ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*บัญชีเงินฝาก*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บัญชีเงินฝาก, -บัญชีเงินฝาก-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
บัญชีเงินฝากประจำ(n) fixed deposit account, time deposit account

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัญชีเงินฝาก(n) deposit account, See also: bank account, Syn. บัญชีธนาคาร, Example: จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากจากธนาคารพบว่า เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดครั้งนี้, Count Unit: บัญชี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เคลื่อนไหวก. ขยับ, ไหวตัว, เช่น นอนนิ่ง ๆ อย่าเพิ่งเคลื่อนไหว, ไม่อยู่นิ่ง, ไม่คงที่, เช่น ราคาหุ้นตัวนี้ไม่เคลื่อนไหว บัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหว
บัญชีกระแสรายวันน. บัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งผู้ฝากสามารถถอนเงินได้ทุกเวลา.
ใบสำคัญคู่จ่ายหลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร และรวมถึงใบนำส่งเงินต่อคลังด้วย.
เปิดบัญชีเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bank balanceยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร [การบัญชี]
Deposit accountบัญชีเงินฝากประจำ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The silent silent partner. He's the guilty one, Your Honor. The man with the bank accounts.คนที่เงียบเงียบ เขาเป็นหนึ่งในความผิดเกียรติยศของคุณ คนที่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร The Shawshank Redemption (1994)
They found a file he thought he deleted with an international bank account and one-way ticket out.พวกเขาเจอไฟล์ที่เซลฟ์ลบไป และบัญชีเงินฝากกับธนาคารองค์กรระหว่างประเทศ และก็ตั๋วเที่ยวเดียว Deal or No Deal (2008)
Guess the D.A. Was impressed with your Bible studies.บัญชีเงินฝากน่าจะประทับใจ ด้วยการศึกษาพระคัมภีร์ของเธอ Pilot (2008)
Accidentally discovers that his or her new spouse has a savings account with a lot of money.เกิดค้นพบว่า คู่ชีวิตใหม่ ของเขาหรือเธอ มีบัญชีเงินฝากสะสม ที่มีเงินเยอะแยะเลย Hello, Bandit (2010)
That money I gave to you, my life savings. Use it.เงินที่ผมให้คุณ บัญชีเงินฝากของผม ใช้มันเถอะ Cinderella's Sister (2010)
I was thinking that, you know, whatever you did to get into lily's safe deposit box might also work for me.แบบว่า อะไรก็ตามที่คุณทำเพื่อเจาะเข้า บัญชีเงินฝากของลิลลี่ บางทีอาจจะใช้กับผมได้ Beauty and the Feast (2011)
I got into Joey's bank accounts--ผมเข้าไปดูในบัญชีเงินฝากของโจอี้ Mission Creep (2011)
Francisco made a bunch of major cash deposits into an account.ฟรานซิสโกมีเงินเข้าเป็นจำนวนมาก ในบัญชีเงินฝากของเขา An Embarrassment of Bitches (2012)
Paul has an account there under the name Pavel Medved.พอลมีบัญชีเงินฝากที่นั่น โดยใช้ชื่อ พาเวล เหม็ดเว้ด The Three Bears (2012)
Not only that, but according to the bank, she cleaned out the entire account an hour ago.ไม่เพียงเท่านั้น ตามบันทึกของธนาคาร เธอเพิ่งปิดบัญชีเงินฝาก เมื่อชั่วโมงที่แล้ว Always (2012)
"Dear Ted, your Chase bank account "has been terminated due to a lack of citizenship."เรียนเท็ด บัญชีเงินฝากธนาคารเชส ถูกยกเลิกเพราะขาดสภาพพลเมือง" Ted 2 (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีเงินฝาก[banchī ngoenfāk] (n, exp) EN: deposit account ; bank account ; account  FR: compte d'épargne [ m ] ; compte sur livret [ m ] ; compte bancaire [ m ]
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์[banchī ngoenfāk ømsap] (n, exp) EN: savings account  FR: compte d'épargne [ m ] ; compte sur livret [ m ] ; compte bancaire [ m ]
บัญชีเงินฝากธนาคาร[banchī ngoenfāk thanākhān] (n, exp) EN: bank account  FR: compte bancaire [ m ]
ยอดบัญชีเงินฝาก[yøt banchī ngoenfāk] (n, exp) EN: bank balance

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
account(n) บัญชีเงินฝาก, See also: บัญชีธนาคาร
bank statement(n) รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก, Syn. statement
DA(abbr) บัญชีเงินฝาก (คำย่อของ deposit account)
deposit account(n) บัญชีเงินฝาก, Syn. savings account, checking account
savings account(n) บัญชีเงินฝาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bank accountn. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
banking account)n. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
computer crimeอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หมายถึง อาชญากรรมหรือความผิดที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น การแก้ไขตัวเลขในบัญชีเงินฝากของลูกค้า จนทำให้สามารถขโมย หรือยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปได้ หรือการแอบเข้าไปดูและแก้ไขคะแนนสอบ เป็นต้น
savings accountn. บัญชีเงินฝากสะสม, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Special current depositบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
Special saving depositบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ

German-Thai: Longdo Dictionary
Sparkonto(n) |das, pl. Sparkonten| บัญชีเงินฝากประจำ
Girokonto(n) |das, pl. Girokonten| บัญชีเงินฝากแบบเผื่อเรียก (ระยะสั้นกว่าแบบประจำที่เรียกว่า Sparkonto)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top