Search result for

*มือขวา*

(83 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มือขวา, -มือขวา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือขวา[N] right-hand man, See also: valuable assistant, Syn. คนสนิท, Example: หมอนี่ถือว่าเป็นมือขวาของเจ้าพ่อคนดัง เลยทำกร่างใหญ่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการหรือผู้ใกล้ชิดที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่แทนได้หรือเป็นกำลังสำคัญ
มือขวา[N] right hand, Syn. มือข้างขวา, Example: เขารู้สึกว่ามือขวาของเขามีอาการชาไม่หายเสียที, Count unit: ข้าง, มือ, Thai definition: อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ต่อแขนข้างขวา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มือขวาน. ความสันทัด เช่น การรบพุ่งชิงชัยมันเป็นมือขวาของเขานี่ครับ (ชิงนาง ร. ๖).
มือขวาว. ที่ใกล้ชิด, ที่เก่งกล้าสามารถ, ที่ไว้วางใจได้, เช่น สมุนมือขวา.
คันชีพ ๒น. จงกลเทียนหลายกิ่ง สำหรับพราหมณ์ถือแกว่งในมือขวา มือซ้ายแกว่งบัณเฑาะว์.
จับมือก. ทักทายตามธรรมเนียมตะวันตกโดยบุคคล ๒ คน ประสานมือขวาของกันและกันแล้วเขย่า, เรียกอาการที่ครูสอนโดยจับมือผู้เริ่มเรียนให้ทำตามในการสอนบางวิชาเช่น ฟ้อนรำ ดนตรี หรืองานฝีมือบางอย่าง เช่น จับมือรำ จับมือตีระนาด, โดยปริยายหมายถึงร่วมมือกัน เช่น ชาวบ้านจับมือกันพัฒนาแหล่งน้ำ.
ช้อนส้อมน. ช้อนและส้อมคู่กันทำด้วยโลหะ เช่น เงิน เงินชุบทอง สัมฤทธิ์หรืออะลูมิเนียม ช้อนมีรูปรี ส้อมมีลักษณะเป็นซี่ ๆ มีด้ามยาวสำหรับจับได้ถนัด ใช้มือขวาจับช้อนมือซ้ายจับส้อมตักอาหารรับประทาน.
ตบแผละ(-แผฺละ) น. การเล่นชนิดหนึ่ง มีคนเล่น ๒ คน นั่งหันหน้าเข้าหากัน แต่ละฝ่ายตบมือ ตบเข่าและตบมือของตัวเองก่อน จึงใช้มือซ้ายตบมือซ้ายของกันและกัน แล้วตบมือ ตบเข่า และตบมือ แล้วจึงใช้มือขวาตบมือขวาของกันและกัน แล้วเริ่มต้นใหม่.
ต่อมือก. ยื่นมือขวาออกไปรับของ โดยมือซ้ายประคองแขนขวา (ใช้แก่กิริยาที่ผู้น้อยทำต่อผู้ใหญ่ หรือฆราวาสชายทำต่อภิกษุเพื่อแสดงความนอบน้อม).
ถนัดขวาว. ที่ทำได้คล่องแคล่วด้วยมือขวา.
นางกวัก ๑น. เครื่องรางชนิดหนึ่ง ทำเป็นรูปหญิงนั่งพับเพียบ มือซ้ายถือถุงเงินวางบนตัก มือขวายกขึ้นเสมอตา แสดงอาการกวักมือ มักแกะสลักด้วยไม้โพ ที่ปั้นหล่อด้วยโลหะก็มี ทำขึ้นด้วยความเชื่อว่าทำให้ค้าขายดี.
เบิกแว่นเวียนเทียนก. เริ่มทำพิธีเวียนเทียนทำขวัญ โดยจุดเทียนที่ติดบนแว่นเทียน วักแว่นเทียนเข้าหาตัว ๓ ครั้ง ใช้มือขวาปัดควันออกไปข้างหน้า เพื่อให้สิริมงคลเข้าสู่บุคคลหรือสิ่งที่รับการเวียนเทียน แล้วส่งแว่นเทียนให้คนที่อยู่ถัดไปทางซ้ายต่อ ๆ ไปให้ครบรอบ.
พระรามโก่งศรน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือขวาจีบคว่ำ แขนตึง ระดับไหล่ มือซ้ายจีบหงายข้างเอวด้านขวา เอียงศีรษะข้างขวา.
มัจฉาชมสาครน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง มี ๒ แบบ คือ มือข้างหนึ่งจีบหงาย งอข้อศอก หักข้อมือเข้าหาแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งจีบหงาย แขนตึง ระดับไหล่ เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่แขนตึง หรือมือขวาตั้งวงสูงทำมือล่อแก้ว มือซ้ายตั้งวงต่ำ เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่ทำล่อแก้ว.
สีหไสยา, สีหไสยาสน์น. ท่านอนอย่างราชสีห์ คือ นอนตะแคงขวา แขนซ้ายพาดไปตามลำตัว เท้าซ้ายซ้อนบนเท้าขวา มือขวารองรับศีรษะด้านข้าง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dextromanual-ถนัดมือขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I became his right-hand man. - Douche.ฉันกลายเป็นมือขวาของเขาแล้ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Is he your right hand?เขาเป็นมือขวาของเธอหรือ? Episode #1.8 (2008)
You think my right hand man will be so funny looking?เธอคิดว่า มือขวาของฉันจะ หน้าตาตลกๆอย่างนี้หรือ? Episode #1.8 (2008)
MAN: Raise your right hand and repeat after me.ยกมือขวาขึ้น และพูดตามผม. 24: Redemption (2008)
She can do the pom pom, she can do the twist.เธอปรบมือซ้ายปรบมือขวา เธอปรบมือพร้อมๆกัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Mustache. Six feet. Tattoo on right hand, moon and star.มีหนวด สูงหกฟุต รอยสักบนมือขวารูปดวงดาวและพระจันทร์ Taken (2008)
Beard. Six feet. Tattoo right hand, moon and star.ไว้เครา สูงหกฟุต รอยสักรูปดาวกับพระจันทร์มือขวา Taken (2008)
/ Put your right hand inเอามือขวาเข้ามา และเอามือขวาออกไป .. Bedtime Stories (2008)
/You put your right hand out /You put your right hand inแล้วเอามือขวาเข้ามา แล้วสะบัดด้วยกันแรงๆ! Bedtime Stories (2008)
Ding-dong. /You put your right hand inวางมือขวาลงมา แล้วเอามือขวาออก Bedtime Stories (2008)
/ You put your right hand out /You put your right hand in /วางมือขวาลงมา แล้วเอหมุนไปรอบ ๆ Bedtime Stories (2008)
There's blood on her right hand and her wrist is broken.มีเลือดในมือขวา และข้อมือเธอก็แตกด้วย Pathology (2008)
Please raise your right hand.โปรดยกมือขวาขึ้น Eggtown (2008)
But Nobunaga's right-hand man, Toyotomi Hideyoshi, suppressed Mitsuhide. As Nobunaga's successor, he established the Toyotomi Administration.จากนั้นไม่นาน โทโยโทมิ ฮิเดโยชิ มือขวาของ โนบุนากะ\ ขับไล่ มัตซึฮิเดะ ออกไปได้และเข้าปกครองแผ่นดินแทน... Goemon (2009)
Assisted by Oozaru, brought the two the world on the brink of destruction.ติดตามมาด้วยสมุนมือขวาของเขา "โอซารู" สองจอมมารมรณะ นำเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปสู่การประหัตประหาร Dragonball: Evolution (2009)
Also you should know on my right hand some fingernails were coming loose.นอกจากนี้คุณควรรู้ในมือขวาของผม มีเล็บบางอันหลุดออกมา District 9 (2009)
- The right.- มือขวา I Knew You Were a Pig (2009)
Please raise your right hand.ช่วยยกมือขวาขึ้นด้วย Hey! Mr. Pibb! (2009)
This ring was on your wife's right hand.แหวนนี่เคยอยู่กับมือขวาของ ภรรยาคุณ Hey! Mr. Pibb! (2009)
Put your left hand on the bible, raise your right hand,วางมือซ้ายลงบนไบเบิ้ล ชูมือขวา Law Abiding Citizen (2009)
All right, keep clapping those hands. Come on. Come on.มือขวาทั้งหมดตบมือ ตบมือ เร็ว ๆ เข้า เร็ว ๆ เข้า Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
-Would you even tell me? -Yes. I would.สาบานต่อหน้าพระเจ้าใช่ไหม ยกมือขวามผมสาบานต่อหน้าพระเจ้าผมไม่ได้มีชู้ Down (2009)
Tan line on her wrist. Probably wearing A watch of some sort.รอยขาวบนข้อมือขวา น่าจะเป็นรอยนาฬิกาหรืออะไรแบบนั้น Omnivore (2009)
That my right-hand man should go unrewarded.ที่ผู้ช่วยมือขวาของผมจะไม่ได้รางวัลจากการทำงานอะไรเลย In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Zobelle's right hand...มือขวาของโซเบลล่า... Balm (2009)
Zobelle's right-hand -มือขวาของโซเบลล่า... Service (2009)
Zobelle's right hand...มือขวาของโซเบลล่า... The Culling (2009)
Zobelle's right hand, weston.มือขวาของโซเบลล่า เวสตัน Na Triobloidi (2009)
I thought it might take longer, but I think Tyler's ready.อย่างน้อยที่เราทำได้ คือจัดการมือขวาทิ้งซะ เราไม่มีทางจะมีโอกาสแบบนี้อีกครั้ง เราต้องลงมือ V (2009)
I bat righty.ฉันใช้มือขวาตี Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
Raise your right hand.ยกมือขวาขึ้น Wheels (2009)
Your right hand, brittany.มือขวา.. บริททานี่ Wheels (2009)
He's not answering.เขามีกระที่มือขวา Good Mourning (2009)
Next, she raised her right hand in some sort of gesture, and was shot.ต่อไป เธอยกมือขวาขึ้นในท่าทางประมาณนั้น แล้วถูกยิง Episode #1.5 (2009)
- Right hand. Right hand.- มือขวา มือขวา Episode #1.5 (2009)
Then, with both legs and her right hand shot she tried to run away, and headed for the door.จากนั้นขาทั้งสองข้างกับมือขวาของเธอถูกยิง... ...เธอพยายามหนี แล้วมุ่งไปทางประตู Episode #1.5 (2009)
Yeah, well, that right-wing nut Jebช่าย งานมือขวานั่น Reversals of Fortune (2009)
So, that means the killer would have braced himself with his right and swung the door with his left.งั้นก็หมายความว่าฆาตกร จะต้องพยุงตัวเองด้วยมือขวา และเหวี่ยงประตูด้วยมือซ้าย Dude, Where's My Groom? (2009)
Watch his right hand.จับตามือขวาของเขา Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
So it doesn't matter that rachel is jewish,or that finn is... unable to tell my rights from my lefts.ดังนั้นไม่สำคัญที่ เรเชลเป็นยิว หรือฟินน์... บอกมือซ้ายมือขวายังไม่ถูก Throwdown (2009)
He was my right hand. the way he used to fight those v's...เขาเป็นมือขวาของผม วิธีการที่เขาใช้ในการต่อสู้ กับพวก V A Bright New Day (2009)
Lilith's right-hand man...มือขวาของลิลิธ -- The Real Ghostbusters (2009)
Left-handed, right-handed.ถนัดทั้งมือซ้ายและมือขวา Frankie & Alice (2010)
If you'd not gotten underfoot.ถ้าเจ้าไม่มาขวางมือขวางตีนข้า Shadow Games (2010)
It's almost like your right hand, it's not talking to your other hand.มันเหมือนกับมือขวา มันไม่ยอมพูดกับมืออีกข้าง I Smell a Rat (2010)
Lauryn Ward was a right-handed girl.ลอรีน วอร์ดเป็นเด็กหญิง ที่ถนัดมือขวา This Is Why We Stay (2010)
Did you chase the same girls?คุณฉนัดมือขวามาแต่กำเนิดหรือเปล่า The King's Speech (2010)
David was always very helpful in... arranging introductions.ผมถนัดซ้าย โดนลงโทษประจำ ตอนนี้ผมเลยใช้มือขวา The King's Speech (2010)
Right hand, I'd say.มือขวานะ ผมว่า Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
Burgess favours the right.เบอร์เกสเป็นคนถนัดมือขวา Episode #1.3 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือขวา[n. exp.] (meū khwā) EN: right hand   FR: main droite [f]
มือขวา[n.] (meūkhwā) EN: right-hand man ; valuable assistant   FR: bras droit [m] ; principal assistant [m]
ถนัดมือขวา[adj.] (thanat meū khwā) EN: right-handed ; dexterous   FR: droitier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
right-hand[ADJ] มือขวา
right-handed[ADJ] ถนัดมือขวา
right-hander[N] ผู้ถนัดมือขวา
salaam[N] การคำนับโดยการเอามือขวาแตะที่หน้าผาก (มุสลิม)
salaam[VI] ทักทายด้วยมือขวาแตะหน้าผาก (มุสลิม), Syn. salute
salaam[VT] ทักทายด้วยมือขวาแตะหน้าผาก (มุสลิม), Syn. salute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dexterity(เดคซฺเท'ริที) n. ความชำนาญ,ความแคล่วคล่อง,ความถนัดมือขวา,ความหลักแหลม, Syn. adroitness,skill
right handn. มือขวา,ด้านขวา,ปีกขวา,ตำแหน่ง (ผู้) ที่มีเกียรติหรือเป็นที่ไว้วางใจเป็นพิเศษ,ความเข้มแข็ง
right-handed(ไรทฺ'แฮนดิด) adj. ด้านขวา,ถนัดขวา,ใช้กับมือขวา,หันไปทางขวา,มีประโยชน์ที่สุด,มีประสิทธิภาพที่สุด,น่าไว้วางใจที่สุด,หมุนตามเข็มนาฬิกา, See also: right-handedness n.
right-handern. ผู้ถนัดขวา,ผู้ใช้มือขวาเล่น

English-Thai: Nontri Dictionary
dexterity(n) ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว,การถนัดมือขวา
dexterous(adj) ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ถนัดมือขวา
dextrous(adj) ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ถนัดมือขวา
RIGHT-right-handed(adj) ทำด้วยมือขวา,ถนัดมือขวา,หมุนขวา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top