Search result for

*งอก*

(425 entries)
(0.4883 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: งอก,-งอก-, *งอก*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
IRESSA (n ) IRESSA เป็นยารักษาโรคมะเร็ง อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Epidermal Growth Factor Receptor-Tyrosine Kinase Inhibitor (EGFR-TKI) มีชื่อสามัญทางยาคือGefitinib, IRESSA เป็นตัวยับยั้งจำเพาะ ของ Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) tyrosine kinase ซึ่งพบได้บ่อยในมะเร็งของมนุษย์ชนิด Solid tumour ที่มีต้นกำเนิดจากเซลล์เยื่อบุผิว การยับยั้งการทำงานของ EGFR tyrosine kinase จะไปยับยั้งการเติบโตของเนื้องอก, การแพร่กระจาย และ angiogenesis และไปเพิ่ม apoptosis ของเซลล์เนื้องอก

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
งานงอก (vi slang colloq ) to be in trouble
See also: S. งานเข้า,

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ได้แรงอก[dai rang ok] (vt ) สมใจอยาก ,พอใจมาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งอก    [V] grow, See also: sprout, develop, produce, increase, Syn. ผลิออก, แตกออก, แตกหน่อ, Ant. ลดลง, น้อยลง, Example: พอลูกนกโตเต็มที่แล้วขนนกจะงอกออกมา, Thai definition: เพิ่มปริมาณมากขึ้น
งอก    [ADJ] white, Syn. ขาว, Example: แม่แก่มากแล้ว ดูได้จากผมที่หงอกขาว เรือนร่างเริ่มมีริ้วรอยแห่งความชรา, Thai definition: ผมหรือขนเปลี่ยนเป็นสีขาว
ชะงอก    [N] projecting rock, See also: overhanging rock, Thai definition: หินที่งอกออกไป
งอกงาม    [V] grow, See also: increase, expand, extend, develop, enlarge, Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่มพูน, เพิ่มปริมาณ, ขยาย, พัฒนา, Ant. ลดลง, น้อยลง, ลดปริมาณลง, Example: ถ้าเก็บความรู้เอาไว้ในตู้ก็จะไม่ได้ประโยชน์ไม่งอกงามสำหรับเจ้าของและผู้อื่น, Thai definition: เจริญผลิดอกออกผล
งอกเงย    [V] increase, See also: grow, expand, extend, develop, enlarge, Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่มเติม, เพิ่มพูน, เพิ่มปริมาณ, Ant. ลด, ลดลง, หดหาย, น้อยลง, Example: ถ้านำเงินไปฝากธนาคารจะทำให้มีดอกเบี้ยงอกเงยขึ้นมาได้บ้าง, Thai definition: มีผลประโยชน์หรือรายได้เพิ่มมากขึ้น
ทรวงอก    [N] chest, See also: breast, bosom, Syn. หน้าอก, ทรวง, อก, อุรา, Example: ต่อมไธมัสอยู่ในทรวงอกส่วนบน ระหว่างกระดูกอกกับหลอดเลือดใหญ่
ผมหงอก    [N] gray-hair, See also: hoary hair, Example: ร่างของแม่บอบบางหลังเริ่มโกง มีผมหงอกประปราย, Thai definition: ผมที่เปลี่ยนจากสีเดิมเป็นสีขาว
หินงอก    [N] stalagmite, Syn. หินย้อย, Example: ในถ้ำนี้มีหินงอกสีสวยงามมากมาย, Thai definition: คราบหินปูนที่ทับถมงอกจากพื้นถ้ำขึ้นไปหาเพดานถ้ำ
โล่งอก [V] be relieved, See also: feel relieved, Syn. โล่งใจ, เบาใจ, หมดกังวล, Ant. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: เขาโล่งอกและดีใจที่ทำได้, Thai definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
โล่งอก [ADV] relievedly, See also: without worry or anxiety, Syn. โล่งใจ, เบาใจ, หมดกังวล, Ant. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: ชายร่างอ้วนถอนหายใจอย่างโล่งอก, Thai definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
ถอนหงอก    [V] disrespect someone, See also: show a lack of respect, Thai definition: ไม่นับถือความเป็นผู้ใหญ่, พูดว่าให้เสียผู้ใหญ่, Notes: (สำนวน)
ถั่วงอก    [N] bean sprouts, Syn. ถั่วเพาะ, Example: ข้าว ส้มโอ ถั่วงอกใบมะกรูดฝาน มะพร้าวบด กุ้งฝอย น้ำบูดู เป็นส่วนประกอบของข้าวยำ, Count unit: ต้น, Thai definition: เมล็ดถั่วเขียวหรือเมล็ดถั่วเหลืองที่เอามาเพาะให้งอก แล้วใช้เป็นอาหารต่างผัก
หัวหงอก    [ADJ] grey-headed, See also: hoary, Example: คนหัวหงอกอาจจะไม่ใช่คนแก่ก็ได้, Thai definition: ที่มีขนหรือผมเป็นสีขาว
เนื้องอก [N] tumor, See also: neoplasm, morbid growth, Syn. ก้อนเนื้องอก, Example: หมอตรวจพบเนื้องอกในสมองของเขา, Count unit: ก้อน, Thai definition: เนื้อเยื่อที่เจริญเติบโตผิดปรกติ
ถึงอกถึงใจ    [ADV] to one's heart is content, See also: to one's satisfaction, to one is satisfied, Syn. ถึงใจ, Example: พรรคการเมืองที่กลเม็ดดี ย่อมแสวงหาเป้าหมายสำหรับการโจมตีอย่างดุเดือดแหลกลาญถึงอกถึงใจ
เจริญงอกงาม [V] grow, See also: thrive, flourish, Syn. เติบโต, งอกงาม, เจริญเติบโต, Example: เขาทำให้พืชพรรณในชุมชนเจริญงอกงามอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งที่ปลูกในดินทราย
ก้อนเนื้องอก    [N] tumor, See also: neoplasm, new growth, Syn. เนื้องอก, Example: เพื่อนของฉันเข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้องอกที่รพ.ของรัฐบาลก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
ตั้งอกตั้งใจ    [V] pay attention, See also: concentrate one's attention, Syn. ตั้งใจ, ใส่ใจ, สนใจ, มุ่งมั่น, ใฝ่ใจ, Ant. ละเลย, เฉยเมย, Example: ทุกคนตั้งอกตั้งใจทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
กระจอกงอกง่อย    [ADJ] poor, See also: beggarly, humble, shabby, inferior, Syn. ยากจน, Example: ฐานะกระจอกงอกง่อยอย่างเรามีแต่คนเขารังเกียจ, Thai definition: ยากจนเข็ญใจ
ความเจริญงอกงาม    [N] growth, Syn. ความงอกงาม, Example: ถ้าดินอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้จะมีความเจริญงอกงามดี
ความตั้งอกตั้งใจ    [N] intention, See also: determination, meaning, attention, concentration, Syn. ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, Example: เขามีความตั้งอกตั้งใจในการทำงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระจอกงอกง่อยว. ยากจนเข็ญใจ.
เกรงใจ, เกรงอกเกรงใจก. ไม่อยากจะให้ผู้อื่นรู้สึกลำบากเดือดร้อนรำคาญใจ.
ขอนทิ้งอกน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งจีบหงาย งอข้อศอก หักข้อมือเข้าหาแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งจีบหงายเข้าอก เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่จีบเข้าอก.
งอก่อ, งอก่องอขิงว. อาการที่ตัวงอหรือทำตัวงอ เพราะร้อนหรือหนาวมากเป็นต้น.
งอกก. อาการที่เมล็ดผลไม้แตกเป็นต้นขึ้น
งอกผลิออก, แตกออก, เช่น รากงอก ยอดงอก
งอกเพิ่มปริมาณมากขึ้น (ใช้เฉพาะของบางอย่าง) เช่น เงินงอก แผ่นดินงอก เนื้องอก
งอกเรียกหน้าผากที่กว้างยื่นงํ้าออกไปกว่าปรกติ ว่า หน้างอก.
งอกงามก. เจริญผลิดอกออกผล.
งอกเงยก. มีผลประโยชน์หรือรายได้เพิ่มมากขึ้น.
งอกน. เรียกต้นอ่อนที่งอกออกจากผลบางชนิดมีผลมะพร้าวเมล็ดตาลเป็นต้น ว่า งอกมะพร้าว งอกตาล.
ชะงอกน. หินที่งอกออกไป.
ตั้งอกตั้งใจก. เอาใจจดจ่อ, มุ่งมั่นที่จะทำให้ได้ดั่งใจ.
ถอนหงอกก. พูดว่าผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่ทำให้หมดความนับถือยำเกรง.
ถั่วงอกน. เมล็ดถั่วเขียวหรือเมล็ดถั่วเหลืองที่เอามาเพาะให้งอกแล้วใช้เป็นอาหารต่างผัก, ถั่วเพาะ ก็เรียก.
เนื้องอกน. เนื้อเยื่อที่เจริญเติบโตผิดปรกติ อาจเป็นเนื้อร้าย หรือมะเร็ง หรือเป็นผลมาจากสาเหตุอื่น เช่นเชื้อโรค ก็ได้.
ลาภงอกน. ผลประโยชน์ที่ได้รับ.
โล่งอกก. รู้สึกปลอดโปร่งใจเพราะปลดเปลื้องภาระหนักได้แล้ว.
โล่งอกโล่งใจก. รู้สึกปลอดโปร่งเพราะหมดความกังวลใจ.
งอก(หฺงอก) ว. ขาว (ใช้แก่ผมหรือหนวดเคราเป็นต้นที่เปลี่ยนจากสีเดิมเป็นสีขาว).
หน้างอกน. หน้าผากกว้างยื่นงํ้าออกไปกว่าปรกติ.
หัวหงอก(-หฺงอก) น. หัวที่มีผมเปลี่ยนจากสีเดิมเป็นสีขาว, โดยปริยายหมายถึงคนแก่, เมื่อใช้เข้าคู่กับคำ หัวดำ เป็น หัวหงอกหัวดำ หมายถึง ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อย.
หินงอกน. คราบหินปูนที่ทับถมงอกจากพื้นถํ้าขึ้นไปหาเพดานถํ้า.
กบ ๒น. ชื่อสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหลายชนิด ในสกุล Rana วงศ์ Ranidae ลำตัวสั้นป้อมมีขนาดต่าง ๆ กัน ขาคู่หลังใหญ่และยาวกว่าขาคู่หน้า ตีนแบนมีพังผืดติดเป็นพืด เมื่อโตเต็มที่ไม่มีหาง กระโดดได้ไกล ว่ายน้ำ ดำน้ำได้เร็ว เมื่อยังเป็นตัวอ่อนมีหาง อยู่ในน้ำเรียกว่า ลูกอ๊อด ภายหลังจึงงอกขา หางหดหายไป แล้วขึ้นอาศัยบนบก หน้าแล้งอยู่แต่ในรู ไม่ออกหาอาหารชั่วคราว เรียกว่า กบจำศีล เช่น กบนา [ Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann) หรือ R. rugulosus (Wiegmann)].
กระจงน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในวงศ์ Tragulidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่เล็กที่สุด กระเพาะมี ๓ ส่วน รูปร่างคล้ายกวาง แต่ไม่มีเขา ตัวผู้มีเขี้ยวบนที่แหลมคมงอกออกมาซึ่งมีผู้นิยมใช้เป็นเครื่องราง มี ๒ ชนิด คือ กระจงควาย [ Tragulus napu (Cuvier)] สูงประมาณ ๓๕ เซนติเมตร และกระจงเล็ก [ T. javanicus (Osbeck)] สูงประมาณ ๒๐ เซนติเมตร, พายัพเรียก ไก้.
กระไดลิง ๒น. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Bauhinia scandens L. var. horsfieldii (Miq.) K. Larson et S.S. Larsen ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นในป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณที่ชุ่มชื้นทั่วไป และตามริมแม่นํ้าลำคลอง เถาแบนยาว งอกลับไปกลับมาคล้ายขั้นบันได ดอกเล็ก สีขาว ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง เปลือกเหนียวใช้แทนเชือก เถาใช้ทำยาได้, กระไดวอก มะลืมดำ บันไดลิง หรือ ลางลิง ก็เรียก.
กรามช้าง ๑น. ชื่อโรคมะเร็งชนิดหนึ่ง ตามตำราแพทย์แผนโบราณว่าขึ้นที่แถวกราม มีอาการเป็นเนื้อร้ายงอกขึ้นที่ต่อมแถวก้านคาง ทำให้ขากรรไกรพองโตใหญ่ออกมา เรียกว่า มะเร็งกรามช้าง.
กว่าง(กฺว่าง) น. ชื่อแมลงพวกด้วงหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Scarabaeidae ตัวผู้มีเขาที่หลังอก ตัวเมียไม่มีเขา เช่น ชนิด Xylotrupes gideon Linn. ตัวผู้ที่มีขนาดใหญ่เรียกว่า กว่างโซ้งหรือกว่างชน มีเขาที่หลังอกยื่นยาวเป็นจะงอยเรียวไปทางด้านหน้าและโค้งลง ตรงปลายเป็น ๒ แฉก กับที่หัวมีเขาเล็กยื่นออกไปเป็นเขาเดี่ยว โค้งขึ้นคล้ายนอแรด แต่ปลายแยกเป็น ๒ แฉก ตัวผู้ที่มีขนาดย่อมมีเขาสั้นเรียก กว่างกิหรือกว่างแซม ตัวเมียไม่มีเขาเรียก กว่างแม่หรือกว่างอีลุ่ม.
ก่อ ๔ว. งอ ในคำว่า งอก่อ หรือ งอก่องอขิง.
กะบังลมน. แผ่นกั้นประกอบด้วยกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ และแผ่นพังผืด กั้นระหว่างช่องอกกับช่องท้อง ยืดและหดช่วยการหายใจ, คนทั่วไปเรียกบริเวณระหว่างหัวหน่าวกับสะดือ ว่า กะบังลม ด้วย.
กะราง, กะลางน. ชื่อนกขนาดกลางหลายชนิด ใน ๒ วงศ์ ลำตัวอ้วนป้อม หากินเป็นฝูงตามพื้นดิน อาจหากินร่วมกับนกชนิดอื่น ๆ พวกที่อยู่ในวงศ์ Sylviidae มีปากหนาสั้นสีดำปลายแหลม เช่น กะรางหัวหงอก [ Garrulax leucolophus (Hardwicke)] กะรางคอดำ [ G. chinensis (Scopoli)] กะรางสร้อยคอเล็ก [ G. monileqer (Hodgson)] พวกที่อยู่ในวงศ์ Upupidae ได้แก่ กะรางหัวขวาน ( Upupa epops Linn.) ปากยาวแหลมโค้งสีดำ หงอนขนสีส้มขอบดำ ลักษณะหงอนขนเหมือนหมวกของอินเดียนแดง ขนตามลำตัวสีนํ้าตาลอมเหลือง มีแถบดำขาวสลับกัน, ชนิดนี้ การางหัวขวาน หรือ หงอนชบา ก็เรียก.
กั้ง ๑น. ชื่อสัตว์นํ้าไม่มีกระดูกสันหลังในชั้น Crustacea อันดับ Stomatopoda มีหลายวงศ์ ส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Squillidae หายใจด้วยเหงือก ลำตัวแบนหรือกลม แบ่งเป็นปล้อง ๆ เปลือกที่หุ้มท่อนหัวและอกคลุมมาถึงอกปล้องที่ ๕ แต่ไม่ถึงปล้องที่ ๘ กรีมีลักษณะแบนราบ มี ๖ ขา, กั้งตั๊กแตน ก็เรียก.
กาบบัวน. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Mycteria leucocephala (Pennant) ในวงศ์ Ciconiidae คอและขายาว ปากยาวสีเหลือง หัว คอ และลำตัวสีขาว มีแถบดำคาดขวางอก ขนคลุมขนปีกตอนปลายสีชมพู อาศัยอยู่ตามบึงและหนองนํ้า กินปลาและสัตว์น้ำ.
กิ้งกือน. ชื่อสัตว์ขาปล้อง ชั้น Diplopodae มีเปลือกตัวแข็ง ลำตัวกลมยาวแบ่งเป็นปล้อง ไม่แบ่งอกหรือท้องให้เห็น ปล้องตามลำตัวจับกันเป็นคู่ตามยาวยืดหดเข้าหากันได้ ทำให้สามารถขดตัวเป็นวงกลมได้เมื่อถูกรบกวน ปล้องแต่ละคู่จะมีขา ๒ คู่ ยกเว้นปล้องแรกไม่มีขา ปล้องที่ ๒ ถึง ๔ มีขาเพียงคู่เดียว จำนวนขาอาจมีได้ถึง ๒๔๐ คู่ ชนิดตัวโตที่พบบ่อย อยู่ในสกุล Thyropygusเช่น กิ้งกือกระบอก ชนิด T. allevatus (Karsch) วงศ์ Harpagophoridae ส่วนตัวขนาดย่อมอยู่ในสกุล Nepalmatoiulasวงศ์ Julidae.
กุ้ง ๑น. ชื่อสัตว์นํ้าไม่มีกระดูกสันหลังในชั้น Crustacea อันดับ Decapoda มีหลายวงศ์ หายใจด้วยเหงือก ลำตัวยาว แบนหรือกลม แบ่งเป็นปล้อง ๆ เปลือกที่หุ้มท่อนหัวและอกคลุมมาถึงอกปล้องที่ ๘ ส่วนใหญ่กรีมีลักษณะแบนข้าง ก้ามและขาอยู่ที่ส่วนหัวและอก มี ๑๐ ขา พบในนํ้าจืดและนํ้าเค็ม มีหลายชนิด เช่น กุ้งก้ามกราม กุ้งก้ามเกลี้ยง กุ้งกุลาดำ กุ้งตะกาด กุ้งตะเข็บ กุ้งหัวแข็ง กุ้งแชบ๊วย.
แกลบ ๒(แกฺลบ) น. ชื่อแมลงหลายชนิดหลายสกุลและหลายวงศ์ อันดับ Blattodea ลักษณะคล้ายแมลงสาบ แต่มีขนาดเล็กกว่า คือ ยาว ๑.๐-๒.๕ เซนติเมตร ลำตัวแบน รูปไข่ ขอบหน้าด้านหลังของปล้องอกยื่นออกไปคลุมหัว หนวดยาว ขายาวปกคลุมด้วยหนาม บางชนิดอาศัยอยู่ตามขี้เลื่อย หรือกองแกลบที่ผุพัง เช่น ชนิด Pycnoscelus surinamensis (Linn.) ในวงศ์ Blaberidae บางชนิดอาศัยอยู่ในบ้านเรือน ตามกองกระดาษหรือเศษขยะมูลฝอย เช่น ชนิด Blattella germanica (Linn.), Supella supellectilium (Serville) ในวงศ์ Blattellidae.
โกงกางน. ชื่อไม้ต้นในสกุล Rhizophora วงศ์ Rhizophoraceae ขึ้นตามป่าเลนชายทะเล นิยมใช้ทำฟืนและเผาถ่านกันมาก เมล็ดงอกตั้งแต่อยู่บนต้น ลักษณะเรียวยาวคล้ายฝัก มี ๒ ชนิด คือ โกงกางใบใหญ่หรือกงกอน ( R. mucronata Poir.) และโกงกางใบเล็ก ( R. apiculata Blume) ชนิดนี้นิยมใช้ทำฟืนและเผาถ่านกันมาก, พังกา ก็เรียก.
ขนมผักกาด, ขนมหัวผักกาดน. ของคาวชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งผสมหัวผักกาด นึ่งให้สุก แล้วผัดกับถั่วงอก ผักกุยช่าย.
ขาม้าน. ครีบคู่ที่อยู่ตรงอกปลา, ตะเกียบ ก็เรียก.
ขึ้น ๑งอก เช่น ต้นไม้ขึ้น
เขา ๒น. สิ่งที่งอกออกมาจากหัวสัตว์บางพวก มีลักษณะแข็ง.
เขากวางอ่อนน. เขากวางที่งอกใหม่หลังผลัดเขา มีหนังอ่อนนุ่มหุ้ม มีขนสั้นสีน้ำตาลเป็นมัน นิยมใช้ทำยา.
เข้าไส้ว. ถึงอกถึงใจ เช่น นักมวยคู่นี้ชกกันมันเข้าไส้
เขี้ยวแก้วเขี้ยวที่งอกอยู่กลางเพดานปากของหนุมาน.
เขือมก. เข้มแข็ง เช่น ทั้งอกไหล่ก็ผายผึ่งผงาดเงื้อมเขือมขยัน (ม. ร่ายยาว ชูชก).
ครรภ์ไข่ปลาอุกน. ครรภ์ผิดปรกติที่เซลล์เยื่อหุ้มตัวอ่อนกลายเป็นเนื้องอกในมดลูก มีลักษณะเป็นเม็ดติดกันเป็นพวงคล้ายไข่ปลาอุก.
ควั่นจุกก. กันผมให้เป็นฐานกลมเพื่อให้ผมงอกยาวสำหรับไว้จุก.
ค่างน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในวงศ์ Cercopithecidae ลักษณะคล้ายลิง ขนสีเทาหรือดำ ลำตัว แขน ขา และหางยาวกว่าลิงทั่ว ๆ ไป กินใบไม้และบางครั้งผลไม้ ในประเทศไทยมี ๔ ชนิด คือ ค่างดำ [ Presbytis melalophos (Raffles)] ค่างแว่นถิ่นใต้ [ P. obscura (Reid)] ค่างหงอกหรือค่างเทา [ P. cristata (Raffles)] และค่างแว่นถิ่นเหนือ ( P. phayrei Blyth).
คืบ ๒น. ว่านชนิดหนึ่ง ใบเหมือนผักอีแปะ ก้านเขียวเล็ก มีเมล็ดที่ปลายใบ เมื่อเมล็ดแก่และหางตกถึงดินแล้ว เมล็ดงอกเป็นต้นขึ้นมา ในตำรากบิลว่านกล่าวว่าใช้เมล็ดห่อผ้าไว้ ตีฟันไม่เข้า.
คุดก. งอกงออยู่ภายในไม่โผล่ออกมาตามปรกติ เช่น หนวดคุด รากคุด, ขดงอ เช่น คุดขาเข้ามา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudoneoplasm; pseudotumor; pseudotumourเนื้องอกเสมือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, intrathoracicความดันในทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrosis; heartburnอาการแสบร้อนกลางอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta accretaรกงอกติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurocentesis; paracentesis thoracis; pleuracentesis; thoracentesis; thoracocentesisการเจาะช่องอก, การเจาะโพรงเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus๑. หน้าอก๒. ทรวงอก, อก [มีความหมายเหมือนกับ chest; thorax]๓. เต้านม [มีความหมายเหมือนกับ breast; mamma] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pinealomaเนื้องอกต่อมไพเนียล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panmyelosisไขกระดูกงอกเกินทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectoral๑. -หน้าอก๒. -ทรวงอก, -อก [มีความหมายเหมือนกับ thoracal; thoracic]๓. -เต้านม [มีความหมายเหมือนกับ mammary]๔. ยาขับเสมหะ [มีความหมายเหมือนกับ expectorant ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatoncusเนื้องอกตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parietal pleuraเยื่อหุ้มปอดส่วนผนังอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placentomaเนื้องอกรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pimeloma; lipomaเนื้องอกไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudotumor; pseudoneoplasm; pseudotumourเนื้องอกเสมือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleura, parietalเยื่อหุ้มปอดส่วนผนังอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periangiomaเนื้องอกรอบหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudotumor cerebri; pseudotumour cerebriภาวะเสมือนเนื้องอกสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudotumour; pseudoneoplasm; pseudotumorเนื้องอกเสมือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudotumour cerebri; pseudotumor cerebriภาวะเสมือนเนื้องอกสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracentesis thoracis; pleuracentesis; pleurocentesis; thoracentesis; thoracocentesisการเจาะช่องอก, การเจาะโพรงเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proliferating retinitis; retinitis proliferans; retinopathy, proliferativeโรคจอตาเหตุหลอดเลือดงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proliferationการงอกขยาย, การเพิ่มจำนวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proliferative; proliferous-งอกขยาย, -เพิ่มจำนวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proliferative retinopathy; retinitis proliferans; retinitis, proliferatingโรคจอตาเหตุหลอดเลือดงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proliferous; proliferative-งอกขยาย, -เพิ่มจำนวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleuracentesis; paracentesis thoracis; pleurocentesis; thoracentesis; thoracocentesisการเจาะช่องอก, การเจาะโพรงเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lipoma; pimelomaเนื้องอกไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regeneration๑. การงอกใหม่, การเจริญทดแทน๒. การซ่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retroflexionการงอกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinitis, proliferating; retinitis proliferans; retinopathy, proliferativeโรคจอตาเหตุหลอดเลือดงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
raised bogพรุงอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
relictionที่งอกริมตลิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retroplasiaการงอกทางเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinitis proliferans; retinitis, proliferating; retinopathy, proliferativeโรคจอตาเหตุหลอดเลือดงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinopathy, proliferative; retinitis proliferans; retinitis, proliferatingโรคจอตาเหตุหลอดเลือดงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
steth(o)-ทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
steth(o)-ทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stethographเครื่องบันทึกการเคลื่อนไหวทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenothoraxทรวงอกแคบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stethospasmกล้ามเนื้อทรวงอกหดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splenoncus; splenomaเนื้องอกม้าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stalagmiteหินงอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
schizothorax; schistothoraxทรวงอกแยกแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
schistothorax; schizothoraxทรวงอกแยกแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surgeon, thoracicศัลยแพทย์ทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syringomaเนื้องอกต่อมเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spur๑. ปุ่มงอก (กระดูก) [มีความหมายเหมือนกับ osteophyte]๒. เดือย (ทันตกรรม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spur, calcanealปุ่มงอก (กระดูกส้น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serothorax; hydrothoraxภาวะทรวงอกมีน้ำใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spondylitis, hypertrophicกระดูกสันหลังอักเสบงอกเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regeneration (Botany)การงอกใหม่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tumorเนื้องอก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radiopharmaceuticsสารเภสัชรังสี, เภสัชภัณฑ์รังสี, ผลิตภัณฑ์ยาที่อยู่ในรูปของสารประกอบหรือสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสารกัมมันตรังสีเกาะอยู่ในโมเลกุล ซึ่งผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากลเภสัชรังสี ใช้ตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา การให้สารเภสัชรังสีแก่ผู้ป่วยกระทำโดยการฉีดหรือกิน เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วสารเภสัชรังสีดังกล่าวจะไปกระจายตัวอยู่ในอวัยวะที่ต้องการตรวจหรือรักษา (target organ) โดยแสดงพยาธิสภาพตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นในอวัยวะนั้นๆ สารเภสัชรังสีที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น
99mTc-MDP ใช้ตรวจกระดูก

99mTc-MAA ใช้ตรวจปอด

99mTc-MIBI ใช้ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจ, tumor ทรวงอก

99mTc-DISIDA ใช้ตรวจตับและระบบท่อน้ำดี

99mTc-BROMIDA ใช้ตรวจตับและระบบท่อน้ำดี

99mTc-HMPAO ใช้ตรวจสมอง

99mTc-DTPA ใช้ตรวจสมองและไต

99mTc-MAG3 ใช้ตรวจไต

131I-Hippuran ใช้ตรวจไต

131I-MIBG ใช้ตรวจต่อมหมวกไต

Na131I ใช้ตรวจและรักษาโรคไทรอยด์

153Sm-EDTMP ใช้บรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูก [นิวเคลียร์]
Radiopharmaceuticalsสารเภสัชรังสี, เภสัชภัณฑ์รังสี, ผลิตภัณฑ์ยาที่อยู่ในรูปของสารประกอบหรือสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสารกัมมันตรังสีเกาะอยู่ในโมเลกุล ซึ่งผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากลเภสัชรังสี ใช้ตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา การให้สารเภสัชรังสีแก่ผู้ป่วยกระทำโดยการฉีดหรือกิน เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วสารเภสัชรังสีดังกล่าวจะไปกระจายตัวอยู่ในอวัยวะที่ต้องการตรวจหรือรักษา (target organ) โดยแสดงพยาธิสภาพตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นในอวัยวะนั้นๆ สารเภสัชรังสีที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น
99mTc-MDP ใช้ตรวจกระดูก

99mTc-MAA ใช้ตรวจปอด

99mTc-MIBI ใช้ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจ, tumor ทรวงอก

99mTc-DISIDA ใช้ตรวจตับและระบบท่อน้ำดี

99mTc-BROMIDA ใช้ตรวจตับและระบบท่อน้ำดี

99mTc-HMPAO ใช้ตรวจสมอง

99mTc-DTPA ใช้ตรวจสมองและไต

99mTc-MAG3 ใช้ตรวจไต

131I-Hippuran ใช้ตรวจไต

131I-MIBG ใช้ตรวจต่อมหมวกไต

Na131I ใช้ตรวจและรักษาโรคไทรอยด์

153Sm-EDTMP ใช้บรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูก [นิวเคลียร์]
Radiation sprout inhibitionการยับยั้งการงอกด้วยรังสี, การฉายรังสีอาหารประเภทพืชหัวด้วยปริมาณรังสีต่ำกว่า 0.15 กิโลเกรย์ เพื่อควบคุมหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ทำให้เกิดการงอก ยังผลให้สามารถเก็บรักษาอาหารได้นานหลายเดือน ทั้งนี้ต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่จะทำให้อาหารเน่าเสีย อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อยับยั้งการงอก เช่น หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง กระเทียม
(ดู food irradiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Positron Emission Tomographyเพ็ต, เทคนิคการถ่ายภาพการทำงานของอวัยวะด้วยวิธีกราดวิเคราะห์โพซิตรอนที่ปล่อยออกมาหลังจากฉีดเภสัชภัณฑ์รังสีที่มีครึ่งชีวิตสั้นมากซึ่งผลิตจากไซโคลทรอนเข้าไปในกระแสเลือด เช่น การตรวจการทำงานของสมอง จะใช้กลูโคสซึ่งฝังตรึงด้วยสารกัมมันตรังสี ฟลูออร์-18 เพื่อแสดงการทำงานของสมองส่วนต่างๆ เป็นภาพสามมิติที่มีสีสันแตกต่างกัน ข้อดีของเทคนิคนี้ คือ สามารถแสดงผลได้รวดเร็วในเวลาน้อยกว่า 1 นาที นอกจากนี้ยังสามารถใช้วินิจฉัยด้านอื่นๆ ได้ด้วย เช่น โรคหัวใจร่วมหลอดเลือด เนื้องอก และด้านลิ่มเลือดหรือโรคลมต่างๆ [นิวเคลียร์]
Chestทรวงอก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Food irradiationการฉายรังสีอาหาร, การนำอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งผลิตอย่างถูกสุขลักษณะและบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อที่เหมาะสม ไปผ่านการฉายรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซ์ หรือลำอิเล็กตรอนจากเครื่องเร่งอนุภาค ด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม เพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือพยาธิ ยับยั้งการทำลายหรือแพร่พันธุ์ของแมลง ยืดอายุการเก็บรักษา ยับยั้งการงอก และชะลอการสุก [นิวเคลียร์]
Bile duct neoplasmsเนื้องอกท่อน้ำดี [TU Subject Heading]
Bladder neoplasmsเนื้องอกกระเพาะปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Bone neoplasmsเนื้องอกกระดูก [TU Subject Heading]
Brain neoplasmsเนื้องอกสมอง [TU Subject Heading]
Breast neoplasmsเนื้องอกเต้านม [TU Subject Heading]
Carcinoid tumorเนื้องอกชนิดคาร์ซินอยด์ [TU Subject Heading]
Cervical intraepithelial neoplasiaเซลล์ผิดปกติก่อนเป็นเนื้องอกปากมดลูก [TU Subject Heading]
Colonic neoplasmsเนื้องอกลำไส้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Colorectal neoplasmsเนื้องอกลำไส้ [TU Subject Heading]
Ear neoplasmsเนื้องอกหู [TU Subject Heading]
Endometrial neoplasmsเนื้องอกเยื่อบุมดลูกหนา [TU Subject Heading]
Esophageal neoplasmsเนื้องอกหลอดอาหาร [TU Subject Heading]
Eye neoplasmsเนื้องอกตา [TU Subject Heading]
Fallopain tube neoplasmsเนื้องอกท่อมดลูก [TU Subject Heading]
Gastrointestinal neoplasmsเนื้องอกกระเพาะอาหารและลำไส้ [TU Subject Heading]
Gastrointestinal stromal tumorsเนื้องอกในระบบทางเดินอาหาร [TU Subject Heading]
Genes, Wilms tumorยีนเนื้องอกวิล์ม [TU Subject Heading]
Genital neoplasms, Femaleเนื้องอกอวัยวะสืบพันธุ์สตรี [TU Subject Heading]
Germination ; Sproutingการงอก [TU Subject Heading]
Giant cell tumor of boneเนื้องอกชนิดไจแอนท์เซลล์ของกระดูก [TU Subject Heading]
Head and neck neoplasmsเนื้องอกศีรษะและคอ [TU Subject Heading]
Hypopharyngeal neoplasmsเนื้องอกคอหอยส่วนล่าง [TU Subject Heading]
Laryngeal neoplasmsเนื้องอกกล่องเสียง [TU Subject Heading]
Liver neoplasmsเนื้องอกตับ [TU Subject Heading]
Lymphoma, Non-Hodgkinเนื้องอกต่อมน้ำเหลืองชนิดนอน-ฮอค์จกิน [TU Subject Heading]
Lung neoplasmsเนื้องอกปอด [TU Subject Heading]
Lymphomaเนื้องอกต่อมน้ำเหลือง [TU Subject Heading]
Medical oncologyวิทยาเนื้องอกทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Mouth neoplasmsเนื้องอกปาก [TU Subject Heading]
Myofibromaเนื้องอกกล้ามเนื้อชนิดเซลล์เยื่อเหนียว [TU Subject Heading]
Nasopharyngeal neoplasmsเนื้องอกนาโซฟาริงซ์ [TU Subject Heading]
Neoplasm metastasisเนื้องอกชนิดแพร่กระจาย [TU Subject Heading]
Neoplasmsเนื้องอก [TU Subject Heading]
Neoplasms, Muscle tissueเนื้องอกเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ [TU Subject Heading]
Nose neoplasmsเนื้องอกจมูก [TU Subject Heading]
Odontogenic tumorsเนื้องอกโอดอนโตเจนิก [TU Subject Heading]
Oncogenic virusesไวรัสก่อเนื้องอก [TU Subject Heading]
Oncologistsนักวิทยาเนื้องอก [TU Subject Heading]
Ovarian neoplasmsเนื้องอกรังไข่ [TU Subject Heading]
Phyllodes tumorเนื้องอกฟิลโลด [TU Subject Heading]
Preharvest sproutingการงอกก่อนการเก็บเกี่ยว [TU Subject Heading]
Prostatic neoplasmsเนื้องอกต่อมลูกหมาก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lifeguard: Shit.งานงอก Bait (2012)
Come, don't sit there gawking, let's go upstairs.มาเถอะ อย่านั่งรากงอกอยู่เลย ขึ้นไปข้างบนกัน Rebecca (1940)
Grass flourishes again on the inspection ground around the blocks.ต้นหญ้าได้งอกงามอีกครั้ง บนผืนดินแห่งนี้ Night and Fog (1956)
- That's a relief.นั่นเป็นความโล่งอก นั่นเป็น ความโล่งอก How I Won the War (1967)
- That's a relief.นั่นเป็นความโล่งอก นั่นเป็น ความโล่งอก How I Won the War (1967)
That's a relief.นั่นเป็นความโล่งอก How I Won the War (1967)
- That's a relief.นั่นเป็นความโล่งอก นั่นเป็น ความโล่งอก How I Won the War (1967)
That's a relief.นั่นเป็นความโล่งอก How I Won the War (1967)
When she first came through the ground,ตอนแรกที่มันงอกโผล่ขึ้นมาจากพื้น The Little Prince (1974)
The torso has been severed in mid-thorax.ช่วงลำตัวขาดบริเวณกลางอก Jaws (1975)
That's a relief, professor.โล่งอกไปที, ศาตราจารย์. Suspiria (1977)
WESTLEY: There's a shortage of perfect breasts in this world.ในโลกนี้มีทรวงอกที่สวยงามสมบูรณ์แบบไม่มากนักหรอก The Princess Bride (1987)
Yes, there are little pupps of seven Different colours in these tumours.ใช่ มีตุ่มที่มีเจ็ดสีแตกต่างกันในเนื้องอกของฉัน Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
But they haven't sprouted yetมันยังไม่งอกเลย My Neighbor Totoro (1988)
Daddy, do you think they will come out tomorrow?พ่อคะ พ่อว่าพรุ่งนี้มันจะงอกหรือเปล่า My Neighbor Totoro (1988)
A lot of work went into this.เขาตั้งอกดั้งใจเหลือเกินนะ The Bodyguard (1992)
He's got white hair, Frank.ผมหงอกเด็มหัวเชืยว The Bodyguard (1992)
Come on!คือผมแค่อยากทำเงินให้มันงอกขึ้นมาตอนที่พี่ไม่อยู่ Hero (1992)
Second Wife hair began to turn white.ผมของเมียที่สองก็กลายเป็นผมหงอกทั้งหัว The Joy Luck Club (1993)
- What a glorious body, breast...ช่างง่างาม ทรงอก Don Juan DeMarco (1994)
And I read about these women trying to have it all, and I thank God our little Harmonica doesn't seem to have that problem.พ่ออ่านเจอเรื่องทีผู้หญิงพยายามครองไปหมด\ พ่อละโล่งอกเลย เพราะโมนิก้าของเรา ไม่มีปัญหาแบบนั้นแน่ The One with the Sonogram at the End (1994)
- We're doomed!- งานงอกแล้วววว! Toy Story (1995)
- Mr. Andrews? Thank God.- คุณแอนดรูว์สคะ โล่งอก Titanic (1997)
To begin tonight's communion,... ..Chloe would like to say a few words.คุณก้าวเข้าไปในถ้ำ และเริ่มออกเดิน ถ้าผมมีฝีหรือเนื้องอก.. Fight Club (1999)
We won't let even the tiniest pea be under our mattress.เราจะไม่ยอมให้เม็ดถั่ว งอกบนฐานรากของบ้านเรา The Story of Us (1999)
You were teaching her the breaststroke.แล้วนายก็กำลังสอนยัยนั่นให้รู้จักท่ากรรเชียงอกนะ Metamorphosis (2001)
You've got to spend money to make money.นายต้องใช้เงินเพื่อให้เงินงอกเงยขึ้นมานะ โดมินิค Hothead (2001)
Thank goodness. We'd hoped you'd only gone one grate too far.โล่งอก หวังว่าเธอคงไม่หลงไปไกลนะ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
You better clear off before my bones come back, Dobby, or I might strangle you.คุณควรไปก่อนที่กระดูกผมจะงอก ไม่งั้นผมจะบีบคอซะ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- It's an operation I've performed before.- ขั้นตอนนี้ ฉันก็เคยทำมาก่อน - ใจเย็น เดี๋ยวมันก็งอกใหม่ The Dreamers (2003)
- and cheat them a bit to the left?-แล้วก็เบี่ยงอกไปทางซ้ายนิดนึง -ได้เลยค่ะ Love Actually (2003)
Could they be described as "transfixed"?พวกเขาแสดงออกว่า "พึงอกพึงใจ" กันมั้ย Hope Springs (2003)
God even knows when a single hair moves on your head.พระเจ้าทรงทราบแม้แต่ว่าตอนนี้ผมเส้นไหนของแกกำลังงอก 21 Grams (2003)
-Well, come on, then. Let's not wait for the grass to grow.อ้าว งั้นลุกมาเลย อย่าให้รากงอกน่า Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Yeah. The treatments shrunk the tumor 20 percent.เนื้องอกมีขนาดเล็กลง 20 % The Day After Tomorrow (2004)
As in... petite, but most definitely lethal and, you know, generally very scary.เล็กเผ็ดดุ เล็กพริกขี้หนู เล็กต้มยำไม่งอก Around the World in 80 Days (2004)
Cystic fibrosis. Civil war in Africa.ทั้งซีสต์ ทั้งเนื้องอก สงครามกลางเมืองในแอฟริกา I Heart Huckabees (2004)
I thought you were a drunk breeder boy going forthe chick in despair.ฉันคิดว่าเธอเมาแล้ว มาจับน้องนีที่เพิ่งอกหัก Eating Out (2004)
Okay. This patient has an inoperable frontal lobe tumor... extending across the midline.ผู้ป่วยรายนี้เป็นเนื้องอกในสมอง ซึ่งลุกลามจากส่วนหน้าจนถึงแกนกลาง Saw (2004)
He has an inoperable frontal lobe tumor...เขาเป็นโรคเนื้องอกในสมองซึ่งไม่มีทางรักษาได้ Saw (2004)
So you got dumped You start hanging with that idiot you crap on your whole life, got it?พี่จะต้องอกหัก ถ้าเริ่มคบกับไอ้งี่เง่านั่น ชีวิตพี่จะพังไม่เป็นท่า, เข้าใจไหม Romance of Their Own (2004)
Thank God! I was terrified we'd actually have to playโล่งอกไปที ฉันคิดว่าต้องเล่นจริงๆ เสียแล้ว Swing Girls (2004)
- What a relief.- ช่างโล่งอกมากเลย Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
I gotta get out of here.ฉันต้องอกไปจากที่นี่ Madagascar (2005)
You suck down one of these little boogers and in exactly half an hour a brand-new crop of hair will grow out over the top of your little noggin.ถ้าดูดเจ้านี่ ครึ่งชั่วโมง จะมีผมงอกบนศีรษะ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
- Of a fine, stout love.-ต้นรักที่งอกงาม Pride & Prejudice (2005)
Probably for some guy who doesn't have a couch fused to his ass.อาจจะไปหาคนใหม่ ที่ไม่ได้นั่งรากงอก อยู่กับโซฟาทั้งวัน Just Like Heaven (2005)
Air is escaping out of the lungs into his chest.อากาศมันรั่วน่ะ จากปอดเข้ามาในช่องอก Just Like Heaven (2005)
...out of his lungs into his chest.จากปอดเข้ามาในช่องอก Just Like Heaven (2005)
That's a relief.โล่งอกไปที Initial D (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินงอก[n.] (hin-ngøk) EN: stalagmite   FR: stalagmite [f]
หัวหงอก[adj.] (hūa-ngøk) EN: grey-headed ; hoary ; white-haired   FR: grisonnant ; aux cheveux gris ; aux cheveux blancs
เจริญงอกงาม[v. exp.] (jaroēn ngøk-ngām) EN: grow ; thrive ; flourish   FR: pousser ; croître ; se développer
การบาดเจ็บที่ทรวงอก[n. exp.] (kān bātjep thī sūang-ok) EN: chest trauma ; thoracic injury ; thoracic trauma   
การงอก[n.] (kān ngøk) EN: bloom   
ค่างหงอก[n. exp.] (khāng ngøk) EN: Silvered Langur   
คิดถึงอก[n.] (khit theung ak) FR: regard [m]
ก้อนเนื้องอก[n. exp.] (køn neūa-ngøk) EN: tumor ; neoplasm ; new growth   FR: néoplasie [f]
กระจอกงอกง่อย[n.] (krajøk-ngøk-ngøi) EN: pauper   
กระจอกงอกง่อย[adj.] (krajøk-ngøk-ngøi) EN: lowly ; small-fry   
มะม่วงอกร่อง[n. exp.] (mamūang okrǿng) EN: Ok Rong mango   
มะม่วงอกร่องทอง [n. exp.] (mamūang okrǿngthøng) EN: Mango Forever   
เนื้องอก[n.] (neūa-ngøk) EN: tumor ; polyp ; neoplasm ; morbid growth   FR: tumeur [f] ; polype [m] ; néoplasme [m]
งอก[v.] (ngøk) EN: grow ; sprout ; germinate ; shoot ; bud   FR: croître ; pousser ; germer ; bourgeonner
งอก[v.] (ngøk) EN: turn silver gray ; be graying   FR: grisonner
งอก[adj.] (ngøk) EN: silver grey ; white ; grey ; silver   FR: cendré ; gris ; grisonnant
งอกงาม[v.] (ngøk-ngām) EN: thrive ; grow   FR: se développer ; croître
นกเดินดงอกดำ[n. exp.] (nok doēn dong ok dam) EN: Black-breasted Thrush   FR: Merle à poitrine noire [f] ; Grive à poitrine noire [f]
นกเดินดงอกลาย[n. exp.] (nok doēn dong ok lāi) EN: Dusky Thrush ; Naumann's Thrush   FR: Grive de Naumann [f] ; Grive à ailes rousses [f] ; Merle de Naumann [m] ; Grive Merle Naumann [f] ; Merle à queue rousse [m]
นกเดินดงอกเทา[n. exp.] (nok doēn dong ok thao) EN: Grey-sided Thrush   FR: Merle de Fea [m] ; Grive de Fea [f] ; Grive rousse [f]
นกหัวขวานด่างหัวแดงอกลาย[n. exp.] (nok hūa khwān dāng hūa daēng ok lāi) EN: Stripe-breasted Woodpecker   FR: Pic à poitrine rayée [m]
นกหัวขวานด่างอกลายจุด[n. exp.] (nok hūa khwān dāng ok lāi jut) EN: Fulvous-breasted Woodpecker   FR: Pic de Macé [m]
นกจับแมลงอกสีฟ้า [n. exp.] (nok jap malaēng ok sī fā) EN: Hainan Blue Flycatcher   FR: Gobemouche de Hainan [m] ; Cyornis de Hainan [m]
นกจับแมลงอกสีน้ำตาล[n. exp.] (nok jap malaēng ok sī nāmtān) EN: Brown-breasted Flycatcher   FR: Gobemouche muttui [m] ; Gobemouche des bambous [m]
นกจับแมลงอกสีน้ำตาลอ่อน[n. exp.] (nok jap malaēng ok sī nāmtān øn) EN: Brown-chested Jungle Flycatcher ; Brown-chested Flycatcher   FR: Gobemouche à poitrine brune [m] ; Rhinomyias à gorge blanche [m] ; Gobemouche olive [m]
นกจับแมลงอกสีเนื้อ[n. exp.] (nok jap malaēng ok sī neūa) EN: Fulvous-chested Jungle Flycatcher   FR: Gobemouche à dos olive [m] ; Rhinomyias olive [m] ; Gobemouche olive [m]
นกจับแมลงอกสีส้ม[n. exp.] (nok jap malaēng ok sī som) EN: Rufous-chested Flycatcher   FR: Gobemouche à poitrine rousse [m]
นกจับแมลงอกส้มท้องขาว[n. exp.] (nok jap malaēng ok som thøng khāo) EN: Tickell's Blue Flycatcher   FR: Gobemouche de Tickell [m] ; Cyornis de Tickell [m]
นกจับแมลงอกเทา[n. exp.] (nok jap malaēng ok thao) EN: Grey-chested Jungle Flycatcher   FR: Gobemouche ombré [m] ; Rhinomyias à poitrine grise [m]
นกกะรางหัวหงอก[n. exp.] (nok karāng hūa ngøk) EN: White-crested Laughingtrush   FR: Garrulaxe à huppe blanche [m] ; Garrulaxe à tête blanche [m] ; Garrulax à huppe [m]
นกกะรางอกลาย[n. exp.] (nok karāng ok lāi) EN: Spot-breasted Laughingthrush   FR: Garrulaxe à poitrine tachetée [m] ; Garrulax tacheté [m] ; Garrulaxe merle [m]
นกกะรางอกสีน้ำตาลไหม้[n. exp.] (nok karāng ok sī nāmtān mai) EN: White-necked Laughingthrush   FR: Garrulaxe bruyant [m] ; Garrulax à nuque blanche [m] ; Garrulaxe obscur [m]
นกกินแมลงอกเหลือง[n. exp.] (nok kin malaēngok leūang) EN: Striped Tit Babbler   FR: Timalie à gorge striée [f] ; Burong à collier [m] ; Timalie mésangée [f]
นกกระทาดงอกสีน้ำตาล[n. exp.] (nok krathā dong ok sī nāmtān) EN: Bar-backed Partridge   FR: Torquéole à poitrine brune ; Perdrix à poitrine brune
นกกระทาดงอกเทา[n. exp.] (nok krathā dong ok thao) EN: Grey-breasted Partridge   FR: Torquéole de Sumatra ; Perdrix à poitrine grise [f]
นกเงือกหัวหงอก[n. exp.] (nok ngeūak hūa ngøk) EN: White-crowned Hornbill   FR: Calao coiffé [m]
นกพญาปากกว้างอกสีเงิน[n. exp.] (nok phayā pāk kwāng ok sī ngoen) EN: Silver-breasted Broadbill   FR: Eurylaime de Gould [m] ; Eurylaime argenté [m]
ผมหงอก[n. exp.] (phom ngøk) EN: gray-hair   
ทรวงอก[n.] (sūang-ok) EN: chest ; breast ; bosom   FR: poitrine [f]
ตั้งอกตั้งใจ[v.] (tang-oktangjai) EN: pay attention ; concentrate one's attention   FR: s'appliquer à
ถั่วงอก[n. exp.] (thūa-ngøk) EN: bean sprouts ; sprout of mung bean   FR: soja [m] ; pousses de soja [fpl] ; germe de soja [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
mung bean(n) ถั่วเขียว (ถั่วชนิดหนึ่งที่เมล็ดมีสีเขียวนำมาเพาะเป็นถั่วงอก), S. mungbean, R. green bean
osteoblastoma(n) เนื้องอกของกระดูกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่มะเร็ง มักเกิดที่ กระดูกแขนขาหรือกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดอาการปวด บวม รักษาโดยการผ่าตัด
diaphram(n ) กะบังลม, แผ่นของกล้ามเนื้อที่กั้นระหว่างช่องท้องกับทรวงอก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adventitious    [ADJ] ที่เพิ่มขึ้นมาเอง, See also: ที่เพิ่มหรืองอกขึ้นมาแบบไม่ปกติ
assiduous    [ADJ] ที่ทำด้วยความตั้งใจ, See also: ตั้งอกตั้งใจ, Syn. industrious, persevering
attentively    [ADV] อย่างตั้งอกตั้งใจ, See also: อย่างใส่ใจ, อย่างสนใจ, Syn. carefully, heedfully
bean sprouts    [N] ถั่วงอก
benign    [N] เนื้องอก (ไม่อันตราย)
casque    [N] อวัยวะที่งอกจากศีรษะ (สัตว์)
chest    [N] หน้าอก, See also: อก, ทรวงอก, รอบอก, Syn. breast
chesty    [ADJ] ที่เกี่ยวกับทรวงอก
electrolysis    [N] การกำจัดขน ผม ไฝ หูดหรือเนื้องอกด้วยกระแสไฟฟ้า (ทางการแพทย์)
excrescence    [N] สิ่งที่งอกออกมาอย่างผิดปกติ (จากคน, สัตว์, พืช), Syn. lump, outgrowth, wart
fibroid    [N] เนื้องอกซึ่งประกอบด้วยเส้นใยและกล้ามเนื้อเรียบ
fichu    [N] ผ้าพันคอสามเหลี่ยมสตรีที่ใช้คล้องปิดไหล่และผูกปลายตรงอก, Syn. muffler
flourish    [VI] งอกงาม, See also: เจริญเติบโต, Syn. grow, thrive
grow in    [PHRV] ยาวออกมา, See also: งอกออกมา, โตออกมา, Syn. grow out
grow out    [PHRV] งอกออกมา, See also: โตออกมา, Syn. grow in
grow out of    [PHRV] งอกออกมาจาก, See also: ยื่นออกมาจาก, เติบโตออกมาจาก, Syn. grow from, grow into
head out    [PHRV] ออกรวง (ต้นไม้), See also: งอก, ขึ้น, Syn. head up
head up    [PHRV] ออกรวง (ต้นไม้), See also: งอก, ขึ้น, Syn. head out
germinate    [VI] แตกหน่อ, See also: เริ่มงอก, Syn. emerge, rise, Ant. disappear
green fingers    [N] มือขึ้นในการปลูกต้นไม้ให้งอกงาม
green-fingered    [ADJ] มือขึ้นในการปลูกต้นไม้ให้งอกงาม
grey    [ADJ] หงอก, See also: แก่มาก, เก่ามาก, Syn. gray
grizzle    [N] ผมหงอก, See also: ผมสีดอกเลา
grizzle    [ADJ] (ผม) ขาว, See also: (ผม) หงอก
grizzled    [ADJ] (ผม) หงอก, See also: ซึ่งเป็นสีเทา, Syn. leaden
grow    [VI] เติบโต, See also: เจริญเติบโต, งอกงาม, Syn. increase, thrive
grow    [VT] ทำให้เจริญเติบโต, See also: ทำให้งอกงาม, ทำให้เป็นผู้ใหญ่, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้โตขึ้น
growing season    [N] ฤดูที่พืชพันธุ์เจริญงอกงาม
growth    [N] การเจริญเติบโต, See also: การเป็นผู้ใหญ่, สิ่งที่งอกขึ้น, Syn. increase, Ant. decrease, reduction
impudent    [ADJ] ทะลึ่ง, See also: หยาบคาย, ไม่เกรงอกเกรงใจ, Syn. insolent, rude, saucy
increase    [N] การเพิ่มขึ้น, See also: การงอกเงย, การขยาย, Syn. augmentation, enlargement, Ant. decrease, reduction
induration    [N] การแข็งตัวของเนื้อเยื่อ (โดยเฉพาะเนื้องอก)
ingrowing    [ADJ] ซึ่งงอกเข้าข้างใน
ingrowth    [N] การงอกเข้าด้านใน, See also: สิ่งที่เกิดจากการงอกเข้าด้านใน
living    [ADJ] งอกงาม, See also: เจริญขึ้น, Syn. lively, flourishing
luxuriate    [VI] เจริญงอกงาม, See also: อุดมสมบูรณ์, Syn. thrive
melanoma    [N] เนื้องอกชนิดหนึ่ง, Syn. cancer
midriff    [N] ส่วนกลางของร่างกายคือระหว่างอกและเอว, Syn. midsection
midriff    [N] เครื่องแต่งกายที่โชว์ส่วนกลางของร่างกาย ระหว่างอกกับเอว
neoplasm    [N] ก้อนเนื้องอก, See also: เนื้องอก
oncologist    [N] ผู้ศึกษาและรักษาด้านเนื้องอกของร่างกาย
oncology    [N] การศึกษาและการรักษาด้านเนื้องอกของร่างกาย
pectoral    [ADJ] เกี่ยวกับทรวงอก, See also: ซึ่งอยู่บริเวณอก, Syn. thoracic
percolate    [VI] แพร่กระจาย, See also: เริ่มเกิดขึ้น, งอกเงย, เติบโต, Syn. spread
put out    [PHRV] (ต้นไม้) งอกใหม่, Syn. put forth, send forth
rank    [ADJ] รกทึบ, See also: เจริญงอกงามเกินไป, หนาแน่นเกินไป, Syn. lush, luxuriant, overgrown
root    [VI] หยั่งราก, See also: งอกราก, Syn. grow roots
root    [VT] หยั่งราก, See also: งอกราก, Syn. grow roots
brickhouse    [SL] ผู้หญิงอกโต
guber    [SL] เนื้องอก (มีความหมายเชิงตลก / เสียดสี)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น,ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed)
acanthomaกลุ่มของเซลล์แบนของพวก prickle cell ซึ่งอาจเป็นเนื้องอกชนิดต่าง ๆ
accrete(อะครีท') vi.,vt. เกิดร่วมกัน, เพิ่มทวี, เพิ่ม,พอก,งอกร่วมกัน. -accretion n.
accrual(อะครู' เอิล) n. กระบวนการเพิ่มหรืองอก, สิ่งที่เพิ่ม, Syn. growth, increase)
acervate(อะเซอ' เชท) adj. งอกเป็นกลุ่ม
acervulomaโรคเนื้องอกในสมองที่ประกอบด้วย psammoma bodies
acropetal(อะครอพ' พิทัล) adj. ซึ่งเกิดหรืองอกขึ้นสู่จุดยอด (developing upwards)
adenoma(แอดดิโน' มะ) n., (pl. -mas, mata) เนื้องอกจากต่อมหรือส่วนที่คล้ายต่อม -adenomatous adj.
angioma(แอนจิโอ' มะ) n., (pl. -mas, -mata) n. เนื้องอกที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหลอดโลหิต หรือหลอดน้ำเหลือง. -angiospermous adj. (a flowering plant)
arcuation(อาร์คิวเอ'เชิน) n. ภาวะงอกหรือโค้ง, การใช้ส่วนโค้งงอในการก่อสร้าง, ระบบของส่วนโค้งงอ
bean sproutsn. ถั่วงอก
breast(เบรสทฺ) {breasted,breasting,breasts} n. หน้าอก,เต้านม,ทรวงอก,น้ำใจ,อารมณ์,เชิงกำแพง,ส่วนที่นูนออกคล้ายเต้านม vt. เอาอกทาบกับเชือก,เผชิญ,ฝ่าไปข้างหน้า -S.bust
bust(บัสทฺ) {busted,busting,busts} n. รูปปั้นครึ่งตัว (หัวและไหล่) ,ทรวงอก,อก,ความล้มเหลว,การตี,การต่อย,ภาวะลดต่ำลง,การจับกุม adj. ล้มละลาย,ไร้เงิน vi.,vt. (ทำให้) แตกออก,ล้มละลาย,ล้มลง,จับกุม,ต่อย,ต
carunclen. ส่วนยื่นของเนื้อเยื่อ,หงอน,หงอนไก่,เนื้องอก, See also: caruncular adj. ดูcaruncle carunculous adj. ดูcaruncle
chest(เชสทฺ) n. หีบ,กล่องขนาดใหญ่,ลังขนาดใหญ่,ทรวงอก,หน้าอก,เต้านม,คลัง,เงินทุน,เงินแผ่นดิน,กรมคลัง,กระทรวงการคลัง,สิ่งที่เก็บอยู่ในหีบ
chesty(เชส'ที) adj. ซึ่งมีหน้าอกกว้างหรือใหญ่,ทะนงตัว,หยิ่ง,เกี่ยวกับโรคทรวงอก., See also: chestiness n.
concentrate(คอน'เซินเทรท) {concentrated,concentrating,concentrates} vt.,vt. รวม,เพ่งเล็ง,รวมศูนย์,รวมกำลัง,อัดแน่น,ทำให้แน่น,ตั้งอกตั้งใจ,สำรวมความคิด. n. สิ่งที่อัดแน่น,สิ่งที่เข้มข้น, See also: concentrative adj. ดูconcentrate concentrator n. ดูconcent
concentrated(คอน'เซินเทรทิด) adj. ใจจดใจจ่อ,ซึ่งตั้งอกตั้งใจ,ซึ่งจับกลุ่มเข้าด้วยกัน,เข้มข้น
concentration(คอนเซินเทร'เชิน) n. ความเข้มข้น,ระดับความเข้มข้น,ความตั้งอกตั้งใจ,ภาวะที่เข้มข้น,สิ่งที่เข้มข้น,การรวมพล,ความใส่ใจในสาขาวิชาหนึ่ง, Syn. convergence,mass ###A. scattering
dentition(เดนทิช'เชิน) n. ชนิด จำนวน,และลักษณะการขึ้นของฟัน,การงอกของฟัน
electrolysis(อีเลคทรอล'ลิซิส) n. การผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปใน electrolytes และมีการเคลื่อนที่ของไอออน (ions) ไปยังขั้วไฟฟ้า,การทำลายเนื้องอก รากผม ไฝ หูด ด้วยกระแสไฟฟ้า
empyema(เอมพิอี'มะ) n. การมีหนองเกิดขึ้นในโพรงของร่างกาย (เช่นในทรวงอก), See also: empyemic adj.
excrescence(เอคซฺเครส'เซินซฺ) n. การเจริญเติบโตอย่างผิดปกติ,การเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ,เนื้องอก,ส่วนงอก
exuberance(อิกซู'เบอะเรินซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความร่าเริงมาก,ความลิงโลด,ความเจริญงอกงาม, Syn. vitality
exuberant(อิคซู'เบอะเรินทฺ) adj. อุดมสมบูรณ์,ฟุ่มเฟือย,ร่าเริงมาก,ลิงโลด,เจริญงอกงาม.
fibroman. เนื้องอกที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเส้นใย
flourish(ฟลอ'ริช) vi. เจริญ,รุ่งเรือง,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,งอกงาม,โอ้อวด. vt. แกว่ง,โบก,เดินอวด,ประดับหรูหรา. n. การแกว่งการโบก,การแสดงโอ้อวด,สำนวนสละสลวย,การประดับด้วยลายดอกไม้,ภาวะที่เจริญรุ่งเรือง., See also: flourisher n.
frosty(ฟรอส'ที) n. หนาวจัด,ซึ่งจับตัวเป็นน้ำแข็ง,ขาดความรู้สึกที่อบอุ่น,ผมหงอก,แก่เฒ่า., See also: frostily adv. frostiness n., Syn. icy,hoary
fungus(ฟัง'กัส) n. เชื้อรา,เห็ด,เนื้องอกคล้ายฟองน้ำ.adj. คล้ายเชื้อราหรือเห็ด., See also: fungic adj. -pl. fungi,funguses, Syn. mushrooms,molds
ganglionn. ปมประสาท,เนื้องอกเป็นถุงที่เอ็น,ศูนย์กลาง., See also: ganglial,gangliar adj. -pl. ganglia,ganglions
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind,courteous ###A. harsh
gray(เกร) adj. สีเทา,มืด,สลัว,ผมหงอก,แก่,ชรา. n. สีเทา,สภาพที่ไม่ได้ย้อมสี v. ทำให้ (กลาย) เป็นสีเทา, See also: grayly adv. grayness n., Syn. grey
grizzle(กริซ'เซิล) vt.,vi. ทำให้เป็นสีเทา,ทำให้บางส่วนเป็นสีเทา. n. ผมหงอก,ผมหงอกบางส่วน,ผมวิกสีขาว, See also: grizzled adj.
grizzly(กริซ'ลี) adj. สีเทา,สีเทาบางส่วน,ผมหงอก. n. หมีขนาดใหญ่จำพวกหนึ่ง, Syn. greyish,grizzled
grow(โกร) vi.,vt. (ทำให้) เจริญ,เจริญงอกงาม,งอกขึ้น,ผุดขึ้น,เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น., Syn. increase,thrive,cultivate ###A. decrease,fail
growth(โกรธ) n. การเจริญเติบโต,สิ่งที่เจริญเติบโตแล้ว,สิ่งที่งอกขึ้น,เนื้องอก,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่มา adj. ซึ่งเจริญเติบโต, Syn. development,increase,product
heart burnเป็นอาการแสบร้อนในทรวงอกเนื่องจากกรดในกระเพาะไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร
hoar(ฮอร์) n. ภาวะขนหงอน,ความขาว,ผมหงอกขาว. adj. หงอกขาว, Syn. hoary
hoary(ฮอ'รี) adj. หงอกขาว,เก่าแก่., See also: hoarily adv. hoariness n., Syn. ancient,old
ingrowing(อิน'โกรอิง) adj. ซึ่งงอกเข้าไปในเนื้อ,ซึ่งงอกเข้าข้างใน,ซึ่งเกิดเข้าข้างใน
ingrown(อิน'โกรน) adj. ซึ่งงอกเข้าไปในเนื้อ,ซึ่งเกิดเข้าข้างใน
ingrowth(อิน'โกรธ) n. การงอกเข้าข้างใน,สิ่งที่เกิดจากการงอกเข้าข้างใน
lighten(ไล'เทิน) vi.,vt. (ทำให้) เบาขึ้น,จางขึ้น,สว่างขึ้น,โล่งอก,เบิกบาน,ลดลง,ลดหย่อน,เบาขึ้น,ง่ายขึ้น,แวววับ,สว่าง,รู้,แวววับ, See also: lightener n. ดูlighten, Syn. brighten
luxuriate(ลักซู' ริเอท') vi. อยู่อย่างเพลิดเพลิน,อยู่อย่างฟุ่มเฟือย,เจริญงอกงาม,รุ่งเรือง,มีความปีติยินดีมาก, See also: luxuriation n., Syn. revel
midriff(มิด`ริฟ) n. adj. ส่วนกลางของร่างระหว่างทรวงอกกับเอว
oncology(อองคอล'โลจี) n. เนื้องอกวิทยา, See also: oncologic,oncological adj.
outgrow(เอาทฺ'โกร) vt. เจริญเติบโตเร็วกว่า,โตพ้น. vi. โตเกิน,โตพ้น,ปะทุ,โผล่,แตกกิ่งก้านสาขา,งอก
outgrowth(เอาทฺ'โกรธ) n. การเจริญเติบโต,การแตกกิ่งก้านสาขา,ผลเพิ่มเติม,ผลพลอยได้,เนื้องอก,ปุ่ม,ตุ่ม,กิ่งก้าน,สาขา,ส่วนงอก
overrun(โอ'เวอะรัน) v.,n. (การ) ย่ำยี,เหยียบย่ำ,ท่วม,ล่วงล้ำ,บุกรุก,มีเต็มไปหมด,งอกหรือเจริญขึ้นเต็มไปหมด,แพร่หลาย,วิ่งไปได้เร็วกว่า,ไปได้เร็วกว่า,มีเกิน,ไหลท่วม,โจมตี,พิชิต,ไล่ตามทัน,ทำเลยเถิด,ส่วนเกิน
pectoral(เพค'เทอรัล) adj. เกี่ยวกับทรวงอก

English-Thai: Nontri Dictionary
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
accrete(vi,vt) โต,ขยาย,งอก,เพิ่มขึ้น,เกาะ,จับ,พอก
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างเอาใจใส่,อย่างสนใจ,อย่างเป็นห่วง
breast(n) ทรวงอก,อก,เต้านม
chest(n) ทรวงอก,เต้านม,กำปั่น,หีบ,ลัง,กล่อง
concentrate(vi,vt) สำรวมความคิด,จดจ่อ,ตั้งอกตั้งใจ,ตั้งสมาธิ,รวมกำลัง
concentration(n) ความตั้งอกตั้งใจ,ความเอาใจใส่,ความจดจ่อ
excrescence(n) เนื้องอก,สิ่งที่งอกออกมาอย่างผิดปกติ
exuberance(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความงอกงาม,ความเจริญงอกงาม
exuberant(adj) สมบูรณ์,อุดมสมบูรณ์,งอกงาม,เจริญงอกงาม
fledge(vt) งอกขึ้น,ติดปีก,ติดขนนก
germinate(vi) งอก,แตกหน่อ,เกิดขึ้น,เพาะตัวขึ้น
germination(n) การเพาะตัว,การงอก,การแตกหน่อ
gray(adj) สีเทา,สีหมอก,มืด,สลัว,แก่,ชรา,หงอก
grey(adj) สีเทา,สีหมอก,แก่,ชรา,หงอก
grizzled(adj) สีเทา,(ผม)หงอก
grizzly(adj) สีเทา,(ผม)หงอก
grow(vi,vt) เติบโต,ขึ้น,เจริญเติบโต,งอกงาม,ผุดขึ้น,ปลูก,เพาะปลูก
growth(n) ความเจริญงอกงาม,ความเจริญ,ความเจริญเติบโต
hoar(adj) ขาว,(ผม)หงอก,แก่
luxuriance(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความงอกงาม,ความฟุ้งเฟ้อ,ความหรูหรา
luxuriant(adj) อุดมสมบูรณ์,งอกงาม,ฟุ้งเฟ้อ,หรูหรา,โอ่อ่า
luxuriate(vi) อยู่อย่างฟุ่มเฟื่อย,อยู่อย่างสุขสบาย,เจริญงอกงาม
outgrowth(n) การเติบโต,เนื้องอก,ปุ่ม,กิ่งก้านสาขา,ผลพลอยได้
overgrow(vi,vt) ขึ้นอยู่ทั่ว,ขึ้นปกคลุม,โตเร็ว,งอกเร็ว
pectoral(adj) เกี่ยวกับทรวงอก,เกี่ยวกับหน้าอก,ที่หน้าอก
productive(adj) มีผล,งอกงาม,เป็นประโยชน์,อุดม
productiveness(n) ความงอกงาม,ความอุดมสมบูรณ์,การออกดอกออกผล
productivity(n) ความงอกงาม,การให้กำเนิด,การทำให้เกิดผล
regenerate(vt) ให้ชีวิตใหม่,ทำให้เกิดใหม่,งอกใหม่,วกกลับมาใหม่
regeneration(n) การงอก,การเกิดใหม่,การฟื้นฟู
sprout(vi,vt) แตกกิ่งก้าน,งอก,โผล่,ออกดอก,แตกหน่อ
stalagmite(n) หินงอก
teethe(vi) ฟันขึ้น,ฟันงอก
thoracic(adj) เกี่ยวกับทรวงอก
thorax(n) หน้าอก,ทรวงอก
thrive(vi) เจริญ,เติบโต,งอกงาม,สมบูรณ์,เฟื่องฟู,ก้าวหน้า
trail(vi) งอกขึ้น,ลากหาง,ตามกลิ่น,ตามรอย
tumour(n) การบวม,โรคเนื้องอก,เนื้อโปน
vegetate(vi) เติบโต,อยู่เฉยๆ,งอก,แพร่พันธุ์
white(adj) ขาว,ซีด,หงอก,สะอาด,บริสุทธิ์,ซื่อตรง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
alluvion (n ) ที่งอกริมตลิ่ง (ศัพท์ที่ดิน)
drapery (n ) ม่านหินปูน, หินที่มีลักษณะคล้ายม่าน เกิดจากน้ำที่มีสารคาร์บอเนตสูงที่ไหลตามผนังที่เอียง หยดน้ำทีละหยดที่ไหลผ่านไปตามแนวเดิม เมื่อน้ำเกิดสูญเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จึงทำให้เกิดการตกตะกอนของแร่แคลไซต์มีลักษณะเป็นแผ่นบาง และมักจะโปร่งแสงงอกยาวขึ้นเรื่อยๆ
gaba rice[กาบ้า ไรส์] (n ) ข้าวกล้องงอก
microgreens (n ) ต้นอ่อนผัก ผักงอก
microgreens (n ) ต้นอ่อนผัก ผักงอก
risperidone (n ) ยาริสเพอริโดน เป็นยาที่ออกฤทธิ์หลายอย่าง มักใช้เป็นยาสำหรับการรักษาโรคจิตเภท และยังสามารถทำให้เนื้อเยื่อบางประเภท เช่น เนื้อเยื่อทรวงอก บวม หรือขยายขนาดขึ้นได้ (เพิ่มเติม โดย samivat)
speleothems (n ) หินถ้ำ หินที่เกิดภายในถ้ำในรูปลักษณะต่างๆ มีประกายระยิบระยับจากการสะสมแร่ เช่น หินงอก หินย้อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
腫瘍[しゅよう, shuyou] (n) เนื้องอก
腫瘍[しゅよう, shuyou] (n) เนื้องอก
発芽玄米[はつがげんまい,hatsugagenmai, hatsugagenmai ,hatsugagenmai] (n ) ข้าวกล้องงอก
発芽玄米[はつがげんまい,hatsugagenmai, hatsugagenmai ,hatsugagenmai] (n ) ข้าวกล้องงอก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生える[はえる, haeru] Thai: งอก English: to grow
生やす[はやす, hayasu] Thai: ทำให้งอกงาม

German-Thai: Longdo Dictionary
wachsen(vi) |wächst, wuchs, ist gewachsen| เติบโต, เจริญงอกงาม, ยาวขึ้น(เล็บ), ขึ้น(วัชพืช,หญ้า), เพิ่มความเข้มข้นขึ้น(เสียง, ความเกลียด, ความสนใจ)
aufmerksam(adj) เอาใจใส่, ตั้งอกตั้งใจ เช่น Er ist ein aufmerksamer Student. เขาเป็นนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน
Tropfstein(n) |der, pl. Tropfsteine| หินงอก หินย้อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top