Search result for

*ด้านบน*

(178 entries)
(0.1068 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ด้านบน,-ด้านบน-, *ด้านบน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้านบน    [N] top, See also: apex, Syn. ข้างบน, ส่วนบน, Example: ที่นั่งของบัตรราคานี้อยู่ทางด้านบนของโรงละคร, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: ส่วนต้นหรือส่วนหัว, ในที่ซึ่งอยู่สูงหรือเหนือกว่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระบือเจ็ดตัวน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Excoecaria cochinchinensis Lour. ในวงศ์ Euphorbiaceae สูง ๑-๒ เมตร ใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีแดงเลือดหมู ใช้ทำยาได้, ลิ้นกระบือ ก็เรียก, จันทบุรีเรียก ใบท้องแดง.
กลึงกล่อม(-กฺล่อม) น. ชื่อไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นชนิด Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites ในวงศ์ Annonaceae ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกเดี่ยว กลีบเลี้ยงด้านบนมีขน กลีบดอกสีเหลืองคล้ำ ผลเป็นกลุ่ม เมื่อสุกสีแดง.
กังสดาล(-สะดาน) น. เครื่องตีให้เกิดเสียงอย่างหนึ่ง เป็นแผ่นโลหะหล่อจากสัมฤทธิ์หรือทองเหลือง รูปร่างคล้ายพัดที่คลี่ออก ด้านบนเจาะรูแขวน ด้านล่างเป็นวงโค้งคล้ายวงเดือน เช่น แว่วสำเนียงเสียงระฆังกังสดาล (อิเหนา).
กางเขนน. ชื่อนกขนาดเล็กหลายชนิด ในวงศ์ Turdidae ปากยาวปานกลางปลายแหลม หางยาวกว่าลำตัวมาก เช่น กางเขนบ้าน [ Copsychus saularis (Linn.)] ส่วนบนลำตัวสีดำ ส่วนล่างตั้งแต่อกลงไปสีขาวหม่น ปีกมีลายพาดสีขาว มักอยู่เป็นคู่หรือกลุ่มเล็ก ๆ กินแมลง,ภาคกลางเรียก กางเขน, พายัพเรียก จีแจ๊บ, อีสานเรียก จี่จู้, ปักษ์ใต้เรียก บินหลา, กางเขนดง [ C. malabaricus (Scopoli)] ปาก หัว หลัง อก และปีกของตัวผู้สีดำเหลือบ หลังส่วนล่างติดโคนหางสีขาว อกส่วนล่างไปจนถึงหางสีน้ำตาลแดง หางยาว ด้านบนสีดำ ใต้หางและขอบหางสีขาว ขาสีน้ำตาลอมชมพู ตัวเมียสีจางไม่สดใสเท่าตัวผู้และหางสั้นกว่า.
ก้ามปูหลุดน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Tradescantia zebrina Hort ex Bosse ในวงศ์ Commelinaceae ลำต้นเรียว และเป็นปล้อง ๆ เลื้อยไปตามดิน ใบสีเขียวหม่น ใบด้านบนมีแถบสีเทาคาดตามยาว ด้านล่างสีม่วงแดง ดอกสีชมพู.
กำยาน ๒น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางหลายชนิดในสกุล Styraxวงศ์ Styracaceae ขึ้นตามป่าเขาในระดับสูง ใบเดี่ยว ด้านบนสีขาว ดอกสีขาว หอมอ่อน ๆ ไม้ต้นชนิดนี้บางชนิดเมื่อเปลือกถูกกรีดหรือมีราลง ก็จะขับยางใสกลิ่นหอมออกมา เมื่อแห้งจะแข็งติดอยู่กับลำต้น แกะออกมาได้ เรียกว่า กำยาน.
กิ้งกือเหล็กน. ชื่อกิ้งกือขนาดเล็กชนิด Polydesmusspp. ในวงศ์ Polydesmidae โตขนาดก้านไม้ขีดไฟ ลำตัวแบนทางด้านบน ยาว ๒-๒.๕ เซนติเมตร สีดำเป็นมัน ขอบข้างลำตัวและท้องสีครีมอ่อน หากินอยู่ตามกองขยะ ปุ๋ยหมัก มักซุกอยู่ในที่มืดและชื้น.
กินเปี้ยวน. ชื่อนกกระเต็นชนิด Halcyon chloris (Boddaert) ในวงศ์ Alcedinidae ปากแบนข้างสีดำปลายแหลม ขากรรไกรบนสีดำ ขากรรไกรล่างสีเทาอมชมพู ลำตัวด้านบนสีน้ำเงินแกมเขียว คอและท้องสีขาว หากินตามป่าชายเลน แต่อาจพบได้ในแหล่งน้ำจืดทั่วไป กินปูเปี้ยว ปลา และสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด.
ข่อยหนามน. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Streblus ilicifolius (Vidal) Corner ในวงศ์ Moraceae มักขึ้นบนเขาหินปูนในป่าดิบ ลำต้นตรง ใบแข็งหนา ด้านบนเขียวแก่เป็นมัน ขอบใบเป็นหนามแหลมคม, ปักษ์ใต้เรียก กระชิด.
ขันทองพยาบาท(-พะยาบาด) น. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Suregada multiflora (A. Juss.) Baill. ในวงศ์ Euphorbiaceae สูง ๕-๘ เมตร ใบรี หนา ด้านบนสีเขียวแก่เป็นมัน ผลกลมมี ๓ พู ขนาดกว้างประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร ใช้ทำยาได้.
ขุดเรียกเรือชนิดที่ทำด้วยไม้ซุงทั้งต้นหรือทั้งท่อน ขุดด้านบนให้เป็นรางแล้วเบิกปากออกให้กว้าง ถากหัวและท้ายเรือให้เรียวเชิดขึ้นตามส่วน ว่า เรือขุด
แข้งไก่น. ชื่อปลาทะเลชนิด Megalaspis cordyla (Linn.) ในวงศ์ Carangidae ลำตัวเพรียว แบนข้างเล็กน้อย เรียวลู่ไปทางคอดหางซึ่งแคบมากและเป็นเหลี่ยมแข็งคล้ายแข้งไก่ หน้าครีบก้นมีกระดูกเป็นหนามแข็ง ๒ อัน พับซ่อนในร่องเนื้อได้ ตาโตมีหนังตาไขมัน ปากกว้าง ครีบอกยาวใหญ่เป็นรูปเคียว ครีบหางเป็นแฉกกว้าง ท้ายครีบหลังและครีบก้นมีครีบฝอย ๗-๑๐ ครีบ เรียงห่างกัน เกล็ดเล็กแต่เฉพาะที่อยู่ในแนวเส้นข้างตัวจนถึงข้างหางขยายใหญ่มาก ด้านบนของหัวและลำตัวมีสีเขียวอมเทา ด้านท้องมีสีขาวเงิน ขอบแผ่นปิดเหงือกมีจุดสีดำใหญ่ ว่ายน้ำเร็ว อยู่เป็นฝูงใกล้ผิวน้ำ ขนาดยาวได้ถึง ๘๐ เซนติเมตร, ขาไก่ อีลอง อีโลง หรือ หางแข็ง ก็เรียก.
แขวก(แขฺวก) น. ชื่อนกยางขนาดกลางชนิด Nycticorax nycticorax (Linn.) ในวงศ์ Ardeidae หัวค่อนข้างโต คอสั้น ท้ายทอยมีขนหงอนคล้ายผมเปีย ๒-๓ เส้น ขนลำตัวด้านบนสีเขียวอมเทา ขนลำตัวด้านล่างสีขาว ขาสั้นกว่านกยางชนิดอื่น อยู่เป็นฝูง หากินในเวลากลางคืน กินปลาและสัตว์ขนาดเล็ก.
คว่ำ(คฺวํ่า) ก. พลิกเอาด้านบนลงล่าง เช่น รถคว่ำ เรือคว่ำ
คว่ำกิริยาที่เอาด้านหน้าลง เช่น นอนคว่ำ, กิริยาที่เอาด้านบนลงล่าง เช่น คว่ำชาม, ตรงข้ามกับ หงาย
ค่องอ้อยน. ชื่อการพนันด้วยการทายความสั้นยาวของท่อนอ้อย โดยเอามีดสับคาไว้ที่ประมาณส่วนกลางลำอ้อย แล้วตั้งพิงไว้ให้ผู้เล่นทายว่าส่วนของท่อนอ้อยด้านบนกับด้านล่างของมีดยาวเท่ากันหรือสั้นยาวกว่ากันเท่าใด ผู้ใดทายได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงที่สุดเป็นผู้ชนะ.
ค่อม ๒น. ชื่อแมลงพวกด้วงชนิด Hypomeces squamosus (Fabricius) ในวงศ์ Curculionidae ลำตัวด้านบนโค้งนูน ยาวประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร หัวยื่นออกไปเป็นงวงสั้น ๆ ตัวและปีกสีเขียวเหลือบทอง, ค่อมทอง หรือ ทับเล็ก ก็เรียก.
จาบดินน. ชื่อนกขนาดเล็ก ในวงศ์ Timaliidae ปากเรียวแหลม ด้านบนลำตัวสีเขียวหรือน้ำตาลเรียบ คอหอยและด้านล่างลำตัวอาจมีลายจุด หากินตามไม้พื้นล่างของป่าหรือตามพื้นดิน กินแมลง ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ จาบดินสีน้ำตาลคอลาย [ Pellorneum albiventre (Godwin-Austen)] จาบดินอกลาย (P. ruficepsSwainson) และจาบดินหัวดำ [ P. capistratum (Temminck)].
เจ้าฟ้า ๑น. ชื่อกั้งขนาดกลางชนิด Acanthosquilla sirindhorn Naiyanetr ในวงศ์ Nannosquillidae ลำตัวค่อนข้างแบนสีเหลืองนวล มีแถบสีดำพาดขวางทุกปล้องตลอดความยาวลำตัวและแพนหาง ด้านบนของหางนูนเป็น ๓ ลอน แต่ละลอนมีหนาม ๔-๖ อัน ขุดรูอยู่ตามหาดทรายปนโคลน.
เฉลียบ ๑(ฉะเหฺลียบ) น. ชื่อปลาทะเลชนิด Scomberoides tala (Cuvier) ในวงศ์ Carangidae ลำตัวแบนข้างและกว้างใกล้เคียงกับปลาสละ แต่มากกว่าปลาสีเสียดและปลาขานกยางซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกัน ปากกว้าง ท้ายขากรรไกรบนยาวเลยแนวขอบหลังของตาเพียงเล็กน้อย เกล็ดเล็กยาวคล้ายเสี้ยนฝังแน่นในหนัง เส้นข้างตัวไม่มีเกล็ดที่เป็นสันแข็ง ครีบหลังตอนแรกมีก้านครีบแข็ง ๖-๗ ก้าน เรียงห่างกัน มีกระดูกเป็นหนาม ๒ อัน อยู่หน้าครีบก้นและพับซ่อนในร่องเนื้อได้ ลำตัวด้านบนสีเงินเทา ด้านข้างสีเงิน มีแต้มรูปไข่ยาวรีเรียงขวางอยู่ในแนวเส้นข้างตัว ๔-๘ แต้ม ขนาดยาวได้ถึง ๖๐ เซนติเมตร, เสลียบ ก็เรียก.
ช้างเอเชียน. ชื่อช้างชนิด Elephas maximus (Linn.) หัวโต เห็นเป็นโหนก ๒ โหนก เรียก ตะพอง ปลายงวงด้านบนมีจะงอย ๑ จะงอย ใบหูเล็กรูปสามเหลี่ยม หลังเรียบหรือโค้งเล็กน้อย ผิวหนังค่อนข้างละเอียดนุ่ม มีขนสีดำทั่วตัวแต่ที่เห็นได้ชัดบริเวณตา ปลายหาง โหนกหัวและมุมปาก หางยาวเกือบถึงพื้น ขาหน้ามีเล็บข้างละ ๕ เล็บ ขาหลังมีเล็บข้างละ ๔ หรือ ๕ เล็บ ตัวผู้มีงายาว เรียก ช้างพลาย ไม่มีงาหรืองาสั้น เรียก ช้างสีดอ ตัวเมีย เรียก ช้างพัง ส่วนใหญ่ไม่มีงาหรือมีงาสั้น งาของตัวเมีย เรียก ขนาย.
ช้างแอฟริกาน. ชื่อช้างชนิด Loxodonta africana (Blumenbach) รูปร่างสูงเพรียวกว่าช้างเอเชีย หัวเล็กลาดลงไปข้างหน้าถึงโคนงวง ปลายงวงทั้งด้านบนและด้านล่างมีจะงอยด้านละ ๑ จะงอย ใบหูใหญ่รูปคล้ายพัด มีงาทั้งตัวผู้และตัวเมีย หนังหยาบแข็ง มีขนสีดำทั่วตัวแต่ที่เห็นได้ชัดบริเวณตา ปลายหาง และมุมปาก ท้องป่อง หลังแอ่น นูนสูงขึ้นบริเวณท้ายลำตัว หางสั้น ขาหน้ามีเล็บข้างละ ๔ หรือ ๕ เล็บ ขาหลังมีเล็บข้างละ ๓ เล็บ แต่บางตัวมี ๔ เล็บ.
เด้าดินชื่อนกขนาดเล็กชนิด Actitis hypoleucos (Linn.) ในวงศ์ Scolopacidae ด้านบนลำตัวสีน้ำตาลแกมเขียว ด้านล่างลำตัวสีขาว ปีกสีออกดำมีแถบสีขาวพาด เวลาเดินมักกระดกหางขึ้นลงตลอดเวลา กินแมลงและสัตว์น้ำ.
ตะโขงน. ชื่อจระเข้ชนิด Tomistoma schlegelii Müller ในวงศ์ Crocodylidae ขนาดใหญ่กว่าจระเข้ทั่วไป ปากเล็กเรียวยาวคล้ายปากปลากระทุงเหวแต่งอนขึ้นด้านบนเล็กน้อย ตัวสีนํ้าตาลแดงมีลายสีนํ้าตาลเข้ม หางแบนใหญ่ใช้ว่ายนํ้า อาศัยตามป่าเลนชายนํ้ากร่อย ในประเทศไทยพบเฉพาะทางภาคใต้เท่านั้น, จระเข้ปากกระทุงเหว ก็เรียก.
ตะพากน. ชื่อปลาน้ำจืดขนาดกลาง รูปร่างคล้ายปลาตะเพียน มีหลายชนิด ในสกุล Hypsibarbusวงศ์ Cyprinidae ลำตัวเรียวยาวแบนข้าง แต่ละชนิดมีสีแตกต่างกัน บางชนิดสีเหลืองทอง บางชนิดสีเงินอมเขียว มีหนวด ๔ เส้น เกล็ดด้านข้างและด้านบนหลังมีฐานเกล็ดสีน้ำตาลเข้ม ครีบอกและครีบท้องมักมีสีเหลืองปลายครีบสีส้ม ขนาดยาวได้ถึง ๔๐ เซนติเมตร เช่น ชนิด H. malcolmi (H.M. Smith) ลำตัวสีเหลืองทอง, ชนิด H. wetmorei (H.M. Smith) ลำตัวสีเงินอมเขียว, ชนิด H. pierrei (Sauvage) ลำตัวสีเทาเงิน, กระพาก ก็เรียก.
ตาเหลือก ๒น. ชื่อปลาทะเลและนํ้ากร่อยทุกชนิด ในสกุล I lisha วงศ์ Pristigasteridae ตาโตเหลือกขึ้นด้านบน ลำตัวยาวเรียว แบนข้าง ท้องเป็นสันแหลม เกล็ดเรียบ เกล็ดที่สันท้องเป็นเหลี่ยมคมเรียงต่อกันคล้ายฟันเลื่อย ขนาดยาวได้ถึง ๔๖ เซนติเมตร, อีปุด หรือ ปุด ก็เรียก.
ติด ๓น. ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ Echeneidae เช่น สกุล Echeneis และ Remora มีลักษณะเฉพาะเด่นกว่าปลาอื่น ๆ ทั้งหมด คือ ที่ด้านบนของส่วนหัวมีแผ่นเกาะติดรูปวงรีลักษณะเป็นซี่เรียงตัวในแนวขวางคล้ายบานเกล็ด ใช้เป็นส่วนยึดเกาะแน่นกับปลาหรือสัตว์อื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือวัตถุลอยนํ้า ปากเชิดขึ้นอยู่ปลายสุดของหัว ที่พบเสมอได้แก่ ชนิด E. naucrates (Linn.) ขนาดยาวได้ถึง ๖๐ เซนติเมตร, เหา เหาทะเล หรือ เหาฉลาม ก็เรียก.
ตีนเทียนน. ชื่อนกขนาดกลางชนิด Himantopus himantopus (Linn.) วงศ์ย่อย Recurvirostrinae ในวงศ์ Charadriidae ปากสีดำและยาวเรียว ลำตัวด้านบนลายเขียว ด้านล่างสีขาว ขายาวสีแดง ตัวผู้หัวสีดำ ตัวเมียหัวสีขาว พบตามชายทะเลและชายฝั่งแม่นํ้า กินกุ้ง ปลา และแมลง.
ตุ๊กแก ๑น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Gekkonidae หัวโต ลำตัวยาว มีลายเป็นจุดสีต่าง ๆ กระจายอยู่ด้านบนของตัวเปลี่ยนสีได้ หางค่อนข้างยาว ตีนมีลักษณะพิเศษสามารถเกาะตามพื้นเรียบได้ ไข่กลมติดตามผนัง หลายชนิดร้องเสียงดัง ออกหากินในเวลากลางคืน ตุ๊กแกที่พบบ่อยตามบ้านเรือนและในป่า ได้แก่ ตุ๊กแกใหญ่ [ Gekko gecko (Linn.)] บางชนิดร่อนตัวได้ ได้แก่ ตุ๊กแกบินหางเฟิน ( Ptychozoon lionatum Annandale), พายัพเรียก ต๊กโต, อีสานเรียก กับแก้.
ตู้ ๑น. เครื่องเรือนสำหรับเก็บหรือใส่สิ่งของ มีรูปทรงสี่เหลี่ยม มีฝาด้านข้าง ด้านหลัง และด้านบน ด้านล่างมีพื้น ทางด้านหน้ามีบานปิดเปิดได้, โดยปริยายหมายถึงสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ตู้ยาม รถตู้.
เต่าหับ ๑น. ชื่อเต่านํ้าจืดขนาดกลางชนิด Cuora amboinensis (Daudin) ในวงศ์ Emydidae หัวสีดำมีลายสีเหลืองตามขอบหัวด้านบน ที่พบในประเทศไทยกระดองหลังโค้งนูนมาก ที่พบในต่างประเทศกระดองหลังแบน กระดองท้องเป็นบานพับแบ่งออกเป็น ๒ ตอน และสามารถหับปิดหัว ขา และหางได้สนิท จึงเรียกว่า เต่าหับ อาศัยอยู่บนบกที่มีความชื้นมากกว่าอยู่ในน้ำ.
ไตปลาไตของปลา ซึ่งเป็นอวัยวะติดกับช่องท้องด้านบนติดกระดูกสันหลังของปลา.
ทึดทือน. ชื่อนกขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ในวงศ์ Strigidae ตาสีเหลือง ตัวสีนํ้าตาลมีลายกระสีขาว ลำตัวด้านบนและปีกสีเข้มกว่าด้านล่าง ขนคิ้วยาวเห็นได้ชัด ขาไม่มีขน หากินในเวลากลางคืน กินปลาเป็นส่วนใหญ่ อาจกินหนูและสัตว์ขนาดเล็กอื่น ๆ บ้าง ในประเทศไทยมี ๒ ชนิด คือ ทึดทือพันธุ์เหนือ [ Ketupa zeylonensis (Gmelin)] และทึดทือมลายู [ K. ketupa (Horsfield)].
น้ำผึ้ง ๓น. ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Gyrinocheilus aymonieri (Tirant) และชนิด G. pennocki (Fowler) ในวงศ์ Gyrinocheilidae ลำตัวทรงกระบอก คอดหางใหญ่ ครีบหางเว้าตื้น ปลายหัวมน งุ้ม ตาเล็กอยู่ค่อนไปทางด้านบน ที่สำคัญคือ มีรูน้ำเข้า ๑ รูอยู่เหนือแผ่นปิดเหงือก บริเวณจะงอยปากมีตุ่มเนื้อขนาดเล็ก ไม่มีหนวด พื้นลำตัวมีสีน้ำตาลคล้ำ ข้างตัวมีจุดสีดำเรียงสลับกันตามยาวอยู่ ๒ แถว จุดสีดำยังอาจพบบนครีบ อาศัยตามที่ลุ่มน้ำต้นฤดูน้ำ หรือตามลำธารบนภูเขา กินสาหร่ายและพืชน้ำอื่น ๆ ปรกติใช้ปากดูดเกาะห้อยตัวอยู่กับวัตถุใต้น้ำหรืออยู่ตามพื้นท้องน้ำ ขนาดยาวได้ถึง ๒๘ เซนติเมตร, สร้อยน้ำผึ้ง ปากใต้ ลูกผึ้ง ผึ้ง หรือ อีดูด ก็เรียก.
บัวส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ทำเป็นรูปกลีบบัว ติดอยู่บนหัวเสา เรียกว่า บัวหัวเสา หรือที่ส่วนล่างของฐานเป็นต้น เรียกว่า ฐานบัว, ส่วนประดับที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม ใช้ตกแต่งตรงส่วนขอบของพื้นผนังด้านล่างและด้านบน เพื่อประสานระหว่างพื้นที่ต่างระดับหรือพื้นที่ในแนวนอนกับแนวตั้ง เช่น เพดานกับผนัง พื้นกับผนัง ลักษณะเป็นแผ่นหรือแถบที่มีความกว้างตามความเหมาะสมของพื้นที่แต่ยาวทอดไปตามมุมหรือขอบ เช่น เชิงผนัง ขอบเพดาน อาจเป็นปูนที่ปั้นแต่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ เป็นไม้แกะสลักหรือไสเซาะเป็นลวดลาย หรือเป็นไม้แถบขนาดเล็กไม่มีลวดลายที่ช่างทั่วไปมักเรียกว่า ไม้มอบ, ลวดบัว ก็เรียก, เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายดอกบัว เช่น โคมบัว
เบญกานี ๒น. ชื่อไม้พุ่มชนิด Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg ในวงศ์ Araliaceae แผ่นใบแบน ขอบใบห่อขึ้นเล็กน้อย ใบด้านบนเป็นลายด่างสีขาวนวล เขียว และเขียวอ่อนปนกัน, ครุฑกระทง ก็เรียก.
ใบขนุนน. ชื่อปลาทะเลขนาดเล็กถึงขนาดกลางชนิด Lactarius lactarius (Bloch & Schneider) ในวงศ์ Lactariidae ลำตัวกว้าง แบนข้าง หัวโต ปากกว้างและเชิดขึ้น เกล็ดหลุดง่าย มีครีบหลัง ๒ ตอน ตอนที่ ๒ ยาวและมีลักษณะคล้ายครีบก้นซึ่งอยู่ตรงข้ามและยาวกว่าเล็กน้อย ลำตัวสีเงินตลอด ที่ขอบด้านบนของแผ่นปิดเหงือกมีจุดสีดำเด่น ครีบต่าง ๆ สีเหลืองอ่อน พบตลอดชายฝั่ง ขนาดยาวได้ถึง ๔๐ เซนติเมตร, ขนุน ญวน ซับขนุน หรือ สาบขนุน ก็เรียก.
ปากกว้างน. ชื่องูนํ้าขนาดกลางชนิด Homalopsis buccata (Linn.) ในวงศ์ Colubridae ลำตัวยาวประมาณ ๑.๓ เมตร หัวใหญ่ ด้านบนมีแถบสีน้ำตาลเหลืองพาดขวาง ปากกว้าง เกล็ดมีสัน ตัวสีน้ำตาลแดง มักพบอาศัยอยู่ตามริมคลอง บึง และหนองน้ำ หากินเวลากลางคืน กินปลาและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นอาหาร มีพิษอ่อนมาก, หัวกะโหลก เหลือมอ้อ เหลือมน้ำ หรือ เห่าน้ำ ก็เรียก.
ผีเสื้อกะโหลก, ผีเสื้อหัวกะโหลกน. ชื่อผีเสื้อกลางคืนหลายชนิด ในสกุล Acherontiaวงศ์ Sphingidae บริเวณด้านบนของส่วนอกมีลายรูปคล้ายหัวกะโหลก พบทั่วไป เช่น ชนิด A. lachesis (Fabricius) ความกว้างเมื่อกางปีกวัดจากปลายปีกข้างหนึ่งถึงปลายปีกอีกข้างหนึ่งยาว ๘-๑๓ เซนติเมตร, ชนิด A. styx (Westwood) ความกว้างเมื่อกางปีกยาว ๘-๑๒ เซนติเมตร.
พัดหน้านางน. พัดยศเปรียญหรือพระครูฐานานุกรมบางชั้นที่ต่ำกว่าพระครูวินัยธรและพระครูธรรมธร มีลักษณะกลมอย่างหน้านาง ด้านบนกลมมนโตกว่าด้านล่าง พื้นทำด้วยสักหลาด กำมะหยี่ อัตลัดสีต่าง ๆ ปักลวดลายต่างกันตามชั้นแห่งสมณศักดิ์, ถ้าเป็นพัดเปรียญ ๙ ประโยค พื้นทำด้วยตาดทอง.
พื้นน. ส่วนราบด้านหน้า ด้านนอก หรือด้านบนของสิ่งที่เป็นผืนเป็นแผ่น เช่น พื้นเรือน พื้นดิน พื้นรองเท้า
เพรียงหินน. ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง ในวงศ์ Balanidae เปลือกหุ้มตัวเป็นแผ่นหินปูน ๖ แผ่น ประกบกันมีลักษณะคล้ายภูเขาไฟ ส่วนฐานเชื่อมติดกับวัตถุ ปากเปิดด้านบน เช่น ชนิด Balanus variegates Darnin, สนับ หรือ สนับทึบ ก็เรียก.
โพล่น. ภาชนะชนิดหนึ่ง สำหรับใส่เสบียงกรังและของใช้ต่าง ๆ เช่น ข้าวสาร เสื้อผ้า ประกอบด้วยกระชุ ๒ ใบ สานเป็นตาชะลอม กรุด้วยกาบไผ่ กระชุนั้นผูกติดกับคันซึ่งทำเป็นขา ๒ ขา ส่วนบนไขว้กัน มีหูสำหรับสอดไม้คานเพื่อหาบไป ด้านบนมีกัญญาซึ่งสานด้วยไม้ไผ่เป็นตาชะลอมแล้วกรุด้วยใบไม้ผูกติดกับคันสำหรับกันแดดกันฝน.
มอระกู่น. เครื่องสูบยาของชาวอาหรับ ลักษณะเป็นขวดทรงสูงหรือหม้อมีขาหยั่ง ด้านบนมีถ้วยสำหรับใส่ยาเส้นผสมเครื่องเทศ เครื่องหอม หรือผลไม้ มีฝาปิด มีท่อต่อจากถ้วยยาลงมาถึงก้นขวดที่มีน้ำหล่ออยู่ เมื่อดูดจะทำให้ควันผ่านน้ำขึ้นมา, เขียนเป็น มรกู่ มระกู่ มะระกู่ หรือ มาระกู่ ก็มี เช่น ออกจากเก๋งเล็งแลเห็นแต่แขก ด้วยแปลงแปลกปลอมปนคนทั้งหลาย มีตุ้งก่ามาระกู่เหมือนผู้ชาย พระมุ่งหมายมองตามดูทรามเชย (อภัย) (ช.).
ยี่สนน. ชื่อปลากระเบนทะเลชนิด Aetobatus narinari (Euphrasen) ในวงศ์ Myliobatidae ผิวหนังเรียบ ใกล้โคนหางด้านบนมีเงี่ยง ๑-๔ เงี่ยง เรียงอยู่ชิดกัน ด้านหลังสีดำมีจุดสีขาวกระจายอยู่ส่วนท้าย ด้านท้องสีขาว ขนาดกว้างได้ถึง ๔ เมตร, กระเบนเนื้อดำ ก็เรียก.
ยูง ๑น. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Pavo muticus Linn. ในวงศ์ Phasianidae หงอนขนบนหัวเป็นกระจุก หนังข้างแก้มสีเหลือง ขนส่วนคอ หลัง ตลอดถึงปลายหางสีเขียว ในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีขนคลุมโคนขนหางด้านบนยื่นยาวและมีแวว เพื่อใช้รำแพนให้ตัวเมียสนใจ อาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง ปรกติใกล้ลำธารที่มีหาดทราย มักร้องตอนเช้าหรือพลบคํ่า ทำรังแบบง่าย ๆ ตามพื้นดิน กินเมล็ดพืช แมลง และสัตว์ขนาดเล็ก ในประเทศไทยมี ๒ ชนิดย่อย คือ ยูงใต้ (P.m. muticus Linn.) และยูงเหนือ (P.m. imperator Delacour), ยูงไทย ก็เรียก.
ยูงอินเดียน. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Pavo cristatus Linn. ในวงศ์ Phasianidae ลักษณะทั่วไปคล้ายนกยูงไทย แต่หงอนขนบนหัวแผ่เป็นรูปพัด หนังข้างแก้มสีขาว ขนส่วนคอและอกด้านบนสีน้ำเงิน กินเมล็ดพืช แมลง และสัตว์ขนาดเล็ก เป็นนกที่นำเข้ามาในประเทศไทย มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย.
ราหู ๒น. ชื่อปลากระเบนทะเลในสกุล Mantaและ Mobula วงศ์ Mobulidae ลักษณะทั่วไปคล้ายปลากระเบนนก มีเนื้อยื่นเป็นแผ่นคล้ายใบหูอยู่ที่มุมขอบนอกปลายสุดของหัวข้างละอันใช้ตะล่อมอาหารเข้าปาก ด้านบนลำตัวสีดำ เช่น ชนิด Mobula japonica (Müller & Henle), ชนิด Manta birostris (Donndorff) เฉพาะชนิดแรก มีแถบสีขาวพาดโค้งอยู่ด้านท้ายของส่วนหัว.
ริวกิวน. ชื่อปลาทะเลหรือน้ำกร่อย ชนิด Arius thalassinus (Rüppell) ในวงศ์ Ariidae ลำตัวกลม ยาว ท้องแบน ปลายจะงอยปากมนในปลาขนาดเล็ก และแหลมป้านในปลาขนาดโต ด้านบนของหัวและลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนปนแดง หรือฟ้าอมเทา ตัวผู้มีพฤติกรรมฟักไข่และดูแลตัวอ่อนโดยอมไว้ในช่องปาก พบห่างฝั่งมากกว่าปลากดชนิดอื่น ๆ ขนาดยาวได้ถึง ๑.๘๕ เมตร, กดทะเล กดโคกกะโส เลียวเซียว ลู่ทู่ กด หรือ อุก ก็เรียก.(ดู กด และ อุก).
เรไร ๑น. ชื่อตั๊กแตนหนวดยาวหลายชนิด หลายสกุล ในวงศ์ Tettigoniidae วัดจากหัวถึงปลายปีกยาวประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ส่วนใหญ่สีเขียวหรือน้ำตาล เพศผู้มีด้านบนของโคนปีกคู่หน้าเป็นสันขรุขระ เมื่อสีกันทำให้เกิดเสียงกังวาน กินหญ้า เช่น ชนิด Mecopoda elongata (Linn).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
superior border; upper borderขอบด้านบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
supraorbital margin of orbitขอบเบ้าตาด้านบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dorsiventralมีด้านบนด้านล่างต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dorsum๑. ด้านหลัง๒. ด้านบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dorsum of tongueลิ้นด้านบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dorsal๑. -หลัง, -ด้านหลัง๒. บน, -ด้านบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ventralด้านบน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
norma superior; norma verticalisสัณฐานกะโหลกด้านบน, สัณฐานกะโหลกด้านกบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma verticalis; norma superiorสัณฐานกะโหลกด้านบน, สัณฐานกะโหลกด้านกบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
upper border; superior borderขอบด้านบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cap Rockชั้นหินที่ไม่ยอมให้ของเหลวหรือก๊าซไหลผ่าน, ชั้นหินที่ไม่ยอมให้ของเหลวหรือก๊าซไหลผ่าน ปิดทับอยู่ด้านบนของชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียม และปิดกั้นไม่ให้ไฮโดรคาร์บอนหนีออกมาถึงพื้นผิวดินได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Apical Surfaceทางด้านบนของเซลล์ [การแพทย์]
Calvariumกะโหลก,กระดูกศีรษะส่วนบน,กะโหลกศีรษะด้านบน [การแพทย์]
Compression Forceแรงกด,แรงกดอัด,แรงกดลงมาจากด้านบน [การแพทย์]
Concave Upwardโค้งเว้าด้านบน [การแพทย์]
Creaming, Upwardเป็นครีมด้านบน [การแพทย์]
Dorsalด้านหลัง,ด้านบน,ส่วนอก [การแพทย์]
Dorsal Columnทางด้านหลังหรือด้านบนของไขสันหลัง [การแพทย์]
Dorsal Convexityโค้งด้านบน [การแพทย์]
Dorsal Hornบริเวณด้านบน [การแพทย์]
Dorsal Sideรูปแสดงก้านสมองด้านบน [การแพทย์]
Epispadiasเอปิสปาดิอัส,โรค,ท่อปัสสาวะเปิดขึ้นข้างบน,อีปิสปาเดียส,หลอดปัสสาวะเปิดผิดที่,รูเปิดของท่อปัสสาวะในชายเปิดด้านบน [การแพทย์]
Fascia, Superiorพังผืดทางด้านบน [การแพทย์]
cerebellumเซรีเบลลัม, สมองส่วนท้ายด้านบน เป็นศูนย์ควบคุมการได้ยิน การทรงตัวและการทำงานของกล้ามเนื้อลายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น ยืน เดิน วิ่ง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sieve tube memberซีฟทิวบ์, กลุ่มเซลล์พวกหนึ่งของโฟลเอ็ม เป็นเซลล์ที่มีลักษณะเป็นท่อยาวปลายด้านบนและด้านล่างของเซลล์มีรูเล็ก ๆ คล้ายตะแกรง  เซลล์นี้เมื่อเจริญเต็มที่ นิวเคลียสจะเสื่อมสลายไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
palisade cellเซลล์แพลิเซด, เซลล์ที่เรียงตัวกันเป็นแถวตั้งฉากกับผิวใบ อยู่ถัดจากชั้นเอพิเดอร์มิสด้านบนของใบพืช เซลล์พาลิเสดมีรูปร่างค่อนข้างยาว ภายในมีคลอโรพลาสต์จำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
soft palateเพดานอ่อน, อวัยวะอยู่ในโพรงปากทางด้านบนเหนือโคนลิ้น มีลักษณะเป็นแผ่นเนื้อส่วนปลายโค้งลงมาทำหน้าที่เปิดให้อากาศจากจมูกผ่านเข้าสู่หลอดลมและจะปิดเมื่อกลืนอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
upper epidermisเอพิเดอร์มิสด้านบน, ชั้นของเซลล์ที่อยู่นอกสุดด้านบนของใบพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
exponentเลขชี้กำลัง, ตัวเลขที่เขียนไว้ด้านบนขวาของจำนวนใด ๆ และใช้แสดงกำลังของจำนวนนั้น เช่น จำนวน 53 มี 3 เป็นเลขชี้กำลัง และ 5 เป็นฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
lifting forceแรงยก, แรงซึ่งทำให้เครื่องบิน บินขึ้นหรือบินอยู่ในอากาศได้เนื่องจากอากาศด้านบนของปีกเครื่องบินมีแรงดันน้อยกว่าอากาศด้านล่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cumulonimbusคิวมูโลนิมบัส, เมฆที่มีลักษณะเป็นก้อนใหญ่คล้ายภูเขา ที่ก่อตัวในแนวตั้ง ฐานเมฆมีสีดำคล้ายรูปทั่ง เป็นเมฆที่ทำให้เกิดฝนตกหนัก ลมแรง และเกิดพายุฟ้าคะนอง ส่วนที่อยู่ด้านบนสุดของเมฆอาจมีความสูงถึง 9,000 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
orthographic drawingภาพฉาย, ภาพแสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด้านบน แสดงขนาด สัดส่วน มาตราส่วนและหน่วยในการวัด เพื่อสามารถนำไปสร้างแบบจำลองหรือต้นแบบได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Iliac Spinge, Anterior Superiorปุ่มอิลิแอคที่อยู่ด้านบนและหน้า [การแพทย์]
Microvilliไมโครวิลไล, ลำไส้เล็กด้านบน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Heads it's gallstones, tails it's divisum.ด้านบน, โรคนิ่วก็, ด้านล่างเป็น divisum Birthmarks (2008)
If we attack from above, they will have the advantage.ถ้าเราโจมตีจากด้านบน พวกมันก็จะยิ่งได้เปรียบ Downfall of a Droid (2008)
Spectators look down into ring whereas wrestlers' perspective is from down upคนดูมองเห็นเวทีจากด้านบน ในขณะที่นักมวยต้องแหงนคอหาคนดู Portrait of a Beauty (2008)
Press F10 and go to the second menu from the top.กด F10 และไปที่เมนูที่สองด้านบน Heartbreak Library (2008)
See those bad guys on the floor above?เห็นพวกผู้ร้ายด้านบนมั้ย The Dark Knight (2008)
Trouble on the floor above.มีปัญหาด้านบน The Dark Knight (2008)
Hang on. There you go. Second from the top.เดี๋ยวก่อน คนที่สองจากด้านบน Body of Lies (2008)
We all know that they lack upper incisors.พวกเราก็รู้นี่ว่าพวกวัว มันไม่มีฟันหน้าด้านบน I Love You, Beth Cooper (2009)
Minimum distance at all times. Apaches are covering us from overhead.ตามติดกันตลอดเวลา อาปาเช่จะคุ้มกันจากด้านบน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
We'll find Duke...คอยป่วนพวกมันระหว่างพวกนายเจาะเข้าฐาน จากด้านบนเราจะหา ดุ๊ก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Well if we can't go through the fence, then that leaves under or over.ตอนนี้เราไม่สามารถผ่านรั้วนั้นไปได้ ไม่ว่าจะด้านบนหรือด้านล่าง Prison Break: The Final Break (2009)
A few minutes ago he was upstairs, praying at the altar of Crazy.สองสามนาทีก่อนเขาอยู่ด้านบน ภาวนากับแท่นบูชาบ้าๆ Emotional Rescue (2009)
You just pull the lever and when it comes out you just put a little swirly on top and you're good to go, okay?เธอแค่ดึงอันนี้ แล้วเมื่อโยเกิร์ตออกมา ก็แค่ใส่สเวอร์ตี้ลงเล็กน้อยด้านบน และก็เสร็จ โอเคไหม Princess Protection Program (2009)
Let's go through the roof.เควิล: พวกเราไป ผ่านด้านบน Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
All the way to the top.ตลอดไปด้านบน Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
I chose to follow behind you because I believed in you!แกกำลังยืนด้านบนของซูซูรัน แกควรรู้ใว้! Crows Zero II (2009)
Mount Etna, North Head...ภูเขาเอทนา ด้านบนนั้น... Under the Mountain (2009)
I'll take him high, you take him low.ฉันจะจัดการด้านบน คุณจัดการด้านล่าง Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
It was on top.มันอยู่ด้านบนนะ Harbingers in a Fountain (2009)
It's on the top shelf, under "A" for "Anti-Psychotics."อยู่ในชั้นวางของด้านบน ในด้านตัว "A" สำหรับกลุ่มยา รักษาโรคจิตเวช Momentum Deferred (2009)
I found it in the overhead light.ผมเจอมันอยู่ในไฟด้านบน The Scarlet Letter (2009)
So,we found coveralls and a tool belt stashed on the top of the elevator.เราเจอเสื้อคลุม และเข็มขัดใส่เครื่องมือ ด้านบนของลิฟต์ Hostile Takeover (2009)
♪♪♪♪♪ตอนนี้อยู่ด้านบนแล้ว Hostile Takeover (2009)
We request eyes in the air. Right away.เรียกกำลังเสริมด้านบนด่วน Iris (2009)
We will have free access. But listen, even with proper calibration, we might not be prepared.ที่ด้านบนสร้างคือ ที่สำคัญที่สุด antimateriei. Angels & Demons (2009)
" Would you write this down as I dictate?เราไม่สามารถ. ที่ด้านบนสร้างคือ ที่สำคัญที่สุด antimateriei. Angels & Demons (2009)
A genetically altered tomato was combined with a chemically altered ranch-flavor dessert topping at a snack food plantยีนของมะเขือเทศทำปฎิกิริยากับหญ้าที่อยู่ด้านบน Monsters vs. Aliens (2009)
I want snipers on all surrounding roofs and if you get a visual on Pierce first, call.ฉันต้องการให้มีสไนเปอร์ทั่วด้านบน และถ้าเห็นเพียซเมื่อไหร่ โทรหาฉัน The Tourist (2010)
This big chick fell at the top and twisted her leg, you know?มีสาวใหญ่คนนึงตกหลุมด้านบนและมันบิดขาของเธอ Frozen (2010)
But the ones it'll running things up there... the larger ones hunt the smaller ones.พวกที่คอยควบคุมจากด้านบน คือตัวใหญ่\จะล่าพวกตัวเล็กกว่า Predators (2010)
In his jacket. Top pocket of his jacket....ในกระเป๋าเสื้อด้านบนนะครับ The Next Three Days (2010)
Who said anything about top dollar?Who อะไรเกี่ยวกับเงินดอลลาร์ด้านบนกล่าวว่า? Death Race 2 (2010)
If you need anything, just ring the bell. i'm...อยากได้อะไรก็บอกแล้วกัน ฉันอยู่ด้านบน Lovely (2010)
Terrence Gilroy's bones could only have been broken by someone kneeling on top of him as they pushed him into the freezer.กระดูกของเทมเร็นซ์ กิลรอย อาจแตกหัก จากแรงกดของใครบางคน ที่อยู่ด้านบนตัวเขา ในขณะที่มีแรงกดลงเข้าที่ตัวเขา ให้เขาหล่นลงไปในตู้แช่แข็ง The Boy with the Answer (2010)
Powder blue, silver top.สีฟ้าอ่อน ด้านบนสีเงิน Let No Man Put Asunder (2010)
One stood out, though.แต่สิ่งหนึ่งที่เด่นชัด มันคือเส้นที่ลากไปด้านบน-- The Garden of Forking Paths (2010)
Lace your hands on top your head, John.เอามือไขว้ศรีษะ ด้านบนศรีษะของนายเอาไว้ จอห์น Episode #1.2 (2010)
Upward angle at the point of entry.มุมแทงจากด้านบนจากแผลที่เข้า Exit Wounds (2010)
That does not sound good up there.เสียงจากด้านบนฟังดูไม่ค่อยดีนะ Two and a Half Men (2010)
And there's a gym and a pool upstairs.แล้วก็ ส่วนของ ยิมและสระว่ายน้ำ ด้านบน Over There: Part 2 (2010)
Colonel, you've got a visitor upstairs.ท่านผู้พัน มีแขกมารอพบท่านอยู่ด้านบนครับ Amber 31422 (2010)
I think he's up there. James, this is Scott. Do you read?ฉันคิดว่ามันอยู่ด้านบนนะ เจมส์ นี้สก๊อตนะ ได้ยินมั้ย? Malice (2010)
Yeah, he's got us pinned down.ได้ หมอนั้นเล็งมาจากด้านบน Malice (2010)
We're topside.เราอยู่ด้านบน Malice (2010)
And finally, at the top of the building on your right.และตัวสุดท้าย อยู่ด้านบนตึกทางด้านขวา A Study in Pink (2010)
While your mother worked in here, she could watch you playing up there.ในขณะที่แม่ของคุณทำงานอยู่ตรงนี้ ท่านสามารถเห็นคุณเล่นอยู่ด้านบนได้ Personal Taste (2010)
And the blades would make it look bigger.อนุภาคมูลฐานมีการสั่นสะเทือน ที่ด้านบนของการสั่นสะเทือน The Riddle of Black Holes (2010)
To help crack this mystery in the 1970s, the United States built Fermilab, a high-energy research facility 30 miles outside of Chicago.สหรัฐอเมริกาสร้าง เฟอมีแลบ, สิ่งอำนวยความสะดวกการวิจัย พลังงานสูง 30 ไมล์นอกชิคาโก เฟอมีแลบ นั่งอยู่บน ด้านบนของ เทวะทรอน, What Are We Really Made Of? (2010)
Look at the top of the page.ดูที่ด้านบนของกระดาษ Chuck Versus the Anniversary (2010)
To scale this face.ปีนขึ้นไปจนสุดด้านบน Clone Cadets (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านบน[n.] (dān bon) EN: top ; apex ; above   FR: sommet [m] ; face supérieure [f] ; dessus [m]
โคนหางด้านบน[n. exp.] (khōn hāng dān bon) EN: uppertail-covert   

English-Thai: Longdo Dictionary
axil(n) (ชีวะ)มุมด้านบนที่กิ่งไม้ทำมุมกับลำต้น, axilla

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
build on    [PHRV] สร้างบน (ด้านบนของบางสิ่ง), Syn. build upon
build upon    [PHRV] สร้างบน (ด้านบนของบางสิ่ง), Syn. build on
cable car    [N] รถที่เคลื่อนที่โดยสายเคเบิ้ลที่อยู่ด้านบน (มักใช้ขึ้นหรือลงเขา)
catherine wheel    [N] ดอกไม้ไฟที่หมุนเป็นวงล้อ, See also: ตะไล, ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งมีลักษณะกลมแบนเมื่อจุดจะหมุนขึ้นด้านบน, Syn. pinwheel
fall through    [PHRV] ร่วงลงไป (เฉพาะบนผิวหรือด้านบน)
fasten on    [PHRV] ปิดไว้ด้านบนของ, Syn. fasten onto
fasten onto    [PHRV] ปิดไว้ด้านบนของ, See also: ติดไว้บน, แปะบน, Syn. fasten on
go up    [PHRV] เคลื่อนขึ้นไปด้านบน (เช่น ปีนหรือเดินขึ้นไปด้านบน ควันลอยขึ้นข้างบน), Syn. bring up, come up, get up, go up to, Ant. come down, go down, go down to
on top of    [IDM] ด้านบนของบางสิ่ง
right side up    [IDM] ที่ถูกด้าน, See also: ที่วางด้านบนขึ้น
upside down    [IDM] พลิกเอาด้านบนลงล่าง, See also: กลับหัวกลับหาง, (เต่า) หงายท้อง, (หนังสือ) คว่ำอยู่
live above    [PHRV] อาศัยอยู่ด้านบนของอาคารหรือสถานที่อื่น, See also: อาศัยอยู่สูงกว่า, Syn. live over
live over    [PHRV] อาศัยอยู่ด้านบนของอาคารหรือสถานที่อื่น, See also: อาศัยอยู่สูงกว่า, Syn. live above
overarch    [VT] เป็นรูปโค้งเหนือ, See also: มีลักษณะโค้งอยู่ด้านบน
overlie    [VT] นอนทับ, See also: นอนด้านบน, Syn. overhang
paint over    [PHRV] ทาด้านบนของ, See also: ทาเหนือ, Syn. paper over, plaster over
paper over    [PHRV] ปิดกระดาษปิดผนังที่ด้านบนของ, Syn. paint over, plaster over
place above    [PHRV] วางไว้ด้านบน, See also: วางไว้สูงกว่า, วางเหนือ, Syn. put above, set above
retuse    [ADJ] ซึ่งมีด้านบนทู่ๆ และเว้าเล็กน้อย
superior    [N] ตัวอักษรหรือเครื่องหมายที่เขียนอยู่ด้านบนหรือมุมขวา, Syn. superscript
superstructure    [N] ด้านบนของดาดฟ้าเรือ
surmount    [VT] วางไว้ด้านบน (คำทางการ), See also: คลุมไว้ด้านบน, Syn. place above
stop on    [PHRV] ยังคงอยู่ด้านบนของ, Syn. stay on, stick on
taper    [N] เทียนขนาดเล็ก, See also: เทียนที่ด้านบนเรียวเล็กกว่าด้านล่าง, Syn. candle
top    [N] ด้านบน, See also: พื้นผิวด้านบน
topside    [N] ด้านบนสุดเหนือดาดฟ้าเรือ, Syn. deck
topsoil    [N] ด้านบนของพื้น
upper    [ADJ] ส่วนบน, See also: ด้านบน, Syn. top, above, Ant. under
upside    [N] ด้านบน, Syn. upper side
upstairs    [ADV] ไปยังข้างบน, See also: ด้านบน, ชั้นบน, Syn. upper story, Ant. downstairs
upstairs    [ADJ] ข้างบน, See also: ด้านบน, ชั้นบน, อยู่ในอากาศชั้นสูงกว่า, Ant. downstairs
upward    [ADV] ทางเหนือขึ้นไป, See also: ทางด้านบน, Syn. toward
wren    [N] นกในตระกูล Troglodytidae, See also: ร้องเพลงได้ ขนสีน้ำตาลเข้มคาดดำอยู่ที่ปลายหางด้านบน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foreside(ฟอร์'ไซดฺ) n. ด้านหน้า,ส่วนหน้า,ด้านบน
horizontal scroll barแถบเลื่อนภาพแนวตั้งหมายถึง แถบสี่เหลี่ยมยาวที่อยู่ริมขวาสุดของแต่ละวินโดว์ ใช้สำหรับเลื่อนดูข้อความบนจอภาพขึ้นลงหรือแนวตั้งที่ปลายสุดของแถบเลื่อนขึ้นลงนี้ ทั้งด้านบนและล่างจะมีเครื่องหมายลูกศร ถ้ากดเมาส์ที่ลูกศรด้านบน ก็จะทำให้ข้อความบนจอภาพเลื่อนลง ถ้ากดที่ลูกศรด้านล่าง ภาพบนจอก็จะเลื่อนขึ้น ดู vertical scroll bar เปรียบเทียบ
toolbarแถบเครื่องมือหมายถึง แถบที่อยู่ด้านบนของวินโดว์ ในระบบวินโดว์ 95 ขึ้นไป บนแถบนี้จะมีปุ่มคำสั่งต่าง ๆ ถ้านำตัวชี้ไปวางใกล้ ๆ ก็จะมีคำอธิบายว่า แต่ละปุ่มมีไว้ใช้ทำอะไร แต่ถ้ากดเมาส์ลงบนปุ่มเหล่านี้ คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานให้ตามคำสั่งเหมือนใช้คำสั่งที่เมนู
top(ทอพ) n. ส่วนบน,ยอด,บน,มุมบน,ข้างบน,ด้านบน,หลังคา,ฝา,ประทุน,หัว,ส่วนแรกสุด adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า vi. ขึ้นเหนือ,เพิ่ม,ติดตาม,ควบคุมได้สมบูรณ์ adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า on top ประสบความสำเร็จ,มีชัยชนะ
transom(แทรน'ซอม) n. แผ่นไม้ขวาง,คานขวาง,กรอบวงกบด้านบน,กระดานขวางท้ายเรือ,กระทงท้ายเรือ,บัวหน้าต่างหรือประตู, See also: transomed adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
upside(n) ด้านบน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
振り仮名[ふりがな, furigana] (n) การกำหนดเสียงอ่านอยู่ด้านบนของตัวอักษรคันญิ

Are you satisfied with the result?

Go to Top