ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ราบรื่น*

   
117 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ราบรื่น, -ราบรื่น-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความราบรื่น[N] peacefulness, See also: smoothness, Syn. ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย, Ant. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, Example: ทุกคนหวังที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความราบรื่น, Thai definition: ความเรียบร้อยปราศจากอุปสรรคใดๆ
อย่างราบรื่น[ADV] smoothly, Syn. อย่างสะดวก, Example: การแสดงดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ราบรื่นว. เรียบร้อย, ปราศจากอุปสรรคใด ๆ, เช่น งานสำเร็จลงอย่างราบรื่น ชีวิตสมรสราบรื่น.
กระตุกก. ดึงเข้ามาโดยเร็วทันที เช่น กระตุกเชือก, ดึงเข้ามาโดยเร็วทันทีแล้วผ่อนออก เช่น กระตุกสายป่านว่าว, โดยปริยายหมายความว่า สะดุด, ไม่ราบรื่น, เช่น เครื่องยนต์กระตุก
ตะกุกตะกักว. ติด ๆ ขัด ๆ, ไม่ราบรื่น, (มักใช้แก่การอ่านหรือพูด).
ลุ่ม ๆ ดอน ๆไม่ราบรื่น เช่น ชีวิตลุ่ม ๆ ดอน ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's totally smooth.มันเป็นไปอย่างราบรื่นโดย สิ้นเชิง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Was the stone very smooth like a rock from a sacred river?หินเป็นอย่างราบรื่นเหมือนหินจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Paulie had the union people scare them with a strike. It was beautiful.พอลลี่ส่งคนไปจัดการพวกเขา ทุกอย่างราบรื่น Goodfellas (1990)
You're a bodyguard, aren't you?งานอะไรจะราบรื่นซะหมดล่ะ คุณเป็นบอดี้การ์ด.. ก็รู้นี่ The Bodyguard (1992)
Bumpy sleigh ride, Jack?แจกของขวัญราบรื่นดีไม๊หละ แจ๊ค? The Nightmare Before Christmas (1993)
Isn't love wonderful?ชีวิตคู่ราบรื่นดีไหม? Wild Reeds (1994)
It wouldn't work. And I want to be free.มันไม่ราบรื่น ฉันอยากมีชีวิตอิสระ Wild Reeds (1994)
And he's hired me to see that things go smoothly, understand?เขาจ้างผมมาตรวจสอบว่าทุกอย่างราบรื่นดีมั้ย In the Mouth of Madness (1994)
Nice and neat. Everything's accounted for, except your old shell.ราบรื่นดี, ทุกอย่างฟังดูสมเหตุสมผล, ยกเว้นเรื่องร่างเก่าคุณ. Ghost in the Shell (1995)
- Wouldn't your life be easier ..?- ชีวิตจะราบรื่นกว่านี้ไหมถ้าไม่เป็น... As Good as It Gets (1997)
- You consider your life easy?- คุณว่าชีวิตคุณราบรื่นเหรอ As Good as It Gets (1997)
It will be just fine. You know that, don't you?มันต้องราบรื่นแน่ ๆ เธอก็รู้นี่ ใช่มั๊ย ? The Red Violin (1998)
Good luck with your exhibition.ขอให้นิทรรศการราบรื่นนะ Unbreakable (2000)
- Have a great flight. - Thanks very much.ขอให้เที่ยวบินราบรื่น ขอบคุณมาก Punch-Drunk Love (2002)
Everything's fine!ทุกอย่างราบรื่นดี Inspector Gadget 2 (2003)
Now, with gadget out of the way, it should be smooth sailing from here on.คราวนี้ ในเมื่อแก็ดเจ็ทออกไปพ้นทาง ฉัน... แต่นี้มันก็น่าจะเป็นไปอย่างราบรื่น Inspector Gadget 2 (2003)
- AII right. Did it work?- เป็นไง ราบรื่นมั้ย Bringing Down the House (2003)
The movie is not doing so well this time around.หนังครั้งนี้น่ะไปไม่ค่อยราบรื่นเลยนะ Full House (2004)
Tomorrow's going to be great.เราคงจะอยู่ที่นี่กันอย่างราบรื่น The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
When life goes well, it's a sudden gift, it cannot last forever.มันไม่ใช่สิ่งที่เราควรได้รับ เมื่อชีวิตราบรื่น มันคือของขวัญโดยไม่รู้ตัว มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดไป Memoirs of a Geisha (2005)
-clutchy? -Do you want onions?ไม่ราบรื่น ของคุณใส่หัวหอมมั้ย Imagine Me & You (2005)
Your relationship with Ju-Mong didn't go well, but your fates are joined.ความสัมพันธ์ของเจ้ากับจูมงจะไม่ราบรื่น แต่โชคชะตาของเจ้าทั้งสองนั้นเกี่ยวข้องกัน Episode #1.41 (2006)
Nothing must go wrong with the wedding etiquette, so that the Bride fetching ceremony can go on smoothly.ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบตามจารีตประเพณี เพื่อที่งานมงคลสมรสจะได้เป็นไปอย่างราบรื่น Episode #1.3 (2006)
I bet even the roads on the moon ain't this smooth.ฉันเดิมพันแม้ถนนบนดวงจันทร์ ไม่ได้นี้ได้อย่างราบรื่น Cars (2006)
- Complications arose, ensued, were overcome.- แผนไม่ราบรื่นเท่าไหร่ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
- I want this merger to go smoothly.-ฉันต้องการให้การประชุมร่วมราบรื่น Firewall (2006)
We're gonna come out of this. Everything is gonna be fine, all right?เราต้องมีทางออก ทุกอย่างต้องราบรื่นน่า The Pursuit of Happyness (2006)
You said that before, when I got pregnant. "It'll be fine."ก่อนท้องก็บอกว่า"ราบรื่นThe Pursuit of Happyness (2006)
Why is it so impossible to put together a decent run-through?ทำไมมันถึง เป็นการซักซ้อมที่ราบรื่นไม่ได้ The Devil Wears Prada (2006)
Mine wasn't exactly uneventful either.แต่ของผมก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นนะ The Omen (2006)
Measures taken to make sure that the process goes as smoothly as possible.ตั้งมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกกระบวนการจะราบรื่นที่สุด The Rat (2006)
Sometimes the process goes smoothly, as in your case, and other times-- well, let's just say some people misinterpret our motives, and then it can go...ผู้คนอย่างคุณ บางเวลากระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่น อย่างเช่นในกรณีของคุณ และในบางเวลา Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
Serena's visit was short and apparently not very sweet.การไปเยี่ยมของเซเรน่ามันช่างสั้นนัก แถมยังไม่ราบรื่นอีกต่างหาก The Wild Brunch (2007)
Everything was goin' smooth at the safe house when the woman draws a gun.เริ่มต้นทุกอย่างก็ราบรื่นดีครับ Shoot 'Em Up (2007)
Well, it's about how... love is all very well, but you have to be sensible.มันเกี่ยวกับ ความรัก ที่จะดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยต้องอาศัยเหตุผล Atonement (2007)
It's not really as bad as it seems. It's all gonna be done in any case.มันไม่แย่อย่างที่คิดหรอก ไม่ต้องราบรื่นแน่ๆ Shooter (2007)
If we're gonna make this relationip work, Then you have to trust me, and...ถ้าเราจะทำให้ความสัมพันธ์เราราบรื่น คุณต้องเชื่อใจฉัน และ.. No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
You think any of this is going to go down quiet?นายคิดว่างานนี้มันจะราบรื่นงั้นหรือ Vamonos (2007)
Everything will be fine.ทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่น Vamonos (2007)
Well, it won't be comfortable, but it will be possible.อืม มันก็คงจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่นัก, แต่ก็ยังโอเคอยู่ Vamonos (2007)
Trust me. It'll be fine.เชื่อผม ทุกอย่างจะราบรื่น Vamonos (2007)
Take care of the Councillor, and it'll move like shit through a goose.ใต้โต๊ะให้สส.เมื่อไหร่ ทุกอย่างก็จะราบรื่น RocknRolla (2008)
I'm doing it for his own safety.- ไม่ต้องขอบใจหรอก ก็แค่ทำให้แน่ใจ ว่าทุกอย่างจะไปอย่างราบรื่น Harold (2008)
He thinks our marriage has been fine for the most part.เขาคิดว่าชีวิตคู่เราส่วนใหญ่ราบรื่นดี Fireproof (2008)
Our marriage has been fine until this year.ชีวิตคู่เราก็ราบรื่นดีจนมาปีนี้แหละ Fireproof (2008)
- The sea was smooth, the party was a bit rough.- ราบรื่นดีครับ Transporter 3 (2008)
We were really hoping to settle this today.พวกเราหวังไว้เช่นนั้นจริงๆ ว่าเรื่องในวันนี้มันจะราบรื่นไปด้วยดี Transporter 3 (2008)
That went well.ราบรื่นดีนะ Sí se puede (2008)
They're Not Always Gonna Be Great.มันไม่ราบรื่นอยู่เสมอหรอก The Manhattan Project (2008)
It's rough.มันไม่ราบรื่นสินะ Never Been Marcused (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราบรื่น[adj.] (rāpreūn) EN: fractious   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discontinuity[N] ความไม่ต่อเนื่อง, See also: ความไม่ราบรื่น, ความไม่สม่ำเสมอ, Syn. blank, breach, gap, lapse
discontinuous[ADJ] ซึ่งไม่ต่อเนื่อง, See also: ซึ่งไม่ราบรื่น, ซึ่งไม่สม่ำเสมอ
easily[ADV] อย่างสะดวก, See also: อย่างสบาย, อย่างง่ายดาย, อย่างราบรื่น, โดยไม่ลำบาก, Syn. effortlessly, facilely, readily, Ant. laboriously, weary
flow[VI] ลื่นไหล, See also: ไหลคล่อง, ดำเนินไปอย่างราบรื่น, Syn. move, pass
flowing[ADJ] ที่ต่อเนื่อง, See also: ที่ราบรื่น, ที่คล่อง, Syn. fluent, continuous, smooth, Ant. slow, sluggish
fluent[ADJ] พูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว, See also: ราบรื่น, ไหลลื่น, ฉะฉาน, Syn. smooth, flowing, voluble, Ant. slow, stammering
fluently[ADV] อย่างคล่องแคล่ว, See also: อย่างราบรื่น, อย่างไหลลื่น, อย่างฉะฉาน, Syn. volubly, smoothly, Ant. slowly
fluid[ADJ] ที่ราบรื่น (การเคลื่อนไหว, ดนตรี), Syn. flowing
pan out[IDM] จบอย่างมีความสุข, See also: จบด้วยดี, เสร็จสิ้นอย่างราบรื่น
turn out all right[IDM] จบอย่างมีความสุข, See also: จบด้วยดี, เสร็จสิ้นอย่างราบรื่น
work out all right[IDM] จบอย่างมีความสุข, See also: จบด้วยดี, เสร็จสิ้นอย่างราบรื่น
seamy[ADJ] ที่ไม่ราบรื่น, See also: ไม่น่าพอใจ, Syn. disappointing, sordid, unpleasant
smooth[ADJ] ราบรื่น, See also: ไม่มีปัญหา
spiny[ADJ] ยุ่งยาก, See also: มีปัญหา, ไม่ราบรื่น, Syn. troublesome, thorny
well[ADV] อย่างสุขสบาย, See also: อย่างสะดวกสบาย, อย่างราบรื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bug(บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลินทรีย์,ความบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ความคลั่ง,เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน,ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault,defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น) การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
easily(อี'ซีลี) adv. อย่างง่ายดาย,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างราบรื่น,ดีกว่ามาก,ซึ่งมีทางเป็นไปได้, Syn. readily
flow(โฟล) vi. ไหล,ไหลเวียน,ออกจาก,หลั่ง,มีประจำเดือน,ดำเนินไปอย่างราบรื่นและติดต่อกัน,เต็มไปด้วย,ขึ้น,ปลิว,ปลิวสะบัด,โบกสะบัด vt. ทำให้ไหล,ท่วม,ไหลบ่า. n. การไหล,การไหลเวียน,สิ่งที่ไหล,กระแสน้ำ,การไหลบ่า,การหลั่ง,การมีประจำเดือน,การเคลื่อนตัวของพลังงาน,ลูกศรช
flowing(โฟล'อิง) adj. ซึ่งไหล,หลั่งไหล,ไปคล่องแคล่ว,ไปยังราบรื่น,ย้อย,อุดมสมบูรณ์,มีมากเกิน., See also: flowingly adv., Syn. moving
fluent(ฟลู'เอินทฺ) adj. ซึ่งพูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว,กลมกล่อม,ราบรื่น,ง่าย,หลั่งไหล., See also: fluency n. fluently adv., Syn. smooth
hobble(ฮอบ'เบิล) vi.,vt. (ทำให้) เดินขาเป๋,เดินกระโผลกกะเผลก,ดำเนินไปอย่างไม่ราบรื่น. n. ที่ผูกม้าหรือสัตว์อื่น,สถานการณ์ที่ไม่ราบรื่น., See also: hobbler n. hobblingly adv., Syn. walk lamely
oiliness(ออย'ลิเนส) n. การทาด้วยน้ำมัน,การมีน้ำมันเจือปน,ลักษณะที่เป็นน้ำมัน,ความเยิ้มไปด้วยน้ำมัน,การเอาอกเอาใจ,การประจบ,ความราบรื่น,ความกลมกล่อม
oily(ออย'ลี) adj.,adv. เป็นมัน,ซึ่งมีน้ำมัน,เอาอกเอาใจ,ราบรื่น,กลมกล่อม., See also: oiliness n., Syn. polished
propitious(พระพิช'เชิส) adj. เอื้ออำนวย,นิมิตดี,เป็นมงคล,ราบรื่น., See also: propitiousness n., Syn. favourable
seamy(ซี'มี) adj. ไม่ราบรื่น,ไม่พอใจ,เกี่ยวกับตะเข็บ,มีลักษณะเป็นตะเข็บ,ชั่วร้าย,สกปรก
serene(สะรีน') adj.,n. (ความ) สงบ,เงียบสงบ,ในสงบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,เยือกเย็น,ไม่มีเมฆ,ปลอดโปร่ง,สง่า, See also: sereneness n., Syn. clear,calm,tranquil
serenity(ซิเรน'นิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น,ความเยือก เย็น,ความปลอดโปร่ง,ความแจ่มใส, Syn. tranquility
slip(สลิพ) vi.,n. (การ) ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้าวพลาด,พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,พัวพันได้ง่าย,ตกต่ำ,เสื่อม,เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้า,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉาก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มองข้าม,ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ,เคลื่อน,ลอกคราบ,คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด,ปลอกหมอน,เศษผ้า,กางเกงในผู้หญิง,กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ
smooth(สมูธ) adj.,adv.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เรียบ,ลื่น,ราบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,สงบ,เงียบสงบ,ระรื่นหู,อ่อนโยน,ไพเราะ,กลมกล่อม,ผสมกันดี, (ยางรถ) หัวโล้น,ไม่มีหนวดเครา,ไม่มีขน,ดึงดูดใจ,เพลิดเพลิน,สิ่งที่ราบ-รื่น,สิ่งที่ราบเรียบ, See also: smoothable adj. smoother n.
squally(สควอล'ลี) adj. มีลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน (มักมีฝน หิมะหรือลูกเห็บ) ,มีมรสุม,คุกคาม,มีความยุ่งยาก,ไม่ราบรื่น
tabular(แทบ'ยะลา) adj. เกี่ยวกับโต๊ะ,เกี่ยวกับตาราง,ราบรื่น,เป็นแผ่น.
tranquil(แทรง'ควิล) adj. สงบ,สงบเงียบ,สงบสุข,ราบรื่น, See also: tranquilly adv. tranquilness n., Syn. peaceful ###A. troubled
tranquillity(แทรงควิล'ลิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น., Syn. serenity,placidity
unfavo(u) rable (อันเฟ'เวอระเบิล) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่ราบรื่น,ไม่อำนวย,ไม่เอื้อ,เสียเปรียบ., See also: unfavo (u) rably adv., Syn. negative
unfriendly(อันเฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย,มีอคติ,ไม่เป็นผลดี,ไม่ราบรื่น, See also: unfriendliness n., Syn. unsociable,cold,chilly
unpleasant(อันเพลส'เซินทฺ) adj. ไม่สนุก,ไม่สบายใจ,ไม่ราบรื่น., See also: unpleasantly adv. unpleasantness n.
unpleasing(อันพลีส'ซิง) adj. ไม่สนุก,ไม่สบายใจ,ไม่ราบรื่น,น่าเบื่อ, Syn. disagreeable
unruffled(อันรัพ'เฟิลดฺ) adj. เงียบสงบ,มั่นคง,คงที่,ราบรื่น,ไม่ย่น., Syn. serene,calm
untoward(อันทอร์ด') adj. โชคไม่ดี,เคราะห์ร้าย,ไม่เหมาะ,ดื้อรั้น,หัวแข็ง,ไม่ราบรื่น,งุ่มง่าม,ไม่ถูกกาลเวลา.
wheel(วีล) n. ล้อ,ล้อรถ,บุคคลที่กระฉับกระเฉงและมีอิทธิพล,at the wheel ถือพวงมาลัยควบคุม บังคับบัญชา vi. vt. (ทำใหั) หมุน,หมุนรอบ,หัน,วนเวียน,หันกลับ,แล่นไปอย่างราบรื่น,กลิ้งบนล้อ,wheel and deal กระทำอยู่อย่างอิสระหรือโดยพลการ รับผิดชอบ, See also: wheel

English-Thai: Nontri Dictionary
equable(adj) เสมอเหมือนกัน,สม่ำเสมอ,เสมอภาค,ราบรื่น
fluency(n) ความคล่อง,ความกลมกล่อม,ความไพเราะ,ความราบรื่น,การหลั่งไหล
fluent(adj) กลมกล่อม,ไพเราะ,ราบรื่น,หลั่งไหล,คล่องแคล่ว
hobble(n) การเดินกะเผลก,การพูดตะกุกตะกัก,ความไม่ราบรื่น
PRIMROSE primrose path(n) หนทางที่ราบรื่น
seamy(adj) ไม่ราบรื่น,มีตะเข็บ,สกปรก,ชั่วร้าย
slip(vt) ถอดเสื้อผ้า,ลอกคราบ,เคลื่อน,ทำให้ราบรื่น,แท้ง
smooth(adj) เรียบ,เกลี้ยง,ราบรื่น,ลื่น,กลมกล่อม
smoothness(n) ความเรียบ,ความเกลี้ยงเกลา,ความราบรื่น,ความอ่อนโยน
spiny(adj) แหลม,เต็มไปด้วยหนาม,ขรุขระ,ไม่ราบรื่น,มีปัญหา
still(adj) เงียบ,นิ่ง,สงบ,ราบรื่น,ไม่มีฟอง,ไม่ไหล
tabular(adj) จัดเป็นตาราง,แบน,ราบ,ราบรื่น
tranquil(adj) เงียบสงบ,เยือกเย็น,ราบรื่น,สงบสุข
tranquility(n) ความเงียบสงบ,ความเยือกเย็น,ความราบรื่น,ความสงบสุข
unpleasant(adj) ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่สนุก,ไม่ราบรื่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
so far so good จนถึงตอนนี้ ทุกอย่างก็ดี ไม่มีปัญหา, เท่าที่ผ่านมาก็ดี, ไม่มีปัญหาอะไร, ทุกอย่างยังคงราบรื่นดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
快調[かいちょう, kaichou] (อยู่ใน)สภาพดี อาการดี ความคืบหน้าไปด้วยดี ความราบรื่น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
円滑[えんかつ, enkatsu] Thai: ราบรื่น English: smoothness

German-Thai: Longdo Dictionary
einwandfrei(adj adv) ราบรื่น, ปราศจากปัญหา เช่น Diese Maschine läuft einwandfrei. เครื่องจักรนี้เดินราบรื่นดี
passen(vt) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt| ลุล่วงไปด้วยดี, ราบรื่น เช่น Das war unser erster Urlaub, in dem wirklich alles gepasst hat. Dieses Hotel ist auf jedem Fall weiterzuempfehlen., Alles gepasst!

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top