ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ผู้ตาม*

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผู้ตาม, -ผู้ตาม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตาม[N] follower, See also: supporter, Syn. ผู้ปฏิบัติตาม, คนตาม, Ant. ผู้นำ, Example: เราควรต้องมุ่งหากลยุทธ์ที่จะทำให้เราเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ปฏิบัติตามผู้อื่นหรือตามคำสั่งผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุ้มโทษก. ได้รับความคุ้มครองยกเว้นที่จะไม่ต้องถูกลงโทษ เช่น อหนึ่งผู้ตามโจรได้รบพุ่งฟันแทงมีบาดเจบท่านว่าคุ้มโทษ (สามดวง).
ปัจฉาสมณะ(-สะมะ-) น. สมณะผู้ตามหลัง คือ พระผู้น้อยมีหน้าที่เดินตามหลังพระผู้ใหญ่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then one thing sort of led to another.มีผู้นำก็ต้องมีผู้ตาม I Don't Wanna Know (2008)
He was a conquistador. He came here for the gold.เขาเป็นอัศวินนักสำรวจ ผู้ตามหาทองคำ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Follower.ผู้ตาม Mattress (2009)
I'll follow your lead. I trust you.ผมยอมเป็นผู้ตาม ผมเชื่อใจตา Family Matters (2010)
Well, they don't own me, and I'm not very good at being obedient.นี่,ฉันไม่ใช่ทรัพย์สินของพวกนั้น และฉันไม่ใช่ผู้ตามที่ดีด้วย It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
I'd say we're most likely looking for two dominant Alpha male personalities, but we shouldn't rule out one dominant who allows his submissive to have sex with these victims in order to control him.ผมว่าเรากำลังตามหาบุคลิกแบบอัลฟ่าชายที่เป็นผู้นำ แต่เราไม่ควรฟันธง ผู้นำคนหนึ่งที่ยอมให้ผู้ตามของเขา Middle Man (2010)
Well, maybe they like drift through space on... on solar winds, like spores, and...whatever planet they land on first, the female leaves a pheromone trail for the males to follow it, ind it, breed, et cetera.มันอาจลอยหลุดโค้งอวกาศมา เพราะพายุสุริยะ เหมือนกับสปอร์ และดาวไหนก็ตามที่มันไปถึง ตัวเมียก็จะหลั่งฟีโรโมนเอาไว้ให้ตัวผู้ตามมา Attack the Block (2011)
Here's Molly and the stalker on November 8th.นี่ไงมอลลี่และผู้ตาม วันที่ 8 พฤศจิกายน Today I Do (2011)
Your older brother was trained to lead and you were trained to follow.พี่ชายท่านถูกฝึกมาให้เป็นผู้นำ ส่วนท่านถูกฝึกมาให้เป็นผู้ตาม Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Partners of dominant psychopaths are usually submissive, but that doesn't mean that they can't be intelligent or that they're physically weak.คู่หูของคนโรคจิตที่มีอำนาจ ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นผู้ตาม แต่นั่นไม่ได้แปลว่า พวกเขาไม่ฉลาด หรือว่าพวกเขาอ่อนแอ Painless (2011)
Is he dominant or submissive?เป็นผู้นำ หรือผู้ตาม Rubber Man (2011)
The point of the suit is to dehumanize the submissive, turn him into a rubber sex t.จุดประสงค์ของชุดนี้ก็คือทำให้ผู้ตามรู้สึกไม่เป็นมนุษย์ ทำให้เขากลายเป็น ของเล่นยาง Rubber Man (2011)
I'm sure he's a nice fellow, OK?ฉันเชื่อว่าเขาเป็นผู้ตามที่ดี โอเค? (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
I'm definitely a leader, not a follower.แน่นอน ฉันเป็นผู้นำ ไม่ใช่ ผู้ตาม Married to the Job (2012)
Unless you need a follower.เว้นแต่ คุณต้องการ ผู้ตาม Married to the Job (2012)
The violent one asserts his dominance and the submissive one is left to clean up the mess.ความรุนแรงมาจากคนที่เป็นผู้นำ และคนเป็นผู้ตาม ต้องคอยเก็บกวาดส่วนที่เหลือ A Family Affair (2012)
This usually points to a dominant-submissive partnership.ซึ่งปกติแล้วจะเป็นความสัมพันธ์ แบบผู้นำและผู้ตาม A Family Affair (2012)
The submissive follows the rules, knows the dominant's type, obtains the victims and disposes of the body once the dominant has completed his killing ritual.ผู้ตามจะทำตามกฎ รู้รูปแบบของผู้นำ หาเหยื่อมาให้ และเอาเหยื่อไปทิ้ง เมื่อผู้นำทำกระบวนการฆ่าเสร็จแล้ว A Family Affair (2012)
The dominant partner might not even allow the submissive to participate in the kill.คู่หูที่เป็นผู้นำอาจไม่ยอมให้ คู่หูที่เป็นผู้ตามร่วมลงมือฆ่า The Apprenticeship (2012)
♪ Be believers, be leaders#เป็นผู้ตาม เป็นผู้นำ# All or Nothing (2013)
♪ Be preachers... ♪ Be believers, be leaders#เป็นบาทหลวง.. # #เป็นผู้ตาม เป็นผู้นำ# All or Nothing (2013)
Father Mike said the leaders cut themselves and then mark the followers with the blood, like a blessing.บาทหลวงไมค์บอกว่า พวกผู้นำจะกรีดมือตัวเอง จากนั้นจะทำเครื่องหมายให้พวกผู้ตามด้วยเลือด เหมือนการอวยพร Rise of the Villains: The Son of Gotham (2015)
I'm not asking you to follow.ผมเข็ดแล้ว ผมไม่ได้ขอให้คุณเป็นผู้ตาม Closure (2015)
Meet the man who's after the Shard of Anubis...พบกับชายผู้ตามล่าชาร์ดออฟอนูบิส Dead Men Tell No Tales (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ตาม[n.] (phūtām) EN: follower ; supporter   FR: entourage [m]
ผู้ตามเสด็จ[n. exp.] (phūtām sadet) EN: royal entourage   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chaser[N] ผู้ตามล่า, See also: นักล่า, Syn. pursuer, hunter
tracer[N] ผู้ตามรอย, See also: ผู้ติดตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
follower(ฟอล'โลเออะ) n. ผู้ติดตาม,ผู้ตาม,บริวาร,สาวก,ลูกศิษย์,ผู้สนับสนุน,ผู้รับใช้,ผู้เลียนแบบ
tracer(เทร'เซอะ) n. ผู้ตามรอย,ผู้สืบเสาะ,สิ่งที่ตามรอย,ผู้เขียนแผนผัง,ผู้วาด
trailer(เทรล'เลอะ) n. ผู้ลาก,สิ่งที่ใช้ลาก,เครื่องพ่วง,รถพ่วง,พืชไม้เถาวัลย์,สัตว์ที่ใช้ลาก,ผู้สะกดรอย,ผู้ติดตาม,ผู้ตามล่า,บ้านติดกับรถลาก,บ้านพักเคลื่อนที่,ภาพยนตร์ตัวอย่าง,ภาพยนตร์โฆษณา

English-Thai: Nontri Dictionary
escort(n) ผู้ตามไปส่ง,ผู้ไปเป็นเพื่อน,พี่เลี้ยง,เพื่อนเที่ยว
pursuer(n) ผู้ติดตาม,ผู้เจริญรอยตาม,ผู้ตามหา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
followership (n ) การเป็นผู้ตาม ความเป็นผู้ตาม ภาวะการเป็นผู้ตาม ความสามารถในการเป็นผู้ตาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top