Search result for

*ผัว*

(141 entries)
(0.5014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผัว, -ผัว-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อีขี้เย็ด (n adj ) เป็นคำหยาบว่าหญิงชั่ว ที่อยากมีผัวมากๆ
อีแดกแห้งเป็นคำด่าประจานเด็กผู้หญิงที่ผัวตั้งแต่อายุยังน้อย เช่น ด่าเด็กที่ยังไม่มีประจำเดือนแต่มีผัวแล้ว เป็นต้น

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขิงหลัว (vt jargon slang ) อวดผัว (สามี)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผัว    [N] husband, Syn. สามี, สวามี, ภัสดา, Ant. ภรรยา, เมีย, Example: เขามีลูก 3 คนคนโตแต่งงานมีผัวไปแล้วเหลือ 2 คนกำลังเรียน, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง
ผัว    [ADV] pop, See also: sound of whipping or slapping, Example: ผมหรี่ตามองแล้วสืบเท้าไปยังที่นั่นเปิดประตูผัวะออกไป, Thai definition: เสียงอย่างเสียงไม้หักหรือเสียงตบ
กินผัว    [V] bring death to the husband, See also: run through one's husbands, Example: เพราะเธอกินผัวถึงไม่ใครอยากที่จะแต่งงานด้วย, Thai definition: มีผัวกี่คนๆ ก็ตายจากไปก่อนหมด
พ่อผัว    [N] the father of one's wife, See also: father-in-law, Ant. แม่ผัว, Example: ฝ่ายหญิงไม่ค่อยชอบไปอยู่รวมกับพ่อผัวแม่ผัว เพราะเกรงว่าจะปฏิบัติตนไม่ถูกใจ, Count unit: คน, Thai definition: พ่อของสามี
แพ้ผัว [V] have several husbands died, See also: have had two or more husbands die, Ant. แพ้เมีย, Thai definition: มีผัวกี่คนๆ ก็ตายจากไปก่อนหมด
แม่ผัว [N] woman's mother-in-law, See also: husband's mother, Syn. แม่สามี, Example: แม่ผัวพยายามรักษาความเป็นแม่หวงแหนลูกชาย เพราะกลัวลูกสะใภ้จะช่วงชิงความรักจากลูกชายไป, Count unit: คน, Thai definition: มารดาของสามี
น้องผัว    [N] husband's younger sister, See also: husband's younger brother, Count unit: คน
ผัวเมีย    [N] spouses, See also: husband and wife, mate, married couple, Syn. สามีภรรยา, คู่สมรส, Example: ผัวเมียคู่นี้รักกันมากเหลือเกิน, Count unit: คู่, Thai definition: ชายหญิงที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
คู่ผัวตัวเมีย    [N] couple, See also: spouse, husband and wife, Syn. คู่สามีภรรยา, ผัวเมีย, Example: ไม่ว่าสามีจะทำผิดต่อเธอแค่ไหน ดวงดอมก็ยังให้อภัย เพราะเป็นคู่ผัวตัวเมียกันมานาน, Count unit: คู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กินผัวว. มีผัวกี่คน ๆ ก็ตายจากไปก่อนหมด.
คู่ผัวตัวเมียน. ผัวเมียที่อยู่กันแบบผัวเดียวเมียเดียว.
ชู้เหนือผัวน. ชายที่ลอบได้เสียกับหญิงซึ่งสามียังมีชีวิตอยู่ เช่น หญิงใดทำชู้เหนือผัว ผัวจับชู้ได้มิทันพิจารณาบันดาลโกรธตีด่าฆ่าฟันแทงชายชู้นั้นตาย (สามดวง ลักษณ-ผัวเมีย).
ผัวน. สามี, ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง, คู่กับ เมีย.
ผัวหาบเมียคอนช่วยกันทำมาหากินทั้งผัวทั้งเมีย, ชายหาบหญิงคอน ก็ว่า.
ผัวว. เสียงอย่างเสียงไม้หักหรือเสียงตบ.
แพ้ผัวว. มีผัวกี่คน ๆ ก็ตายจากไปก่อนหมด.
แม่ม่ายผัวร้างน. แม่ร้าง.
เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครก. ไม่ยอมยกสามีให้หญิงอื่นแม้จะแลกกับทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากก็ตาม.
หญิงสามผัวน. ผู้หญิงที่มีสามีถึง ๓ คน, ใช้พูดตำหนิเหยียดหยามว่าเป็นหญิงไม่ดี.
กรองกรอยตกอับ, แร้นแค้น, เช่น ผัวเมียสองคนจนกรองกรอย (สังข์ทอง), ตองตอย ก็ว่า.
กระเซอว. เซ่อเซอะ, เร่อร่า, เช่น ผัวเขาจริง ๆ วิ่งกระเซอ (รามเกียรติ์ พลเสพย์), นิยมใช้เข้าคู่กับคำ กระเซอะ เป็น กระเซอะกระเซอ.
กระอั้วแทงควายน. ชื่อการเล่นชนิดหนึ่งในการสมโภชของหลวง, บางทีเรียก กระอั้ว ว่า นางอั้ว เช่น นางอั้วเพ่งผัวเอน ควายเสี่ยว (สาส์นสมเด็จ).
กะริงกะเรียดก. ดัดจริต เช่น เป็นหญิงเจ้าแม่อา อย่าทำกะริงกะเรียด ตัวเจ้ายังน้อยสักเท่าเขียด เจ้ามาวอนแม่จะมีผัว (มโนห์รา).
กากี ๒น. หญิงมากชู้หลายผัว.
กินดองน. พิธีอย่างหนึ่ง ทำเมื่อผัวเมียมีบุตรด้วยกันคนหนึ่ง หรือไม่มีบุตร แต่ได้ทำพิธีแปลงออกครบ ๓ ปี.
กินด่างน. พิธีอย่างหนึ่ง ทำเมื่อผัวเมียมีบุตรด้วยกัน ๒ คน.
เขยน. ชายที่มาแต่งงานกับญาติผู้หญิง, ผัวของญาติ, เช่น ถ้าเป็นผัวของลูกสาว เรียก ลูกเขย ถ้าเป็นผัวของป้า เรียก ลุงเขย.
คนธรรพวิวาห์(คนทันพะ-) น. การได้เสียเป็นผัวเมียกันเองโดยไม่แต่งงาน.
คอเป็นเอ็นว. ขึ้นเสียงเถียงโต้อย่างไม่ยอมลดละ, เถียงเก่ง, เช่น หวงแหนหึงผัวตัวเป็นเกลียว จนเสียงขุ่นเสียงเขียวคอเป็นเอ็น (คาวี).
คู่ผัวหรือเมีย เช่น เลือกคู่ มีคู่ หาคู่.
คู่ครองน. หญิงและชายที่อยู่ร่วมกันฉันผัวเมีย
คู่ครองผัวหรือเมีย.
คู่เคียงเรียงหมอนน. ผัวเมียที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน, ชายหญิงที่อยู่กินร่วมกันฉันผัวเมีย, คู่เรียงเคียงหมอน ก็ว่า.
คู่ทุกข์คู่ยากน. ผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์, ผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลานานปี, (มักใช้แก่คู่ผัวตัวเมีย).
คู่เรียงเคียงหมอนน. ผัวเมียที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน, ชายหญิงที่อยู่กินร่วมกันฉันผัวเมีย, คู่เคียงเรียงหมอน ก็ว่า.
คู่อาศัยน. คู่ผัวเมียที่ไม่ใช่คู่สร้างกัน จะอยู่ด้วยกันชั่วคราวแล้วเลิกร้างกันไป.
ชักสื่อก. แนะนำชายหญิงให้รู้จักกันในฐานชู้สาว เช่น ถ้าเจ้าไช้ให้ข้าชักสื่อ ท่านว่าข้าเถียงเจ้ามิได้ อย่าให้ไหมทาษนั้นเลย (สามดวง), ภิกษุชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกัน ต้องสังฆาทิเสส (นวโกวาท).
ชำเรา ๑ก. ลึก, ล่วงเข้าไป, เช่น ชายใดข่มขืนภิริยาท่านถึงชำเรา ให้ไหมโดยประถมผิดเมียทวีคูณ ถ้าข่มขืนมิได้ถึงชำเรา ให้ไหมโดยปรถมผิดเมีย (สามดวง พระไอยการลักษณผัวเมีย)
ชู้น. คู่รัก เช่น ข้าสมจรด้วยกันพ่อแม่และเจ้าข้ามิให้ และมันภากันหนีไปไกล หญิงนั้นยังมิเปนเมียชายเปนแต่ชู้กัน (สามดวง ลักษณผัวเมีย), ถ้าชายผู้ใดเอาหญิงเปนชู้เปนเมีย แต่ในกำหนดนั้นคือเมียท่านแลให้ไหมโดยขนาด (สามดวง ลักษณผัวเมีย), บุคคลที่เป็นที่รัก เช่น ร้อยชู้ฤๅเท่าเนื้อ เมียตน (ลอ)
ชู้การล่วงประเวณี เช่น เล่นชู้, ชายหรือหญิงที่ลอบลักสมัครสังวาสเป็นผัวเมียกัน
ซากศพน. ศพ เช่น แม้นพระองค์ไม่ทรงเลี้ยงมัทรีไว้ จะนิ่งมัธยัสถ์ตัดเยื่อใยไม่โปรดบ้าง ก็จะเห็นแต่กเลวระร่างซากศพของมัทรี (ม. ร่ายยาว มัทรี), เจ้าพี่เอ๋ยอุตส่าห์พาซากศพ มาให้พบผัวรักเมื่อเป็นผี (ตับนางลอย), บางทีเขียนเป็น ทรากศพ ก็มี เช่น พระบาทเจ้าจะได้ทอดทัศนา ซึ่งทรากศพสาธารณนอนตาย (ม. คำหลวง มัทรี), ร่างของคนที่ตายมานานแล้วแต่มีเค้าพอให้สันนิษฐานได้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นต้น.
โซว. อดอยาก เช่น อดโซ ผอมโซ หิวโซ, ยากจน เช่น ผัวข้าหาปลาประสาโซ แต่จมูกไม่โหว่เหมือนผู้ดี (สังข์ทอง).
แดกดันก. กล่าวกระทบกระแทกหรือประชดให้เจ็บใจ เช่น ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง นางรจนาพูดแดกดันพี่สาวทั้ง ๖ ว่า ผัวพี่ไปหาปลากับบ่าวไพร่ น้อยฤๅช่างได้มาอักโข ผัวข้าหาปลาประสาโซ แต่จมูกไม่โหว่เหมือนผู้ดี, แดก ก็ว่า.
ได้กันก. ได้เป็นผัวเมียกัน, ได้เสียกัน ก็ว่า.
ได้เสียกันก. ได้เป็นผัวเมียกัน, ได้กัน ก็ว่า.
ตกพุ่มม่ายว. เรียกชายหรือหญิงที่หย่าขาดจากความเป็นผัวเมียกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากไป, ตกพุ่มหม้าย หรือ เป็นม่าย ก็ว่า.
ตะแลงแกงน. เครื่องหมายกากบาท เช่น หญิงนอกใจผัวจะไถ่โทษโกนตะแลงแกง (สามดวง)
ตัวเป็นเกลียวแสดงกิริยาท่าทางด้วยความรู้สึกรุนแรง เช่น เมื่อนั้น โฉมนางตะเภาทองผ่องใส ทั้งนางตะเภาแก้วแววไว ครั้นได้ข่าวผัวตัวเป็นเกลียว จึงว่าดูเอาหรือเจ้าไกร ว่าจะไปหาครูสักประเดี๋ยว มิรู้ช่างโป้ปดลดเลี้ยว ไปเที่ยวเกี้ยวชู้แล้วพามา (ไกรทอง).
ตา ๑น. พ่อของแม่, ผัวของยาย, ชายที่เป็นญาติชั้นเดียวกับพ่อของแม่หรือที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับตา, (ปาก) คำเรียกชายสูงอายุที่ตนไม่ค่อยเคารพนับถือ เช่น ตาเถร ตาแก่ หรือเรียกชายรุ่นราวคราวเดียวกันอย่างเป็นกันเอง เช่น ตาเกิ้น ตาโย่ง หรือเรียกเด็กชายที่ตนเอ็นดูรักใคร่ เช่น ตาหนู.
แต่งงานก. ทำพิธีเพื่อให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียกันตามประเพณี.
บดีผัว. (ป., ส. ปติ), ในบทกลอนใช้ว่า บดิ ก็มี เพื่อเข้าบังคับลหุ.
บดีธรรมน. หน้าที่ของผัว.
บดีพรต, บดีวรดาน. การประพฤติซื่อสัตย์ต่อผัว คือ หญิงมอบตัวแก่ผัวเท่านั้น, ถ้าเป็นชายก็ว่า สทารสันโดษ คือ ยินดีแต่เมียตนเท่านั้น.
ปติน. เจ้า, ผัว.
ปติวัตรน. ความประพฤติต่อผัว, ความจงรักในผัว.
ปู่น. พ่อของพ่อ, ผัวของย่า, ญาติผู้ชายหรือชายที่นับถือชั้นปู่.
เป็นตัวเป็นตนว. จริงจัง, แน่นอน, ปรากฏชัด, เช่น มีผัวเป็นตัวเป็นตน, เป็นหลักฐาน.
ฝากสู่ก. อนุญาตให้ชายสมสู่อยู่กินกับหญิงฉันผัวเมียกันได้ตั้งแต่วันสู่ขอแล้วทำพิธีแต่งงานในภายหลัง.
แฝด ๒น. เรียกยาหรือสิ่งที่ผู้หญิงให้ผัวกินเพื่อให้หลงรักตัวคนเดียว ว่า ยาแฝด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
temporary unionการอยู่ร่วมกันชั่วคราว, การเป็นผัวเมียชั่วคราว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
widowแม่ม่าย (ผัวตาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Family, Monogamicครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียว [การแพทย์]
Monogamyการสมรสแบบเอกคู่ครอง, ผัวเดียวเมียเดียว, ครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, that's the way it was with my first husband.เหมือนผัวคนแรกของฉันไม่มีผิด Pineapple Express (2008)
Like an old married couple, fighting this way or that...เหมือนกับผัวเมียแก่ๆ คอยสู้กับพวกมันแบบนี้ Boxed In (2008)
One of my guys got held up by a couple junkies.เด็กปล่อยยาของฉันคนหนึ่ง มันถูก 2 ผัวเมียขี้ยาจี้ Breakage (2009)
Baby, get up and help me.ผัวจ๋า ตื่นสิแล้วมาช่วยฉันทีสิ Peekaboo (2009)
Baby, that don't make any sense.ผัวจ๋า นั่นมันไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลย Peekaboo (2009)
Oh, baby, that H is bringing me down.ผัวจ๋า นั่นแหล่ะเขา... ชอบทำให้ฉันผิดหวัง Peekaboo (2009)
Come on, baby.ไม่เอาน่า ผัวจ๋า Peekaboo (2009)
Weston, two inkers, two customers, the kid, and the cop.มีเวสตัน คนสักยันต์สองผัวเมีย ลูกค้าสองคน เด็กและตำรวจ Na Triobloidi (2009)
My husband is a god.ผัวฉันเป็นพระเจ้า Beyond Here Lies Nothin' (2009)
I mean, between the show you put on for the paparazzi all summerฉันหมายถึง ระหว่างเรื่องที่หนูผัวผันกับพวกปาปาราซี่ตลอดซัมเมอร์นี้ The Freshmen (2009)
Tricia Reed's husband got her a new car. It isn't even a holiday.ผัวนังทริเชีย รีด ยังซื้อรถคันใหม่ให้มันได้ Boom Crunch (2009)
Well... can't a wife just want to spend time with her husband?ก็... เมียอยากจะใช้เวลาอยู่กับผัวมั่งไม่ได้หรือ The Coffee Cup (2009)
Is there a problem with a husband and wife having sex?ผัวกับเมียมีอะไรกันผิดตรงไหนเหรอ The Coffee Cup (2009)
She can't steal another woman's man!มันไม่สามารถมาแย่งผัวคนอื่นได้! Introduction to Statistics (2009)
Yongshik, and even the father-in-law.Yongshik และแม้แต่พ่อผัว Postman to Heaven (2009)
You done fucked around and fucked my motherfucking man and had two motherfucking children, and one of them is a goddamn animal, running around, looking crazy as a motherfucker.แกมันโดนเอาแล้ว โดยไอ้ผัวสารเลวของฉัน แล้วก็มีลูกสารเลวสองคน แล้วก็หนึ่งในนั้นก็เป้นแค่สัตว์ตัวหนึ่ง Precious (2009)
You done took my man, you had those fucking babies, and you got me put off the welfare for running your goddamned stupid-ass mouth!แกแย่งผัวฉัน, แล้วก็คลอดเด็กพวกนี้มาอีก แถมแกยังทำให้ฉันโดนตัดสวัสดิการ เพราะปากอ้วนๆของแก มันพูดไม่คิด! Precious (2009)
I ain't stupid and I didn't take your man. Your husband raped me!หนูไม่ได้โง่แล้วหนูก็ไม่ได้แย่งผัวแม่ ผัวแม่นั่นแหละข่มขืนหนู! Precious (2009)
That was my man. That was my fucking man.ผัวของฉันนะ นี่มันผัวของฉัน Precious (2009)
That was my man and he wanted my daughter.นี่มันผัวฉัน แต่เขากลับต้องการลูกสาวฉัน Precious (2009)
Perhaps her husband sent those gunmen after you.บางทีผัวเธออาจส่งมือปืนตามนายมาก็ได้ Shanghai (2010)
I don't wanna be one of those married couples... lying in bed, watching television and not talking.ฉันไม่อยากเป็นผัวเมียน่าเบื่อ นอนอืดบนเตียง ดูทีวี ไม่พูดจากัน Sex and the City 2 (2010)
Men, babies, doesn't matter.จะลูกหรือผัวอะไรก็ไม่สำคัญ Sex and the City 2 (2010)
And this uptight couple told the security guard to arrest us.ผัวเมียงี่เง่าแจ้ง รปภ.มาจับเรา Sex and the City 2 (2010)
I will stop worrying about being a boring old married couple... because we never will be.ฉันจะเลิกกังวลว่า จะเป็นคู่ผัวเมียแก่ๆ ที่น่าเบื่อ เพราะเราจะไม่เป็นอย่างนั้น Sex and the City 2 (2010)
I will stop worrying about being a boring old married couple... because we never will be.ฉันจะเลิกกังวลว่า จะเป็นคู่ผัวเมียแก่ๆ ที่น่าเบื่อ เพราะเราจะไม่เป็นอย่างนั้น Sex and the City 2 (2010)
So we arrested his wife, and now we're gonna charge the man with vomiting.เราเคยจับเมีย ตอนนี้จ้องจะจับผัวอีกอย่างนั้นเหรอ The Next Three Days (2010)
And he's my husband.และเขาก็เป็นผัวแม่ Night on the Sun (2010)
The husband you're divorcing has found new digs.ผัวเธอที่กำลังจะหย่า เจอที่ซุกหัวนอนใหม่น่ะสิ You Gotta Get a Gimmick (2010)
Been in town for months running guns for your future father-in-law.เขาอยู่ในเมืองเป็นเดือน ซื้อขายอาวุธปืนให้กับพ่อผัวเธอในอนาคต So (2010)
Your old man was responsible for that blast yesterday.ผัวเธอมีส่วนรู้เห็น เรื่องการระเบิดเมื่อวานนี้ Fírinne (2010)
Of what I call "ghosting."ซึ่งฉันขอเรียกมันว่าการ "ปั้นหม้อรอผัวBeginner Pottery (2010)
I had to adopt a zero ghost tolerance policy.ฉันจึงต้องออกนโยบายยับยั้งพฤติกรรมปั้นหม้อรอผัว Beginner Pottery (2010)
It's the hilarious guy-on-guy.นั่นมันการปั้นหม้อรอผัวแบบชายกับชาย Beginner Pottery (2010)
Oh, my God!เอ่อ เราเป็นผัวเมียกัน And Then There Were Fewer (2010)
If you want to stay in this house, fine, but we are not married anymore.ถ้าคุณอยากอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อ ก็ได้ แต่เราไม่ได้เป็นผัวเมียกันอีกต่อไป Green Light (2010)
All that week, all I could think of was how they were actually going to cut me open and take out a part of me that was with me my entire life.ตลอดทั้งอาทิตย์ ทั้งหมดที่ผมคิด ว่าพวกเขาจะผ่าตัดผมยังไง และเอาเนื้อร้ายออกจากผัวผม I See You (2010)
Oh, yeah? Any news on the gun that killed the morgans?โอ้ งั้นเหรอ มีความคืบหน้าอะไร เรื่องปืนที่ใช้ฆ่า 2 ผัวเมียมอร์แกนไหม Episode #1.1 (2010)
Whore! Shamelessly shoving your meatballs in my husband's face.น่าไม่อาย เอาสองเต้ามาดันใส่หน้าผัวชั้น A Little Night Music (2010)
I think I was her favourite.ฉันคิดว่าฉันเป็นผัวคนโปรดของเธอ Episode #1.6 (2010)
Well, you've also found a mate, although you never expected to be in a long-term, monogamous relationship.ก็คุณมักจะเจอกับคู่ควง อยู่เสมอ ถึงแม้ว่าคุณไม่คิด จะใช้ชีวิตกับเขาระยะยาว แบบความสัมพันธ์ ผัวเดียวเมียเดียว The Couple in the Cave (2010)
You her husband or something, punk? !เป็นผัวมันหรือหรืออย่างอื่น หือ Bread, Love and Dreams (2010)
How long did you plan this?แกอยากจะมีผัวใหม่แล้วซิ Haunters (2010)
Try caring about your husband for a change! Get over here!นี่แกดูแลผัวแบบนี้หรอ? Haunters (2010)
Mother-in-law and daughter-in-law.ปัญหาแม่ผัว-ลูกสะใภ้น่ะ Episode #1.5 (2010)
She turned my husband to stone.เธอทำให้ผัวของฉันกลายเป็นหินค๊า Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
My husband's appetites don't include me.ถ้าข้ายังไม่แต่งงาน ข้าจะจับเขาทำผัว Ironclad (2011)
Good one pair of mandarin ducks life-threateningท่านเป็นคู่ผัวตัวเมียที่รักกันลึกซึ้งจริงๆ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Dear husband I have been cutผัวเจ้ากำลังจะโดนเฉียน 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Live more than 90 years oldผัวเมียคู่เนี้ยอายุ 90 กว่าแล้วนะ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่ผัว[n.] (maēphūa) EN: woman's mother-in-law ; husband's mother   FR: belle-mère [f] (pour l'épouse)
น้องผัว[n. exp.] (nøng phūa) EN: husband's younger sister ; husband's younger brother   FR: frère cadet du mari [m] ; soeur cadette du mari [f]
ผิดผัวผิดเมีย[v. exp.] (phit phūa phit mīa) EN: be unfaithful ; commit adultery ; have an extramarital affair   
พ่อผัว[n.] (phøphūa) EN: father of one's husband ; father-in-law   FR: beau-père [m] ; père du mari [m]
ผัว[X] (phua) EN: pop ; sound of whipping or slapping   FR: crac !
ผัว[n.] (phūa) EN: husband   FR: mari [m] ; époux [m]
ผัวเมีย[n.] (phūa-mīa) EN: spouses ; husband and wife ; mate ; married couple   FR: époux [mpl] ; couple [m] ; mari et femme [mpl]
ตลาดผัวเมีย[n. exp.] (talāt phūa-mīa) EN: marriage market   FR: marché matrimonial [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
husband    [N] ้สามี, See also: ผัว
one's better half    [IDM] สามีหรือภรรยา (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผัวหรือเมีย
man    [N] สามี (คำสแลง), See also: ชายคนรัก, คู่นอนชาย, ผัว, Syn. husband, lover
monogamy    [N] การมีคู่สมรสเพียงคนเดียว, See also: การมีผัวเดียวหรือเมียเดียว
hubby    [SL] สามี, See also: ผัว
smack    [N] เสียงตีดังผัวะ, See also: เสียงดังเพี้ยะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fancy mann. คนรักของหญิง,แมงดา,ผัวหญิงคนชั่ว
father-in-lawn. พ่อตา,พ่อผัว
sister-in-law(ซิส'เทอะอินลอ) n. พี่หรือน้องสะใภ้,พี่ผัวน้องผัว (ที่เป็นหญิง) ,พี่เมียน้องเมีย (ที่เป็นหญิง) pl. sisters-in-law

English-Thai: Nontri Dictionary
FATHER-IN-father-in-law(n) พ่อตา,พ่อผัว
huntress(n) พรานหญิง,หญิงล่าผัว,ม้าตัวเมีย
husband(n) สามี,ผัว,พ่อบ้าน
MOTHER-IN-mother-in-law(n) แม่ยาย,แม่ผัว

French-Thai: Longdo Dictionary
monogamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง, See also: A. la polygamie,
polygame(adj) ที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. monogame,
monogame(adj) ที่เป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. polygame,
polygamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงสอง หรือ หญิงหนึ่งชายสอง (มากกว่านี้ก็รวมอยู่ด้วย), See also: A. la monogamie,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top