Search result for

*จับตา*

(79 entries)
(0.1719 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จับตา,-จับตา-, *จับตา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับตา    [ADV] attractively, See also: fascinatingly, enhantingly, captivatingly, Syn. ถูกตา, เหมาะตา, เป็นที่พอตา, Ant. ละสายตา, Example: หล่อนเป็นผู้หญิงที่สวยจับตาคนหนึ่ง, Thai definition: เห็นแล้วชอบหรือพอใจ ชวนให้มองนานๆ
จับตา    [V] keep an eye on, See also: observe, catch, watch, Syn. สังเกต, เฝ้ามอง, เฝ้าดู, จับตาด, Ant. ละสายตา, Example: มาตรการและแผนการที่ทยอยออกมาเป็นระยะนั้นถูกจับตาและสะกดรอยตามอย่างใกล้ชิด, Thai definition: คอยเฝ้าสังเกต, จองระวังระไว
จับตา    [V] capture dead, See also: catch dead, seize dead, Ant. จับเป็น, Example: ตามประวัติ เขาเคยเป็นมือปืนรับจ้าง แต่ในที่สุดก็มาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตาย, Thai definition: จับตัวมาให้ได้แม้ว่าจะต้องฆ่า
จับตาดู    [V] keep an eye on, See also: observe, catch, watch, Syn. ูสังเกต, เฝ้ามอง, เฝ้าดู, จับตา, Ant. ละสายตา, Example: หล่อนจับตาดูผมทุกฝีก้าว ทำให้ผมรู้สึกอึดอัดมาก, Thai definition: คอยเฝ้าสังเกต, จ้องระวังระไว
จับตามอง    [V] keep an eye on, See also: observe, catch, watch, Syn. ูสังเกต, เฝ้ามอง, เฝ้าดู, จับตา, จับตาดู, Ant. ละสายตา, Example: ผู้ทดลองกำลังจับตามองการแบ่งเซลของเชื้อจุลินทรีย์ในกล้องจุลทรรศน์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จับตาว. ถูกตา, เหมาะตา, เป็นที่พอตา.
จับตา ๒, จับตาดูก. คอยเฝ้าสังเกต, จ้องระวังระไว.
จับตาก. จับตัวมาให้ได้แม้ว่าจะต้องทำให้ตาย.
ตาเป็นมันว. อาการที่จับตามองจ้องดูสิ่งที่ต้องใจอย่างจดจ่อ.
เรื่องสั้นน. บันเทิงคดีร้อยแก้วรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะคล้ายนวนิยาย แต่สั้นกว่า โดยมีเหตุการณ์ในเรื่องและตัวละครน้อย มักจบแบบพลิกความคาดหมายหรือจบแบบทิ้งให้คิดเป็นต้น เช่น เรื่องสร้อยคอที่หาย ของประเสริฐอักษร เรื่องจับตาย ของมนัส จรรยงค์ เรื่องมอม ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช.
สังเกตตั้งใจดู, จับตาดู, เช่น ไม่ได้สังเกตว่าวันนี้เขาแต่งตัวสีอะไร สังเกตกิริยาท่าทางเขาไว้ว่าเป็นคนดีหรือคนร้าย.
สายตาน. ระยะที่ตาจะมองเห็นได้ เช่น สุดสายตา อยู่ในสายตา, โดยปริยายหมายความว่า ความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น ความประพฤติของนักเรียนอยู่ในสายตาของครูอาจารย์, ความสอดส่องจับตาดูอยู่เสมอ เช่น พวกนักเลงอยู่ในสายตาของตำรวจ, ความสนใจ เช่น คนจนไม่อยู่ในสายตาของพวกเศรษฐี.
หลบตาก. หลีกไม่จับตา, ไม่กล้าสบตา, ไม่สู้สายตา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Priority Watch List (PWL) ประเทศที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด
กลุ่มประเทศที่สหรัฐอเมริกาจัดให้เป็นประเทศ ที่ปฏิบัติ การค้าไม่เป็นธรรม อันเป็นการกีดกันการค้าต่อสินค้าของสหรัฐอเมริกา ถือเป็นขั้นแรกซึ่งสหรัฐอเมริกาจะเพียงจับตาดูอย่างใกล้ชิด หากประเทศในกลุ่มนี้ยังไม่ปรับปรุงมาตรการทางการค้าเหล่านั้นแล้ว ผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกา (ดู USTR) ก็จะเลื่อนสถานภาพของประเทศเหล่านี้ให้อยู่ในกลุ่มแระเทศที่ต้องมีการเจรจา อย่างเร่งด่วน ซึ่งต้องมีการไต่สวนและวินิจฉัยภายใน 6 เดือนตากกฎหมายกาค้าของสหรัฐอเมริกา (ดู PFC) การระบุเป็นประเทศที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดหรือ PWL นี้ไม่ได้เป็นข้อกำหนดในกฎหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาจึงไม่มีผลในการสอบสวน เป็นเพียงแต่มาตรการการข่มขู่ของฝ่ายบริหารของสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยถูกจัดว่าเป็นประเทศในกลุ่มประเทศที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด หลังจากถูกถอดออกจากการเป็นประเทศในกลุ่มที่ต้องมีการเจรจาอย่างเร่งด่วน (PFC) เมื่อ พ.ศ. 2536 และถูกถอนออกจากการเป็นประเทศที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเมื่อปลาย พ.ศ. 2537 [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't forget--god always watching, miss blair.คุณหนูแบลร์ อย่าลืมว่าพระเจ้าคอยจับตามองเราอยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
He wants to do a feature on you as a designer to watch.เค้าต้องที่จะทำคุณให้เด่นเป็นดีไซเนอร์ที่น่าจับตามอง Pret-a-Poor-J (2008)
Keep an eye on Hansen.จับตาดูแฮนแซ่นไว้ Dead Space: Downfall (2008)
You'll have to stay here for the new two weeks so we can monitor you.คุณต้องอยู่ที่นี่ ต่ออีก 2 สัปดาห์ ซึ่งเราจะจับตาดูคุณ Joy (2008)
A. T.F. Crawlin'up our ass.หน่วยงานรัฐบาลคอยจับตามองพวกเราอยู่ Pilot (2008)
Put the lookouts on full alert.คอยจับตาดูอย่าให้คลาดสายตา Lancelot (2008)
Again! One, two, three...และจับตาดูคาเน็นและพวกของมัน ข้ายินดี The Moment of Truth (2008)
- Watch him closely- จับตาดูเขาอย่างใกล้ชิด Cloak of Darkness (2008)
The trial is a formality. Now I want him dead.แค่เป็นพิธี ตอนนี้ฆ่าต้องการจับตาย To Kill the King (2008)
We've had Michael X under surveillance for quite a while.เราได้จับตามองไมเคิล เอ็กซ์ มานานพอสมควร The Bank Job (2008)
I'll keep an eye on the shop from here on.ฉันจะจับตาดูหน้าร้านนี้เอง The Bank Job (2008)
Probably have your men keeping lookout for me now.เป็นไปได้ว่ามีคนของคุณ คอยจับตาฉันอยู่ตอนนี้ The Bank Job (2008)
Do not catch him alive.จงจับตาย ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
We shall not just follow every and all of his wishes, so just wait and see.เราไม่จำเป็นต้องเห็นคล้อยตามทุกเรื่อง ที่เขาต้องการ แค่รอคอยและจับตาดูเอาไว้ The Kingdom of the Winds (2008)
The government's got us seeing Communists in our soup.พวกรัฐบาลจับตา/มองหาคอมมิวนิสต์ในซุปเรา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I've been watching you. You seem trustworthy.ฉันจับตามองนาย นายดูซื่อสัตย์ดี The Curious Case of Benjamin Button (2008)
So your concern has just cause but keep your counsel for now.เจ้าจะต้องจับตาดูไว้ The Other Boleyn Girl (2008)
I am, closely.ดูแล้ว จับตาเลยล่ะ The Dark Knight (2008)
Thanks to Mr. Maroni's well-placed sources we know that police have indeed identified our banks using marked bills and are planning to seize your funds today.ขอบคุณ แหล่งข่าวของคุณ มาโรนี่ ทำให้เรารู้ว่า ตำรวจจับตาเราได้ เพราะธนบัตรพวกนั้น และยังไม่มีแผนที่จะ ยึดเงินของพวกคุณ The Dark Knight (2008)
Oh, you stole the cell phone? Oh, yeah, yeah, no, I'm lookin' at federal time 'cause I stole a cell phone-- seriously?โอ้ ใช่ ใช่ ไม่ ผมถูกจับตามองตลอดก็เพราะขโมยโทรศัพท์นี่แหล่ะ--จริงเหรอ Breaking and Entering (2008)
- Keep an eye on him for me.-จับตาเขาไว้ให้ดี Body of Lies (2008)
- Stay with him.-จับตาดูเขา Body of Lies (2008)
I would need your help with surveillance, sir.เราคงต้องให้ท่านช่วยจับตา Body of Lies (2008)
At the very least, he bears examination by us.แต่ถึงยังไง เขายังถูกจับตาจากผม Body of Lies (2008)
The U.N.'s been monitoring the situation.สหประชาชาติก็กำลังจับตาดูสถานการณ์อยู่ 24: Redemption (2008)
... isontheterroristwatchlist.มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มผู้ก่อการที่ถูกจับตามอง 24: Redemption (2008)
Keep your eye on taylor.จับตาดู เทย์เลอร์ไว้ 24: Redemption (2008)
We'll monitor that.เราจะคอยจับตามอง Marley & Me (2008)
Another time, my son had colic and this guy sat up all night, didn't move... just stayed right there for nine hours just keeping an eye on Conor.มีอีกครั้ง ลูกผมเสียดท้องร้องไม่หยุด หมอนี่มันก็ไปนั่งเฝ้าทั้งคืน ไม่ยอมขยับไปไหน นั่งอยู่ตรงนั้นอยู่ 9 ชั่วโมง คอยจับตามองที่คอเนอร์ Marley & Me (2008)
I want them brought in dead, not alive, and I will reprimand any officer who shows the least mercy to a criminal;ฉันต้องการให้ทุกคนถูกจับตาย ไม่ใช่จับเป็น ใครก็ตามที่แสดงความเมตตา กับอาชญากรจะได้รับการลงโทษ Changeling (2008)
How would she know to do that if they weren't tracking him?ถ้าพวกนี้ไม่จับตาเขาอยู่ ระบบจะรู้ได้ยังไง ? Quantum of Solace (2008)
Get Bond.จับตาดูบอนด์ Quantum of Solace (2008)
Once a player penetrates level 5, RIPLEY tags him as a security threat.เมื่อเล่นถึงระดับ 5 ริปลี่จะจัดเขาอยู่ในระดับ จับตามอง WarGames: The Dead Code (2008)
- Better tag him POl.- ผมจะติดดาวให้จับตามอง WarGames: The Dead Code (2008)
Newman, I'm out of here. Keep watching.นอร์แมน ฉันจะไปแล้ว จับตาดูเขาไว้ WarGames: The Dead Code (2008)
We'll continue observer status till subject lands. Copy.เราจะจับตาดูจนกว่าจะร่อนลง WarGames: The Dead Code (2008)
Meanwhile, RIPLEY has labeled Mrs. Farmer's son as a person of interest, and we're tagging him to see where he leads.ขณะที่ ริปลี่ขึ้นชื่อ ลูกชายของคุณนายฟามเมอร์ เป็นบุคคลที่ต้องจับตามอง และเรากำลังติดตามว่า เขาจะพาเราไปไหน WarGames: The Dead Code (2008)
He's on me, wanting to know why we still haven't released the Farmer woman now that her condition's been downgraded.เขาถามว่าทำไมถึงยังไม่ปล่อยตัว คุณนายฟามเมอร์ ตอนนี้สถานะเธอ ลดลงจากจับตามองแล้ว WarGames: The Dead Code (2008)
Because I had written about and watched Nixon for years,เพราะว่าผมได้เขียนและ จับตานิกสันมาเป็นปีๆ Frost/Nixon (2008)
Just, for now, just keep an eye on everyone, see what they do.ก็จับตาดูก่อนว่าพวกเขาทำอะไร ครับผม Burn After Reading (2008)
Get rid of it. And keep an eye on everyone, see what they do.แล้วจับตาดูทุกคนว่าทำอะไร Burn After Reading (2008)
He's great. He's a wonderful lab partner. He'll keep an eye on her.เขายอดมาก เป็นคู่แล็บที่น่าทึ่ง เขาจะคอยจับตาดูเธอ Pineapple Express (2008)
She and her friend were marked by a spotter at the airport. Albanians took her.เธอกับเพื่อนถูกจับตาตั้งแต่ที่สนามบินพวกอัลเบเนียจับตัวเธอไป Taken (2008)
The terrorists, or whatever could be watching the roads.ผู้ก่อการร้ายหรืออะไรก็ตามอาจจะจับตามองถนนอยู่ The Happening (2008)
The rarest show on Earth is rumored to go on after hours so keep an eye out for those white rabbits.ลือกันให้แซดว่า โชว์ที่หาดูยากสุดๆจะเริ่มในอีกไม่กี่ชม.นี้ จับตามอง เหล่ากระต่ายขาว. Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
All these people always looking at me all the time, expecting me to like performing like some trained monkey.คนพวกนี้ จับตามองฉันตลอดเวลา คาดหวังให้ฉันแสดงเหมือนลิงที่ถูกฝึกมา Loyal and True (2008)
Just keeping watch.กำลังจับตามอง Under & Out (2008)
I want a post-And-Protect around the entire perimeter of the prison.ฉันต้องการให้จับตาดูรอบๆๆบริเวณคุกให้หมด Hell or High Water (2008)
Which is why companies tend to keep a very close eye... on those patents.นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม คอมพานี ถึงคอยจับตาดู สิทธิบัตรพวกนี้มาก Five the Hard Way (2008)
The point is... if the good officer gets his hands on these papers, you know you're going to be up to your eyeballs in IRS auditors.ถ้าคุณนักสืบรู้เรื่องนี้เข้า คุณโดนสรรพากรจับตาแน่ๆ Greatness Achieved (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับตา[v.] (japtā) EN: catch the eye ; keep an eye on ; watch ; monitor ; observe ; catch   FR: avoir l'oeil sur ; tenir à l'oeil ; observer
จับตาดู[v.] (japtādū) EN: keep an eye on   FR: guetter
จับตา[v. exp.] (jap tāi) EN: capture dead   
จับตามอง[v. exp.] (japtā møng) EN: keep an eye on ; watch ; observe ; keep watch ; keep an eye on ; catch   FR: fixer avec attention ; observer
จับตา[v. exp.] (jap tāt) EN: keep an eye on   
กลุ่มจับตาประชาธิปไตย[n. exp.] (klum japtā prachāthippatai) EN: watchdog   FR: observateurs [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
examine    [VT] พินิจพิจารณา, See also: พินิจ, ตรวจ, สังเกต, จับตามอง, พิเคราะห์, Syn. inspect, study
in the public eye    [IDM] เป็นที่รู้กันทั่ว, See also: เป็นที่จับตามองของทุกคน
keep one's eye on    [IDM] จับตามอง, See also: เฝ้ามอง, Syn. have on, watch over
keep someone under observation    [IDM] จับตามอง (โดยเฉพาะคนที่ทำผิด)
marked    [ADJ] น่าสงสัย, See also: น่าตำหนิ, น่าจับตามอง
place someone under observation    [IDM] จับตาดู, See also: เฝ้ามอง, Syn. put under

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
micromanager (n org ) ผู้จัดการแบบจู้จึ้จุกจิก ประเภทจับตามองพนักงานแบบไม่วางตา ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนและทุกเรื่อง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
注目[ちゅうもく, chuumoku] Thai: การจับตามองหรือให้ความสนใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นพิเศษ English: notice (vs)
張る[はる, haru] Thai: จับตาดู English: to stick out

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top