ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พีระมิด*

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พีระมิด, -พีระมิด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พีระมิด[N] pyramid, Example: หลังจากเที่ยวชมพีระมิดแล้ว เจ้าหน้าที่ได้นำพวกเราล่องใต้มุ่งหน้าไปเมืองลุกซอร์, Count unit: พีระมิด, Thai definition: สิ่งก่อสร้างที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านข้างทั้ง 4 เป็นรูปสามเหลี่ยม มีปลายสุดไปบรรจบกันที่ยอด, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พีระมิดน. สิ่งก่อสร้างที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านข้างทั้ง ๔ เป็นรูปสามเหลี่ยม มีปลายสุดไปบรรจบกันที่ยอด, ในอียิปต์เดิมใช้เป็นที่ฝังพระศพ ต่อมาบางทีก็ใช้เป็นเทวสถาน, ส่วนพีระมิดที่เม็กซิโกใช้เป็นเทวสถานอย่างเดียว, เรียกสิ่งหรือรูปที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้นว่า รูปพีระมิด
พีระมิดรูปทรงตันชนิดหนึ่ง มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม และด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกัน.
รูปทรงสิ่งที่เห็นเป็นกลุ่มก้อนหรือเห็นแต่ ๒ ด้านขึ้นไป มีลักษณะจำกัดด้วยความกว้าง หนาหรือลึก และสูง เช่น รูปทรงพีระมิด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pyramidรูปกรวยเหลี่ยม, รูปพีระมิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pyramidal; tetrahedral-รูปพีระมิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
population pyramidพีระมิดประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
age pyramid; age pyramid chartแผนภูมิอายุรูปพีระมิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
age pyramid chart; age pyramidแผนภูมิอายุรูปพีระมิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Freytag's pyramidพีระมิดของไฟรทาก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tetrahedral; pyramidal-รูปพีระมิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hornยอดเขารูปพีระมิด, ฮอร์น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
age structure diagramแผนภาพโครงสร้างอายุของประชากร, แผนภูมิแท่งซ้อนกันเป็นรูปพีระมิดซึ่งแสดงให้เห็นจำนวนประชากรโดยกำหนดวัยหรือพัฒนาการทางด้านสืบพันธุ์เป็นเกณฑ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pyramid bar chartแผนภูมิแท่งพีระมิด, แผนภูมิแท่งที่เรียงซ้อนกันอยู่เป็นรูปพีระมิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pyramidพีระมิด, รูปทรงที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใด ๆ และมีด้านอื่น ๆ เป็นรูปสามเหลี่ยม มีจุดยอด(ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน)ร่วมกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
geometric formรูปทรงเรขาคณิต, รูปทรงที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ คือมีความกว้าง ความยาว และความสูง และสามารถใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์หาปริมาตรที่แน่นอนได้ ได้แก่ รูปทรงกลม รูปทรงกระบอก รูปทรงกรวย ลูกบาศก์ ปริซึม รูปพีระมิด เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You like our pyramid?คุณชอบพีระมิดของเราไหม? The Da Vinci Code (2006)
It's the pairing of those two pyramids.มันคือจุดเชื่อมต่อของพีระมิดทั้งสอง The Da Vinci Code (2006)
Christian, Egyptian..คริสเตียน พีระมิด The Da Vinci Code (2006)
pyramids.พีระมิด The Da Vinci Code (2006)
The croquembouche cake with the spun sugar netting?เค้ก Croquembouche (เค้กที่เอาพวกชูครีมมาวางซ้อนกันเป็นพีระมิด) ที่มีสายไหมบนเค้ก You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Oh, yeah. I see that.ผมว่าเหมือนพีระมิดเลย Bedtime Stories (2008)
We got ourselves a dalion remodelling a pyramid.มีข้าศึกต่างดาวกำลังปีนพีระมิดTransformers: Revenge of the Fallen (2009)
Can you get a photo of the cut-out in front of the Luxor pyramid?เธอช่วยถ่ายภาพหน้าพีระมิดโรงแรมลัคซอว์มาหน่อยได้มั้ย Up in the Air (2009)
Seems he worked at Pyramid Transnational.เหมือนมันจะทำงานให้กับ พีระมิด ทรานส์เนชั่นแนล Watchmen (2009)
Guy worked for Pyramid Transnational.มันทำงานให้ พีระมิด ทรานส์เนชั่นแนล Watchmen (2009)
Once we've established a pattern we can break into Pyramid, see what we find.เมื่อเรามีแผนการที่แน่นอนแล้ว... ...เราค่อยบุกเข้าไปในพีระมิด แล้วหาที่เราต้องการ Watchmen (2009)
Pyramid Transnational. Anyone heard of it?พีระมิด ทรานส์เนชั่นแนล มีใครรู้จักบ้าง ? Watchmen (2009)
Roy Chess. On Pyramid payroll.รอย เชสส์, ทำงานกับพีระมิด Watchmen (2009)
Janey Slater works for Pyramid too?เธอทำงานให้พีระมิดด้วยเหรอ ? Watchmen (2009)
Adrian might help us find out who's underwriting Pyramid.คนของเอเดรียน อาจช่วยสืบเรื่องทุนของพีระมิดได้ Watchmen (2009)
Janey Slater, Moloch, Roy Chess all work for Pyramid.เจนี่ สเลเตอร์, โมล็อค, รอย เชสส์ ทั้งสามทำงานให้พีระมิด Watchmen (2009)
Whoever owns Pyramid could be giving these people cancer.คนอยู่เบื้องหลังพีระมิด จะทำให้พวกเขาเป็นมะเร็ง Watchmen (2009)
Emanating from what looks like a pyramid.ที่ผ่านออกมาจากสิ่งที่ดูเหมือนพีระมิด Incursion: Part 1 (2010)
Pyramid?พีระมิดIncursion: Part 1 (2010)
* We built the Wall * * We built the pyramids *พวกเราสร้างกำแพง พวกเราสร้างพีระมิด The Psychic Vortex (2010)
You could live in a pyramid.นายอาศัยอยู่ในพีระมิดก็ได้ Pascal's Triangle Revisited (2010)
Never. It's a pyramid scheme.ไม่เคย มันเป็นแบบพีระมิด The Beaver (2011)
You know, when you were in my grasp, you were at the top of the pyramid.เธอรู้อะไรมั้ย เมื่อตอนที่เธออยู่ในโอวาทฉัน เธอเคยอยู่บนยอดของพีระมิด I Am Unicorn (2011)
Finally gonna get to see the pyramids.ในที่สุดฉันก็ได้เห็นพีระมิด We'll Always Have Bourbon Street (2012)
Where he is on the boyfriend pyramid?เขาอยู่บนส่วนไหน ของพีระมิดแฟนหนุ่มของเธอล่ะ? Death and the Maiden (2013)
This pyramid included.พีระมิดนี้ด้วยเหมือนกัน The Laws of Gods and Men (2014)
This corpse would be so dense that a single grain of it would weigh as much as the Great Pyramid in Egypt.ศพนี้จะหนาแน่นดังนั้น ที่เม็ดเดียวของมันจะมีน้ำหนักเท่า เป็นพีระมิดในอียิปต์ Unafraid of the Dark (2014)
_เช่นนั้น ผู้ใดอาศัยอยู่ในพีระมิด The House of Black and White (2015)
She should have cut the traitor's head in the Great Pyramid and be done with it.นางน่าจะตัดหัวคนทรยศนั่น ในพีระมิดหลวง เรื่องจะได้ The House of Black and White (2015)
We could pull back to the pyramid district, secure it, and use it as a base from which to operate.เราถอยไปอยู่ในเขตพีระมิดได้ วางกำลัง แล้วใช้เป็นฐานปฏิบัติการ Kill the Boy (2015)
You and your foreign friends will abandon the Great Pyramid and the city of Meereen.เจ้าและเพื่อนต่างชาติของเจ้าจะละทิ้ง เดอะ เกรซ พีระมิดและเมืองมิรีน Battle of the Bastards (2016)
The dragons beneath the Great Pyramid will be slaughtered.มังกรภายใต้เดอะ เกรซ พีระมิดจะถูกเชือด Battle of the Bastards (2016)
I thought it was a pyramid you needed to scale, so I gave you a voice, my voice, to guide you along the way.ฉันเธอว่ามันเป็นทรงพีระมิด เธอต้องไต่ขึ้นไป ฉันเลยใส่เสียงเข้าไป เสียงของฉัน เพื่อจะพาเธอไต่ขึ้นไป The Bicameral Mind (2016)
And you never got there.และเธอไม่เคยถึงยอดพีระมิด The Bicameral Mind (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พีระมิด [n.] (phiramit) EN: pyramid   FR: pyramide [f]
พีระมิดห้าเหลี่ยม[n. exp.] (phiramit hālīem) EN: pentagonal pyramid   
พีระมิดสามเหลี่ยมอีลองเกต[n. exp.] (phiramit sāmlīem īløngkēt) EN: elongated triangular pyramid   
พีระมิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส[n. exp.] (phiramit sīlīemjatturat) EN: square pyramid   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pyramid[N] พีระมิด, See also: ที่ฝังพระศพของกษัตริย์ในประเทศอียิปต์
pyramid[N] สิ่งของที่มีรูปทรงเหมือนพีระมิด, See also: รูปพีระมิด, Syn. monument
pyramid[VI] ทำเป็นรูปทรงพีระมิด
pyramidal[ADJ] ซึ่งทำเป็นทรงพีระมิด, Syn. conical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obelisk(ออบ'บะลิสคฺ) n. อนุสาวรีย์เป็นแท่งหินสูงรูปสี่เหลี่ยมและยอดเป็นพีระมิด,เครื่องหมายที่ใช้ในการอ้างอิง., See also: obeliscal adj. obeliskoid adj.
pyramid(เพอ' ระมิด) n. พีระมิด
seven wonders of the worln. สิ่งมหัศจรรย์ทั้ง 7 ของโลก (พีระมิดแห่งอียิปต์, สุสานที่ Halicarnassus, วิหารแห่งอาร์ทีมิสที่ Ephesus, สวนลอยแห่งบาบิโลน, รูปปั้นยักษ์ที่เกาะโรดส์, รูปปั้นเทพเจ้าซีอุสโดยฟิเดียสแห่งโอลิมเปีย, ประภาคารยักษ์ที่อเล็กซานเดรีย)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top