Search result for

*พ่อคุณ*

(54 entries)
(0.0319 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พ่อคุณ, -พ่อคุณ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อคุณ[N] my good man, Ant. แม่คุณ, Example: ขอทานชราได้แต่เฝ้าอ้อนวอนชายหนุ่มว่า พ่อคุณ ทำบุญทำทานหน่อยเถอะ, Count unit: คน, Thai definition: คำที่ใช้เรียกผู้ชายเพื่อเป็นการเอาใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พ่อคุณน. คำพูดเอาใจชายหรือแสดงความเอ็นดูรักใคร่เด็กชาย.
โง่เง่าเต่าตุ่นว. โง่ที่สุด เช่น เพราะโง่เง่าเต่าตุ่นพ่อคุณเอ๋ย ผู้ใดเลยจะประสงค์จำนงหมาย (นิ. ทวาราวดี).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You really earned your stripes at your dad's boot camp.คุณเคยได้รับภาพเต้นรำของคุณที่แคมป์พ่อคุณ Odyssey (2008)
How was your relationship with your dad?ความสัมพันธุ์กับพ่อคุณ Adverse Events (2008)
Your dad died? - Are you...พ่อคุณตายใช่หรือเปล่า Birthmarks (2008)
- I don't know what your daddy issues are, but don't deflect them on me.ผมไม่รู้ว่าพ่อคุณเป็นอย่างไร... แต่คุณก็ไม่ควรเอาเรื่องนี้มาใส่ผม Birthmarks (2008)
- Sorry about your father.เสียใจเรื่องพ่อคุณ Birthmarks (2008)
So back when you were devising this fantasy, did you tell your father:ดังนั้นหลังจากเมื่อคุณเสร็จงานนี้\ ในจินตนาการคุณจะบอกพ่อคุณ Birthmarks (2008)
Your father?พ่อคุณพูดว่าอย่างนั้นหรอ Scandal Makers (2008)
Whether you forgive your father or not. Don't give up on your dreams.ถ้าคุณไม่อาจให้อภัยพ่อคุณได้ ก็ได้โปรดจงทำตามความฝันของคุณต่อไปเถอะ Scandal Makers (2008)
Not for anyone else. Not your father or your son.ไม่ใช่เพื่อใคร ไม่ว่าจะเป็นพ่อคุณ หรือว่าลูกของคุณ Scandal Makers (2008)
What does your father think of your consorting with these radicals anyway?พ่อคุณคิดยังไงบ้างกับความสัมพันธ์ ของคุณกับพวกหัวรุนแรงพวกนั้น The Bank Job (2008)
The day your father died, he gave something to me.วันที่พ่อคุณเสีย ท่านให้บางสิ่งกับฉัน Heartbreak Library (2008)
- Your father sent us.- พ่อคุณส่งพวกเรามา Babylon A.D. (2008)
Yeah, I'd like a big-tittied girl to lick peanut butter off my toes. But it ain't gonna happen.เธอน่ะอรชรอ่อนแอ้นสุดๆเลยว่ะพ่อคุณ Death Race (2008)
You're not fucking with daddy, are you?คุณไม่ได้นอนกับพ่อคุณใช่มั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
-Does your dad have a gun? -Kristen, I'm looking! There was one here when as a kid, he always hid it.พ่อคุณมีปืนไหม คริสเตน ฉันหาอยู่ พ่อเคยซ่อนไว้ที่นี่ตอนฉันเด็กๆ ไปที่ห้องนอน.. The Strangers (2008)
Your father died yesterday on the rooftop of the Metropolitan Building.พ่อคุณตายเมื่อวานบนยอดตึกเม โทรโปลิแตนท์ Wanted (2008)
Your father could do it and you can do it.พ่อคุณทำได้ แล้วคุณก็ทำได้ Wanted (2008)
It belonged to your father.มันเป็นของพ่อคุณ Wanted (2008)
And you're going to use it to kill the man who shot him down in cold blood.และคุณต้อง ใช้มันเพื่อสังหารคนที่ยิงพ่อคุณ Wanted (2008)
Your father was never more than a camera click away.พ่อคุณ Wanted (2008)
Your father never wanted you in the Fraternity, Wesley.พ่อคุณไม่เคยต้องการให้คุณเข้าร่วมองค์กร ,เวสลี Wanted (2008)
You're the one who should obey your father's words, and hold on to the phoenix (Mike).คุณคือคนที่ต้องเชื่อฟังคำของพ่อคุณ, และจับนกฟินิกซ์ให้มั่นๆ (ไมค์). Episode #1.9 (2008)
Okay, that quote your father held onto- in "The Odyssey", Scylla is a six-headed monster that requires a sacrifice of six soldiers in order to pass.โอเค ที่พ่อคุณเขียนไว้ ใน the odyssey scylla คือปีศาจที่มีหกหัว ต้องใช้การบูชายันต์ด้วยทหารหกคน จึงจะผ่านได้ Breaking and Entering (2008)
It will be him who will be sorry, if I discover he is not the daddy.ถ้าเป็นคนอื่นน่าเสียใจมาก ถ้าฉันสืบแล้วเขาไม่ใช่พ่อคุณ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
One of your father's soldiers, I suppose.น่าจะเป็นหนึ่งในทหารของพ่อคุณหนูนะคะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Presumably, if that was the case with your father, you will have informed your superiors, as is your duty.ถ้านั่นเป็นกรณของพ่อคุณจริงๆนะ คุณมีหน้าที่ ต้องรายงาน แก่ผู้บังคับบัญชาของคุณ.. The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Where was Jack when your father died?เขาอยู่ไหนตอนพ่อคุณตาย? Nights in Rodanthe (2008)
Your father, who was so good to him too.พ่อคุณที่เคยดีกับเขาเสียด้วย. Nights in Rodanthe (2008)
Your father wrote me a letter, said he wanted to talk.พ่อคุณเขียนจดหมายถึงผม บอกว่าเขาต้องการคุยด้วย Nights in Rodanthe (2008)
Oh, right. Yes. Listen, uh, I got some kids with me right now.ฟังนะ เอ่อ ผมมีเด็กๆหลานผมเอง แต่ ผมต้องไปซ่อมทีวีให้พ่อคุณน่ะ Bedtime Stories (2008)
Your father thought it was doomsday too.พ่อคุณคิดว่า มันจะเป็น วันวินาศด้วย City of Ember (2008)
Your father said, "The river runs in one direction... so it must come from someplace and go to someplace. "พ่อคุณบอก แม่น้ำ ไหลไปในทิศทางเดียว มันต้องมาจากที่ไหนซักที่ และไปซักที่ City of Ember (2008)
What do you mean, your dad?คุณหมายความว่ายังไง พ่อคุณ City of Ember (2008)
But your dad's name is Loris.แต่พ่อคุณชื่อ ลอริส City of Ember (2008)
And you think your dad will like it?แล้วคุณคิดว่าพ่อคุณจะชอบมั้ย Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Your dad owns this place?พ่อคุณเป็นเจ้าของที่นี่เหรอ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
So, what is he, like a former hippie, current yuppie spoon-feeding the masses the same old garbage?งั้นพ่อคุณเป็นแบบอดีตฮิปปี้งั้นหรอ คงแบบยัปปี้มากกว่า ให้มวลชนได้อิ่มหนำ ในถังขยะใบเก่า Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
You're still gonna give your dad our CD, right? Aren't you?คุณจะยังให้ซีดีของผม กับพ่อคุณอยู่ใช่มั้ย Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Kate,you confessed toour mother that you killed your father,เคท คำให้การของแม่คุณ คือคุณฆ่าพ่อคุณนะ Eggtown (2008)
Maybe that's what he wanted you to learn.พ่อคุณอยากให้คุณเรียนรู้แบบนี้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
It's a long way till we get to your dad.มันไกลมากนะ กว่าจะไปถึงพ่อคุณ Chapter Three 'Building 26' (2009)
I mean, your dad, he's way into birding.คือว่า พ่อคุณ เขาคลั่งเรื่องนกมาก Chapter Three 'Building 26' (2009)
I found this.พ่อคุณ.. Chapter Ten '1961' (2009)
So why didn't Mr. Sensitive let you guys slide?ก็แล้วทำไมพ่อคุณคนอ่อนไหว ไม่ให้พวกเธอพักด้วย? Dead Like Me: Life After Death (2009)
juma had your father killed.จูม่า เป็นคนฆ่า พ่อคุณDay 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
That you should stay there-- try to convince your father that, uh, he should be spending whatever time he has left with his only daughter.ที่คุณควรอยู่นั่น เพื่อที่จะบอกพ่อคุณ ว่าเขาควรใช้เวลาที่เหลือ กับลูกสาวคนเดียวของเขา Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Would you like another round?พ่อคุณมาหา ความเครียดเริ่มมา Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
I'm here with County Sheriff Axel Palmer, who has this to say.นายคุณ นายอำเภอแอ๊กเซล พาล์มเมอร์ อยากให้พ่อคุณมาเห็นคุณตอนนี้จัง My Bloody Valentine (2009)
Irene never did the jilting.พ่อคุณเองยังไม่รู้คุณไปไหนเลย My Bloody Valentine (2009)
You know, your father is a very talented man.พ่อคุณก็เป็นคนมีความสามารถมาก 2012 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พ่อคุณ[n.] (phøkhun) EN: my good man   FR: mon bon monsieur ; cher monsieur

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top