Search result for

*คอย*

(393 entries)
(0.0254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คอย, -คอย-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
มนุษย์ป้าคำที่ใช้เรียกผู้ที่มีพฤติกรรมที่มีลักษณะที่เห็นแก่ตัว ทำสิ่งต่างๆ โดยไม่สนใจว่าจะทำให้ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การแย่งที่นั่งว่างในรถโดยสาธารณะ, การแซงคิวไม่ยอมต่อแถวคอยเวลาขึ้นรถไฟฟ้า, โดยส่วนมากจะเป็นสุภาพสตรีในวัยกลางคนจนถึงสูงอายุ จึงเป็นที่มาถึงคำว่า "ป้า​" เริ่มเป็นที่ใช้กันแพร่หลายในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในช่วงปี 2557 โดยล่าสุดมีลือกันถึงกรณีมีผู้เปิดประตูรถแท็กซี่มีผู้โดยสารอยู่ขณะที่กำลังจอดติดไฟแดง ขอขึ้นไปนั่งด้วยหน้าตาเฉยโดยอ้างว่าขอติดรถไปด้วยตามเส้นทางที่ผ่าน

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
let's see (phrase (spoken) ) Let’s + V, แปลประมาณว่า …..กันเถอะ มาดูกันว่า,เดี๋ยวนะ,คอยดูสิว่า,I am thinking about this,you are not sure what to say next OK. Let's see where we are.มาดูกันว่าถึงไหนแล้้ว Do you know a shop that sells dictionaries?” (ขอโทษครับ) พี่รู้จักร้านหนังสือที่ขายพวกพจนานุกรมไหมครับ? “Let me see” เดี๋ยวนะ ให้ผมคิดก่อน Let’s see what you will get for the New Year. คอยดูสิว่าเธอจะได้อะไรเป็นของขวัญวันปีใหม่ let's see (spoken) I am thinking about this “Do you have any idea how many people will be there?” “Well, let's see – I don't think I could put a number on it.” Let's see how much you want to win this event. Now that we know what your interests are, let's see if we can match you to a job that you'd like.

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถ่า (vt ) รอ คอย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอย[V] wait, See also: await, Syn. รอ, เฝ้ารอ, Example: ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะไม่มีความรู้สึกว่าต้องคอยนานทั้งนี้เพราะว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วมาก, Thai definition: มุ่งรออยู่
คอยล์[N] coil, See also: ignition coil, Example: ช่างคนที่สองจัดการเช็ดสายไฟ ลองสายไฟพักหนึ่ง เขาก็บอกว่าคอยล์ไม่มีไฟเลย ดังนั้นเขาจึงจัดการเปลี่ยนคอยล์, Thai definition: อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องยนต์ของรถยนต์ ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าแรงต่ำจากแบตเตอรี่ให้เป็นไฟฟ้าแรงสูง เพื่อก่อให้เกิดประกายไฟฟ้าที่เขี้ยวหัวเทียน, Notes: (อังกฤษ)
รอคอย[V] wait, See also: await, tarry, look for, Syn. รอ, คอย, รออยู่, คอยท่า, เฝ้าคอย, Example: มีประชาชนราว 1,000 คนรอคอยต้อนรับนักกีฬาโอลิมปิคที่สนามบิน
หอคอย[N] tower, Syn. หอสังเกตการณ์, Example: ในนิทานเรื่องนี้เล่าถึงเจ้าหญิงที่ถูกขังไว้บนหอคอย, Count unit: หลัง, แห่ง, Thai definition: เรือนสูงที่ทำไว้สำหรับคอยระวังสังเกตการณ์
หอคอย[N] tower, See also: watch-tower, Syn. หอสังเกตการณ์, Example: ในนิทานเรื่องนี้เล่าถึงเจ้าหญิงที่ถูกขังไว้บนหอคอย, Count unit: หลัง, แห่ง, Thai definition: เรือนสูงที่ทำไว้สำหรับคอยระวังสังเกตการณ์
การคอย[N] waiting, See also: awaiting, Example: การแก้ปัญหาด้วยการคอยไม่มีอะไรดีขึ้น
คอยท่า[V] wait, See also: await, tarry, look for, Syn. รออยู่, รอคอย, Example: เรืออังกฤษกำลังคอยท่ากองทัพเรือของสเปน
คอยเหตุ[V] observe, See also: watch, circumspect, look, inspect, oversee, Example: โปรดคอยระวังฝนจะตก เนื่องจากเรามีหมู่ที่คอยเหตุอยู่ในตำบลนี้, Thai definition: ระวังเหตุการณ์
เฝ้าคอย[V] wait, See also: await, look forward to, Syn. รอคอย, คอย, Example: ลูกแมวที่หิวโซเหล่านี้ กำลังเฝ้าคอยการกลับมาของแม่, Thai definition: ตั้งใจรออยู่, รอคอยด้วยใจจดจ่อ
เฝ้าคอย[V] expect, See also: wait, anticipate, look forward to, Syn. รอคอย, คอย, Example: ทุกคนรวมทั้งฉันที่เฝ้ารอพระอาทิตย์ตกหลังเขาด้วยความอดทนแต่สุดท้ายเมฆมาบังเห็นเพียงลำแสงที่ลอดก้อนเมฆ เพียงแค่นี้หรือที่พวกเราเฝ้าคอย, Thai definition: ตั้งใจรออยู่, รอคอยด้วยใจจดจ่อ
การรอคอย[N] wait, See also: awaiting, Syn. การรอ, การคอย, Example: วันหนึ่งๆ ของเขาหมดไปกับการรอคอยการกลับมาของเธอ
คอยโอกาส[V] wait one's chance, See also: wait for a right time, bite one's time, Syn. คอยจังหวะ, รอโอกาส
คอยจังหวะ[V] wait for the right moment, See also: wait for a chance, bide one's time, await a favorable opportunity, Syn. คอยโอกาส, Example: มือปืนเป็นคนมีสี มาจากต่างจังหวัด คอยจังหวะสะกดรอยตามนายวิทูรย์อยู่หลายวัน, Thai definition: รอโอกาสเหมาะ
ตั้งตาคอย[V] expect, See also: wait, look forward to, await, anticipate, Syn. รอคอย, เฝ้าคอย, คอยอยู่, ตั้งตารอ, Example: พ่อตั้งตาคอยการกลับของลูกชาย
ถ่างตาคอย[V] sit up for, Syn. เบิ่งตารอ, Example: ภรรยาอย่างเธอถ่างตาคอยสามีที่กลับบ้านดึกทุกคืน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คอยก. มุ่งรออยู่, รอ
คอยเฝ้า, เฝ้าดู, เช่น คอยจับผิด.
คอยท่าก. รอคอย.
คอยทีก. รอโอกาส.
คอยน. หอสูงสำหรับดูเหตุการณ์ เรียกว่า หอคอย.
คอยเหตุก. ระวังเหตุการณ์.
คอยล์น. อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องยนต์ของรถยนต์ ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าแรงตํ่าจากแบตเตอรี่ให้เป็นไฟฟ้าแรงสูง เพื่อก่อให้เกิดประกายไฟฟ้าที่เขี้ยวหัวเทียน.
เคย ๑, เคอย(เคย) น. ชื่อกุ้งขนาดเล็กหลายชนิดหลายสกุล ใน ๒ วงศ์ ได้แก่ วงศ์ Mysidae เช่น เคยตาดำ [ Mesopodopsis orientalis (Tattersall)] อันดับ Mysidacea และวงศ์ Sergestidae เช่น เคยตาแดง (Acetes erythraeus Nobill ) อันดับ Decapoda ขนาดยาวไม่เกิน ๓.๔ เซนติเมตร มีหนวด ๒ แฉก ลำตัวแบนข้าง เปลือกบาง ใส เนื้อยุ่ย เหมาะสำหรับใช้หมักเกลือทำกะปิและน้ำเคย.
ตั้งตาคอยก. เฝ้าคอย.
เฝ้าคอยก. รอคอย, คอยด้วยใจจดใจจ่อ.
หอคอยน. อาคารสูงที่สร้างขึ้นสำหรับคอยระวังเหตุและสังเกตการณ์.
กน ๒ก. มัว, คอย, เฝ้า, เช่น จะกนกินแต่นํ้าตาอนาทร (นิ. ลอนดอน).
กระเรียนน. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Grus antigone (Linn.) ในวงศ์ Gruidae ขนลำตัวสีเทา หนังหัวและต้นคอสีแดง คอยาว ขายาว ปีกกว้าง หางกว้างและสั้น เวลาบินคอเหยียดตรง หากินตามที่ราบลุ่ม กินพืช แมลง และสัตว์ขนาดเล็ก, กาเรียน ก็เรียก.
กระสา ๑ชื่อนกยางขนาดใหญ่ ในวงศ์ Ardeidae ปากยาว ปลายแหลม ฤดูผสมพันธุ์เพศผู้มีขนยาวบริเวณท้ายทอย ๒ เส้น คอยาว เวลาบินคอโค้งงอ ขายาว เล็บของนิ้วกลางที่หันไปข้างหน้าหยักคล้ายซี่หวี ทำรังด้วยกิ่งไม้บนยอดไม้สูงปานกลาง กินปลาและสัตว์น้ำ ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ กระสานวล ( Ardea cinerea Linn.) กระสาแดง ( A. purpurea Linn.) และกระสาใหญ่ ( A. sumatrana Raffles).
กระหง่อง, กระหน่อง ๑ก. จ้อง, คอยดู, เช่น ตากตากระหง่องเตรียม คอยแม่ มาฤๅ (นิ. ตรัง), ตระหง่อง หรือ ตระหน่อง ก็ใช้.
กลางช้างน. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประจำปืนใหญ่บนสัปคับที่ตั้งกลางหลังช้าง, ขุนนางซึ่งนั่งประจำที่บนสัปคับที่ตั้งกลางหลังช้างพระที่นั่ง คอยรับพระราชดำรัสสั่งให้สัญญาณแก่ไพร่พลเพื่อให้รุก รับ หรือถอย และส่งศาสตราวุธถวายพระเจ้าอยู่หัวเมื่อประทับตรงคอช้าง.
กวาง ๑(กฺวาง) น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Cervidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องกีบคู่ มีหลายชนิด รูปร่างลำตัวเพรียว คอยาว ขายาว หางสั้น ตัวเมียเล็กกว่าตัวผู้ ผลัดเขาปีละครั้ง ชนิดที่พบทั้งตัวผู้และตัวเมียมีเขา ได้แก่ กวางเรนเดียร์ [ Rangifer tarandus (Linn.)] ชนิดที่ตัวเมียไม่มีเขา ได้แก่ กวางป่าหรือกวางม้า ( Cervus unicolor Kerr) ส่วนพวกที่ตัวผู้และตัวเมียไม่มีเขา ได้แก่ กวางชะมด (Moschus spp.) และกวางวอเตอร์เดียร์ ( Hydropotes inermis Swinhoe).
กะบอนกะบึงก. มีท่าทีโกรธอย่างแสนงอน เช่น คอยสะบัดปัดกรกะบอนกะบึง (อิเหนา), โดยมากใช้ กะบึงกะบอน.
กาฟักไข่น. ชื่อการเล่นอย่างหนึ่ง ผู้เล่นหาไม้หรือของอื่นมาคนละชิ้นสมมุติเป็นไข่ มอบให้แก่ผู้ที่ถูกจับสลากสมมุติเป็นกา ผู้เป็นการักษาสิ่งนั้นไว้ในวงเขตที่กำหนด ผู้เล่นนอกนั้นคอยลักไข่.
กาน้ำน. ชื่อนกน้ำขนาดกลางถึงขนาดใหญ่หลายชนิด ในวงศ์ Phalacrocoracidae คอยาว ตัวสีดำ ตีนมีพังผืด นิ้วแบบตีนพัดเต็ม ว่ายนํ้าเหมือนเป็ด ดำนํ้าจับปลากิน อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ กานํ้าใหญ่ [ Phalacrocorax carbo (Linn.)] กานํ้าปากยาว ( P. fuscicollisStephens) และกานํ้าเล็ก [P. niger (Vieillot)] .
กำด้นน. ท้ายทอย, ส่วนที่คอกับศีรษะต่อกัน, เช่น เหมือนกดคอยอกำด้นลูกสาวศรี (มณีพิชัย).
กำสรด(-สด) ก. สลด, แห้ง, เศร้า, เช่น จักคอยเห็นข้าโหยหา แต่องคเอกา จะแสนกำสรดลำเค็ญ (สุธนู).
กุณโฑ(-โท) น. คนโท, หม้อนํ้ารูปต่าง ๆ คอยาว.
เก้อว. แสดงสีหน้าเจื่อนเพราะรู้สึกผิดคาดหรือทำอะไรผิดพลาดไป เช่น ทำหน้าเก้อ, รู้สึกผิดคาดผิดหวัง เช่น ไปเก้อ คอยเก้อ, ผิดแผกไปจากผู้อื่นเขาหรือแต่งตัวรอจะไปงานแล้วไม่ได้ไป เช่น แต่งตัวเก้อ
เกาต์น. ชื่อโรคอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นเพราะมีกรดยูริกในเลือดมากเกินไปเป็นผลให้เกิดการตกตะกอนเป็นเกลือยูเรตในเนื้อเยื่อบริเวณข้อ เช่น ที่ข้อนิ้วมือนิ้วเท้า ข้อเท้า หรือ บริเวณอวัยวะอื่น ทำให้มีอาการบวมและปวด.
เกียรติมุข(เกียดมุก) น. อมนุษย์บริวารพระศิวะ ทำเป็นรูปหน้ายักษ์ปนหน้าสิงห์ ตากลมถลน ไม่มีคาง ปากแสยะ ไม่มีขากรรไกรล่าง ไม่มีร่างกาย ไม่มีแขนขา เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้ารักษาธรณีประตู เป็นเครื่องป้องกันบ้านเรือน ขับไล่เสนียดจัญไร และคอยคุ้มครอง นับถือพระศิวะ มักทำเป็นลวดลายแกะสลักหรือปูนปั้น เช่นที่ทับหลังปราสาทหินบางแห่ง ตามซุ้มปรางค์หรือเจดีย์ และที่ฐานพระพุทธรูป, กาฬมุข หรือ หน้ากาฬ ก็เรียก.
ใกล้เคียงไม่แตกต่างกันมากนัก, พอ ๆ กัน เช่น รอ กับ คอย มีความหมายใกล้เคียงกัน หนังสือสองเล่มนี้มีขนาดใกล้เคียงกัน.
ไก่ฟ้าน. ชื่อนกขนาดกลางหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Phasianidae ตัวขนาดไล่เลี่ยกับไก่บ้าน ปากสั้นแข็งแรง ปลายแหลมโค้งเล็กน้อย ตัวผู้ส่วนใหญ่ที่หน้ามีแผ่นหนังสีสดใสคล้ายหน้ากาก เกือบทุกชนิดมีหงอนเป็นพู่ขน คอยาว ลำตัวป้อม มีหลายสี ขาแข็งแรง หางยาวโดยเฉพาะตัวผู้มีหางกะลวยสวยงามเป็นพิเศษและสีสันสวยงามกว่าตัวเมีย กินแมลง สัตว์เล็ก ๆ ผลไม้สุก และเมล็ดพืช เช่น ไก่ฟ้าหลังขาว [ Lophura nycthemera (Linn.)] พญาลอหรือไก่ฟ้าพญาลอ ( L. diardi (Bonaparte)) ไก่ฟ้าหางลายขวาง [ Syrmaticus humiae (Hume)] .
ขนอน ๑(ขะหฺนอน) น. สถานที่ซึ่งตั้งอยู่ในเส้นทางเข้าออกเมืองหรือเขตแดน เพื่อตรวจคนเข้าออก ผู้ลักลอบผ่านด่าน สิ่งของหรือสินค้าต้องห้าม และเรียกเก็บภาษีอากรสินค้า, ที่คอยเหตุและคนแปลกปลอม.
ขัดห้างก. ทำที่พักบนต้นไม้ในป่าชั่วคราวสำหรับคอยเฝ้าดูเหตุการณ์หรือดักยิงสัตว์เป็นต้น.
โขลนทวาร(โขฺลนทะวาน) น. ประตูป่า, ประตูป่าที่ทำตามตำราพราหมณ์ คือทำเป็นประตูสะด้วยใบไม้ให้ทหารผู้ไปทัพนั้นลอดไป มีพราหมณ์คู่หนึ่งนั่งบนร้านสูง ๒ ข้างประตูคอยประนํ้าเทพมนตร์ เพื่อเป็นชัยมงคลแก่กองทัพที่ยกไป เรียกว่า เบิกโขลนทวาร.
คนใช้น. คนที่มีหน้าที่คอยรับใช้, ลูกจ้างที่รับใช้ทำงานบ้าน.
คนโท(คน-) น. กุณโฑ, หม้อนํ้ารูปต่าง ๆ คอยาว.
ค่อน ๒ว. มากกว่าครึ่ง, เกือบเต็ม, เช่น ข้าวค่อนหม้อ นั่งคอยมาค่อนวัน.
คัดท้ายก. คอยคุมให้ไปตรงตามที่ต้องการ, โดยปริยายหมายความว่า อยู่ตำแหน่งสุดท้ายหรือเกือบสุดท้าย.
คันโดงน. กระโดง, ใช้หมายถึง เสากระโดง เช่น กุมกรวรนุชพงาภาองค์ยุพา มาขึ้นคันโดงคอยดู (สุธน).
คั่ว ๒ก. คอยกิน (ใช้ในการเล่นไพ่ผ่องไทยหรือไพ่ผ่องจีนเป็นต้น), โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น สองคนนี้คั่วกันมาหลายปี ก็ยังไม่ได้แต่งงานกัน เขาคั่วตำแหน่งอธิบดีอยู่.
คุม ๑ก. คอยกำกับดูแล เช่น คุมงาน คุมพล คุมพวก, ป้องกันรักษา เช่น คุมของ คุมบ่อน.
คุมเชิงก. คอยระวังท่วงทีของอีกฝ่ายหนึ่ง.
คุ้มกันก. คอยป้องกันให้ปลอดภัย, คุ้มครองให้พ้นจากบางสิ่งบางอย่าง เช่น คุ้มกันโรค คุ้มกันไม่ให้ถูกฟ้องร้อง.
เคร่า(เคฺร่า) ก. รอ, คอย, เช่น จงนุชรีบเรียบข้อนเคร่าถ้าจีนคอย (นิ. นรินทร์).
เคี้ยก. อยู่ เช่น อันเดียรดาษด้วยเตี้ยเค้าค่อม เคี้ยคอยทวารทุกแห่งแล (ม. คำหลวง ทศพร).
งอย ๒ก. คอย เช่น งอยท่า.
งูกินหาง ๒น. การเล่นของเด็กอย่างหนึ่ง สมมุติฝ่ายหนึ่งเป็นแม่งู มีลูกงูเกาะหลังเป็นแถว อีกฝ่ายเป็นพ่องู คอยไล่จับลูกงูตัวที่อยู่ท้ายแถวเอามาเป็นพวกทีละตัว ๆ.
เงกว. เต็มที, แย่, เช่น คอยเสียเงก.
เงือด, เงือดงดก. อดกลั้น, ยับยั้ง, เช่น เงือดคำรบสองคาบสามคาบ (จารึกสยาม), จำต้องเงือดงดอดกลั้น คอยหยิบผิดมันให้จงได้ (สังข์ทอง).
จ้อง ๒ก. เพ่งตาดูหรือมุ่งมองดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น จ้องหน้า, มุ่งคอยจนกว่าจะได้ช่อง, คอยที, เช่น จ้องจับผิด จ้องจะทำร้าย จ้องจะแทง, กิริยาที่เอาปืนหรืออาวุธเล็งมุ่งตรงไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง.
จอบ ๒ก. แอบ, ลอบ, คอยฟัง
จับตา ๒, จับตาดูก. คอยเฝ้าสังเกต, จ้องระวังระไว.
ชระลั่ง(ชะระ-) ก. ทะลึ่งทะลั่ง เช่น จงสองเจ้าอย่าได้ทะลิ่นชระลั่งคอยนั่งเฝ้าพระบาท (ม. คำหลวง กุมาร).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preheat coilคอยล์อุ่นอากาศล่วงหน้า มีความหมายเหมือนกับ preheater [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
plate-finned coilคอยล์ครีบแผ่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
reheating coil; tempering coilคอยล์อุ่นอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
row split coilคอยล์แยกแถว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sarcoid๑. โรคซาร์คอยด์ [มีความหมายเหมือนกับ sarcoidosis]๒. คล้ายมะเร็ง (เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน)๓. คล้ายเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sarcoidosisโรคซาร์คอยด์ [มีความหมายเหมือนกับ sarcoid ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
queueคิว, แถวคอย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
queueคิว, แถวคอย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
queueแถวคอย, คิว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
queuing theoryทฤษฎีแถวคอย, ทฤษฎีคิว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
basic queueแถวคอยพื้นฐาน, คิวพื้นฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cooling coilคอยล์ทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cricoid cartilageกระดูกอ่อนไครคอยด์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil๑. คอยล์, ท่อขอ๒. ขดลวด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
chilled water coilคอยล์น้ำเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
conchoidคอนคอยด์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coil bypass factorแฟกเตอร์ลมเลี่ยงผ่านคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil circuitingการจัดวงจรในคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil depthความลึกคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil face area; face area of coilพื้นที่หน้าคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil heightความสูงคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil ignitionการจุดระเบิดด้วยคอยล์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
coil ignitionการจุดระเบิดด้วยคอยล์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil performanceสมรรถนะคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil surface areaพื้นที่ผิวคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil ventรูระบายอากาศของคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct expansion coilคอยล์ระเหยสารทำความเย็นโดยตรง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
face split coilคอยล์แยกผิวหน้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
face velocityความเร็วลมหน้าคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
face area of coil; coil face areaพื้นที่หน้าคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
finned coilคอยล์มีครีบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fucoidฟิวคอยด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fan-coil unitหน่วยแฟนคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fan coilแฟนคอยล์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
expansion coilคอยล์ระเหยสารทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
evaporator coilคอยล์เครื่องระเหย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ice-on-coil storage systemระบบสะสมน้ำแข็งบนคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignition coilคอยล์จุดระเบิด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
integral-finned coilคอยล์มีครีบในตัว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
intertwined circuiting coilคอยล์วงจรไขว้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
trochoidโทรคอยด์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tempering coil; reheating coilคอยล์อุ่นอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
thylakoidไทลาคอยด์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heating coilคอยล์ทำความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
hot water coilคอยล์น้ำร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
uncased coilคอยล์เปลือย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
wetted coil; wet coilคอยล์เปียก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
wet coil; wetted coilคอยล์เปียก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glucocorticoidกลูโคคอติคอยด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Portable Rigแท่นเจาะบนบกแบบที่มีโครงสร้างหอคอย (Derrick) , แท่นเจาะบนบกแบบที่มีโครงสร้างหอคอย (Derrick)
ติดอยู่บนรถบรรทุกขนาดใหญ่ สามารถเคลื่อนย้ายแท่นเจาะได้โดยสะดวก เพราะโครงสร้างหอคอยพับให้เอนราบได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Queuing theoryทฤษฎีการคอยลำดับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sarcoidosisซาร์คอยโดซิส [TU Subject Heading]
Turquoise เทอร์คอยซ์
แหล่ง - ในประเทศไทยยังไม่พบ ประโยชน์ - จัดเป็นรัตนชาติประเภทหินสีมีราคาไม่สูงนัก นิยมเจียระไนแบบหลังเบี้ยกลมหรือรูปไข่ [สิ่งแวดล้อม]
International Finance Corporationคือบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1956 และเริ่มมีฐานะเป็นองค์การชำนัญพิเศษที่มีสัมพันธ์กับองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1957 แม้บรรษัทจะดำเนินงานใกล้ชิดกับธนาคารโลก แต่ก็มีฐานะเป็นสิ่งที่มีตัวตนทางกฎหมายแยกต่างหาก และมีกองทุนที่แตกต่างจากกองทุนของธนาคารโลกด้วยวัตถุประสงค์ของบรรษัทคือ ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนให้การผลิตของวิสาหกิจของเอกชนในประเทศสมาชิกเจริญเติบโตยิ่ง ขึ้น การที่จะกระทำตามวัตถุประสงค์นี้ได้ บรรษัทจะนำเงินไปลงทุนในวิสาหกิจด้านการผลิตฝ่ายเอกชน โดยดำเนินงานร่วมกับเอกชนผู้ลงทุน ทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชี (Clearing House) คล้ายกับเป็นแหล่งรวมโอกาสต่าง ๆ ของการลงทุนฝ่ายเอกชนทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ รวมทั้งฝ่ายจัดการที่มีประสบการณ์ชำนาญ นอกจากนั้น ยังช่วยกระตุ้นการลงทุนด้านการผลิตของเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศด้วย บรรษัทยังได้รับอนุญาตให้ทำการกู้ยืมเงินโดยใช้วิธีขายพันธบัตรของตนเอง รวมทั้งตั๋วสัญญาการใช้เงินบรรษัทการเงินระหว่างประเทศดำเนินงานโดยองค์กร ต่าง ๆ ของตน คืออำนาจทั้งหมดของบรรษัทจะขึ้นอยู่กับคณะผู้ว่าการ (Board of Govemors) ประกอบด้วยผู้ว่าการและผู้ว่าการสำรอง (Altemates) จากธนาคารโลกซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศต่าง ๆ อันเป็นสมาชิกของบรรษัทด้วย คณะผู้ว่าการจะคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบรรษัทให้ถูกต้อง ตัวประธานธนาคารโลก จะทำหน้าที่เป็นประธานคณะผู้ว่าการของบรรษัทโดยตำแหน่งด้วย บรรษัทมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซี [การทูต]
Adenosine Diphosphateกรดอดีนีลลิคอยู่ในลักษณะไดฟอสเฟต, อะดิโนซีนไดฟอสเฟท, อะดีโนซีนไดฟอสเฟต [การแพทย์]
Adenosine Triphosphateกรดอดีนีลลิคอยู่ในลักษณะไตรฟอสเฟท, อาดีโนซีนไตรฟอสเฟส, แอดีโนซีนไตรฟอสเฟต, อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต, อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต, อดิโนสินไตรฟอสเฟต, การแปรสภาพของสารพลังงาน, อะดิโนซินไทรฟอสเฟท [การแพทย์]
Autacoidsออตาคอยด์ส [การแพทย์]
Bacteriuria, Asymptomaticการที่มีเชื้อโรคอยู่ในปัสสาวะโดยไม่มีอาการ [การแพทย์]
Betamethasoneการให้กลูโคคอร์ติคอยด์ [การแพทย์]
Causes, Precipitatingเหตุซ้ำเติม,สาเหตุที่กระตุ้นให้ผู้ที่จะเป็นโรคอยู่แล้ว,ชนวนและสาเหตุอื่น [การแพทย์]
Chelatesสารคอยจับ [การแพทย์]
Convalescenceการพักฟื้น,มีเชื้อโรคอยู่แต่ไม่มีอาการ [การแพทย์]
Coracoid Processส่วนที่ยื่นออกมาของกระดูก,จะงอยบ่า,ส่วนยื่นโคราคอยด์ [การแพทย์]
Desire to Avoid, Compellingความต้องการที่คอยบังคับให้หลีกหนี [การแพทย์]
Electiveวิชาเลือก,วิชาชีพ,ชนิดที่คอยได้ [การแพทย์]
intake towerintake tower, ทางน้ำเข้าชนิดหอคอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
long throated flumelong throated flume, รางน้ำคอยาว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
glucocorticoidsฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์, กลุ่มฮอร์โมนที่สร้างจากอะดรีนัลคอร์เทกซ์ของต่อมหมวกไต  มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
predationการล่าเหยื่อ, วิธีการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตที่คอยล่าสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เป็นอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
immunizationการสร้างภูมิคุ้มกันโรค, กระบวนการที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งต่อโรคอย่างหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mineralocorticoidsฮอร์โมนมิเนราโลคอร์ติคอยด์, กลุ่มฮอร์โมนที่สร้างจากอะดรีนัลคอร์เทกซ์ของต่อมหมวกไต ประกอบด้วยฮอร์โมนที่สำคัญ 2 ชนิด คือ อัลโดสเตอโรน และดีออกซีคอร์ติโคสเตอโรน มีหน้าที่ควบคุมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
adrenal cortexต่อมหมวกไตส่วนนอก, เนื้อเยื่อชั้นนอกของต่อมหมวกไต สร้างฮอร์โมนมากกว่า 50 ชนิด ซึ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามหน้าที่  คือ กลูโคคอร์ติคอยด์และมิเนราโลคอร์ติคอยด์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
aldosteroneแอลโดสเตอโรน, ฮอร์โมนในกลุ่มมิเนราโลคอร์ติคอยด์ ซึ่งสร้างจากอะดรีนัลคอร์เทกซ์ของต่อมหมวกไต ทำหน้าที่ควบคุมสมดุลของโซเดียมในเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
solar flaresการระเบิดจ้าบนดวงอาทิตย์, การปลดปล่อยพลังงานและอนุภาคอย่างรุนแรงและรวดเร็วใกล้บริเวณจุดดับบนดวงอาทิตย์  จึงทำให้บริเวณนั้นสว่างจ้าและทำให้เกิดการรบกวนสนามแม่เหล็กโลกและคลื่นวิทยุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
biological controlการควบคุมโดยชีววิธี, วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ โดยใช้สิ่งมีชีวิตด้วยกันปราบหรือทำลายกันเอง เช่น เลี้ยงปลาหางนกยูงให้คอยกินลูกน้ำเพื่อกำจัดยุง เลี้ยงต่อ แตนบางชนิดให้ทำลายตัวหนอนบางอย่าง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
communications satelliteดาวเทียมสื่อสาร, สถานีรับส่งสัญญาณไมโครเวฟบนอวกาศ ในการส่งสัญญาณต้องมีสถานีภาคพื้นดินคอยทำหน้าที่รับและส่งสัญญาณขึ้นไปบนดาวเทียมที่โคจรอยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ 35,600 กิโลเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
spywareสปายแวร์, โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้คอยติดตาม บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล รายงานข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนบนอินเทอร์เน็ต หรือทำการเปลี่ยนการตั้งค่าของโปรแกรมบราวเซอร์ใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญ และ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ช้าลง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glucocorticoid Activityฤทธิ์ของกลูโคคอร์ติคอยด์ [การแพทย์]
Glucocorticoid Excessกลูโคคอร์ติคอยด์มากเกิน [การแพทย์]
Glucocorticoidsกลูโคคอร์ติคอยด์, ฮอร์โมน; [การแพทย์]
Hydrophis Mamillarisงูแสมรังคอยาว [การแพทย์]
Hydrophis Maoillarisงูแสมรังคอยาว [การแพทย์]
Immunity, Sterilizingมีภูมิคุ้มกันโรคอย่างเต็มที่ [การแพทย์]
Lesions, Extrinsic Brain Stemรอยโรคอยู่นอกก้านสมอง [การแพทย์]
Lupus Erythematosus, Discoidลูปัสอีริย์ธีมาโตซัส, ดิสคอยด์; ลูปัส อีริทีมาโตซัสชนิดดีสคอยด์, โรค [การแพทย์]
Lupus, Discoidดิสคอยด์ลูปัส [การแพทย์]
Mineralocorticoidsมิเนอราโลคอร์ติคอยด์, มิเนอราลโลคอร์ติคอยด์, มิเนอรัลโลคอร์ติคอยด์, ฮอร์โมนมิเนอราลโลคอร์ติคอยด์, มิเนอราโลคอร์ติคอยด์, มิเนอรัลโลคอร์ติคอยด์ส, [การแพทย์]
Mucoidมิวคอยด์, มูก, เป็นมูก, เมือก, เป็นเมือก, มันเยิ้ม, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wait.คอยก่อน Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
- Where's Brick?-บริคอยู่ไหน Hecks on a Plane (2011)
My whole life, I have been bending over backwards to protect your feelings.ทั้งชีวิตของฉัน ฉันต้องคอยหลบอยู่ข้างหลังตลอด เพื่อไม่ให้เธอรู้สึกไม่ดี The Serena Also Rises (2008)
I-i just wish my mom wouldn't pushฉันแค่อยากให้แม่ไม่ต้องมาคอยผลักดันแบบนี้ New Haven Can Wait (2008)
Used to sign our permission slips from school.เอาแต่คอย เซ็น ใบอนุญาติของโรงเรียน Chuck in Real Life (2008)
Chuck wanted to get dan, and I wanted to get you.ชัคอยากจะแก้เผ็ดแดน และ ชั้นก็ ต้องการแก้เผ็ดเธอ Chuck in Real Life (2008)
You can't make me give up my job with eleanor. watch me.เธอไม่สามารถทำให้ฉันเลิกทำงานกับเอเลนอร์ได้หรอก คอยดูสิ Pret-a-Poor-J (2008)
Don't forget--god always watching, miss blair.คุณหนูแบลร์ อย่าลืมว่าพระเจ้าคอยจับตามองเราอยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
It seems only one ivory tower has been stormed tonight.ดูเหมือนว่า หอคอย ไอวอรี่ จะถูกพายุกระหน่ำ คืนนี้ There Might be Blood (2008)
So we--we all just cover for her--you, me, nateเราแค่คอยดูเธองั้นเหรอ เธอ ฉัน เนท There Might be Blood (2008)
Every girl in manhattan will be on the lookout. Chuck!ผุ้หยิงในแมนฮัตตันทุกคนจะคอยดู อ้าว ชัค! There Might be Blood (2008)
I have been so looking forward to meeting the intrepid reporter Lois Lane.ฉันคอยสอดส่อง พวกนักข่าวที่กล้าหาญอย่างคุณ โลอิส เลน Odyssey (2008)
I've been waiting for you.ฉันคอยคุณอยู่นะ Odyssey (2008)
I paid a private investigator to spy on you.ฉันจ่ายเงินให้นักสืบเอกชน คอยดูคุณ Not Cancer (2008)
I can have you followed, I can call you names, tell your secrets.ฉันมีคุณคอยตาม ฉันสามารถเรียกชื่อคุณ บอกความลับคุณ Not Cancer (2008)
Must be hard not having your mom around, huh?ต้องเป็นเรื่องหนักมาก ที่ไม่มีแม่คอยดูแล Joy (2008)
They overheard me announce the half price bank foreclosure in the ER waiting room.ฉันเห็นมันประกาศขายครึ่งราคา เป็นทรัพย์สินที่ธนาคารยึดมา ในส่วนพักคอยห้องฉุกเฉิน The Itch (2008)
Yeah, whenever I lose some shut-eye, I pound my legs, clawing at imaginary ant colonies.อืม เมื่อไรก็ตามที่ฉันมองไม่เห็น ฉันจะตบขาตัวเอง คอยปัดอาณาจักรมดในจินตนาการ Dying Changes Everything (2008)
Cuddy doesn't want to lose her check on house.คัดดี้ คงไม่อยากเสียคนที่คอยสอดส่องเฮาส์ไปหรอก Dying Changes Everything (2008)
Watch his back. Sell crank to my pregnant ex-wife? - Easy, boys.คอยระวังหลังให้เขา ขายโคเคนให้เมียเก่าที่กำลังตั้งครรภ์ของกูงั้นเหรอ Pilot (2008)
A. T.F. Crawlin'up our ass.หน่วยงานรัฐบาลคอยจับตามองพวกเราอยู่ Pilot (2008)
Cleaning was never her strong suit.ตามมาคอยล้างเรื่องที่เธอกำลังจะโดนฟ้อง Pilot (2008)
Don't you worry about keeping watch, Merlin!เจ้าอย่ากังวลกับการรอคอยนัก เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
- Broadside could do that.- Broadside คอยระวังให้อยู่แล้ว Shadow of Malevolence (2008)
- You're with me. You'll be my gunner.- เจ้าจะไปกับข้า คอยยิงคุ้มกันให้ข้า Shadow of Malevolence (2008)
- Somebody's got to watch my back.- ข้าจำเป็นต้องมีคนคอยระวังหลัง Shadow of Malevolence (2008)
I'm tired of keeping things from my dad.ผมเหนื่อยที่ต้องคอยเก็บอะไรต่ออะไรจากพ่อ And How Does That Make You Kill? (2008)
- The people's daily supply.- มาจากที่ชาวเมืองของเราใช้บริโภคอยู่ทุกวัน The Mark of Nimueh (2008)
Put the lookouts on full alert.คอยจับตาดูอย่าให้คลาดสายตา Lancelot (2008)
Really? Wait until the fighting begins and see who he sends in to die first.งั้นหรอ งั้นก็คอยดูว่าใครจะตายก่อน The Moment of Truth (2008)
It's been too long-ฉันคอยเวลานี้มานานแล้ว Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Keep jamming their scanners. If they spot us, we're dead.คอยรบกวนสัญญาณมันไว้ ถ้ามันเจอเรา เราตายแน่ Duel of the Droids (2008)
I do not wish to keep her waiting.ข้าต้องไม่ปล่อยให้นางคอยนาน Bombad Jedi (2008)
We are holding the Senator in the detention tower.เราขังวุฒิสมาชิกไว้ในหอคอยกักกัน Bombad Jedi (2008)
Sheesa up in that tower?นางซ่าอยู่บนหอคอยBombad Jedi (2008)
We must appease Viceroy Gunray so he does not destroy us all.เราต้องคอยเอาใจอุปราชกันเรย์ ไม่งั้นพวกเขาจะฆ่าเราทั้งหมด Bombad Jedi (2008)
I look forward to delivering him to youข้าตั้งตาคอยที่จะส่งเขาให้ท่านอยู่แล้ว Cloak of Darkness (2008)
Take care, child, or I'll have you restrained.ดูแลนางให้ดี หรือคอยยับยั้ง To Kill the King (2008)
Does the King's little helper bring a message? Or have you just come to gloat?พระราชา\ผู้ช่วยคอยแจ้งข่าว\หรือเป็นอย่างที่เจ้าอยากเป็น To Kill the King (2008)
On your long journey to become King, you'll need a guardian angel.หนทางที่จะได้เป็นราชา เจ้าต้องมีเทวดาคอยคุ้มภัย Le Morte d'Arthur (2008)
Just waiting to get a glimpse of the premiere screening,ที่ต่างรอคอยด้วยความตื่นเต้น เพื่อจะชมตัวอย่างของซีซั่นล่าสุด Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Primatech paper is always on the lookoutไพรมาเทคเปเปอร์นั้นจะคอยเฝ้ามองดู Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
This is what you've been waiting for.นี่คือสิ่งที่คุณรอคอย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I'll make sure that your public performance gets really exciting.ฉันจะเป็นฝ่ายคอยดูให้แน่ใจว่าการแสดงต่อชุมชนของพวกเธอมันน่าตื่นเต้นจริงๆ Beethoven Virus (2008)
I'll be inspecting.ผมจะเป็นคนคอยตรวจสอบเอง Beethoven Virus (2008)
It's the feelings of a shepherd boy who manages the sheep in the fields.มันเป็นความรู้สึกของเด็กเลี้ยงแกะที่ต้องคอยต้อนแกะในทุ่งหญ้า Beethoven Virus (2008)
Especially the calls of the English sheep.โดยเฉพาะที่ต้องคอยเรียกพวกแกะอังกฤษ Beethoven Virus (2008)
Don't be like a babysitter by humoring them and coaxing them.อย่าไปทำเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่คอยปลอบโยนและตามใจพวกเขา Beethoven Virus (2008)
Isn't Joon-Soo the one who always gets in trouble?จุนซูไม่ใช่เหรอที่ึคอยก่อปัญหาหน่ะ Baby and I (2008)
We can't just sit back and watch.เราไม่สามารถนั่งข้างหลัง และคอยเฝ้ามองได้ Baby and I (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฝ้าคอย[v.] (faokhøi) EN: wait ; await ; look forward to ; expect   FR: attendre
หอคอย[n.] (høkhøi) EN: tower ; watch tower   FR: tour [f] ; tour panoramique [f]
การรอคอย[n.] (kān røkhøi) EN: wait   
คอย[v.] (khøi) EN: wait (for) ; await ; expect ; lie in wait   FR: attendre ; patienter ; poireauter (fam.) ; guetter
คอยล์[n.] (khøi) EN: coil ; ignition coil   
คอยดู[v. exp.] (khøi dū) EN: see   
คอยเฝ้า[v. exp.] (khøi fao) EN: see   
คอยเหตุ[v.] (khøihēt) EN: observe ; watch ; circumspect ; look ; inspect ; oversee   FR: observer
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity   FR: attendre le bon moment ; attendre le moment opportun
คอยคำตอบ[v. exp.] (khøi khamtøp) EN: wait for word   FR: attendre une réponse
คอยเก้อ[v. exp.] (khøi koē) EN: wait in vain   
คอยโอกาส[v. exp.] (khøi ōkāt) EN: wait one's chance ; wait for a right time ; bite one's time   FR: attendre l'occasion
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time   FR: attendre le moment opportun
คอยจับผิด[v. exp.] (khøi japphit) EN: watch attentively for a mistake   
คอยกิน[v. exp.] (khøi kin) EN: wait for the winner in a card game   
คอยก่อน[adv.] (khøi køn) EN: for a moment   
คอยระวัง[xp] (khøi rawang) FR: aux aguets
คอยเซ้าซี้[v. exp.] (khøi saosī) EN: pester   
คอยท่า[v.] (khøithā) EN: wait for ; await ; tarry ; look for   FR: guetter ; être à l'affût ; attendre
คอยอยู่[v. exp.] (khøi yū) EN: expect   
คนที่คอยจับผิด[n. exp.] (khon thī khøi jap phit) EN: hairsplitting person   FR: ergoteur [m] ; ergoteuse [f] ; chicaneur [m] ; chicaneuse [f] ; coupeur de cheveux en quatre [m]
ระยะเวลารอคอย[n. exp.] (rayawēlā røkhøi) EN: lead time   
รอคอย[v.] (røkhøi) EN: wait ; await ; tarry ; look for   
ถ่างตาคอย[v. exp.] (thāng tā khøi) EN: sit up for   

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
in the meantime(phrase) ในขณะเวลาเดียวกัน, ในช่วงนั้น, จนกระทั่งถึงเวลาที่คอย, S. meanwhile
look forward to seeing you soon(phrase) ตั้งตารอคอยที่จะพบกัน
bitcoin(n ) บิตคอยน์, ชื่อสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abide[VI] รอคอย
anticipate[VT] คาดหวัง, See also: คาดหมาย, คอยท่า, คอย
anticipation[N] การรอคอยอย่างคาดหวัง, Syn. awaiting
assistant[ADJ] ซึ่งช่วยเหลือ, See also: ซึ่งคอยสนับสนุน, Syn. assisting, helping
await[VT] รอคอย, See also: เฝ้าคอย, คอย, ตั้งตาคอย, ตั้งตารอ, รอ, Syn. wait for, expect, anticipate
await[VI] รอคอย, See also: เฝ้าคอย, คอย, ตั้งตาคอย, ตั้งตารอ, รอ
A watched pot never boils[IDM] ยิ่งคอยก็ยิ่งช้า
attend on[PHRV] ถวายการดูแล (คนสำคัญเช่น กษัตริย์), See also: คอยรับใช้, Syn. attend upon
balloonist[N] ผู้ที่คอยควบคุมบอลลูน, Syn. aeronaut
bide[VT] คอย
boatswain[N] เจ้าหน้าที่บนเรือคอยบำรุงรักษาเรือหรือเครื่องใช้ในเรือ, Syn. bosun
bouncer[N] คนเฝ้าหน้าร้านที่คอยโยนผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าออกมา
be onto[PHRV] เฝ้าบอก, See also: คอยบอก, ขอร้อง, Syn. go on at
be under starter's orders[IDM] คอยสัญญาณ (ให้เริ่มการแข่งขัน), Syn. come under
cool one's heels[IDM] คอยอย่างอดทน (คำไม่เป็นทางการ)
fag[N] เด็กนักเรียนผู้ชายที่มีหน้าที่คอยซื้อของให้นักเรียนรุ่นพี่, Syn. errand boy
give up[PHRV] ไม่คอย
hang about[PHRV] คอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆ, Syn. bang around, kick about
hang about[PHRV] คอยโดยไม่ทำอะไร, Syn. hang around, hang round
hang around[PHRV] คอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆ, Syn. bang around, kick about
hang around[PHRV] คอยโดยไม่ทำอะไร, Syn. hang about, hang round
hang round[PHRV] คอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆ, Syn. bang around, kick about
hang round[PHRV] คอยโดยไม่ทำอะไร, Syn. hang about, hang around
hover round[PHRV] รอคอยอยู่ใกล้, See also: วนเวียนอยู่ไม่ห่าง
gofer[N] ลูกจ้างที่คอยทำงานให้คนอื่นในสำนักงาน, Syn. dogsbody
Grail[N] สิ่งที่รอคอยมานาน
grebe[N] นกน้ำตระกูล Podicipedidae มีคอยาว
hang fire[IDM] รอคอย, See also: ล่าช้า
have someone on a string[IDM] มีบางคนกำลังคอยการตัดสินใจ
Hold it![IDM] อยู่นิ่งๆ, See also: คอยก่อน, นิ่งไว้, อย่าขยับ
leave someone in the lurch[IDM] ปล่อยให้คอย, See also: ทิ้งให้เดาไปเอง
not able to wait[IDM] กระวนกระวายใจ (ใช้ can't แทน not able to ได้), See also: คอยไม่ไหว
on hold[IDM] หยุดไว้ชั่วคราว, See also: กำลังคอย
on the bench[IDM] นั่งคอยเพื่อเข้าแข่งขัน
wait one's turn[IDM] คอยจนถึงเวลา
keep someone on the hop[IDM] ยังคงกระตือรือร้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: ยังคงให้ความสนใจ, ยังคอย
keep till[PHRV] คอยจนกระทั่ง
keep until[PHRV] คอยจนกระทั่ง
leave for[PHRV] รอคอย
lie over[PHRV] คอยต่อไป, See also: รอต่อไป, Syn. put off
line up[PHRV] เข้าแถว, See also: คอยอยู่ในแถว, Syn. queue up
look forward to[IDM] ตั้งตาคอย, See also: รอคอย
look forward to[PHRV] ตั้งตาคอย, See also: รอคอย
look on[PHRV] เฝ้ามอง, See also: คอยดู, จ้อง, Syn. look at
look to[PHRV] ระมัดระวัง, See also: เฝ้าระวัง, เฝ้ายาม, เฝ้าดู, คอยดูแล
look upon[PHRV] เฝ้ามอง, See also: คอยดู, จ้อง, Syn. look at
lurk about[PHRV] คอยซุ่มอยู่บริเวณ, See also: ดักซุ่มแถวๆ, Syn. lurk around
lurk around[PHRV] คอยซุ่มอยู่บริเวณ, See also: ดักซุ่มแถวๆ, Syn. lurk about
Johnny-on-the-spot[N] ผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือหรือรับมือกับเรื่องฉุกเฉิน (คำไม่เป็นทางการ)
lifeguard[N] เจ้าหน้าที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live ###A. evade
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
altricial(แอลทริซ' เชียล) adj. ซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้ตอนฝักออกมา ต้องอาศัยแม่หรือพ่อคอยดูแล
ambuscade(แอมบัสเคด') n.,vt.,vi. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย. -ambuscader n., Syn. ambush)
ambush(แอม' บุช) n.,vt. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย, ที่ที่คอยดักทำร้าย, ที่ซุ่มโจมตี, ผู้ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย, ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย. -ambusher n. -ambushlike adj., Syn. waylaying, hiding, cover)
antechamber(แอนทิเชม' เบอะ) n. ห้องคอยและเป็นห้องผ่านเข้าไปห้องที่ใหญ่กว่าห้องนอกสำหรับนั่งคอย, Syn. foyer)
anteroom(แอน' ทีรูม) n. ห้องนอกสำหรับนั่งคอย, Syn. foyer)
aspect ratioอัตราส่วนระหว่างแนวตั้งและแนวนอนหมายถึง อัตราส่วนระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนของภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติ ใช้ในการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ (computer graphics) ซึ่งต้องคอยระวังให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องอยู่เสมอ
autacoid(ออ'ทะคอยด์) n. ฮอร์โมน. -autacoidal ajd. (autocoid)
await(อะเวท') vt.,vi. คอย,รอคอย,เฝ้าคอย,กำลังคอยอยู่. -awaiter n., Syn. wait for)
beau(โบ) n. พ่อ,พวงมาลัย,ชายคู่ควงที่มีเสน่ห์ของหญิง,คู่รัก,ชายที่คอยเอาอกเอาใจหญิง คนเจ้าชู้, Syn. lover -pl. beaus,beaux
before(บิฟอร์') adv.,prep.,conj. ก่อน,ก่อนหน้า,อยู่หน้า,หน้า,ตรงหน้า,กว่า,ในอนาคต,คอยอยู่,ภายใต้อิทธิพลของ, Syn. ahead
bide(ไบดฺ) {boded,bided,biding,bides} v. อดทน,ทน,เผชิญ,ขึ้นอยู่กับ,ยังคง,รอคอย -Phr. (bide one's time คอยโอกาสที่ดี), See also: bider n. ดูbide, Syn. endure,bear
bodyguard(บอด'ดิการ์ด) n. คนคุ้มกัน,มือปืนผู้คอยป้องกัน
breadlinen. แถวที่รอคอยรับแจกอาหาร
callboy(คอล'บอย) n. พนักงานชายบริการในโรงแรม,พนักงานคอยเรียกผู้แสดงขึ้นเวที
captious(แคพ'ชัส) adj. หาเรื่อง,จับผิด,คอยจับผิด,แคะได้,หาเรื่อง,ขี้บ่น, See also: captiousness n. ดู captious, Syn. critical
chaperon(แ?พ'พะโรน) n. หญิง (มีอายุหรือแต่งงานแล้ว) ที่คอยไปเป็นเพื่อนของชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานในงานสังคม -vt. ติดตาม,เป็นเพื่อน, See also: chaperonage n.
chaperone(แ?พ'พะโรน) n. หญิง (มีอายุหรือแต่งงานแล้ว) ที่คอยไปเป็นเพื่อนของชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานในงานสังคม -vt. ติดตาม,เป็นเพื่อน, See also: chaperonage n.
coil(คอยลฺ) {coiled,coiling,coils} v. ขด,ม้วน,ขดเป็นวง,เคลื่อนเป็นวง n. ขดลวด,ม้วน,วง
coin(คอยนฺ) {coined,coining,coins} n. เหรียญกษาปณ์,เหรียญ vt. ทำเหรียญกษาปณ์,ประดิษฐ์,สร้าง vi. ปลอมแปลง, Syn. invent
coinage(คอย'เนจฺ) n. การทำเหรียญกษาปณ์,ชนิดแบบหรือจำนวนเหรียญกษาปณ์,สิ่งที่ประดิษฐ์หรือสร้างขึ้น
coir(คอย'เออะ) n. ใยเปลือกมะพร้าว
computer languageภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ โดยปกติเราแบ่งภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ชนิด คือ1. ภาษาเครื่อง (machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษานี้เครื่องจะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับเครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่องลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับผู้เขียนโปรแกรม ซึ่งต้องเรียนรู้รายละเอียดของเครื่องนั้น ๆ ก่อน จึงจะใช้ภาษาได้2. ภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) หมายถึงภาษาที่มนุษย์เข้าใจ (แต่เครื่องไม่เข้าใจ) เนื่องจากภาษาเครื่องยุ่งยากและสับสน จึงมีการคิดภาษาหนังสือซึ่งมนุษย์เราเคยชินกันอยู่แล้วขึ้น แล้วใช้ตัวแปล (translator) แปลเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง เครื่องจึงจะดำเนินการได้ ภาษาแนวมนุษย์นี้แบ่งออก ได้เป็น 2 ระดับ คือ2.1 ภาษาระดับต่ำ (low - level language) เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) 2.2 ภาษาระดับสูง (high - level language) เช่นภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) โคบอล (COBOL) ลักษณะของภาษาระดับสูงนี้ ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง เช่น ภาษาฟอร์แทรน เหมาะกับงานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย ภาษาโคบอลและอาร์พีจี (RPG) เหมาะกับงานด้านธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ยังมีภาษาอื่นที่เป็นที่นิยมอีกมาก ภาษาเหล่านี้จะใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมาก เพราะในคอมพิวเตอร์ จะมีตัวแปล (translator) ซึ่งมีหน้าที่คอยแปลภาษาแนวมนุษย์ให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง การใช้ภาษาแนวมนุษย์นี้มีข้อดีคือ ใช้ง่ายกว่า มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่ายกว่า และเขียนได้สั้นกว่า เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลาย ๆ คำสั่งของภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดี ตรงที่ใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่า เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการแปล
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้
consentaneous(คอยเซนเท'เนียส) adj. ซึ่งเห็นพ้อง,เป็นเอกฉันท์., See also: consentaneousness n. ดูconsentaneous consentaneity n. ดูconsentaneous
coy(คอย) {coyed,coying,coys} adj. ขี้อาย,อาย,กระดาก,สงบเสงี่ยม vi. มีกิริยาที่อาย vt. สงบเสงี่ยม, See also: coyness n., Syn. diffident,shy
coypu(คอย'พู) n. สัตว์ใช้ฟันแทะจำพวก Myocastor coypus -pl. coypus
decoy(ดิคอย') {decoyed,decoying,decoys} n. นกต่อ,สิ่งล่อ,ผู้ล่อลวง,เป้าหลอก,สิ่งที่สามารถสะท้อนคลื่นเรดาร์. vt. ล่อด้วยนกต่อ vi. กลายเป็นนกต่อ, Syn. lure
discoid(ดิส'คอยด์) adj. ซึ่งเป็นรูปจานกลม.
dungeon(ดัน'เจิน) n. คุกใต้ดิน,คุกที่แข็งแรงและมิดชิด,หอคอยป้อมปราการ
encoderตัวเข้ารหัสหมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) แต่ละตัวที่มีตัวเข้ารหัสคอยแปลงรหัสที่เรากดเป็นรหัสแอสกี (ASCII) หรือเอ็บซีดิก (EBCDIC)
entasisn. ส่วนนูนเล็กน้อยของเสาหรือหอคอย หรืออื่น ๆ
event-driven programmingการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่งที่จะนำเอาเหตุการณ์จริงเข้ามาใช้ และจะรอคอยให้ผู้ใช้ กดแป้นพิมพ์ หรือเมาส์ เสียก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนใด ๆ
expectant(อิคซฺเพค'เทินทฺ) adj. ซึ่งคาดหมายไว้,มีครรภ์ n. คนที่เฝ้าคอย,ผู้คาดหวัง.
flare-up(แฟล'อัพ) n. การลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกะทันหัน,การปะทุขึ้นของอารมณ์หรือความคิดอย่างกะทันหัน,ช่วงเวลาที่สั้นมาก,การโด่งดังของชื่อเสียงที่สั้นมาก,การระบาดของโรคอย่างกะทันหัน, Syn. storm
flask(ฟลาสคฺ) n. ขวดแก้วคอยาวก้นป่อง,กระติกน้ำ,ขวดแก้วหรือขวดโลหะแบน
gingerly(จิน'เจอลี) adv. ระมัดระวัง,คอยเฝ้าดู,รอบคอบ,ประณีต., See also: gingerliness n.
goglet(กอก'ลิท) n. ภาชนะคอยาว
helicoid(เฮล'ลิคอยด์) adj. เป็นเกลียว
helicoidal(เฮล'ลิคอยด์) adj. เป็นเกลียว
inverted fileแฟ้มผกผันหมายถึง โครงสร้างของแฟ้มข้อมูลชนิดหนึ่ง ที่มีดรรชนีคอยบ่งบอกถึงที่อยู่ (location) ของระเบียน (record) ที่มีการเรียกใช้บ่อย ๆ หรือระเบียนที่มีลักษณะตามที่กำหนด
jacamarn. นกปากคอยาวชนิดหนึ่ง
johnny-on-the-spotn. ผู้ที่ตามได้ทุกเวลา,ผู้ที่อยู่ข้าง ๆ ,ผู้ที่คอยฉวยโอกาส
kjeldahl(คเจล'ดาห์ล) n. แก้วกลมคอยาวที่ใช้ทดลองชนิดหนึ่ง
lifeguard(ไลฟฺ'การ์ด) n. เจ้าหน้าที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำ
lifesaver(ไลฟฺ'เซเวอะ) n. ผู้ช่วยชีวิตคนอื่น,เจ้าหน้าที่ชายฝั่งที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำหรือจมน้ำ, See also: lifesaving n. ดูlifesaver, Syn. lifeguard
listen(ลิส'เซิน) {listened,.listening,listens} vi. ฟัง,ตั้งใจฟัง,เชื่อฟัง,คอยฟัง. vt. ฟัง,ได้ยิน, See also: listenable adj. ดูlisten listener n. ดูlisten -Phr. (listen in แอบฟัง), Syn. hear ###A. ignore
look(ลุค) {looked,looking,looks} vi. ดู,มอง,เห็น,เพ่ง,สนใจ,ชำเลือง,โน้มเอียง,ปรากฎ,ดูเหมือน,เผชิญหน้า vt. ดู,มอง,ปรากฎ,แสดงออก,ระวัง,พิจารณา,ตรวจสอบ. n. การดู,การมอง,การเห็น,การชำเลือง,การค้นหา,ลักษณะ. -Phr. (look after คอยจ้องดู,ดูแล) -Phr. (look down on (upon) ดูถูกเฟหยีหยาม)
lookout(ลุค'เอาทฺ) n. การระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ผู้คอยดู,การมองภาพ,ทัศนียภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
abide(vt) ทนทาน,ยึดถือ,รอคอย
await(vt) รอคอย,คอย,เฝ้าคอย
bastion(n) ป้อม,ป้อมปราการ,หอรบ,หอคอย
bide(vi,vt) รอคอย,คอย,ขึ้นอยู่กับ,อดทน,ทน,เผชิญ
captious(adj) จู้จี้,ขี้บ่น,ชอบหาเรื่อง,คอยจับผิด
dependent(n) คนที่คอยพึ่งผู้อื่น,ผู้อาศัย,คนรับใช้
dungeon(n) คุกขี้ไก่,คุกใต้ดิน,คุกมืด,กรุ,หอคอย
expect(vt) คาดหวัง,คาดหมาย,คาดคิด,เข้าใจว่า,คอยท่า
expectancy(n) การคาดหวัง,ความคาดหมาย,ความคาดคิด,การคอยท่า
faultfinding(adj) คอยจับผิด,ชอบหาเรื่อง,ชอบวิจารณ์
harass(vt) คอยรังควาน,ทำให้ลำบากใจ,ราวี,กวนใจ
lifeguard(n) ผู้คอยช่วยชีวิต,ทหารรักษาพระองค์
lookout(n) การเฝ้าดู,การระมัดระวัง,หอคอย,ป้อมยาม,ท่าทาง,ลาง
lookout(vt) ระมัดระวัง,ระวัง,คอยเฝ้า,เตรียมพร้อม
minaret(n) หอคอยสุเหร่า
observant(adj) ซึ่งรักษาวินัย,คอยดู,ช่างสังเกต,ระวัง
observatory(n) หอดูดาว,หอคอย,ที่สังเกตการณ์
opportunist(n) ผู้คอยฉวยโอกาส
pendent(adj) ห้อยอยู่,ค้างอยู่,แขวนอยู่,คอยอยู่
pending(adj) ยังค้างอยู่,ยังคาราคาซัง,ยังคอยอยู่
stay(vt) ให้ที่พัก,ทำให้หยุด,ระงับ,ยับยั้ง,หน่วงเหนี่ยว,สกัด,คอย
steeple(n) หอคอย,หอระฆัง,ยอดสูง
tarry(vi) ชักช้า,พักแรม,ค้าง,คอย,รีรอ
tend(vt) ดูแล,เฝ้า,คอยรับใช้,เลี้ยง(สัตว์)
tower(n) หอคอย,หอบังคับการบิน
track(vt) สะกดรอย,คอยฟัง,ลาก,ตามรอย
turret(n) หอคอยเล็ก,ป้อมปืน,ปราสาท,ปราการ
wait(vi) รอ,คอยรับใช้,รอคอย,เดินโต๊ะ
wake(n) ร่องรอย,ทางเดิน,ทางผ่าน,การรอคอย,การอยู่ยาม
wakefulness(n) ความตื่นตัว,การเฝ้าคอย
wary(adj) ระมัดระวัง,ไม่น่าไว้ใจ,คอยเฝ้าดู
watch(vt) อยู่ยาม,คอย,เฝ้าดู,รอ,ระวังระไว,ตื่น
watchful(adj) คอยระวัง,คอยเฝ้าดู,ตื่นตัว
watchtower(n) หอคอยยืนยาม,หอสังเกตการณ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
adventist (n ) ผู้ที่รอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ (เพื่อรับพวกเขาไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์ ตามพระสัญญาที่พระองค์ได้ให้ไว้ใน พระธรรมยอห์น 14:1-3 ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล)
Image:
Backdoor account (n ) บัญชีลับหรือประตูหลัง ในภาษาทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง รูรั่วของระบบหรือซอฟแวร์ นักพัฒนาระบบจงใจสร้างทิ้งไว้ เพื่อให้ซอฟแวร์คอยส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่มันติดตั้งอยู่ กลับไปหาโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนา หรือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้
Carer (n ) ผู้ดูแล, พนักงานดูแล, พี่เลี้ยง บุคคลที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความผิดปรกติทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา
Dopamine[โดพามีน] เป็นสารเคมีที่ผลิตขึ้นในร่างกาย ในสมอง โดพามีนทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท (neurotransmitter) คอยกระตุ้นโดพามีน รีเซพเตอร์ (dopamine receptor) โดพามีนทำหน้าที่เป็นฮอร์โมนประสาท (neurohormone) ที่หลั่งมาจากไฮโปทาลามัส (hypothalamus) หน้าที่หลักของฮอร์โมนตัวนี้คือยับยั้งการหลั่งโปรแลคติน (prolactin) จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า (anterior pituitary)
get on one's case (v.phr. ) ตามรังควาน, คอยวิพากษ์วิจารณ์
puppet government (n ) รัรัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบางการอยู่ข้างหลัง เช่น คุณสมัครดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีคุณทักษิณเป็นคนคอยสั่งการ แต่งตั้ง โยกย้ายตำแหน่งต่างๆและกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนและญาติพี่น้อง แม้จะพักอาศัยอยู่ไกลถึงลอนดอนก็ตาม
router (n ) Router คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ computer จากเครือข่ายหนึ่ง ไปยัง computer อีกเครือข่ายหนึ่ง หรือเปรียบเทียบง่าย ๆ ก็คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เหมือนบุรุษไปรษณีย์ ที่คอยส่งข้อความจาก computer เราไปยังที่อื่น แถมยังเลือกเส้นทางที่สะดวก หรือใกล้ที่สุด เพื่อจะไปยังจุดหมายปลายทาง Router มีทั้งแบบกระจายสัญญาณ และทำหน้าที่รับสัญญาณอย่างเดียว
sit tightอดทนรอคอยจนกว่าจะถึงคราวถัดไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ちょっと待って[ちょっとまって, chottomatte] (colloq) คอยเดี๋ยว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
猫背[ねこぜ, nekoze] (n) ลักษณะหลังงอและคอยื่นไปข้างหน้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
待つ[まつ, matsu] Thai: คอย
見守る[みまもる, mimamoru] Thai: คอยเฝ้าดูแล English: to watch over

German-Thai: Longdo Dictionary
beobachten(vt) |beobachtete, hat beobachtet| สังเกตการณ์, คอยเฝ้ามอง, See also: merken
sich vor jmdm./etw. in acht nehmenคอยระวังดูแลไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้น เช่น Sie nimmt sich vor Krankheiten in acht.
geduldig(adj adv) อดทน เช่น Er wartet geduldig auf mich vor seiner Sprachschule. เขาคอยฉันอย่างอดทนที่หน้าโรงเรียนสอนภาษาของเขา
warten(vt) |wartete, hat gewartet| รอคอย
auf jmdn./etw. wartenคอยคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
abwarten(vt) คอยต่อไป, คอยดูต่อ เช่น Warte mal ab, bis der Preis der Kamera runtergesetzt ist. คอยดูกันต่อไปจนกว่าราคาของกล้องต่ำกว่านี้นะจ๊ะ
denn(Konj.) เพราะว่า เช่น Die Reisende mußten warten, denn der Zug hatte Verspätung. ผู้โดยสารต้องคอยเพราะว่ารถไฟมาช้ากว่ากำหนด, See also: S. weil, da,
warten auf etw./jmdn.(vi) รอ, คอย(คนหรือสิ่งใดๆ) เช่น Ich warte auf seine Antwort. ฉันคอยคำตอบจากเขา , See also: warten
Anhänger(n) |der, pl. Anhänger| แฟน(เพลง, กีฬา), ผู้คอยสนับสนุนติดตาม , See also: Related: die Anhängerin/ pl. -nen
wachen(vi) |wachte, hat gewacht, über + A| ไม่นอน, นอนไม่หลับ, คอยเฝ้าระวัง เช่น Er wachte die ganze Nacht am Schreibtisch. เขาอยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือไม่ยอมนอนทั้งคืน
erwarten(vt) |erwartete, hat erwartet, jmdn./etw.(A)| คาดหวัง, รอคอย เช่น Wir erwarten an diesem Freitag Besuch. เราคาดว่าจะมีคนมาเยี่ยมวันศุกร์นี้
beaufsichtigen(vt) |beaufsichtigte, hat beabsichtigt, etw.(A)| คุม(สอบ), คอยดูความเรียบร้อยในการสอบ เช่น eine Prüfung beabsichtigen คุมสอบ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hochbau (n) Der Hochbau ist das Teilgebiet des Bauwesens, das sich mit der Planung und Errichtung von Bauwerken befasst, die an und über der Oberfläche liegen. (z. B.: Gebäude wie Wohnhäuser oder Türme). Hochbau เป็นส่วนแยกย่อยของการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการสิ่งก่อสร้างที่อยู่บนพื้นผิวหรือสูงกว่า เช่น ตึก หอคอยเป็นต้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top