Search result for

*ติดแน่น*

(81 entries)
(0.0905 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ติดแน่น,-ติดแน่น-, *ติดแน่น*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรัง ๑(กฺรัง) ก. แห้ง เช่น เสบียงกรัง, แห้งติดแน่นอยู่ เช่น ขี้มูกขี้ตากรัง.
เกาะ ๒ก. จับหรือยึดสิ่งใดไว้เพื่อทรงอยู่ เช่น นกเกาะกิ่งไม้ แมงมุมเกาะฝา, เอาสิ่งมีขอเป็นต้นเกี่ยวเข้ากับสิ่งอื่นเพื่อให้ติดอยู่ เช่น เอาขอเกาะต้นไม้, โดยปริยายหมายความถึงอาการที่เข้าไปติดแน่นอยู่ เช่น ปลิงเกาะ หรือเข้าเป็นหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน เช่น ดินเกาะเป็นก้อน บินเกาะหมู่ วิ่งเกาะกลุ่ม
เกี้ยว ๑ก. รัด, พันแน่น, ติดแน่น, เช่น เพราะประพฤติมันเกี้ยว เกี่ยงร้ายแกมดี (โลกนิติ)
เข้ากระดูกดำว. ติดแน่นจนถอนไม่ขึ้นหรือไม่รู้ลืม.
คาย ๑โดยปริยายใช้หมายถึงอาการของสิ่งที่ติดแน่นเลื่อนออกจากที่เดิม เช่น เรือคายหมัน ลูกประสักคายตัว, เปิดเผย, แสดงออก, เช่น คายความลับ.
แคนน. เครื่องเป่าชนิดหนึ่ง เสียงคล้ายออร์แกน เป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ นิยมเล่นในทุกจังหวัดของภาคอีสานตอนเหนือ ทำด้วยไม้ซาง เรียกว่า ไม้กู่แคนหรือไม้เฮี้ย มีขนาดยาวลดหลั่นกัน เรียงติดเป็นตับในเต้าแคนที่ทำด้วยไม้ ลิ้นแคนทำด้วยโลหะเงินหรือทองเหลือง ทำเสียงสูง-ต่ำ ด้วยการเปิดปิดนิ้วที่รูเล็ก ๆ ซึ่งเจาะไว้ข้างกู่แคน กู่แคนติดแน่นกับเต้าแคนด้วยขี้สูดหรือชันโรง มีหลายขนาด ตั้งแต่ ๓ คู่ จนถึง ๙ คู่ ที่นิยมที่สุดคือคู่ ๘ ใช้บรรเลงเพื่อความบันเทิงทั่วไปและประกอบหมอลำหรือวงพิณ วงโปงลาง ในงานมงคล เป็นมหรสพประจำของชาวอีสาน.
ตรึงตราก. ติดแน่น.
ติดตังก. ติดแน่น เช่น หมากฝรั่งติดตังแกะไม่ออก.
ติดหนับก. ติดแน่นจนแกะไม่ออก.
ฝังก. จมหรือทำให้จมลงไปจากระดับพื้นจนมิดทั้งหมดหรือมิดแต่บางส่วน เช่น ฝังศพ ฝังทรัพย์ ฝังเสา, ทำให้จมติดแน่นอยู่ในสิ่งต่าง ๆ เช่น ฝังเพชร ฝังลาย, โดยปริยายหมายถึง ลักษณะอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ฝังใจ ฝังหัว.
สังกะตังว. ลักษณะที่ติดแน่นเป็นปมเหนียวที่ผมหรือขนสัตว์สางไม่ออก เช่น ผมเป็นสังกะตัง.
หนุบ, หนุบ ๆอาการที่ติดแน่นอยู่แล้วดึงออกมามีเสียงดังเช่นนั้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cantilever fixed partial denture; fixed cantilever partial dentureฟันปลอมติดแน่นชนิดหลักยึดข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, fixed partialฟันปลอมติดแน่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, fixed cantilever partial; denture, cantilever fixed partialฟันปลอมติดแน่นชนิดหลักยึดข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, cantilever fixed partial; denture, fixed cantilever partialฟันปลอมติดแน่นชนิดหลักยึดข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed cantilever partial denture; cantilever fixed partial dentureฟันปลอมติดแน่นชนิดหลักยึดข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed partial dentureฟันปลอมติดแน่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fast๑. ติดทน, ติดแน่น๒. ดื้อ (ยา)๓. การอดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fixed prosthodonticsวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ankylosisข้อต่อติดกัน; ข้อยึดติด, ภาวะ; ข้อยึดติดกันจากโรค; ข้อติดแน่น; ข้อติดแข็ง [การแพทย์]
Dental Calculusหินปูนฟัน,หินน้ำลาย,จับเป็นแผ่นติดแน่นกับฟัน [การแพทย์]
Fixedเคลื่อนที่ไม่ได้,ติดตรึง,ติดตาย,อยู่กับที่,คงที่,เฉพาะที่,ติดแน่น [การแพทย์]
Impactedอัดติดแน่น [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดแน่น[adj.] (titnaen) FR: fixe ; immobilisé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adhere    [VI] ติด, See also: ติดแน่น, จับ, แนบติด, เกาะติด, อยู่ติดกัน, Syn. stick
adherent    [ADJ] ซึ่งติดแน่น, See also: ยึด, Syn. attached
adhesion    [N] การติดแน่น, See also: การติดอยู่ด้วยกัน
adhesive    [ADJ] ซึ่งติดแน่น, See also: ยึด, Syn. clinging
build in    [PHRV] ทำให้ติดกับ, See also: ทำให้เป็นส่วนที่ติดแน่นกับ, ทำให้ยึดกับ
burn into    [PHRV] ฝังแน่น, See also: ติดแน่น
clamp    [N] เครื่องมือที่ทำให้ติดแน่นเข้าด้วยกัน, Syn. fastener, fastening
cling    [VT] ทำให้ติดแน่น, See also: ทำให้ติดกัน, Syn. adhere
coherent    [ADJ] ติดแน่น, See also: ซึ่งเกาะติดกันแน่น, Syn. tenacious
fasten on    [PHRV] ติดแน่น, See also: ยึดแน่น
fasten to    [PHRV] ทำให้ติดแน่นอยู่กับ, See also: ทำให้ยึดแน่นอยู่กับ
fix for    [PHRV] ทำให้ติดแน่นอยู่กับ
fix on    [PHRV] ทำให้ติดแน่นอยู่บน
fix upon    [PHRV] ทำให้ติดแน่นอยู่บน, Syn. fix on
fix upon    [PHRV] ทำให้ติดแน่นอยู่บน
freeze in    [PHRV] ติดแน่นอยู่ในน้ำแข็ง, See also: ขยับเขยื้อนไม่ได้เพราะติดน้ำแข็ง
freeze onto    [PHRV] ติดแน่นเพราะน้ำแข็ง
fast    [ADJ] แน่น, See also: ติด, ติดแน่น, ยึดแน่น, Syn. attached, immovable
fast    [ADV] อย่างมั่นคง, See also: อย่างแน่นอน, อย่างติดแน่น, Syn. firmly, fixedly, Ant. unsecurely
fix    [VT] ติด, See also: ยึด, ผนึก, ติดแน่น, Syn. fasten, attach, secure, Ant. move, unfix
indelible    [ADJ] ที่ลบไม่ออก, See also: ที่ติดแน่น, ถาวร
ingrain    [ADJ] ซึ่งติดแน่น, See also: ซึ่งย้อมติดสี, Syn. ineradicable, rooted, deeply infused
ingrain    [VT] ฝังแน่น, See also: ติดแน่น, Syn. engrave, inscribe, embed
ingrained    [ADJ] ติดแน่น, See also: ซึ่งฝังแน่น, ซึ่งฝังในเส้นใย, Syn. inherent, fixed, indelible
lock    [VT] ทำให้ติดแน่นเคลื่อนที่ไม่ได้
lock    [VI] ทำให้ติดแน่นเคลื่อนที่ไม่ได้
lodge    [VT] ทำให้ฝัง, See also: ทำให้ติดแน่น, Syn. fix
lodge    [VI] ฝัง, See also: ติดแน่น, Syn. fix
sure-footed    [ADJ] ซึ่งติดแน่น, Syn. agile, careful
snap on    [PHRV] ติดแน่น, See also: ผูกไว้แน่น, Syn. put on
stick within    [PHRV] ยึดติดกับ, See also: ติดแน่นกับ, Syn. keep within, remain within, stay within, stop within
tight    [ADJ] ปิดแน่น (ไม่ทำให้ของเหลวไหลออกมาได้), See also: ติดแน่น, ติดสนิท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buckle(บัค'เคิล) n. หัวเข็มขัด,กระดุม vt. กลัดแน่น,รัดแน่น,ติดแน่น vt. รัดเข็มขัด,ติดกระดุม,งอ,โค้ง,ยอม,ยอมจำนน, Syn. clip
close-knitadj. ติดแน่น,เกาะแน่น
coif(คอฟ,ควาฟ) {coifed,coifing,coifs} n. หมวกสวมติดแน่นศีรษะ,หมวกสีขาวที่ทนายอังกฤษสวมในศาล. vt. ใส่หมวกดังกล่าว,แต่งผม
fix(ฟิคซฺ) {fixed,fixing,fixes} vt. ทำให้แน่น,ติด,ติดแน่น,กำหนดแน่นอน,เพ่งมอง,เพ่งความสนใจ,ป้ายความผิด,ซ่อมแซม,จัดให้เรียบร้อย,จัดให้เป็นระเบียบ,เตรียมอาหาร,แก้แค้น,ลงโทษ,จัดการ,เปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ (เช่นปุ๋ย) ,ทำให้ภาพเกาะแน่นโด
fixate(ฟิค'เซท) vt. ทำให้มั่นคง,ทำให้คงที่,ทำให้ติดแน่น. vi. ติดแน่น,เกาะแน่น, Syn. fix
fixation(ฟิคเซ'เชิน) n. การทำให้ติดแน่น,ทำให้เกาะแน่น,การครอบงำ, Syn. obsession
fixed(ฟิคซฺทฺ) adj. ติดแน่น,ซึ่งได้กำหนดไว้,ซึ่งได้ทำให้มั่นคงหรือถาวร,เป็นการเพ่งมองหรือเพ่งความสนใจ,แน่นอน,มั่นคง,ถาวร,ไม่ผันแปร,เป็นระเบียบ., See also: fixedly adv. fixedness n., Syn. fastened
glue(กลู) n. กาว,กาวน้ำ. vt. ใช้กาวติด,ติดแน่น., See also: gluer n.
hard-and-fastadj. ยึดแน่น,ติดแน่น,เข้มงวด., See also: hard-and-fastness n.
icebound(-'เบาดฺ) adj. ติดแน่นอยู่ในน้ำแข็ง
incorrigible(อินคอ' ริจะเบิล) adj. แก้ไขไม่ได้, ติดแน่น, ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย. -n. บุคคลที่แก้ไขไม่ได้., See also: incorrigibility, incorrigibleness n. incorrigibly adv.
ingrained(อินเกรนดฺ') adj. ติดแน่น,ติดตัว,ฝังแน่น,ฝังรากอยู่ในเนื้อเส้นใย., Syn. engrained, See also: ingrainedness n.
sticky(สทิค'คี) adj. เหนียว,ติดแน่น,ยึดติด,เกี่ยวกับอากาศร้อนและชื้น,ต้องรับการรักษาอย่างระมัดระวัง,ยุ่งยาก., See also: stickily adv. stickiness n., Syn. tenacious,adhesive
transfix(แทรนซฺฟิคซฺ') vt. แทงทะลุ,ตรึง,ติดแน่น,ทำให้ตะลึงงันอยู่กับที่. -transfixion n., Syn. impale,stun,petrify,amaze
viscous(วิส'เคิส) adj. เหนียว,หนืด,ทำให้ติดแน่น., Syn. viscose

English-Thai: Nontri Dictionary
adhesive(adj) ติดแน่น,ซึ่งยึดติด,เหนียวแน่น
fix(vi) อยู่กับที่,ประจำที่,ยึด,ไม่เคลื่อนไหว,ติดแน่น,เกาะแน่น
fix(vt) กำหนด,เจาะจง,ซ่อมแซม,ทำให้คืนดี,ทำให้ติดแน่น,ตรึงตรา,จัดการ
freeze(vi) กลายเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,ติดแน่น,แช่เย็น
graven(adj) แกะสลัก,จารึก,ฝัง,ตรึง,ติดแน่น,อัดแน่น
ground(vt) ติดแน่น,วางรากฐาน,ลงหลัก,ตั้งมั่น,ปัก
immovable(adj) เคลื่อนที่ไม่ได้,คงที่,ติดแน่น,ยืนกระต่ายขาเดียว
inveterate(adj) มั่นคง,ติดแน่น,เข้ากระดูกดำ,เก่าแก่
sticky(adj) หนืด,เหนียว,ติดแน่น,เป็นตังเม

Are you satisfied with the result?

Go to Top