ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ผู้มีเกียรติ*

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผู้มีเกียรติ, -ผู้มีเกียรติ-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แขกผู้มีเกียรติ็Honored guest หรือ honor guest
แขกผู้มีเกียรติHonored guest หรือ honoured guest

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีเกียรติ[N] honorable person, See also: distinguished personage, honoured guest, Example: ผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญมาในงานแต่งงานต่างก็อวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขในชีวิตสมรส, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีชื่อเสียง, ผู้ที่ได้รับความยกย่องนับถือ, ผู้มีหน้ามีตา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปริญญาชั้นความรู้ขั้นมหาวิทยาลัยซึ่งประสาทให้แก่ผู้ที่สอบไล่ได้ตามที่กำหนดไว้, ถ้าประสาทแก่ผู้ทรงวิทยาคุณหรือผู้มีเกียรติตามที่เห็นสมควร เรียกว่า ปริญญากิตติมศักดิ์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, Commissioner, fasten your safety belt!เอาล่ะ ท่านผู้มีเกียรติ รัดเข็มขัดนิรภัยด้วย! Jaws (1975)
Yet men governments, dignitaries from all over the world have joined hands today to pay homage to this little brown man in the loincloth who led his country to freedom.แต่ผู้คน รัฐบาล ผู้มีเกียรติจากทั่วโลก ได้ร่วมกันไว้อาลัย Gandhi (1982)
"Ladies and gentlemen we have asked you to gather here to help us proclaim our right to be treated as equal citizens of the Empire.ท่านผู้มีเกียรติ เราขอให้พวกคุณมาชุมนุมกันที่นี่ เพื่อช่วยเราทวงสิทธิ ในการได้รับการปรนนิบัติ เยี่ยงชนของสหราชอาณาจักร Gandhi (1982)
Ladies and gentlemen, let's hear it for the Sidney Bechet band. Come on.ท่านผู้มีเกียรติ เชิญรับฟัง วงซิดนี่ย์ เบเชท The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Please welcome Mr. Tom Winston.ผู้มีเกียรติทุกท่าน.. โปรดให้การต้อนรับคุณทอม วินสตั้น The Bodyguard (1992)
- What's the matter, guest of honor?- เป็นอะไรไปล่ะ เป็นแขกผู้มีเกียรติไม่ใช่เหรอ The Joy Luck Club (1993)
Honored guests!ท่านแขกผู้มีเกียรติครับ The Joy Luck Club (1993)
This is our honored guest, Miss Elizabeth.นี่คือแขกผู้มีเกียรติของเรา คุณอลิซาเบธ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Ladies and Gentlemen. Welcome!ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ The Jackal (1997)
Ladies and Gentlemen, it gives me a great pleasure to introduce the First Lady of the United States.ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเชิญ... ภรรยาท่านประธานาธิบดีสหรัฐครับ The Jackal (1997)
Ladies and gentlemen Miss Marjorie Botha, President of the World Congress.ท่านผู้มีเกียรติ คุณมาเจอรี่ โบธา ประธานแห่งสภาโลก Bicentennial Man (1999)
Ladies and gentlemen, Bobby Jones, Walter Hagen... and our very own Rannulph Junuh !ท่านผู้มีเกียรติคะ... ...บ๊อบบี้ โจนส์ วอลเตอร์ เฮเก้น และลูกบ้านเรา แรนนัลฟ์ จูเนอ The Legend of Bagger Vance (2000)
Ladies and gentlemen.ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย The Legend of Bagger Vance (2000)
Ladies and gentlemen, Mr. Gilderoy Lockhart.ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย คุณกิลเดอรอย ล็อกฮาร์ต Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Ladies and gentlemen, what an extraordinary moment this is.ท่านผู้มีเกียรติ เป็นช่วงเวลาที่พิเศษสุด Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Distinguished guests and, of course, members of the media, it is my great pleasure to welcome you to my... whoops... our science convention.แขกผู้มีเกียรติ... และแน่นอน เหล่าสื่อมวลชนทั้งหลาย... เป็นความยินดีอย่างยิ่งจะ ขอต้อนรับพวกคุณ... Inspector Gadget 2 (2003)
Honored guest.แขกผู้มีเกียรติรึ? Girl with a Pearl Earring (2003)
Ceremonial bath of honour.พิธีสรงน้ำสำหรับท่านผู้มีเกียรติ Mulan 2: The Final War (2004)
Let's hear it for the cha-cha, ladies and gentlemen,ปรบมือให้จังหวะช่าช่าอีกทีรับ ท่านผู้มีเกียรติ Shall We Dance (2004)
Ladies and gentlemen, I have the final results for the Latin competition,ท่านผู้มีเกียรติครับ ผลการแข่งขันจังหวะละตินครับ Shall We Dance (2004)
Ladies and gentlemen, the Chicago Taittinger Trophy standard competition will now begin,ท่านผู้มีเกียรติครับ การแข่งขัน chicago Taittinger Trophy ในจังหวะมาตรฐานจะเริ่มแล้วครับ Shall We Dance (2004)
Now, ladies and gentlemen, let's bring our dancers out with a nice big round of applause,ณ บัดนี้ ท่านผู้มีเกียรติครับ เชิญผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่ฟลอร์ ด้วยการปรบมือดังๆเลยครับ Shall We Dance (2004)
Ladies and gentlemen, your first dance is the waltz,ท่านผู้มีเกียรติครับ จังหวะ Waltz ครั้งแรกครับ Shall We Dance (2004)
Ladies and gentlemen...ท่านผู้มีเกียรติ... National Treasure (2004)
Ladies and gentlemen, my name is Peter Sadusky. I'm the agent in charge.ท่านผู้มีเกียรติ,ผมชื่อ ปีเตอร์ซาดูสกี้ เป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้. National Treasure (2004)
Respectable guests, family and relatives.แขกผู้มีเกียรติ ครอบครับ และ ญาติมิตร My Little Bride (2004)
Well, I didn't have it then, Bill. Ladies and gentlemen, Miss June Carter. All right.แต่, ตอนนั้นชั้นไม่ได้เป็นนี่ ท่านผู้มีเกียรติครับ จูน คาร์เตอร์ เอาละ Walk the Line (2005)
Oh, come inside, and we'll see if we can't get you some food, and some civilized company.เข้ามาสิ ฉันจะหาอะไรให้ทาน เพื่อแขกผู้มีเกียรติ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
You're leaving?ยินดีรับใช้ , ท่านราชินี และท่านผู้มีเกียรติThe Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Ladies and gentlemen. This is a very good day for the club.ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย วันนี้เป็นวันดีสำหรับสโมสรเรา Goal! The Dream Begins (2005)
Ladies and gentlemen, five minutes.ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน The Perfect Man (2005)
Ladies and gentlemen, i'd like to introduce you to our guests of honor:ท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรี ผมขอแนะนำแขกผู้มีเกียรติของเรา The Fog (2005)
Sure is a surprise if the guest of honor isn't here yet.มันเซอร์ไพร้ส์แน่ถ้า็แขกผู้มีเกียรติคนสำคัญยังไม่มา Boys Over Flowers (2005)
Ladies and gentlemen, welcome.ยินดีต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่าน Casino Royale (2006)
Ladies and gentlemen, Mesdames, Messieurs we've now been playing for four hours.ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ คุณผู้หญิง ,เมอซิเออ ..ตอนนี้ เราเล่นกันมา 4 ชั่วโมงแล้ว Casino Royale (2006)
Ladies and gentlemen, Mr. Arthur Abbott!แขกผู้มีเกียรติทุกทาน คุณอาร์เธอร์ แอ็บบ็อต The Holiday (2006)
Ladies and gentlemen, I give you Miranda Priestly.ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย เชิญพบกับมิแรนด้า พรีสต์ลีย์ The Devil Wears Prada (2006)
Ladies and gentlemen, Mr. Al Gore.ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน... คุณ แอล กอร์ An Inconvenient Truth (2006)
Ladies and gentlemen, Mr. Al Gore.ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน... คุณ แอล กอร์ An Inconvenient Truth (2006)
Hmm.แขกผู้มีเกียรติ พวกเรามารวมกันที่นี่ต่อหน้าพระเจ้า It Takes Two (2006)
Dearly beloved, we are gathered here together in the sight of God to join this man and woman in holy matrimony, which is an honorable estate...แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เรามาร่วมกันที่นี่ ต่อหน้าพระพักษต์ของพระเจ้า เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพิธีมงคลสมรสของชายหญิงคู่นี้ It Takes Two (2006)
TO THE CONSTANCE BILLARD/ ST. JUDE'S IVY WEEK MIXER.ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน และตัวแทนจากสถาบันเก่าแก่ต่างๆ Poison Ivy (2007)
But dare I offer you something more appropriate for a gentleman of your standing?งั้นผมขอเสนออะไรบางอย่างที่ เหมาะสมกับสุภาพบุรุษผู้มีเกียรติเช่นท่าน Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Ladies and gentlemen, the Secretary of Defense.ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน รัฐมนตรีกลาโหม Transformers (2007)
Dearly beloved, we are gathered here today to join Reed Richards and Sue Storm together in holy matrimony.แขกผู้มีเกียรติ เรามาพร้อมเพรียงกันที่นี่ เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานแก่ รีด ริชาร์ด ...และ ซู สตอร์ม ด้วยกันในงาน... ...แต่งงาน Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Just the officers and yourself, of course, as guest of honor.มีแค่นายทหารกับคุณ , แน่นอน, เป็นแขกผู้มีเกียรติ The Water Horse (2007)
Sir, our chief guest for the day, Mrs Lalitha Lajmi.ผอ.ครับ แขกผู้มีเกียรติของเรา คุณลลิตา ลาจมิ Like Stars on Earth (2007)
Our chief guest, Mrs Lalitha Lajmi, was in a real fix.แขกผู้มีเกียรติ คุณลลิตา ลาจมิ ตัดสินใจลำบากมากๆ Like Stars on Earth (2007)
Now the Hourglass could be anyone... a guest of honor... maybe even a stagehand.มนุษย์ นาฬิกาทราย อาจเป็นใครสักคนที่เป็น... แขกผู้มีเกียรติ บางทีคนจัดเวที Superhero Movie (2008)
Ladies and gentlemen, thank you for your patience.ท่านผู้มีเกียรติ ขอโทษที่ล่าช้า WarGames: The Dead Code (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้มีเกียรติ[n. exp.] (phū mī kīet) EN: honorable person ; distinguished personage ; honoured guest   
ท่านผู้มีเกียรติ[n. exp.] (than phū mī kīet) EN: ladies and gentlemen   FR: mesdames et messieurs
ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ[n. exp.] (than samāchik phū mī kīet) EN: honorable member   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
levee[N] งานเลี้ยงรับรองผู้มีเกียรติ, See also: งานเลี้ยงสโมสรสันนิบาต
worthy[N] ผู้ที่น่ายกย่อง, See also: ผู้มีเกียรติ, ผู้น่าสรรเสริญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
levee(เลฟ'วี) n. เขื่อนกันน้ำท่วมจากแม่น้ำ,เขื่อน,เนินรอบบริเวณไร่นา ที่จะทดน้ำเข้า,ที่จอดเครื่องบิน,งานสโมสรสันนิบาต,งานต้อนรับผู้มีเกียรติ vt. สร้างเขื่อน, Syn. dike
red carpetn. พรมสีแดงสำหรับให้แขกเมืองผู้มีเกียรติเดิน เป็นการต้อนรับที่ให้เกียรติ,การต้อนรับอย่างสมเกียรติ., See also: red-carpet adj.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
กฤตวร[[สันสกฤต]] (n) ผู้มีเกียรติอันประเสริฐยิ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top