Search result for

*พิลึก*

(42 entries)
(0.2389 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พิลึก,-พิลึก-, *พิลึก*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิลึก    [ADJ] queer, See also: odd, strange, bizarre, peculiar, Syn. ชอบกล, ประหลาด, แปลก, พิกล, Example: ฉันไม่เชื่อเรื่องพิลึกที่เขาเล่าให้ฟังแน่นอน, Thai definition: ที่ผิดปกติ, ที่แปลกประหลาดไปจากธรรมดา
พิลึก    [V] be strange, Syn. ชอบกล, ประหลาด, แปลก, พิกล, Example: โครงการนี้พิลึกอย่างไรชอบกล แต่เมื่อได้ฟังหลักการและเหตุผลแล้วสมาชิกในกลุ่มก็เห็นด้วย, Thai definition: ผิดปกติ, แปลกประหลาดไปจากธรรมดา
พิลึกกึกกือ    [ADJ] queer, See also: fantastic, odd, Syn. พิลึกพิลั่น, พิสดาร, ประหลาด, แปลก, แปลกประหลาด, Example: เธอได้ไปประสบเหตุการณ์พิลึกกึกกือกับพรรคพวกด้วยหรือเปล่า, Thai definition: ที่ผิดปกติ, ที่แปลกประหลาดไปจากธรรมดามาก, Notes: (ปาก)
พิลึกพิลั่น    [ADJ] weird, See also: bizarre, Syn. พิลึกกึกกือ, พิสดาร, แปลกประหลาด, แปลก, ประหลาด, Example: เรือ อู เรือใต้น้ำของเยอรมนี เป็นเรือพิลึกพิลั่นที่มีเรื่องเล่าต่อๆ กันมามาก, Thai definition: ที่ผิดปกติ, ที่แปลกประหลาดไปจากธรรมดามาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิลึกว. ผิดปรกติ เช่น ทำพิลึก ท่าทางพิลึก, แปลกประหลาด เช่น รูปร่างพิลึก.
พิลึกกึกกือว. แปลกมาก, ประหลาดมาก, น่าขัน, ชอบกล.
พิลึกพิลั่นว. พิลึกมาก.
กึกกือว. ใช้เข้าคู่กับคำ พิลึก ว่า พิลึกกึกกือ หมายความว่า แปลกประหลาดมาก, ผิดปรกติมาก, ชอบกลมาก.
บั้งแบวว. มีหน้าตาพิลึก เช่น หูตาบั้งแบวเหมือนแมวคราว (สังข์ทอง).
พันลึกว. พิลึก, พึงกลัว, แปลก, ลึกซึ้ง, ใช้เข้าคู่กับคำ พันลือ เป็น พันลึกพันลือ ก็มี.
พิสดารแปลกพิลึก เช่น เล่นพิสดาร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antic workงานพิลึก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eccentric๑. นอกศูนย์กลาง๒. (จิตเวช.) พิลึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Behavior, Bizarreพฤติกรรมแปลกพิลึก [การแพทย์]
Delusions, Bizarreอาการหลงผิดที่พิลึกพิลั่น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary
dork(n) คนประหลาด, คนพิลึก, คนบ้า, คนงี่เง่า, S. jerk, R. freak,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
funny peculiar    [IDM] แปลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ประหลาด, พิลึก
deviant    [N] คนแปลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนพิลึก, คนเพี้ยนๆ, Syn. degenerate, weirdo, Ant. normal, average
eldritch    [ADJ] ประหลาด, See also: แปลก, พิลึก, น่ากลัว, ซึ่งผิดธรรมชาติ, Syn. weird, uncanny, unearthly
grotesque    [ADJ] พิสดาร, See also: พิลึก, วิตถาร, แปลกประหลาด, Syn. abnormal, odd
queer    [ADJ] แปลกประหลาด, See also: พิลึก, ผิดธรรมดา, Syn. peculiar, strange
rum    [N] แปลกประหลาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: พิกล, พิลึก, Syn. odd, queer, unusual
birdie    [SL] พิลึกๆ, See also: ประสาทๆ, เพี้ยนๆ, Syn. irdy
birdy    [SL] พิลึกๆ, See also: ประสาทๆ, เพี้ยนๆ, Syn. birdie
wacky    [ADJ] ประหลาด (คำสแลง), See also: แปลก, ไม่เต็มบาท, พิลึก, Syn. crazy, eccentric, mad, Ant. normal
whacky    [ADJ] ประหลาด (คำสแลง), See also: แปลก, ไม่เต็มบาท, พิลึก, Syn. wacky, crazy, eccentric, mad

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crazy(เคร'ซี) adj. บ้า,มีจิตฟั่นเฟือน,เหลวไหล,พิลึกกึกกือ,ประหลาด,อ่อนแอ,ไม่มั่นคง,ดูจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย -Phr. (like crazy ด้วยความกระตือรือร้น ถึงที่สุด) n. ผู้ที่ไม่ลงรอยกับใคร., See also: crazily adv. craziness n. คำที่มีความหมายเหมื
eldrich(เอล'ริช) adj. น่ากลัว,แปลกประหลาด,พิลึกวิตถาร., Syn. eldrich
freak(ฟรีค) adj. ประหลาด,วิตถาร,นอกลู่นอกทาง,ตามอำเภอใจ,พิลึกพิลั่น. -n. ความคิดวิตถาร,สิ่งประหลาด,พฤติการณ์ตามอำเภอใจ,ฮิปปี้,ความวิตถาร,ผู้ติดยาเสพติด,ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหลาด vt.,vi. มีพฤติการณ์ประหลาด,ทำให้เป็นลายเส้นที่ประหลาด. -n. ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหล
funny(ฟัน'นี) adj. น่าขบขัน,สนุก,ตลก,แปลกประหลาด,พิลึก,น่าสงสัย,หลอกลวง,โอหัง,อวดดี. n., See also: funnies n. เรื่องขบขัน,เรื่องสนุก. funniness n., Syn. comical
grotesque(โกรเทสคฺ') adj.,n. (สิ่งที่) วิตถาร,ผิดปกติ,พิกล,พิลึก, See also: grotesqueness n., Syn. odd
half-bakedadj. ซึ่งปิ้งหรือย่างไม่เพียงพอ,ซึ่งตระเตรียมไม่พอ,ไม่น่าเชื่อถือ,พิลึกพิกล,บ้า
queer(เควียร์) adj. ประหลาด,พิกล,พิลึก,แปลก,น่าสงสัย,จิตไม่ปกติ,คลื่นเหียน,วิงเวียน,รักร่วมเพศ. vt. ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เกิดอันตรายแก่, See also: queerness n., Syn. strange,eccentric ###A. sane
rum(รัม) n. เหล้าที่กลั่นจากน้ำอ้อย,เหล้า,เครื่องดื่มของเมา,ไพ่รัมมี่ adj., แปลก,พิกล,พิลึก, Syn. queer

English-Thai: Nontri Dictionary
freakish(adj) แปลก,ประหลาด,วิตถาร,พิลึกพิลั่น,นอกลู่นอกทาง
grotesque(adj) พิลึก,พิกล,วิตถาร,ประหลาด,วิปลาส,ผิดปกติ
inconceivable(adj) พิลึก,ประหลาด,นึกไม่ถึง,เหลือเชื่อ
mightily(adv) อย่างมีอำนาจมาก,อย่างมหึมา,อย่างพิลึก,รุนแรง,อย่างมีกำลัง
mighty(adj) มีกำลัง,มีอำนาจ,มหึมา,พิลึกกึกกือ
queer(adj) ประหลาด,แปลก,พิลึก,ชอบกล,พิกล
what(adj) อะไร,สิ่งที่,เท่าที่,แท้ๆ,พิลึก,เท่าไร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
可笑しい[おかしい, okashii] (adj) แปลกๆ, พิลึก

Are you satisfied with the result?

Go to Top