Search result for

*มืออาชีพ*

(71 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มืออาชีพ, -มืออาชีพ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สายสนกลในน. เลศนัยสลับซับซ้อน (มักใช้ในทางไม่บริสุทธิ์) เช่น เรื่องนี้มีสายสนกลในมาก ต้องใช้นักสืบมืออาชีพสืบดู.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Core Competencyสมรรถนะหลัก, ขีดความสามารถขององค์กร ซึ่งเกิดจากวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร เช่น การทำงานเป็นทีม (Teamwork) การทำงานแบบมืออาชีพ (Professionalism) การมุ่งเน้นผลงาน (Result Orientation) การบริหารตนเอง(Self Management) การใส่ใจลูกค้า (Customer Focus) และภาวะผู้นำ (Leaderships) เป็นต้น [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You handle yourself very professionally.ลูกทำมันได้ดี เป็นมืออาชีพมาก New Haven Can Wait (2008)
Treating professional sports injuries now?รักษาแบบมืออาชีพ ตอนนี้เล่นกีฬาที่อันตราย Dying Changes Everything (2008)
She's a real pro.ใช่แล้วค่ะ หล่อนเป็นมืออาชีพสุดๆ Scandal Makers (2008)
There wouldn't be any need for me to do this if you were professionals.ถ้าพวกคุณเป็นมืออาชีพกัน ก็ไม่จำเป็นต้องมีฉัน Beethoven Virus (2008)
How can I tell the professionals that even though I'm the conductor... pull the strings like this, tune like that, how can I interfere with your techniques?ฉันจะบอกมืออาชีพอย่างพวกคุณยังไงดีหล่ะ ถึงแม้ฉันจะเป็นวาทยากร ฉันจะบอกให้คุณดึงนี่ จูนนั่น หรือเข้าไปแทรกแซงเทคนิคของพวกคุณได้ยังไง Beethoven Virus (2008)
Are you going to be a nanny or a professional trumpeter?ว่านายอยากเป็นพี่เลี้ยงเด็ก\ หรือเป็นนักเป่าทรัมเป็ตมืออาชีพBeethoven Virus (2008)
They must've gotten a pro with the money that you guys kept from me.จากเงินที่เก็บจากฉันไว้อ่ะ พวกเขาก็คงจะได้มืออาชีพได้อยู่หรอก Beethoven Virus (2008)
Absolutely. Professional criminals.แน่นอน ก็อาชญากรมืออาชีพนี่ครับ The Bank Job (2008)
This is about, uh, professionalism... ethics.นี่มันเรื่องของมืออาชีพ เรื่องจริยธรรม Babylon A.D. (2008)
Subs By elementxstyle edit / synch By ~_BAR_~ N3krA ~_BAR_~สิ่งที่เห็นในหนังนี้อันตราย ทุกอย่างทำโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของมืออาชีพ อย่าลองทำเองหรือเลียนแบบเด็ดขาด Death Race (2008)
From one professional to another you're trying to scare somebody, pick a better spot.จากหนึ่งมืออาชีพถึงมืออื่น ๆ ถ้าจะพยายามทำให้ใครกลัว เลือกที่ให้ดีกว่านี้หน่อย The Dark Knight (2008)
I'd love to become a professional whistler.ข้าอยากเป็นนักผิวปากมืออาชีพ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Hani is a professional.ฮานี่เป็นมืออาชีพ Body of Lies (2008)
I've got personnel standing by across the border.ผมมีมืออาชีพเตรียมพร้อมอยู่แล้วตามเขตชายแดน 24: Redemption (2008)
Do some thinking now, colonel. I'm offering you professional soldiers.รีบคิดรีบทำเสียตอนนี้ผู้พัน ผมขอเสนอทหารมืออาชีพให้คุณ 24: Redemption (2008)
Of course not.ไม่อยู่แล้ว แบบนั้นมันไม่มืออาชีพ Quantum of Solace (2008)
It is unprofessional.ไม่เป็นเป็นมืออาชีพเลย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Professional. Professional.ทำตัวให้เป็นมืออาชีพ Pineapple Express (2008)
- Professional on this, bitch. - Whatever, man.- เป็นมืออาชีพหน่อยสิวะ Pineapple Express (2008)
My ear should probably get professional attention.หูฉันควรได้รับการดูแลจากมืออาชีพ Pineapple Express (2008)
- We have a professional photographer. - Big smile, sweetie.เรามีช่างภาพมืออาชีพ , ยิ้มหน่อยจ้ะลูกรัก Taken (2008)
Just hand this disc to your car-wash professional.ให้ผู้ชำนาญมืออาชีพ ล้างรถของคุณ Pilot (2008)
I'm proud to say the outstanding professionalism of my fellow agents at the Albuquerque District Office resulted in a substantial amount of methamphetamine being taken off the streets.ผมภูมิใจที่จะที่จะพูดว่า ความเป็นมืออาชีพเป็นหน้าเป็นตาระดับโลก... ...กับเจ้าหน้าที่ทีมงานของผม เจ้าหน้าที่รัฐเขตอัลเบอร์เคอร์กี้... ...มีผลชิ้นงานใหญ่มาก ต่อการปราบปรามยาบ้า... Pilot (2008)
Come on, people. Let's rise to the occasion. We're all pros here.ไม่เอาน่า ทุกคน มาพยายามกันเถอะ เราเป็นมืออาชีพ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Aren't you impressed that I drive stick like a pro?ทึงไหมล่ะ? ฉันขับเหมือนมืออาชีพ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
This man is a professional assassin.มันเป็นนักฆ่ามืออาชีพ Safe and Sound (2008)
One of your specialists to sharpen the videoมืออาชีพของนายคนนึงมาช่วยปรับวีดีโอให้ชัด Safe and Sound (2008)
Because, you know, a lot of professional actors aren't gay.เพราะ นายรู้นี่ นักแสดงมืออาชีพ ตั้งหลายคนไม่ได้เป็นเกย์ I Love You, Beth Cooper (2009)
Maybe a trained professional would be better.บางที คุยกับมืออาชีพ น่าจะดีกว่า. I Love You, Beth Cooper (2009)
With their weaponry, financing and intel, these guys are high-line pros.ดูจากอาวุธ, เงินทุน, และข้อมูลแล้ว, พวกนี้มันมืออาชีพ-ไฮเทค G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- I know how to do my job, okay?- แหม ผมเป็นมืออาชีพน่า.. Invictus (2009)
I figured I'd save up some cash, play some professional ball.ฉันได้กำหนดไว้แล้วต้องประหยัดเงินบางส่วน เพื่อไว้เล่นแบบนักฟุตบอลมืออาชีพ Fighting (2009)
You know, it's not a professional thing, but...คุณก็รู้มันคงไม่ได้ดูเป็นสิ่งที่มืออาชีพควรจะ... แต่ Fighting (2009)
He told me he saw these professional assassin types get into an intense firefight out there a couple hours ago.เขาบอกผมว่าเขาเห็นนักฆ่ามืออาชีพ เข้าไปข้างในและเกิดการต่อสู้อย่างรุนแรงมากกว่าสองชั่วโมง Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Oh, she looks like an expert. How are her accessories?เธอดูมืออาชีพมากๆ/N เครื่องประดับเป็นไง? Confessions of a Shopaholic (2009)
A little professional courtesy would make this a lot less awkward.-ว่าไงนะ -มารยาแบบมืออาชีพ คงช่วยอะไรไม่ได้หรอก Duplicity (2009)
Honey, that's what I do for a living.ที่รัก,ฉันน่ะมืออาชีพด้านนี้เลย Duplicity (2009)
A little professional courtesy would make this a lot less awkward.ถ้าสมบทบาทกว่านี้ เป็นมืออาชีพได้เลย Duplicity (2009)
I guess on a strictly professional level, it's...ขอพูดในฐานะมืออาชีพเลยนะ ว่ามัน Duplicity (2009)
It's for professionneI, which you will never be, I'm sure.มันสำหรับมืออาชีพ ซึ่งคุณคงเป็นไม่ได้ ฉันมั่นใจ Julie & Julia (2009)
A modern force of professional young men of the best sort.ผมต้องการคนรุ่นใหม่มีความสามารถเป็นมืออาชีพ Public Enemies (2009)
We're dealing with a pro.พวกเรากำลังเผชิญหน้า กับมืออาชีพ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
- Keep it professional. You'll be fine.- ทำตัวให้เป็นมืออาชีพ เธอจะไม่เป็นไร Up in the Air (2009)
Now, it's your professionalism that I respect.แกมีความเป็นมืออาชีพจริงๆฉันนับถือ On the Head of a Pin (2009)
Now, you're professionals. Act like it.ตอนนี้ พวกนายคือมืออาชีพ แสดงแบบนั้นเข้าไว้ Mandala (2009)
He was dealing Blue Sky. -That's right.ตอนนี้ ยาไอซ์ชนิดที่มีบริสุทธิ์ล้วนๆ ระดับมืออาชีพเป็นผู้ผลิตได้ส่วนใหญ่ ABQ (2009)
Well, maybe you'd feel more comfortable talking to a professional.บางทีคุณอาจจะรู้สึก สบายใจขึ้น เมื่อได้คุยกับมืออาชีพ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Well, maybe you'll feel comfortable talking to a professional. - A psychiatrist?สบายใจเวลาที่ได้คุยกับมืออาชีพ จิตแพทย์เหรอ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
I've seen re ceiling than michelangelo.ฉันกลายเป็นมืออาชีพไปเลย Bargaining (2009)
Well, i could never do anything unprofessional.แหม ดิชั้นคงมิอาจทำสิ่งใดที่ดูไม่เป็นมืออาชีพได้ ทว่า บางครั้งดิชั้นก็อาจทิ้งไฟล์เอาไว้ Carrnal Knowledge (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มืออาชีพ[adj.] (meū āchīp) EN: professional   FR: professionnel
เป็นมืออาชีพ[adj.] (pen meū āchīp) EN: professional   FR: professionnel

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amateur[ADJ] ซึ่งไม่มีทักษะ, See also: ซึ่งไม่มีฝีมือ, ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ, Syn. inexperienced, nonprofessional, lay
finished[ADJ] ที่มีทักษะสูง, See also: มืออาชีพ, ชำนาญ, Syn. accomplished, professional
pro-am[ADJ] เกี่ยวข้องกับผู้เล่นมืออาชีพและสมัครเล่น
professional[N] ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ, See also: ผู้เชี่ยวชาญ, มืออาชีพ, Syn. expert, pro, Ant. amateur
professionalisation[N] การเป็นมืออาชีพ, Syn. professionalisation
professionalise[VT] ทำให้เป็นมืออาชีพ, Syn. professionalize
professionalism[N] ความเป็นมืออาชีพ
professionalization[N] การเป็นมืออาชีพ, Syn. professionalisation
professionalize[VT] ทำให้เป็นมืออาชีพ, Syn. professionalise
professionally[ADV] อย่างมืออาชีพ
unprofessional[ADJ] ที่ไม่เป็นมืออาชีพ, See also: ที่ไม่มีความสามารถดีพอ, Syn. amateurish, Ant. professional
unprofessional[ADJ] ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ, See also: ซึ่งทำแบบสมัครเล่น, Syn. improper, inadequate, unsuitable, amteurish
unprofessionalism[N] ความไม่เป็นมืออาชีพ, See also: การทำแบบสมัครเล่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dragomann. นักล่ามืออาชีพ
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงความสามารถได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ หรือในงานเฉพาะอย่าง เช่น งานด้านการแพทย์ ระบบนี้จะรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพวกมืออาชีพหรือผู้ชำนาญการได้รวบรวมไว้ กับต้องมีวิธีการที่จะใช้ในการประมวลผล โดยการตั้งคำถามให้ตอบ โปรแกรมประเภทนี้ จะต้องนำคำตอบเหล่านั้นมาประมวลผล เปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว หาข้อสรุปให้ หรือช่วยแก้ปัญหาให้ คำตอบที่คอมพิวเตอร์ตอบนี้ ถือว่าเป็นคำตอบที่เหมือนกับที่ผู้เชี่ยวชาญจะตอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hitman[ひいとまん] (n ) นักฆ่ามืออาชีพที่ใช้ปืนเป็นอาวุธ

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
professional (n) มืออาชีพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top