Search result for

*ดื้อดึง*

(107 entries)
(0.0986 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ดื้อดึง,-ดื้อดึง-, *ดื้อดึง*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดื้อดึงว. ดื้อไม่ยอมฟังเหตุผล, ดึงดื้อ ก็ว่า.
ดันทุรังว. ดื้อดึงไม่ยอมแพ้, ดื้อดึงไม่เข้าเรื่อง, ดัน ก็ว่า.
ดึงดื้อว. ดื้อไม่ยอมฟังเหตุผล, ดื้อดึง ก็ว่า.
นิรมาน(-ระมาน) ว. ปราศจากการถือรั้น, ไม่มีความดื้อดึง, ไม่ถือตัว.
ไม่ฟังเสียงก. ดื้อดึง, ไม่ยอมเชื่อฟัง.
ว่ายาก, ว่ายากสอนยากว. ดื้อดึง, ไม่อยู่ในโอวาท, ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอน.
สอนยากว. ดื้อดึง, ไม่อยู่ในโอวาท, เช่น เขาเป็นเด็กสอนยาก, มักใช้เข้าคู่กับคำ ว่ายาก เป็น ว่ายากสอนยาก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I didn't say you weren't stubborn.ฉันไม่ได้ว่าคุณดื้อดึง Joy (2008)
Because she insisted on being obstinate!เป็นเพราะเธอดื้อดึง จนเกินจะเยียวยา! Changeling (2008)
Excuse me, I'm sorry, but he is really being persistent.โทษที ขอโทษที เขาดื้อดึงมาก Confessions of a Shopaholic (2009)
After she died, his obsession compelled him to dig up corpses of women who resembled his mother.ความดื้อดึงของเค้าคือการพยายามชุบชีวิตแม่เค้าขึ้นมาอีกครั้งนึง Cold Comfort (2009)
Because I love you, you enormously stubborn pain in the ass.เพราะว่า ฉันรักเธอ นายอาจจะเป็นคนที่ดื้อดึงมากๆและแสบสุดๆ The Lost Boy (2009)
Okay, I know that this is probably gonna be strike three but I hope you can see it for what it is.แต่ผมก็หวังว่า คุณคงเข้าใจว่ามันคืออะไร คืออะไรละ? ความดื้อดึง Family Ties (2009)
This time, I've got to tear apart and fix her immaturity, stubbornness, and that attitude.ตอนนี้ แค่อยากจะดัดนิสัยเธอ จะได้แก้นิสัยดื้อดึงนั่น My Fair Lady (2009)
And cost me four men in his defiance.และทำให้ข้าเสียคนไปสี่คนในการดื้อดึงของมัน Shadow Games (2010)
And yet I've insulted you, defied you, hurt you.แม้หม่อมฉันจะหยาบคาย ดื้อดึง ทำร้ายน้ำใจพระองค์ The Tears of Uther Pendragon (2010)
I don't understand your obstinacy.ข้าไม่เข้าใจความดื้อดึงของเจ้าเลย It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
But Susan Delfino was determined to get back to Wisteria Lane,แต่ซูซาน เดลฟีโน่ก็ยังดื้อดึง เพิ่อที่จะได้กลับวิสทีเรียนเลนส์ Let Me Entertain You (2010)
If you keep drawing things out, we won't be able to make anything.ถ้านายยังดื้อดึงแบบนี้นะ เราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะ Episode #1.9 (2010)
Driven to satisfy their desires but unable to fulfill them.ดื้อดึงที่จะตอบกิเลศตัวเองแต่ทำไม่ได้ Masks (2011)
But maybe I'm holding on to a way of thinking that doesn't make sense anymore.บางทีผมคงจะดื้อดึงเอาตามความคิดผมมากเกินไป มันฟังดูไม่มีเหตุผลอีกต่อไป Chupacabra (2011)
Stop being so stubborn and just be my tutor, alright?เลิกดื้อดึงแล้วก็มาเป็นติวเตอร์ให้ฉันเถอะ นะคะ? City Hunter (2011)
Once, I dressed up in a french maid's costume, and Orson pretended to be a stubborn stain, and why is everybody looking at me?ชั้นเคยแต่งเป็นเมดสาว แล้วออสันก็เล่นเป็นคราบสกปรกที่แสนดื้อดึง แล้วทำไมพวกเธอต้องมองฉันแบบนั้น Making the Connection (2011)
What kind of woman is she? She's so ruthless.ผู้หญิงอะไรเนี่ยดื้อดึงจริงๆ Protect the Boss (2011)
I realize that I've been a little persistent, but I'm just...ดื้อดึงมาตลอด แต่หนูแค่ Props (2012)
You know, son... there was a time when I'd have had you up on charges of insubordination for that.รู้ไหม ไอ้หนู ฉันเคยลงโทษนาย เพราะดื้อดึงไม่เชื่อฟังคำสั่งแบบนี้เลย Ka Ho' Oponopono (2012)
If you're stubborn enough to keep going,ถ้าคุณยังดื้อดึงจะทำคดีนี้ต่อ Linchpin (2012)
She's just a naughty patient.ก็แค่คนไข้ที่ดื้อดึง The Coat Hanger (2012)
He has two very opinionated daughters, one of whom is warming up to me like it's the Ice Age.เขามีลูกสาว ที่แสนจะดื้อดึงอยู่สองคน, มีคนหนึ่งที่ให้ความอบอุ่นฉัน Worth (2012)
You're just clinging to it out of intellectual stubbornness.แค่นายเชื่อมั่น และเลิกดื้อดึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ The Parking Spot Escalation (2012)
President Ellis, you continue to resist my attempts to educate you, sir.ท่านประธาบิดีเอลลิส ถ้ายังคงดื้อดึงไม่ฟังคำสอนจากผม Iron Man 3 (2013)
I'm more stubborn than anybody here... but I swallowed hard and made amends with her.ฉันอาจจะดื้อดึงกว่าใครในที่นี้ แต่ฉันก็อดทด และฉันแก้ตัวใหม่กับเธอ Sweet Dreams (2013)
Why was I so stubborn?ทำไมพ่อถึงดื้อดึงเช่นนี้ The Name Game (2013)
Jack, this is no time to be stubborn.แจ๊ค นี่ไม่ใช่เวลา ที่จะมาทำตัวดื้อดึง Sabotage (2013)
And bless Eric, even in his anger and wrongheadedness.โปรดคุ้มครองอีริค ในความเกรี้ยวกราด และดื้อดึงของเขา The Sun (2013)
She's sullen and stubborn and sinful.แต่แท้จริงนางบูดบึ้ง ดื้อดึง และเปี่ยมไปด้วยบาป The Lion and the Rose (2014)
Gods, I was stubborn about it.ข้าดื้อดึงเหลือเกินในตอนนั้น The Dance of Dragons (2015)
Wasn't it his pride, his stubborn pursuit of love over God that led to the Fallen being trapped on earth?ความยโสของเขาความดื้อดึงในรัก จนไม่สนพระเจ้า ทำให้เทพตกสวรรค์ติดบนโลกใช่ไหม Fallen (2016)
-lgnorance is.ความดื้อดึงต่างหาก Beneath the Planet of the Apes (1970)
She was the roughest, toughest frailเธอเป็นคนเกเรที่สุดดื้อดึงที่สุดหัวอ่อน The Blues Brothers (1980)
You really are a stubborn girl.เธอนี่ดื้อดึงจริงๆ Vampire Hunter D (1985)
And if you go on the way you're going, you're going to do yourself a lot of damage.แต่ถ้าลูกยังดื้อดึง ก็มีแต่จะทำลาย The Cement Garden (1993)
Because you were relentless. You kept coming at me.เพราะคุณดื้อดึง คุณบังคับให้ผมทำตาม Mr. Monk Gets Fired (2004)
- You're a persistent motherfucker, Chelios.- แกนี่มัน ดื้อดึงจริงๆ เชลิโอส Crank (2006)
I've been too stubborn...ฉันมันดื้อดึงจริงๆ... Unstoppable Marriage (2007)
Hey, this is absurd there is tough and there is stupid.เฮ้ นี่มันบ้าบอ / ดื้อดึง / และก็งี่เง่าด้วย Live Free or Die Hard (2007)
Everything's extremely tough for that consipring you against Dumbledoreแล้วกระทรวงก็ยังดื้อดึง ที่จะสนับสนุนเธอกับดัมเบิลดอร์ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Your obsession tells you to save the victim.ความดื้อดึงของคุณจะช่วยเธอ Saw IV (2007)
Why do you wanna put yourself through that again?ทำไมต้องดื้อดึงกลับเข้าไปที่นั่นอีกล่ะ? Shelter (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cocksure    [ADJ] มั่นใจมาก (จนดูเหมือนดื้อดึง)
contumacious    [ADJ] ดื้อรั้น, See also: ดื้อดึง, รั้น
defy    [VT] ฝ่าฝืน, See also: ดื้อดึง, ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง, Syn. disobey, break, violate, Ant. obey
determined    [ADJ] ดื้อดึง, See also: ไม่ประนีประนอม, ดึงดัน, ซึ่งไม่ยอมเปลี่ยน, Syn. firm, strong-minded, stubborn
indocile    [ADJ] ซึ่งสอนยาก, See also: ซึ่งฝึกหัดยาก, ดื้อดึง, Ant. docile
insubordinate    [ADJ] กระด้างกระเดื่อง, See also: แข็งข้อ, ดื้อดึง, Syn. difiant, disobedient, rebellious, Ant. obedient
intractable    [ADJ] ดื้อรั้น, See also: ดื้อดึง, รั้น, ควบคุมหรือจัดการได้ยาก, Syn. stubborn, obstinate, perverse, Ant. docile, tractable
intransigent    [ADJ] เปลี่ยนยาก, See also: หัวแข็ง, ไม่ยอมประนีประนอม, ดื้อดึง, Syn. uncompromising, stubborn, obstinate, Ant. compromising, docile
kick over the traces    [IDM] ต้องการอิสรภาพ, See also: ทำตัวไม่เชื่อฟัง, ดื้อดึง
naughtily    [ADV] อย่างไม่เชื่อฟัง, See also: ดื้อดึง, Syn. badly, mischievously
naughtiness    [N] การดื้อดึง, See also: การไม่เชื่อฟัง, Syn. badness, mischievousness
obduracy    [N] ความดื้อดึง, See also: ความแข็งข้อ, ความดึงดัน, Syn. stubbornness, obstinacy, Ant. compliance, docility
obstinate    [ADJ] ดื้อดึง, See also: ถือทิฐิ, หัวแข็ง, Syn. stubborn, headstrong, Ant. submissive, tractable
obstinately    [ADV] อย่างดื้อรั้น, See also: อย่างหัวแข็ง, อย่างดื้อดึง, Syn. stubbornly, obstinately, Ant. submissively
obstreperous    [ADJ] ซึ่งควบคุมได้ยาก, See also: ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ที่ไม่เชื่อฟัง, Syn. unruly, uncontrolled, Ant. obedient, docile
opinionated    [ADJ] ดื้อดึง, Syn. prejudiced, stubborn, biased
pigheaded    [ADJ] ดื้อ, See also: ดื้อด้าน, ดื้อดึง, หัวแข็ง, ดื้อรั้น, Syn. bullheaded, mulish, stubborn
self-will    [N] การดื้อดึง, See also: การถือทิฐิ, ความดื้อด้าน, ความดื้อรั้น, Syn. obstinacy, stubbornness
self-willed    [ADJ] ดื้อดึง, See also: ดื้อรั้น, เอาแต่ใจตัวเอง, ถือทิฐิ, Syn. disobedient, difficult, obstinate, willful
stubborn    [ADJ] ดื้อรั้น, See also: ดื้อดึง, หัวแข็ง, Syn. dogged, headstrong, obstinate
tenacity    [N] ความดื้อรั้น, See also: ความดื้อดึง, Syn. obstinacy, perseverance, stubbornness
wayward    [ADJ] เอาแต่ใจ, See also: ดื้อดึง, หัวแข็ง, ไม่เชื่อฟัง, Syn. disobedient, headstrong, willful, Ant. obedient
waywardness    [N] ความดื้อรั้น, See also: ความเอาแต่ใจ, ความความดื้อดึง, ความหัวแข็ง, ความไม่เชื่อฟัง, Syn. disobedience, headstrongness, willfulness, Ant. obedience
wilfull    [ADJ] ดื้อดึง, See also: ดื้อรั้น, หัวรั้น
wrong-headed    [ADJ] ดื้อรั้น, See also: ดื้อดึง, ไม่ยินยอม, ไม่ยอมจำนนต่อเหตุผลและความจริง, Syn. obstinate, perverse, stubborn
wrongheadedness    [N] ความดื้อรั้น, See also: ความดื้อดึง, Syn. obstinacy, perverseness, stubbornness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impenitent(อิมเพน' นิเทินทฺ) adj. ไม่สำนึกผิด, หัวดื้อ, ดื้อดึง, ไม่ยอม., See also: impenitence, impenitency, impenitentness n. impenitently adv., Syn. remorseless
obstinacy(ออบ'สทะนาซี) n. ความดันทุรัง,ความดื้อดึง,โรคที่รักษายาก, Syn. stubbornness
obstinate(ออบ'สทะนิท) adj. ดันทุรัง,หัวแข็ง,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,รักษายาก,บังคับไม่อยู่,ควบคุมได้ยาก,เอาชนะได้ยาก, See also: obstinateness n., Syn. headstrong
opinionated(อะพิน'เยินเนทิด) adj. ดื้อดึง,มีความเห็นที่ยึดแน่น, See also: opinionatedness n.
recalcitrant(รีแคล'ซีเทรินทฺ) adj. ดื้อรั้น,พยศ,ดื้อดึง,ไม่เชื่อฟัง,ไม่อ่อนน้อม,หัวแข็ง,หัวรั้น n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว, See also: recalcitrance n. recalcitrancy n.
refractory(รีแฟรค'ทอรี) adj. ดื้อ,ดื้อรั้น,รั้น,ดื้อดึง,ไม่ยอมอ่อนข้อ,ไม่อ่อนน้อม,หัวแข็ง,พยศ, (โรค) รักษายาก,ดื้อยา,ต้านโรค,หลอมยาก, Syn. obstinate,headstrong
stubborn(สทับ'เบิร์น) adj. ดื้อดึง,ดื้อรั้น,หัวรั้น,แข็งกระด้าง,ควบคุมยาก,ว่ายาก,รับมือยาก,แน่วแน่, See also: stubbornly adv. stubbornness n., Syn. adamant,dogged ###A. flexible
tenacity(ทะแนส'ซิที) n. ความดื้อรั้น,ความดื้อดึง,การยืนหยัด,การถือทิฐิ,ความเหนียว,ความเหนียวเหนอะ, Syn. stubbornness
wayward(เว'เวิร์ด) adj. เถลไถล,ผ่าเหล่า,ไม่เชื่อฟัง,ถือทิฐิ,ดื้อดึง,เอาแต่ใจ,ไม่แน่นอน,ผันแปร,เปลี่ยนแปลง, See also: waywardly adv. way wardness n., Syn. headstrong

English-Thai: Nontri Dictionary
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์
disobedience(n) ความดื้อดึง,ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง
dogged(adj) ดื้อดึง,ทรหด,พากเพียร,แน่วแน่,ดื้อรั้น
headstrong(adj) ดื้อดึง,มุทะลุ,เอาแต่ใจ,ดื้อรั้น
impenitent(adj) ไม่รู้สึกผิด,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ไม่ยอมรับ
intractable(adj) ดื้อดึง,ว่ายาก,หัวแข็ง,ไม่เชื่อง,รักษายาก
obdurate(adj) บึกบึน,แข็งขัน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น
ossify(vi) กลายเป็นกระดูก,แข็งกระด้าง,ดื้อดึง,ยึดมั่น
persist(vi) คะยั้นคะยอ,ดื้อดึง,ยืนกราน,ฝังแน่น
persistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนกราน,ความดื้อดึง
pigheaded(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,หัวแข็ง
refractory(adj) เกเร,ดื้อดึง,อาละวาด,หัวแข็ง,พยศ
SELF-self-assertion(n) ความดื้อดึง,การทำตามใจตนเอง,ความอวดดี
stubborn(adj) ดันทุรัง,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ว่ายาก,ยืนหยัด
tough(adj) เหนียว,บึกบึน,ดื้อดึง,ยาก,ทนทาน,แข็งแรง
wayward(adj) ดื้อดึง,เอาแต่ใจ,เถลไถล,ผันแปร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
indulgenceการดื้อดึง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
しつこい[shitsukoi, shitsukoi] (adj ) ดื้อดึง, เซ้าซี้, เข้มข้น

German-Thai: Longdo Dictionary
stur(adj) ที่หัวแข็งดื้อดึง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top