ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*บาตร*

   
131 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บาตร, -บาตร-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาตร[N] monk's alms-bowl, Example: ภาพที่พระสงฆ์ถือบาตรออกไปในเวลาเช้า ไม่ได้ไปขออาหารอย่างที่ชาวต่างประเทศเข้าใจ ท่านไปโปรดสัตว์ต่างหาก, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะชนิดหนึ่งสำหรับภิกษุสามเณรใช้รับอาหารบิณฑบาต
ขันบาตร[N] alms bowl, Syn. บาตร, Example: ชาวบ้านถวายขันบาตรให้เป็นสมบัติของวัด, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะชนิดหนึ่งสำหรับภิกษุสามเณรใช้รับอาหารบิณฑบาต
ตลกบาตร[N] cloth sling for a Buddhist monk's begging-bowl, Syn. ถลกบาตร, Example: เณรหยิบตลกบาตรขึ้นมาสะพายไหล่, Thai definition: ถุงสำหรับใส่บาตรทำด้วยผ้า
ตักบาตร[V] give food offerings to a Buddhist monk, See also: put food offerings into a Buddhist monk's bowl, give alms to a Buddhist monk, put food in, Syn. ใส่บาตร, Example: คุณแม่ตักบาตรที่ตลาดใกล้บ้านเกือบทุกวัน, Thai definition: เอาของใส่บาตรพระ
ธูปบาตร[N] incense burner, See also: perfume box, vessel for incense, censer, Count unit: ใบ, Thai definition: ภาชนะสำหรับเผาเครื่องหอมบูชา, Notes: (สันสกฤต)
อุทบาตร[N] water-pot, See also: boiler, Syn. หม้อน้ำ
ใส่บาตร[V] offer food to monk, Syn. ตักบาตร
ใส่บาตร[V] put food offerings in a Buddhist monk's alms bowl, Syn. ตักบาตร, Ant. รับบาตร, Example: แม้เธอจะไม่ค่อยได้ไปวัด แต่ก็ใส่บาตรทุกเช้า, Thai definition: เอาของใส่บาตรพระ
ถลกบาตร[N] removable alms-bowl sack with shoulder-strap, Syn. ตลกบาตร, Thai definition: ถุงบาตรที่มีสายคล้องบ่า
ถลกบาตร[N] Tetrastigma campylocarpum, Syn. กระโปรงทอง, เถาเงาะ, เงาะป่า, กะทกรก, หญ้ารกช้าง, เถาสิงโต, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง มีมือเกาะ ใบป้อม มี 3 หยัก ดอกสีขาว ผลกลม เมื่อสุกสีเหลือง มีกาบเป็นฝอยหุ้ม ยอดนำมาต้มใช้เป็นผัก
คว่ำบาตร[V] boycott, See also: ban, exclude, ostracize, blackball, Example: ภัตตาคารทั้งหลายเลิกใช้ตะเกียบที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง มิฉะนั้นจะถูกคว่ำบาตร หรือจะตกเป็นเป้ารณรงค์ให้คนเลิกเข้าร้านอาหารดังกล่าว, Thai definition: หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมพันธ์เพื่อแสดงให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าผู้อื่นไม่พอใจ, ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย, Notes: สำนวน
บาตรแก้ว[N] kind of monk's alms-bowl, Count unit: ใบ, Thai definition: บาตรใหญ่ 3 ใบถักเชือกรอบนอก ในพระราชพิธีกัตติเกยา
บาตรใหญ่[N] high-handed action, See also: powerfulness, coercion, Syn. อำนาจบาตรใหญ่, Example: เขาใช้อำนาจบาตรใหญ่ข่มขู่ข่มเหง และบีบบังคับลูกน้องให้จนมุม, Thai definition: อำนาจที่ใช้ในทางข่มขี่ผู้อื่น
อุ้มบาตร[V] hold an alms bowl, Example: หลวงพี่กำลังเดินอุ้มบาตรมาจวนจะถึงหน้าบ้านของเขาแล้ว
ข้าวก้นบาตร[N] leftover (from the monk), Example: เด็กวัดอาศัยข้าวก้นบาตรกินมื้อเที่ยงจนอิ่มหนำสำราญ, Thai definition: ข้าวที่เหลืออยู่ติดๆ ก้นบาตรหลังจากที่ตักออกสำหรับให้พระฉันแล้ว
ข้าวก้นบาตร[N] leftovers, See also: unused residue, Example: เด็กวัดอาศัยข้าวก้นบาตรกินจนอิ่มหนำสำราญ, Thai definition: ข้าวที่เหลืออยู่ติดๆ ก้นบาตรหลังจากที่ตักออกสำหรับให้พระฉันแล้ว
ฐานเชิงบาตร[N] lotus flower shaped base, Syn. ฐานกลีบบัว, Example: พระพุทธรูปในยุคนี้มักจะตกแต่งด้วยฐานเชิงบาตร, Count unit: ฐาน, Thai definition: ฐานรูปเชิงบัวหน้ากระดาน
อำนาจบาตรใหญ่[N] might, See also: power, Example: เธอมีสิทธิ์อะไรมาวางอำนาจบาตรใหญ่อย่างนี้, Thai definition: อำนาจที่ใช้ในทางข่มขี่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขันข้าวบาตรน. ขันเชิงสำหรับใส่ข้าวตักบาตร.
ข้าวก้นบาตรน. อาหารเหลือจากพระฉันแล้วที่ศิษย์วัดได้อาศัยกิน.
ข้าวบาตรน. ข้าวสารเก่าหุงในน้ำเดือดเพื่อให้สวยเป็นตัวสำหรับตักบาตร, เรียกขันเชิงสำหรับใส่ข้าวตักบาตร ว่า ขันข้าวบาตร.
คว่ำบาตรก. ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย, เดิมหมายถึงสังฆกรรมที่พระสงฆ์ประกาศลงโทษคฤหัสถ์ผู้ประทุษร้ายต่อศาสนาด้วยการไม่คบ ไม่รับบิณฑบาต เป็นต้น.
ฐานเชิงบาตรน. ฐานรูปเชิงบัวหน้ากระดาน.
ตลกบาตร(ตะหฺลก-) น. ถุงบาตรที่มีสายคล้องบ่า (สายโยก), ถลกบาตร ก็ว่า.
ตักบาตรก. เอาของใส่บาตรพระ.
ตักบาตรอย่าถามพระก. จะให้อะไรแก่ผู้ที่เต็มใจรับอยู่แล้ว ไม่ควรถาม.
ถลกบาตร(ถะหฺลกบาด) น. ถุงบาตรที่มีสายคล้องบ่า (สายโยก), ตลกบาตร ก็ว่า.
ถลกบาตร(ถะหฺลกบาด) ดู กะทกรก (๒).
เถรส่องบาตรน. คนที่ทำอะไรตามเขาทั้ง ๆ ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราว.
ธูปบาตร(ทูปะบาด) น. ภาชนะสำหรับเผาเครื่องหอม.
บาตร(บาด) น. ภาชนะชนิดหนึ่งสำหรับภิกษุสามเณรใช้รับอาหารบิณฑบาต.
บาตรแก้วน. บาตรใหญ่ ๓ ใบ ถักเชือกรอบนอก ในพระราชพิธีกัตติเกยา.
ปากบาตรน. เรียกของที่ใส่ฝาบาตรถวายพระเวลาตักบาตร ว่า ของปากบาตร.
พยุหบาตร, พยุหบาตร(-บาด, -บาดตฺรา) น. กระบวนทัพ.
ยะยุรบาตร(ยะยุระบาด) ก. ยุรบาตร.
ยุรบาตร(ยุระบาด) ก. เดิน, ใช้ว่า ยะยุรบาตร ก็มี.
ยุหบาตรน. กระบวนทัพ.
ระบมบาตรก. รมบาตรให้ดำเป็นมันเพื่อกันสนิมด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น เอากำมะถันและนํ้ามันทาบาตรแล้วรมไฟให้ร้อน.
ราชบาตรน. คำสั่งหลวง.
ศาลาตักบาตร, ศาลาบาตรน. ศาลาที่ลักษณะเป็นโรงยาว มีฐานสำหรับตั้งบาตรได้หลายลูก มักปลูกไว้ในย่านกลางหมู่บ้านที่อยู่ไกลวัด ในเวลาเทศกาลที่นิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ ก็จะตั้งบาตรเรียงไว้ที่ศาลานั้นเพื่อให้ประชาชนได้ตักบาตร.
หงายบาตรน. สังฆกรรมที่คณะสงฆ์ประกาศยกโทษให้แก่คฤหัสถ์ที่เคยถูกประกาศคว่ำบาตรมาแล้ว ด้วยการยอมรับบิณฑบาตเหมือนเดิม.
อำนาจบาตรใหญ่น. อำนาจที่ใช้ในทางข่มขี่ เช่น ถือว่ามีอำนาจบาตรใหญ่รังแกใครได้ก็ตามใจชอบ.
อุทบาตร(-บาด) น. หม้อนํ้า.
กะทกรกชื่อไม้เถาชนิด Passiflora foetida L. ในวงศ์ Passifloraceae มีมือเกาะ ใบป้อมมี ๓ หยัก ดอกสีขาว ผลกลม เมื่อสุกสีเหลืองกินได้ มีใบประดับเป็นฝอยหุ้ม ยอดนำมาต้มใช้เป็นผัก, กระโปรงทอง เงาะป่า ถลกบาตร เถาเงาะ เถาสิงโต หรือ หญ้ารกช้าง ก็เรียก.
ข้าวปากหม้อน. ข้าวสุกที่อยู่ในส่วนบนสุดของหม้อ ยังไม่มีใครตักกิน ใช้ตักบาตร หรือใช้เป็นข้าวในการตั้งเครื่องสังเวยพลีกรรมต่าง ๆ.
จีวร, จีวร-(จีวอน, จีวอนระ-) น. เครื่องนุ่งห่มของภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา, ผ้าสำหรับห่มของภิกษุสามเณร, คู่กับ สบง, ภาษาปากเรียก ผ้าเหลือง. [ในพระพุทธศาสนา จีวร ในคำว่า บาตรจีวร หรือ ไตรจีวร หมายเอาผ้าทั้ง ๓ อย่าง คือ ผ้าทาบ (สังฆาฏิ) ผ้าห่ม (จีวร) และผ้านุ่ง (สบง), ในคำว่า สบง จีวร สังฆาฏิ หมายเอาแต่ผ้าห่มอย่างเดียว].
ชักพระน. ชื่อประเพณีอย่างหนึ่งทางภาคใต้ ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญ นิยมมีในวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑ ซึ่งถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กลับจากโปรดพระพุทธมารดา คล้ายวันตักบาตรเทโวของภาคกลาง, การชักพระมี ๒ อย่าง คือ ชักพระทางบกกับทางน้ำ, ถ้าชักพระทางบก ก็อัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานไว้บนบุษบกซึ่งตั้งอยู่บนยานพาหนะแล้วช่วยกันชักลากไป, ถ้าชักพระทางน้ำ ก็อัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานบนบุษบกในเรือ แล้วใช้เชือกผูกเรือพระช่วยกันลากไปยังสถานที่ที่กำหนด แล้วจึงถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ มักจะมีการโยนข้าวต้มรูปสามเหลี่ยมห่อด้วยใบกะพ้อเป็นต้นใส่กัน บางทีก็มีแข่งเรือและอื่น ๆ ด้วย.
เชียร ๒ว. ว่องไว, เก่ง, เชี่ยว, เช่น เชียรเชียรใบบาตรนํ้า (แช่งนํ้า).
ตะเครียว, ตะเคียว ๑(-เคฺรียว) น. ถุงที่ทำด้วยผ้าหรือถักด้วยด้ายหรือไหมเป็นตาถี่ ๆ มีหูรูดใช้ใส่อาหารแห้งเป็นต้นเวลาเดินทาง เช่น สองเต้าห้อยตุงดังถุงตะเคียว โคนเหี่ยวแห้งรวบเหมือนบวบต้ม (ระเด่นลันได), ถุงที่ถักด้วยด้ายหรือไหมเป็นต้น เป็นตาถี่ มีหูรูด สำหรับหุ้มถลกบาตรหรือบาตร, เรียกว่า ถุงตะเครียว หรือ ถุงตะเคียว.
ตีบุให้เข้ารูป เช่น ตีขัน ตีบาตร
ถุงตะเครียว, ถุงตะเคียวน. ถุงที่ถักด้วยด้ายหรือไหมเป็นต้น เป็นตาโปร่ง มีหูรูด สำหรับหุ้มถลกบาตร (ใช้เฉพาะในพิธีอุปสมบท).
ทรงในราชาศัพท์มีความหมายว่า ขี่ หรือ ถือ เป็นต้น ตามเนื้อความของคำที่ตามหลัง เช่น ทรงม้า ว่า ขี่ม้า ทรงช้าง ว่า ขี่ช้าง ทรงศร ว่า ถือศร ทรงศีล ว่า รับศีล ถือศีล ทรงบาตร ว่า ตักบาตร ทรงราชย์ ว่า ครองราชสมบัติ
ทรงลังกาว. เรียกเจดีย์รูปทรงกรวยกลม มีฐานล่างเป็นฐานเขียงหรือฐานบัวเชิงบาตร กับมีฐานบัวลูกแก้ว องค์ครรภธาตุมีรูปทรงคล้ายระฆังควํ่า ตอนบนเป็นที่ตั้งของรัตนบัลลังก์ มียอดประดับด้วยปล้องไฉนและปลี.
ทำบุญก. ประกอบกรรมดี มีการเลี้ยงพระ ตักบาตร ถวายจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ เป็นต้น, ทำบุญทำกุศล ก็ว่า.
นั่งเทียนน. เรียกวิธีทำนายอย่างหนึ่งโดยจุดเทียนติดไว้ที่ขอบปากบาตรเป็นต้นแล้วนั่งเพ่งดูนํ้าในบาตร แล้วทำนายไปตามลักษณะหยดเทียนที่ปรากฏในนํ้านั้น
บริขาร(บอริขาน) น. เครื่องใช้สอยของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา มี ๘ อย่าง คือ สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกนหรือมีดตัดเล็บ เข็ม ประคดเอว กระบอกกรองนํ้า (ธมกรก) เรียกว่า อัฐบริขาร, สมณบริขาร ก็เรียก.
บาท ๔น. ช่วงเวลาเท่ากับ ๑ ใน ๑๐ ของชั่วโมง เท่ากับ ๖ นาที, โบราณเขียนเป็น บาตร ก็มี เช่น ย่ำรุ่งสองนาลิกา เสษสังขยาห้าบาตร (ตะเลงพ่าย).
บิณฑบาตก. กิริยาที่พระภิกษุสามเณรรับของที่เขานำมาใส่บาตร, โดยปริยายหมายถึง กิริยาที่พระภิกษุสามเณรขอหรือขอร้อง เช่น เรื่องนี้ขอบิณฑบาตให้เลิกแล้วต่อกัน.
ปัตตะบาตร.
รมก. อบด้วยควันหรือไอไฟ เช่น ใช้ควันรมปลากะพงให้หอม ใช้ควันอ้อยรมเป็ดให้หอม รมผึ้งให้หนีหรือให้เมา, ทำให้ควันไฟหรือไอไฟเป็นต้นเกาะติดอยู่ เช่น รมบาตร รมปลาย่างให้แห้ง.
ลูกนิมิตน. ลูกที่ทำกลม ๆ ประมาณเท่าบาตร มักทำด้วยหิน ใช้ฝังเป็นเครื่องหมายเขตอุโบสถ.
โลมา ๒น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ Cetacea อันดับย่อย Odontoceti มีหลายชนิด หลายวงศ์ ลำตัวใหญ่ บางชนิดปลายจะงอยปากยื่นแหลม บางชนิดหัวกลมมน มีฟัน หางแบนเพื่อช่วยในการพุ้ยน้ำ มักมีครีบหลัง ๑ ครีบ หายใจด้วยปอด อาศัยอยู่ในทะเล เช่น โลมาขาวเทา [Sotalia plumbea (Cuvier)] ในวงศ์ Stenidae โลมาหัวขวด (Delphinus delphis Linn.) โลมาอิระวดี [Orcaella brevirostris (Gray)] อาศัยอยู่ได้ในน้ำจืด เช่น ทะเลสาบในจังหวัดพัทลุง และแม่น้ำโขง ทั้ง ๒ ชนิดอยู่ในวงศ์ Delphinidae โลมาหัวบาตร [Neophocaena phocaenoides (Cuvier)] ในวงศ์ Phocaenidae, ปลาโลมา ก็เรียก.
สมณบริขารน. เครื่องใช้สอยของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา มี ๘ อย่าง คือ สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกนหรือมีดตัดเล็บ เข็ม ประคดเอว กระบอกกรองนํ้า (ธมกรก), อัฐบริขาร ก็เรียก.
สายโยกน. สายถลกบาตรสำหรับคล้องที่ไหล่.
ห่า ๒น. หน่วยวัดปริมาณน้ำฝนโดยกำหนดว่า ถ้าตกลงมาเต็มบาตรขนาดกลางที่ตั้งรองไว้กลางแจ้ง เรียกว่า น้ำฝนห่าหนึ่ง
อัฐบริขารน. เครื่องใช้สอยของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา มี ๘ อย่าง คือ สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกนหรือมีดตัดเล็บ เข็ม ประคดเอว กระบอกกรองนํ้า (ธมกรก), สมณบริขาร ก็เรียก.
อาธาร(-ทาน) น. เครื่องคํ้าจุน, ฐานที่รองรับ, เช่น ปัตตาธาร = เชิงบาตร, ตีนบาตร คุณาธาร = ฐานที่รองรับคุณความดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boycottคว่ำบาตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
boycottการคว่ำบาตร, การเลิกติดต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escheat๑. การให้ที่ดินตกเป็นของรัฐ (เพราะไม่มีผู้รับมรดก) (ก. อังกฤษ)๒. การให้ที่ดินตกเป็นของรัฐ (เพราะถูกริบราชบาตร) (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hydrocephalus๑. ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ๒. ภาวะหัวบาตร (ในเด็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boycott การคว่ำบาตร
การกระทำร่วมกันเพื่อปฏิเสธการให้ความร่วมมือ กับองค์กรหนึ่ง ๆหรือประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย หรือเป็นการขู่ให้องค์การหรือประเทศนั้น ๆ ปฏิบัติตามที่ตนต้องการ การคว่ำบาตรนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ประเทศหนึ่ง ใช้ต่อต้านอีกประเทศหนึ่งด้วยการปฏิเสธการขนส่งสินค้าที่นำผ่านแดนของตน การไม่ซื้อหรือขายสินค้าบางอย่าง รวมทั้งการชักชวนให้ประเทศอื่นๆ เข้าร่วมการต่อต้านด้วย [สิ่งแวดล้อม]
pariah stateรัฐที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมนานาชาติ อาทิ มีรัฐบาลที่ถูกนานาชาติคว่ำบาตร [การทูต]
sanctionการคว่ำบาตร (ในกรอบสหประชาชาติ) " หมายถึง มาตรการลงโทษที่คณะมนตรีความมั่นคง ใช้ต่อประเทศสมาชิกที่มีการกระทำที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติ รวมทั้งเป็นภัยต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศโดยการจำกัด หรือห้ามประเทศสมาชิกอื่น ๆ ติดต่อในด้านต่าง ๆ (เช่น ด้านการค้า การคมนาคมขนส่ง) อย่างเป็นทางการกับประเทศนั้น ๆ เพื่อบีบบังคับให้มีการปฏิบัติตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคง มาตรการห้ามการ ติดต่อเหล่านี้ บางครั้งเรียกว่า ปิดล้อม (embargo) เช่น ปิดล้อมด้านอาวุธ ปิดล้อมด้านการค้า เป็นต้น " [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a boycott then - What are you sayingแบบนี้มันต้องคว่ำบาตรกันหน่อยแล้ว พูดอะไรของเธอ GTO (1999)
If Kusano is suspended I'll boycott the schoolถ้าคุซาโนะถูกไล่ออก ฉันจะคว่ำบาตรโรงเรียนนี้ GTO (1999)
If that is fine with you you can boycott or whateverถ้าคิดว่ามันดีสำหรับเธอ เธอจะคว่ำบาตร หรือจะทำอะไรก็ตามใจ GTO (1999)
Those who decided to boycottผู้ที่ตัดสินใจที่จะคว่ำบาตร GTO (1999)
It's amazing how women can ostracize someone like that.ประหลาดจัง ว่าทำไมพวกผู้หญิงถึงได้คว่ำบาตรใครแบบนั้นได้ All About Lily Chou-Chou (2001)
You have more votes than I doถ้าเราใช้รูปแบบของการคว่ำบาตรและลงคะแนนด้วยดอลลาร์ The Corporation (2003)
I mean there's litigation there's legislation there's direct action there's education boycotts social investment...การท้าทายซึ่งหน้า การเผยแพร่ข้อมูล การคว่ำบาตร การลงทุนทางสังคม... The Corporation (2003)
But he doesn't ease up 'cos he is committed, like you read about.แต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดชึ้น / เค้าถูกคว่ำบาตร เหมือนที่คุณอ่านมา Live Free or Die Hard (2007)
Did I get a thank you? No, I got crucified.พวกมันไม่ขอบคุณฉัน แถมยังคว่ำบาตรฉันอีก Live Free or Die Hard (2007)
Now she's in India, with her head shaved, going door to door, collecting food in the bowl.ตอนนี้หล่อนกลายเป็นคนอินเดียไปแล้ว โกนหัว เดินไปตามบ้าน ขออาหารใส่บาตร New York, I Love You (2008)
And my inspiration was to put a little piece of psalm inside each one.และแรงบันดาลใจของฉัน ในการตักบาตร ชิ้นเล็กๆ การอธิษฐานในแต่ละครั้ง Do It, Monkey (2009)
I was boycotting the floral industry,ฉันค่ำบาตร โรงงานดอกไม้ The Treasure of Serena Madre (2009)
The one wearing the Gucci suit and the lightweight woven wool-mohair blend?คนที่ใส่สูทกุชชี่่ และไหมโมแฮร์ผสมชนิดเบาตรงนั้น? Accounting for Lawyers (2010)
I know it is.ผมจะขู่คว่ำบาตรทนายของเขา Pilot (2011)
Sudan is an embargoed country, which means he didn't fake his death because he was worried Mason Nevins would come after Lily or me.ซูดานเป็นประเทศที่ถูกคว่ำบาตร ซึ่งหมายถึงเขาไม่ได้หลอกว่าเขาตาย เพราะว่าเขากังวลเกี่ยวกับเมสัน เนวินส์ Portrait of a Lady Alexander (2012)
The U.N. today announced sanctions against...U.N. ประกาศในวันนี้ คว่ำบาตร ... Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
If you break that seal, you risk excommunication and ultimate separation from God.ถ้าพ่อผิดคำพูด พ่อจะเจอการคว่ำบาตรไม่ยอมรับจากพระเจ้า Eye to Eye (2013)
Gulf is bull sharks, Miss Nawlins.อ่าวนั้นมีแต่ฉลามหัวบาตร อีหนูนิวออลีนส์ Gone Girl (2014)
He was excommunicated by the Roman Catholic Church in his homeland expelled by the Calvinists in Switzerland and by the Lutherans in Germany.เขาได้รับการคว่ำบาตร โดยคริสตจักรโรมันคาทอลิค ในบ้านเกิดของเขา ขับไล่ออกมาโดยเคลวินใน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ Standing Up in the Milky Way (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจบาตรใหญ่[n.] (amnātbātyai) EN: might ; power   
บาตร[n.] (bāt) EN: monk's alms bowl   FR: sébile [f] ; bol d'aumône des bonzes [m]
การคว่ำบาตร[n.] (kān khwambāt) EN: boycott   FR: boycott [m]
การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khwambāt thāng sētthakit) EN: economic sanctions   FR: sanction économique [f]
ข้าวก้นบาตร[n. exp.] (khāo kon bāt) EN: leftovers ; unused residue   
คว่ำบาตร[n.] (khwambāt) EN: boycott   FR: boycotter
ก้นบาตร[n. exp.] (kon bāt) EN: bottom of a monk's bowl   
โลมาหัวบาตรครีบหลัง[n. exp.] (lōmā hūa bāt khrīp lang) EN: Irrawaddy Dolphin   
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ[n. exp.] (lōmā hūa bāt lang rīep) EN: Finless Porpoise   
นกอุ้มบาตร[n. exp.] (nok um bāt) EN: White Wagtail   FR: Bergeronnette grise [f] ; Lavandière grise [f] ; Hochequeue [m]
นกอุ้มบาตรหิมาลัย[n. exp.] (nok um bāt Himālai) EN: Himalayan Wagtail   FR: Bergeronnette (grise) de l’Himalaya [f]
นกอุ้มบาตรหลังดำ[n. exp.] (nok um bāt lang dam) EN: Black-backed Wagtail   FR: Bergeronnette lugubre [f]
นกอุ้มบาตรหน้าขาวหลังดำ[n. exp.] (nok um bāt nā khāo lang dam) EN: Amur Wagtail   FR: Bergeronnette (grise) de l’Amour [f]
นกอุ้มบาตรหน้าขาวหลังเทา[n. exp.] (nok um bāt nā khāo lang thao) EN: Baikal Wagtail   FR: Bergeronnette (grise) du lac Baïkal [f]
นกอุ้มบาตรแถบตาดำ[n. exp.] (nok um bāt thaēp tā dam) EN: East Siberian Wagtail   FR: Bergeronnette (grise) de Sibérie [f]
ใส่บาตร[v. exp.] (sai bāt) EN: offer food to monks ; put food offerings in a Buddhist monk's alms bowl   FR: donner l'aumône matinal
ตักบาตร[v.] (takbāt) EN: give food offerings to a Buddhist monk ; put food offerings into a Buddhist monk's bowl ; give alms to a Buddhist monk ; put food in the bowls of Buddhist priests in the morning   
ตลกบาตร[n.] (talokbāt) EN: cloth sling for a Buddhist monk's begging-bowl   
ถลกบาตร[n.] (thalokbāt) EN: removable alms-bowl sack with shoulder-strap   
ถลกบาตร[n.] (thalokbāt) EN: Tetrastigma campylocarpum   

English-Thai: Longdo Dictionary
begging bowl(n) บาตรพระ เช่น With a begging bowl, a monk walks through a street market in Burma. This is his daily routine.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bowl[N] ชาม, See also: โถ, เหยือก, ถ้วย, บาตร, ขัน, Syn. basin
boycott[N] การคว่ำบาตร, Syn. embargo
boycott[VT] คว่ำบาตร, See also: ตัดการช่วยเหลือทางการค้า, ไม่ซื้อสินค้า, Syn. embargo, Ant. patronize
infantry[N] ทหารราบ, See also: พลเดินเท้า, ปัตตานึก, ยุหบาตร, Syn. foot soldiers, foot regiment, line infantry
unchurch[VT] ขับออกจากศาสนา, See also: คว่ำบาตร, Syn. excommunicate, unfrock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excommunicate(เอคซคะมิว'นะเคท) vt.,n. (คนที่ถูก) ตัดออกจากการเป็นสมาชิก,ขับไล่ออกจากศาสนา,คว่ำบาตร., See also: excommunication n. ดูexcommunicate excommunicative adj. ดูexcommunicate excommunicatory adj. ดูexcommunicate excommunicator n. ดูexcommunicat
outlaw(เอาทฺ'ลอ) n. คนนอกกฎหมาย,คนร้าย,ผู้ร้าย,อาชญากร vt. ทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย,คว่ำบาตร,ประณาม,ห้าม, Syn. law-breaker
tyranny(เทอ'ระนี) n. การปกครองแบบกดขี่,การปกครองแบบเผด็จการ,การใช้อำนาจบาตรใหญ่,ความเข้มงวดที่โหดเหี้ยม, Syn. despotism,severity
unchurch(อันเชิร์ชฺ') vt. ขับออกจากศาสนา,คว่ำบาตร,ทำให้สูญเสียลัทธิของศาสนา

English-Thai: Nontri Dictionary
boycott(n) การคว่ำบาตร,การห้ามติดต่อ
boycott(vt) คว่ำบาตร,ไม่ติดต่อด้วย,ห้ามติดต่อ
excommunicate(vt) ตัดออกจากศาสนา,คว่ำบาตร,ไล่ออกจากกลุ่ม
excommunication(n) การตัดออกจากศาสนา,การคว่ำบาตร,การขับไล่,การไล่ออก
ostracism(n) การเนรเทศ,การคว่ำบาตร,การขับออก
ostracize(vt) เนรเทศ,คว่ำบาตร,ตัดสัมพันธ์,ขับออก,ริดรอนสิทธิ
outlawry(n) การทำให้ผิดกฎหมาย,การประณาม,การคว่ำบาตร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cancel Culture[แคน'เซิล คัล'เชอะ] (n ) การแบนหรือคว่ำบาตรคนดัง ศิลปิน องค์กร หรือใครก็ตามแต่ที่แสดงความคิดเห็น สนับสนุน หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงในโซเชียลมีเดีย ที่ทำให้คนทั่วไปไม่พอใจหรือผิดหวังในตัวคนคนนั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top