสลง)
coxcomb[N] คนขี้เต๊ะ, See also: คนที่มั่นใจในรูปลักษณ์ภายนอกของตนเองมากเกินไป
face[N] รูปลักษณ์, See also: ลักษณะภายนอก, Syn. outward appearance
face-lift[N] การปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูดียิ่งขึ้น
semblance[N] รูปลักษณ์ภายนอก, See also: ลักษณะภายนอก, Syn. appearance, look, veneer
transfigure[VT] ทำให้รูปลักษณ์ภายนอกเปลี่ยนไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
bezier curveรูปโค้งเบซิเอร์หมายถึง รูปเส้นโค้งทางคณิตศาสตร์รูปหนึ่ง เป็นโค้งที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่มีกฏเกณฑ์เป็นสูตรกำหนด การสร้างเส้นโค้งในโปรแกรมบางโปรแกรม จะต้องเริ่มด้วยการลากเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อน แล้วสร้างจุดสองจุดบนเส้นตรงนั้น ใช้เมาส์ดึงแต่ละจุดขึ้นไป ในทิศทางที่ต่างกัน ก็จะได้โค้งแบบเบซีเอร์ ขึ้นมา
cross hairsn. เส้นไขว้กล้องสำหรับหมายวัตถุที่ส่องดู,เส้นกากบาทในกล้องปืนเล็งเป้า + <เครื่องหมาย>เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
cursorตัวชี้ตำแหน่งในระบบดอส หมายถึง สัญลักษณ์บนจอภาพที่มักจะมีแสงวาบ ๆ บางทีเรียกว่า "ตัวกระพริบ" เพื่อชี้ให้รู้ว่า ตำแหน่งของการพิมพ์อักขระตัวต่อไปจะอยู่ที่ใด ในระบบ วินโดว์ตัวชี้ตำแหน่งจะมีลักษณะเป็นรูปลูกศร แต่ในโปรแกรมบางโปรแกรม อาจมีรูปลักษณ์เป็นอย่างอื่น เช่น กากบาท มือ ฯ
typefaceแบบอักษรหมายถึง การออกแบบตัวอักขระในรูปลักษณ์ต่าง ๆ กัน ในบางที่ใช้แทนคำ font ได้เลยดู font ประกอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
look and feel (n) รูปลักษณ์และการใช้งาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
形態[けいたい, keitai] 1.รูปแบบ 2.รูปลักษณ์
身だしなみ[みだしなみ, midashinami] (n ) รูปโฉม, รูปลักษณ์, ลักษณะภายนอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top