Search result for

*คำหยาบ*

(121 entries)
(0.1604 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คำหยาบ,-คำหยาบ-, *คำหยาบ*.
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อีกาก (n adj ) เป็นคำหยาบสำหรับด่าหญิงคนโง่แล้วชั่ว เพราะหญิงนั้นเปรียบเสมือนกากของทั้งปวง
อีขี้เย็ด (n adj ) เป็นคำหยาบว่าหญิงชั่ว ที่อยากมีผัวมากๆ
อีหน้าเกือก (n adj ) เป็นคำหยาบด่าประจานผู้หญิงว่าหน้าแขง ไม่มียางอาย
อีเคอะเป็นคำหยาบด่าหญิงชั่วแล้วโง่ด้วย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำหยาบ    [N] vulgar language, Syn. คำหยาบคาย, Example: แม่ตำหนิลูกชายที่พูดคำหยาบต่อหน้าผู้ใหญ่, Count unit: คำ, Thai definition: คำพูดที่ไม่สุภาพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ด่าก. ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่นให้เสียหาย มักใช้คำหยาบหรือคำที่มีความหมายส่อไปในทางไม่ดี, ตำหนิ เช่น เมื่อเช้าถูกนายด่า.
แดก ๑โกงกิน, (เป็นคำหยาบ)
ติดเชื้อรับเอานิสัยหรือพฤติกรรมบางอย่างของคนที่อยู่รอบข้างเป็นต้นมาใช้หรือเป็นแบบอย่าง เช่น เขาติดเชื้อพูดคำหยาบมาจากเพื่อน.
ถะถุนถะถันว. หยาบช้า เช่น คำถะถุนถะถัน ว่า คำหยาบช้า.
ปากปลาร้าว. ชอบพูดคำหยาบ.
ผรุสวาจา, ผรุสวาท(-, ผะรุสะวาด, ผะรุดสะวาด) น. คำหยาบ.
ยัดใช้แทนคำว่า กิน (ใช้ในลักษณะกินอย่างตะกรุมตะกราม ถือว่าเป็นคำหยาบ).
วจีทุจริต(วะจีทุดจะหฺริด) น. ความประพฤติชั่วทางวาจา มี ๔ อย่าง ได้แก่ การพูดเท็จ ๑ การพูดคำหยาบ ๑ การพูดส่อเสียด ๑ การพูดเพ้อเจ้อ ๑.
วจีสุจริต(วะจีสุดจะหฺริด) น. ความประพฤติชอบทางวาจา มี ๔ อย่าง ได้แก่ การไม่พูดเท็จ ๑ การไม่พูดคำหยาบ ๑ การไม่พูดส่อเสียด ๑ การไม่พูดเพ้อเจ้อ ๑.
สนิทปาก, สนิทปากสนิทคอว. ไม่รู้สึกกระดากใจหรือตะขิดตะขวงใจ เช่น พูดเท็จได้สนิทปาก พูดคำหยาบโลนได้สนิทปากสนิทคอ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No foul language.อย่าใช้คำหยาบ Babylon A.D. (2008)
Don't you be cussin' when we got company over. - Guys.อย่ามาพูดคำหยาบ ตอนเรามีแขกอยู่ด้วย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
There is no call for bad language!ไม่ต้องใช้คำหยาบ เราก็มันส์กันได้ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
You're gotta plan in your head, you gotta mission, you never break, you never snap, you never say shit either, but you take care of your business, don't you?นายมีแผนใช่มั้ย ในหัวนายน่ะ นายไม่เคยหนีN ไม่เคยประสาทแดก คำหยาบนายยังไม่พูดเลย เพราะนายมีแผนใช่มั้ย? Gamer (2009)
Anyway, I just don't want to make a big deal out of one little dirty word.ถึงงั้นก็เถอะ ผมไม่อยากให้เรื่องมันลุกลามเพียงแค่คำหยาบคำเดียว Orphan (2009)
I don't normally cuss, but you have completely fucked me.ปกติฉํนไม่พูดคำหยาบนะ แต่นี่มึงทำกูชิบหายแล้ว Keep This Party Going (2009)
He's vicious and he's cruel and he uses the C-word.เขารุนแรง เขาโหดเหี้ยม เขาใช้คำหยาบคาย Hard-Hearted Hannah (2009)
But i'm getting a major b-word vibe from you.แต่คุณกำลังทำให้อยากใช้คำหยาบที่นำหน้าด้วย B กับคุณ Introduction to Film (2009)
When it comes to profanity.ถ้าเป็นเรื่องคำหยาบคาย Don't Walk on the Grass (2009)
Why? I said a bad word.ทำไมล่ะ หนูพูดคำหยาบ Don't Walk on the Grass (2009)
"Don't say bad words.""อย่าพูดคำหยาบDon't Walk on the Grass (2009)
She sent foul-mouthed and abusive words to heaven...เธอส่งคำหยาบคาย คำไม่เหมาะสมไปสวรรค์เหรอ Postman to Heaven (2009)
Even though it was my slutty alter ego that said a bad word in school it was my ass that got in trouble which was a place my ass had never been before.ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอีโก้ของนางมารในตัวฉัน ที่พูดคำหยาบในโรงเรียน... ... มันเป็นก้นของฉันที่มีปัญหา... ... ซึ่งเป็นที่ที่ก้นของฉัน ไม่เคยได้ไปมาก่อน Easy A (2010)
Raaarrhh!มีคำหยาบมากหมายในหนังหากอายุไม่ถึงผู้ปกครองโปรดให้คำแนะนำ The Red Serpent (2010)
But I wouldn't use the "F" word.แต่ ฉันคงไม่ใช้คำหยาบ Chuck Versus the First Fight (2010)
Is it acceptable for you to use informal language and threaten an investor this way?มันจะดีหรอที่คุณที่จะใช้คำหยาบคายขู่นักลงทุนด้วยวิธีนี้ Episode #1.11 (2010)
- Pardon my French.- ขอโทษที่พูดคำหยาบ Bad Teacher (2011)
You know what else might work? A swear jar.รู้มั้ยคะอะไรได้ผล กระปุกคำหยาบ Crazy, Stupid, Love. (2011)
You know, a quarter per curse word.แบบว่า 25 เซนต์ต่อหนึ่งคำหยาบ Crazy, Stupid, Love. (2011)
As you know, Robbie's shining moment... was when he set a school record for cursing in an eighth-grade English class.อย่างที่รู้ ปีนี้ ร็อบบี้เปล่งประกาย ตอนที่ทำลายสถิติพูดคำหยาบ ในวิชาภาษาอังกฤษเกรด 8 Crazy, Stupid, Love. (2011)
Excuse the expression.แล้วก็ทำขี้เลอะเตียง ขอโทษที่ใช้คำหยาบ Friends with Benefits (2011)
Well, then don't be the guy who shit the bed. Excuse the expression.งั้นก็อย่าขี้เลอะเตียง ขอโทษที่ใช้คำหยาบ Friends with Benefits (2011)
- Like your body's rejecting the word.- ร่างกายเธอต่อต้านคำหยาบ Friends with Benefits (2011)
The children don't need to hear your filth.เด็กๆไม่อยากได้ยินคำหยาบของเจ้า The Kingsroad (2011)
- Language!- คำหยาบChildren Shouldn't Play with Undead Things (2011)
Now... don't take this the wrong way, but being young and personable, and saying bad words on TV just is not going to cut it right now, trust me.ตอนนี้... อย่าเข้าใจฉันผิดนะ แต่การที่เธอยังเด็ก เชื่อมั่นในตัวเอง และชอบพูดคำหยาบออกทีวี Sin of Omission (2011)
"Douche" is not a bad word.เส็งเคร็ง ไม่ใช่คำหยาบคราบซักหน่อย Grace (2011)
He said, and I quote, "I'm surprised somebody didn't stick a tire iron in him before this." Actually, that was a paraphrase.เขาพูด แล้วฉันก็ลอกคำพูดเขามาได้ว่า "ฉันแปลกใจนะ จริงๆแล้วฉันปรับคำพูดนิดหน่อยนะ เอาคำหยาบทั้งหลายออกไป Of Mouse and Man (2012)
We don't tolerate name-calling.เราจะไม่ทนกับการใช้คำหยาบนะ The Smile (2012)
No swearing, no drinking, and I get to call all the shots.ห้ามสบถคำหยาบ ห้ามดื่มเหล้า และทั้งหมดฉันเป็นคนตัดสิน Dreamy (2012)
Wow. Booze, loose morals, and now swearing?ว้าว ทั้งเหล้า ทั้งไม่มีศีลธรรม แล้วนี่ยังพูดคำหยาบอีกเหรอ? Is This What You Call Love? (2012)
The first one has "chitty" right in the title.เรื่องแรก ก็มีคำว่า chitty แล้ว (ผู้แปล -ออกเสียงคล้าย shit คำหยาบแสดงความรำคาญ) Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
And then she would have used mean words against anyone who got down on me.แล้วก็ด่าคำหยาบคาย ต่อคนที่มาแกล้งฉัน Britney 2.0 (2012)
Literally, when the second tiger came out, I went and then I shat.ตอนเสือตัวที่สองออกมานะ ฉัน... สบถคำหยาบออกมา This Is the End (2013)
I will not have that language in my house.ฉันไม่อยากได้ยิน คำหยาบในบ้านฉัน Nebraska (2013)
You just said the "b" word, the "a" word and ginger!พี่พูดคำหยาบนี่ Adventures in Fae-bysitting (2013)
My ears rang like the first time I heard my mom use the f-word.ฉันหูผึ่งเลย เหมือนกับครั้งเเรกที่ฉันได้ยินเเม่พูดคำหยาบน่ะ Coquilles (2013)
For six months, she taught them how to swing dance and swear like a sailor.หกเดือนที่หล่อนสอนพวกเด็กๆให้เต้นเพลงจังหวะสวิง และพูดคำหยาบ Madness Ends (2013)
Oh, I'm sorry about the f-bomb, Morris.โอ้ ผมขอโทษ คำหยาบเหล่านั้น โมริส Don't You Feel Me (2013)
With profanity on that first line.พร้อมคำหยาบที่ประโยคแรก Pawn Sacrifice (2014)
Hey, I didn't know a priest could use bad language.ไม่ยักรู้ว่าบาทหลวงก็พูดคำหยาบได้ Pawn Sacrifice (2014)
We should lock the door and scream the curse word we know.เราควรล็อคประตูแล้วสบถคำหยาบ ออกมาดังๆต่างหาก Inside Out (2015)
Can I say that curse word now?ฉันสบถคำหยาบได้ยัง Inside Out (2015)
Like a security code. "Whosoever is carrying Thor's fingerprints"-เขาพูดคำหยาบ - นายได้บอกทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม? Avengers: Age of Ultron (2015)
Chiron cursing now, huh?ไชรอนพูดคำหยาบเป็นด้วยเหรอ Moonlight (2016)
Oh, what? She can gut a man with her feet, she can't hear a few naughty words, huh?เธอแทงคนไส้แตกด้วยเท้า แต่ฟังคำหยาบไม่ได้? Logan (2017)
But hold on to that thought, because this, Lorna, pardon my French, this DISGRACEFUL piece of shit is a wellknown national company's patio door.แต่ลองคิดต่อนะครับ เพราะว่าลอร์นา ขอโทษในคำหยาบนี้ ไอ้ของไร้ค่าน่าขายหน้านี่ เป็นประตูเฉลียง ของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่ง Salesmen Are Like Vampires (2017)
There's no need for language, Mr. Hockley.ไม่จำเป็นต้องใช้คำหยาบ คุณฮ็อคลี่ย์ Titanic (1997)
I cursed 37 times last week.- ผมเอาเล่มนี้ครับ อาทิตย์นี้หนูพูดคำหยาบ 37 ครั้ง Signs (2002)
It means "dirty blood." Mudblood's a really foul name for someone who's Muggle-born.มันคือเลือดไม่บริสุทธิ์ เป็นคำหยาบ สำหรับคนที่เกิดจากมักเกิ้ล Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำหยาบคาย[n.] (kham yāpkhāi) FR: gros mot [m] ; grossièreté [f] ; vulgarité [f] ; paroles grossières [fpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blaspheme    [VT] พูดดูหมิ่นหรือสบประมาทศาสนา, See also: กล่าวถ้อยคำหยาบคาย, Syn. defile, desecrate, Ant. honor, revere
cunt    [N] ช่องคลอด (คำหยาบ)
dirty word    [IDM] คำสบถ, See also: คำหยาบ, คำสี่ตัวอักษร (ต้องห้าม)
dick [N] อวัยวะเพศชาย (คำหยาบ), Syn. penis, phallus, cock
epithet    [N] คำไม่สุภาพ, See also: คำหยาบ
fart    [VI] ผายลม (คำหยาบ), See also: ตด, Syn. be gassy
go to Hades    [IDM] ด่า (คำหยาบ)
go to hell    [IDM] ด่า (คำหยาบ)
go to Jericho    [IDM] ด่า (คำหยาบ)
go to the devil!    [IDM] ด่า (คำหยาบ)
goolie    [N] คำหยาบสำหรับเรียกอวัยวะเพศชาย, Syn. gooly
gooly    [N] คำหยาบสำหรับเรียกอวัยวะเพศชาย, Syn. goolie
homo    [N] คนที่รักร่วมเพศ (คำสแลง) (คำหยาบ), Syn. gay, homosexual
so-and-so    [IDM] ใช้พูดเมื่อไม่ต้องการเจาะจง, See also: ใช้พูดเลี่ยงเมื่อไม่ต้องการพูดคำหยาบ
use strong language    [IDM] ใช้ถ้อยคำรุนแรง, See also: ใช้คำแรงๆ, ใช้คำหยาบ
idiot    [N] คนโง่เง่า (คำหยาบ), See also: คนทึ่ม, คนปัญญาอ่อน, คนบ้องตื้น, อีเดียด, Syn. cretin, fool, moron
idiotic    [ADJ] โง่เง่า (คำหยาบ), See also: ซึ่งไม่เต็มบาท, ปัญญาอ่อน, Syn. cretinous, imbecilic, moronic
illiterate    [N] คนไม่รู้หนังสือ (คำหยาบ), See also: คนไร้การศึกษา, คนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
imbecile    [N] คนปัญญาอ่อน (คำหยาบ), See also: คนโง่, คนงี่เง่า, Syn. cretin, idiot, moron
imbecile    [ADJ] ปัญญาอ่อน (คำหยาบ), See also: โง่เง่า, Syn. cretinous, idiotic, moronic
insult    [N] วาจาหยาบคาย, See also: คำหยาบ, การกระทำที่หยาบคาย, Syn. rudeness, Ant. compliment, praise
invective    [N] คำหยาบ, Syn. abuse, censure, denunciation, Ant. praise, commendation
Jewess    [N] หญิงชาวยิว (คำหยาบ)
Jim Crow    [N] นิโกร (คำหยาบ)
knocker    [N] หน้าอกผู้หญิง (คำหยาบ)
madman    [N] คนบ้า (คำหยาบ), See also: คนเสียสติ, ไอ้บ้า, Syn. lunatic, maniac, looney
name-calling    [N] การใช้คำหยาบคาย
obscenity    [N] คำพูดหยาบคาย, See also: ถ้อยคำหยาบโลน, Syn. profanity, vulgarism
old maid    [N] ผู้หญิงที่อยู่เป็นโสดไปจนแก่ (คำหยาบ), See also: สาวทึนทึก, สาวแก่, Syn. spinster
old woman    [N] ภรรยา (คำหยาบ), Syn. wife
pejorative    [ADJ] พูดคำหยาบ, Syn. derogatory, derisive
pejorative    [N] คำหยาบ, See also: คำเหยียดหยาม
purblind    [ADJ] ที่ตาบอด (คำหยาบ), Syn. blind
barnyard languge    [SL] ภาษาหยาบ, See also: คำหยาบ
chrome-dome    [SL] คำเรียกคนหัวล้าน (คำหยาบ)
cut the cheese    [SL] ตด (คำหยาบ), See also: ผายลม
cut the mustard    [SL] ตด (คำหยาบ), See also: ผายลม
dick [SL] อวัยวะเพศชาย (คำนี้ได้ยินบ่อย) (คำหยาบ)
dirty crack    [SL] คำหยาบ
dirty word    [SL] คำหยาบ, See also: คำด่า, คำสบถ
four-eyes    [SL] คนใส่แว่นตา (เป็นคำหยาบถ้าใช้เป็นคำเรียก)
freaking    [SL] เลว (คำเลี่ยงของ fucking) (คำหยาบ)
jones    [SL] อวัยวะเพศชาย (คำหยาบต้องห้าม)
knockers    [SL] เต้านม (ผู้หญิง) (คำหยาบ), See also: นม
murphy    [SL] เต้านม (ผู้หญิง) (คำหยาบ)
pits    [SL] เป้ากางเกง (คำหยาบ)
puke hole    [SL] ปาก (คำหยาบ)
shit    [SL] เรื่องไร้สาระ (คำหยาบแสดงความโกรธ / รำคาญ), See also: เรื่องเหลวไหล
son of a bitch    [SL] บ้าจริง (คำหยาบ), See also: ให้ตายซิ, ระยำ
tits    [SL] เต้านม (ผู้หญิง) (คำหยาบ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revile(รีไวลฺ') vt.,vi. ต่อว่า,ด่า,ประจาน,พูดเสียดสี,ใช้ถ้อยคำหยาบคาย, See also: revilement n. reviler n. revilingly adv.
vulgarism(วัล'กะริสซึม) n. นิสัยหยาบคาย,ความหยาบคาย,ลักษณะธรรมดา ๆ ,คำหยาบ,คำพูดหยาบคาย, Syn. barbarism

English-Thai: Nontri Dictionary
vulgarity(n) ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,คำหยาบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
blowjob (n) (คำหยาบ) การที่ผู้หญิงสำเร็จความใคร่ให้ฝ่ายชายโดยใช้เพียงปากเท่านั้น
See also: R. Thumbnail gallery post
fuck (n vi vt ) คำหยาบคำด่า(ค ว ย)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top