Search result for

*บนเครื่องบิน*

(72 entries)
(0.1662 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บนเครื่องบิน,-บนเครื่องบิน-, *บนเครื่องบิน*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conversation and phrase books (for flight attendants)บทสนทนาและวลี (สำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) [TU Subject Heading]
Crimes aboard aircraftอาชญากรรมบนเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Flight attendantsพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-No, I slept on the plane.- ไม่ฉันนอนอยู่บนเครื่องบิน The Godfather (1972)
Is that how you got here? In a plane that crashed?เธอนั่งอยู่บนเครื่องบิน ที่บินมาตกที่นี่เหรอ The Little Prince (1974)
But I do know that you're the only one on this plane who can possibly fly it.แต่ผมรู้ว่าคุณเป็นคนเดียว บนเครื่องบินนี่ที่อาจจะบินได้ Airplane! (1980)
Once there were on a plane an Englishman, a Bulgarian, a Frenchman and a Serbian.เมื่อมีอยู่บนเครื่องบินอังกฤษ, บัลแกเรีย, ฝรั่งเศสและเซอร์เบีย Idemo dalje (1982)
On a plane were a Frenchman, an American, a Bulgarian and a Serbian...บนเครื่องบินเป็นชาวฝรั่งเศส, ชาวอเมริกัน, บัลแกเรียและเซอร์เบีย... Idemo dalje (1982)
Is there a seat on your plane?จะมีที่นั่งบนเครื่องบินของคุณได้หรือไม่ The Russia House (1990)
So it was not so insane that we all found ourselves... on an airplane, flying to the island of Eros.และมันไม่ใช่ความวิกลจริต ซึ่งเราพบว่าพวกเราทั้งหมดบนเครื่องบิน กำลังบินไปเกาะอีรอส Don Juan DeMarco (1994)
Blank faces. Calm as Hindu cows.ทุกอย่างบนเครื่องบิน มันเป็นแบบ"ใช้แล้วทิ้ง"น่ะ Fight Club (1999)
Hey, you shouldn't go crazy in a cramped plane like this, okay?นี่ จะอัดกัน ก็อย่ามาอัดกันบนเครื่องบินแบบนี้สิ Street Fighter Alpha (1999)
Another aide steps in.พวกนั้นต้องเตรียมอะไรไว้ บนเครื่องบินนี้ Yankee White (2003)
Al qaeda has to have planted something on this plane.พวกนั้นต้องเตรียมอะไรไว้ บนเครื่องบินนี้ Yankee White (2003)
One time, she met John Stamos on a plane.ครั้งหนึ่ง เธอพบ จอร์น สแตโมส บนเครื่องบิน Mean Girls (2004)
Tim is a native of France working in Taiwan and Singapore which is where he met flight attendant Daniel Fanทิมเป็นชาวฝรั่งเศส ทำงานระหว่างไต้หวันกับสิงคโปร์ เค้าทั้งสองพบกันบนเครื่องบิน Rice Rhapsody (2004)
- People don't carry guns on planes.- ใช่ ศพๆนึง ผู้คนไม่พกปืนบนเครื่องบิน Pilot: Part 2 (2004)
There was one on the plane.มีอยู่คนนึงบนเครื่องบิน Pilot: Part 2 (2004)
That's the letter I wrote to Bob Dylan on a plane.จดหมายที่เขียนถึงบ็อบ ดีแลน บนเครื่องบิน Walk the Line (2005)
There's a lot of turbulence on the plane.มีปัญหานิดหน่อยบนเครื่องบิน Red Eye (2005)
- You're still on the plane? - Yeah.ยังอยู่บนเครื่องบินเหรอ \ ใช่ Red Eye (2005)
Even though i've only met her on the plane once..แม้ฉันจะเคยเจอเธอแค่ครั้งเดียวบนเครื่องบิน.. My Lovely Sam-Soon (2005)
Even though I've only met her on the plane onceถึงแม้ว่าฉันจะพบเธอบนเครื่องบินแค่ครั้งเดียว My Lovely Sam-Soon (2005)
stuck on an airplane to Philadelphia with two very un-single girls, all thanks to your Uncle Barney.บนเครื่องบินไปฟิลลาเดเฟียกับสองสาวที่ไม่โสด ต้องขอบคุณ ลุงบาร์นีย์! The Sweet Taste of Liberty (2005)
Well, there is definitely EVP on the cockpit voice recorder.ฉันได้เสียงจากเครื่องบันทึกเสียง บนเครื่องบินมาแล้ว Phantom Traveler (2005)
There is long history of spirits and death omens on planes, on ships like phantom travelers.เคยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณผีตายโหง บนเครื่องบินและเรือเหมือนทัวร์ผีสิงยังไงล่ะ Phantom Traveler (2005)
Well, I was on a plane-ตอนนั้น ฉันอยู่บนเครื่องบิน Prey (2007)
I just got off a 14-hour-flight I'd like a saladฉันเพิ่งเดินทางบนเครื่องบินมา 14 ชั่วโมง และอยากได้สลัดตอนนี้ War (2007)
I've had it with these motherfuckin' snakes on this motherfuckin' plane!ถ้าคุณโดนงูรัดบนเครื่องบินในวันนี้ คุณจะเจอเนื้อคู่ที่ดีในวันหน้า Epic Movie (2007)
I've had it with these motherfuckin' snakes on this motherfuckin' plane!ถ้าคุณโดนงูรัดบนเครื่องบินในวันนี้ คุณจะเจอเนื้อคู่ที่ดีในวันหน้า Epic Movie (2007)
- I've had it... with these motherfuckin' snakes on this motherfuckin' plane!- ถ้าคุณโดน... งูรัดบนเครื่องบินในวันนี้ คุณจะเจอเนื้อคู่ที่ดีในวันหน้า Epic Movie (2007)
I've had it with these motherfuckin' snakes on this motherfuckin' plane!ถ้าคุณโดนงูรัดบนเครื่องบินในวันนี้ คุณจะเจอเนื้อคู่ที่ดีในวันหน้า Epic Movie (2007)
I've had it with these motherfuckin' snakes on this motherfuckin' plane!ถ้าคุณโดนงูรัดบนเครื่องบินในวันนี้ คุณจะเจอเนื้อคู่ที่ดีในวันหน้า Epic Movie (2007)
I've been on a plane from South Africa for 18 hours.ผมอยู่บนเครื่องบินตลอด_BAR_ 18 ชม.จากอาฟริกาใต้ Rendition (2007)
I never said it'd be easy. In fact, I think I said repeatedly it'd be crap.ลูกต้องอยู่บนเครื่องบิน... Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
You look like you've been around long enough to know what happens when Mr. Linderman doesn't get something he's expecting, or do I have to paint you a picture?ทุกสิ่งที่ฉันเป็นมันอันตรธานไปหมดแล้ว วินาทีที่อยู่บนเครื่องบินนั่น เพื่อนของฉัน,ครอบครัวของฉัน, ตัวฉันเอง Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
Your ass on a plane.คุณต้องอยู่บนเครื่องบิน Vamonos (2007)
Charlie?- มันเสียรถชาติบนเครื่องบินนั่นแหละ - มันมาเฟิร์สคลาสเลยนะ Betty's Baby Bump (2008)
What am I, a retarded boy holding a balloon over here?มีตำรวจ 3 นายบนเครื่องบินนี้ Harold (2008)
Shotgun!เราอยู่บนเครื่องบินจะไปอัมสเตอร์ดัม... Harold (2008)
He's been on a big aeroplane up in the sky, but he'll be landing...เขาอยู่บนเครื่องบินลำเบ้อเร่อ บนท้องฟ้าแน่ะ แต่เขาจะลงมาแล้ว... Episode #2.6 (2008)
i believe dr. bishop might have information that might tell us what happened aboard that plane and save agent scott's life.ฉันเชื่อว่า ดร.บิช็อปอาจมีข้อมูล ที่บอกเราได้ว่าเกิดอะไร บนเครื่องบินลำนั้น และช่วยชีวิตนักสืบสก๊อตต์ได้ Pilot (2008)
it's possible that whatever affected that plane may have been derived from that work.อาจเป็นได้ว่า อะไรก็ตาม ที่แพร่เชื้อบนเครื่องบิน เกี่ยวข้องกับงานนั้น Pilot (2008)
Whatever killed those people on that planeอะไรก็ตามที่ฆ่าคน\ บนเครื่องบินลำนั้น Pilot (2008)
Today, the airplane was a demonstration.เรื่องบนเครื่องบินวันนี้เป็นการสาธิต Pilot (2008)
What happened on the plane is just the beginning.บนเครื่องบินลำนั้น เป็นแค่การเริ่มต้น Pilot (2008)
aren't you supposed to be on a plane back to d. C. ?พวกคุณควรจะอยู่บนเครื่องบินไป ดี.ซี ไม่ใช่หรือ Memoriam (2008)
Bart brought it from paris. It had its own seat on his plane.บาร์ทซื้อมาให้จากปารีสจ๊ะ / มันได้ที่นั่งส่วนตัวบนเครื่องบินเชียวนะ Chuck in Real Life (2008)
{\pos(194,215)}of airline peanuts and diet soda.ด้วยถั่วบนเครื่องบินกับน้ำอัดลมแบบไดเอท Dying Changes Everything (2008)
You were on the flight?คุณอยู่บนเครื่องบินด้วย? Passengers (2008)
This man was on board, Mr. Arkin. He remembers an explosion.ชายคนนี้อยู่บนเครื่องบิน,คุณอาร์กิน เขาจำเรื่องระเบิดได้ Passengers (2008)
There are three air marshals on board. Three!มีตำรวจ 3 นายบนเครื่องบินนี้ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
This is gonna sound crazy, but, basically... we were on a plane to Amsterdam... and we got mistaken for terrorists and we got sent to Guantanamo Bay... and then we escaped and snuck into America with a bunch of Cubans... and now we're trying to get to Texas... where there's a guy who can help us out... and he's getting married to Kumar's ex-girlfriend.เราอยู่บนเครื่องบินจะไปอัมสเตอร์ดัม... แล้วเราก็โดนเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ก่อการร้าย เราถูกส่งไปอ่าวกวนเตนาโม... แล้วเราก็หนีมา แอบเข้าอเมริกามากับกลุ่มคนชาวคิวบา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บนเครื่องบิน[n. exp.] (bon khreūangbin) EN: aboard (an aeroplane)   FR: à bord (d'un avion)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aircrew    [N] ลูกเรือบนเครื่องบิน, Syn. flight crew
barf bag    [N] ถุงใส่อาเจียน (บนเครื่องบิน)
first class    [N] ที่นั่งชั้นหนึ่งและแพงที่สุดบนเครื่องบิน รถไฟและเรือ
steward    [N] บริกรบนเครื่องบิน, See also: สจ็วต
stewardess    [N] บริกรหญิงบนเครื่องบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aboard(อะบอร์ด') adv. ,prep. บนเรือ,บนเครื่องบิน,บนรถ,ไปทางข้าง, Syn. on board, on aboard
aircrew(แอร์' ครู) n. ลูกเรือบนเครื่องบิน.
bombardier(บอมบาเดียร์') n. มือทิ้งระเบิดบนเครื่องบิน,พลทิ้งลูกระเบิด,ทหารปืนใหญ่
hostess(โฮส'ทิส) n. เจ้าบ้านที่เป็นหญิง,เจ้าของโรงแรมที่เป็นผู้หญิง,พนักงานบริการที่เป็นหญิง (เช่นบนเครื่องบิน,ภัตตาคารและอื่น ๆ) ,พาร์ตเนอร์. vt. ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหรือพนักงานบริการที่เป็นหญิง
sleeper(สลีพ'เพอะ) n. ผู้นอน,ผู้นอนหลับ,สิ่งที่อยู่นิ่งกับที่,ไม้หมอน,รางรถไฟ,รถตู้นอน,รถนอน,เบาะรองที่นั่งบนเครื่องบิน,สิ่งที่ไม่ได้รับความสนใจในระยะแรก,กางเกงนอนของเด็ก,ลูกค้าที่ถูกประทับตราที่หู
stand-by(สแทน'บาย) n. ผู้ไว้ใจได้ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉิน,การเตรียมเข้าซื้อที่นั่ง (บนเครื่องบิน เรือหรือรถโดยสาร) ที่คนอื่นสละสิทธิ์. adj. เตรียมพร้อม,สำรอง
standby(สแทน'บาย) n. ผู้ไว้ใจได้ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉิน,การเตรียมเข้าซื้อที่นั่ง (บนเครื่องบิน เรือหรือรถโดยสาร) ที่คนอื่นสละสิทธิ์. adj. เตรียมพร้อม,สำรอง

English-Thai: Nontri Dictionary
aboard(adv,pre) บนเรือ,บนรถ,บนรถไฟ,บนเครื่องบิน
hostess(n) เจ้าของบ้าน,พนักงานต้อนรับ(หญิง),พนักงานบริการบนเครื่องบิน(หญิง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
乗務員[じょうむいん, joumuin] (n) เจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน, ลูกเรือ

German-Thai: Longdo Dictionary
Flugbegleiterin(n ) |die, pl. Flugbegleiterinnen| พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน เช่น Wie sieht das Berufsbild einer Flugbegleiterin aus? Wie hoch ist ihr Einkommen?, See also: S. Stewardess,
Flugbegleiter(n ) |der, pl. Flugbegleiter| พนักงานต้อนรับชายบนเครื่องบิน เช่น Der Job als Flugbegleiter erfordert mehr als mancher denkt., See also: R. Flugbegleiterin

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Flugbegleiter{m} (n ) พนักงานผู้ชายที่ต้อนรับบนเครื่องบิน
See also: S. Steward {m},

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top