Search result for

*มั่นใจในตัวเอง*

(56 entries)
(0.1399 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มั่นใจในตัวเอง,-มั่นใจในตัวเอง-, *มั่นใจในตัวเอง*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insecureการขาดความมั่นใจ, ขาดความมั่นใจในตัวเอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-No. no, it's--it's fine. -oh, she's getting cocky now.ไม่เป็นไรหรอก โอวว ตอนนี้เธอมั่นใจในตัวเองแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
You have courage and self confidence.เธอมีความกล้าและความมั่นใจในตัวเอง Chapter Ten '1961' (2009)
THE MAN WE'RE LOOKING FOR IS, UH, JUST LIKE YOUR DAD.เค้าดูฉลาด แข็งแรง มีความมั่นใจในตัวเอง Soul Mates (2009)
A self-centered, obnoxious jerk.มั่นใจในตัวเอง และน่ารังเกียจ Mama Spent Money When She Had None (2009)
seeing me feel so good about myself made my wife more attracted to me in every way.พอผมมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ภรรยาเลยเห็นผมดูดีขึ้น ในทุกๆทาง Acafellas (2009)
It shows wonderful self-esteem.และมันสำคัญกับฉัน แสดงถึงความมั่นใจในตัวเอง Ballad (2009)
You people are always so sure of yourselves.คนอย่างพวกคุณมักจะ มั่นใจในตัวเอง Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
Let's work together to try to find a way to make them feel more confident about themselves.เรามาช่วยกัน หาวิธี ทำให้พวกเค้า มั่นใจในตัวเอง The Power of Madonna (2010)
Let us not forget his humiliationนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องที่เขาไม่มั่นใจในตัวเอง My Two Young Men (2010)
You're pretty confident in yourself,คุณช่างมั่นใจในตัวเองเหลือเกิน Brave New World (2010)
This strong, this confident person.คนที่แข็งแกร่ง คนที่มั่นใจในตัวเอง Plan B (2010)
The problem is because you always doubt yourself.ปัญหาคือ คุณไม่มั่นใจในตัวเอง Episode #1.13 (2010)
You have your reputation as a gumiho to keep up.อย่าหมดความมั่นใจในฐานะกูมิโฮ จงมั่นใจในตัวเอง Episode #1.8 (2010)
She's curvy and she owns it.เธอมีส่วนโค้งเว้าและมั่นใจในตัวเอง The Zarnecki Incursion (2011)
You're that insecure?ไม่มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอ? Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
It might feed his ego, take the sting out of him losing his site.นี่อาจทำให้เขามั่นใจในตัวเองมากขื้น อาจทำให้ลืมเรื่องที่เราพบที่ฝังศพ Big Sea (2011)
Low self-esteem leads to "Hefty Hanna."การไม่มั่นใจในตัวเองจะนำไปสู่ "ยัยอ้วนแฮนน่า" Blind Dates (2011)
This guy is showing confidence early.คนๆนี้แสดงความมั่นใจในตัวเอง ตั้งแต่เริ่มเลย Epilogue (2011)
Why are you feeling so insecured?ทำไมไม่มั่นใจในตัวเองหรือ Miss Ripley (2011)
Well, I let myself get overconfident once, and I'm not going to let it happen again.ก็.. ฉันเคยมั่นใจในตัวเองเกินไป ฉันจะไม่เป็นแบบนั้นอีก Props (2012)
It's really enhanced my self-confidence.มันช่วยเสริมความมั่นใจในตัวเอง Contemporary Impressionists (2012)
What little self-doubt you have is the only thing keeping your ego penned in.ความไม่มั่นใจในตัวเองคือสิ่งเดียว ที่ช่วยจำกัดอีโก้ของคุณไว้ Contemporary Impressionists (2012)
That leads to pretty low self-esteem.ซึ่งทำให้มี ความมั่นใจในตัวเองต่ำ The Silencer (2012)
This person is also confident.คนๆนี้มั่นใจในตัวเองมาก Divining Rod (2012)
And let me just say, a lot bigger than, like, teenaged angst insecurity.พูดก็พูดเถอะ ปัญหาใหญ่กว่าพวกวัยรุ่น ที่รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอีก Big Feet (2012)
Because there's a big difference between self-confidence and delusion.เพราะว่ามันแตกต่างมาก ระหว่างความมั่นใจในตัวเองกับการเพ้อเจ้อ Swan Song (2012)
You're very confident.คุณนี่มั่นใจในตัวเองมากเลยนะ Worth (2012)
I always find it difficult to be confident in myself.ฉันมักจะพบว่ามันยาก เพื่อจะมีความมั่นใจในตัวเองOne Chance (2013)
He's all right. A little bit full of himself, though.เขาก็โอเค ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองนิดนึง Dead to Me (2013)
A man like you should want a confident woman.ผู้ชายแบบคุณ ต้องการผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเอง The Great Unknown (2013)
I had a confident woman.ผมเคยมีผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเอง The Great Unknown (2013)
[Speaking Spanish]นายมั่นใจในตัวเองมาก ถึงขั้นจะต่อกรกับนักเลงตัวพ่อ Guadalajara Dog (2013)
That rapid change can manifest itself in extreme depression and low self-esteem.การเปลี่ยนแปลงแบบทันทีแบบนี้ ทำให้เกิดการซึมเศร้าขั้นรุนแรง และทำให้ไม่มั่นใจในตัวเองได้ Broken (2013)
♪ I'm not so self-assuredฉันไม่มั่นใจในตัวเองเลย Love, Love, Love (2013)
Neal Caffrey is a confidence man.นิล แคฟรี เป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง Out of the Frying Pan (2013)
He's brazen, confident, and organized.เขาเป็นคนโผงผาง มั่นใจในตัวเอง และมีการวางเเผนเป็นอย่างดี In the Blood (2013)
You're cute when you're confident.นายน่ารักตอนที่นายมั่นใจในตัวเอง Paper Towns (2015)
Nah, he's just self-reliant.อ่า.. เขาแค่เป็นพวกมั่นใจในตัวเองแท่านั้นแหละ We All Fall Down (2016)
You're very sure of yourself, aren't you?คุณนี่มั่นใจในตัวเองมากเลยสินะ The Six Thatchers (2017)
# But now these days are gone I'm not so self assuredแค่ตอนนี้วันนั้นจะหายไป ฉันไม่ได้มั่นใจในตัวเอง ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันได้เปลี่ยนความคิด ของฉัน Help! (1965)
# But now these days are gone I'm not so self assuredแค่ตอนนี้วันนี้จะหายไป ฉันไม่ได้เพื่อให้มั่นใจในตัวเอง Help! (1965)
# But now these days are gone I'm not so self assuredแค่ตอนนี้วันนี้จะหายไป ฉันไม่ได้เพื่อให้มั่นใจในตัวเอง Help! (1965)
# But now these days are gone I'm not so self assuredแค่ตอนนี้วันนี้จะหายไป ฉันไม่ได้เพื่อให้มั่นใจในตัวเอง Help! (1965)
Essentially, he used Derek to recruit... a slew of insecure, frustrated, and impressionable kids.ที่สำคัญ เขาใช้เดเร็คไปชักชวน... เด็กที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง อัดอั้น และเชื่อคนง่ายจำนวนมาก มาเข้าร่วม American History X (1998)
You are amazingly self-assured. Has anyone ever told you that?นายนี่มันมั่นใจในตัวเองสูงมาก มีใครเคยบอกมั่งมั้ย? 10 Things I Hate About You (1999)
But my mother is a bit harsh, or should I say, she has a cruel side. Aren't you gonna eat?เขาเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูง เห็นแก่ตัว และซุ่มซ่าม A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Only a truly confident man would admit that.ต้องเป็นชายที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง ถึงยอมรับ Pride & Prejudice (2005)
Few of us are secure enough to be in love without proper encouragement.พวกเราไม่กี่คนหรอกที่มั่นใจในตัวเอง หาความรักโดยไม่มีแรงกระตุ้น Pride & Prejudice (2005)
Be confident in yourself!มั่นใจในตัวเองหน่อยสิ! Train Man (2005)
I lack confidence.ฉันต้องเป็นพวกไม่มั่นใจในตัวเอง Extreme Aggressor (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cockiness    [N] ความโอหัง, See also: ความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปจนดูก้าวร้าว
dashing    [ADJ] ซึ่งมีความมั่นใจในตัวเอง, See also: ซึ่งมีเสน่ห์, Syn. confident, smart
self-assured    [ADJ] มั่นใจในตัวเอง, See also: ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง, Syn. confident, assertive, self-confident

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inferior complexปมด้อย,ความรู้สึกต่ำต้อย,การขาดความมั่นใจในตัวเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
SELF-self-confidence(n) ความมั่นใจในตัวเอง,ความเชื่อมั่นในตัวเอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top