Search result for

*ความอาย*

(32 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความอาย, -ความอาย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอาย[N] shyness, See also: shamefulness, bashfulness, coyness, demureness, Syn. ความขวยเขิน, Example: อาบอบนวดเป็นสถานที่ที่ผู้ชายสามารถเดินเข้าเดินออกหน้าตาเฉยโดยไม่มีความอาย, Thai definition: การรู้สึกกระดาก, การรู้สึกขายหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ด้านหน้าก. ข่มความอายเข้าไปหาเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นต้น.
ม้วนหน้าก. ก้มหน้าเพราะความอาย.
ม้าน ๑เผือดเพราะความอาย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bashfulnessความอาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can skip dinner now that I'm so full on humiliation.ฉันคงไม่ต้องกินข้าวเนแล้ว เพราะตอนนี้ฉันอิ่มไปด้วยความอาย Pret-a-Poor-J (2008)
#To shame ## เป็นความอาย... # Dream On (2010)
Yes,but humiliation is a pretty great motivator,Don't you think?- ความอายเป็นแรงผลักดันที่ดี Fite Nite (2010)
Hoping for more rain tomorrow, full of shyness, this has been Park Gae In's weather forecast.ความหวังที่จะมีฝนมากกว่าในวันหรุ่งนี้ กับความอายที่เต็มเปี่ยนม นี่เป็นพยากรณ์อากาศของปาร์กเกอิน Personal Taste (2010)
You're learning fast, but I guess no one can teach you to have shame.เธอนี่ดูมีสติขึ้นมาบ้างนะ แต่ก็ยังไม่มีความอายอยู่ดี Episode #1.7 (2010)
I forgot how afraid I was around girls, how I was always waiting for them to laugh at me or look away embarrassed or ask me about my tall handsome brother.ข้าลืมไปเลยว่า เคยกลัวแค่ไหนตอนอยู่กับผู้หญิง ว่าข้าเคยแต่เฝ้ารอ ให้พวกนางหัวเราะใส่ หรือเมินไปด้วยความอาย Baelor (2011)
But the humiliation and the agony-แต่ความอาย และความขมขื่น--ฉันก็เลย... I Helu Pu (2012)
The SLS Roadster, a car which offers all of the coupe's thrills, without leaving you purple-faced with embarrassment, every time you get out of it.เอสแอลเอส โรสเตอร์ รถที่เขย่าขวัญรถคูเป้ทุกคัน โดยไม่ทำให้คุณต้องหน้าแดงด้วยความอาย ทุกครั้งที่ออกจากรถ Episode #18.2 (2012)
Because I'm afraid I might flip to a fight by accident and be embarrassed because I'm a fighter.เพราะฉันกลัวว่าฉันอาจจะพลิก ไปสู่​​การต่อสู้โดยอุบัติเหตุ ... และมีความอายเพราะฉัน นักมวย ผมเกิดมาเพื่อเป็นนักสู้ Grudge Match (2013)
He wears his shame well.เขาสวมใส่ความอายดูดีนะ Confession (2013)
But she may perish with the shame of having such a mother.แต่เจนอาจตายเพราะ ความอายที่มีแม่อย่างนั้น Pride & Prejudice (2005)
I flatter myself that your refusal is merely a natural delicacy.ผมคิดเข้าข้างตัวเองว่า การปฎิเสธเป็นความอายมากกว่า Pride & Prejudice (2005)
To hide embarrassing or sensitive things.เพื่อซ่อนความอายหรือความอ่อนไหว Episode #1.1 (2006)
You just hop from one lie to the next -- No shame,no embarrassment.โดดไปโดดมา เดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวพูดอย่างนั้น ไม่มีความอาย ไม่เกรงกลัว An Inconvenient Lie (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอาย[n.] (khwām āi) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness   FR: timidité [f] ; embarras [m]
หน้าแดงด้วยความอาย[v. exp.] (nādaēng dūay khwām āi) FR: rougir de honte

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bashfulness[N] ความอาย, See also: ความประหม่า, ความขวยเขิน, Syn. shyness
chagrin[N] ความรำคาญใจจากการผิดหวังหรือความอาย, Syn. vexation
change colour[IDM] (หน้า) เปลี่ยนสี, See also: หน้าซีด (จากกลัว, ตกใจ), หน้าแดง (จากความอาย, โกรธ)
colour up[PHRV] (หน้า) แดงด้วยความอาย, Syn. flame up, flush up
get a red face[IDM] หน้าแดงด้วยความอาย
whoops[INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความอาย, Syn. oops

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brazen(เบร'เซิน) {brazened,brazening,brazens} adj. ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ไร้ความอาย vt. กระทำอย่างไร้ยางอาย, See also: brazenness n. ดูbrazen
pudency(พิว'เดินซี) n. ความขวยเขิน,ความอายเหนียม

English-Thai: Nontri Dictionary
bashfulness(n) ความอาย,ความอาย,ความกระดาก,ความเหนียมอาย
timidity(n) ความขลาด,ความกระดาก,ความอาย

German-Thai: Longdo Dictionary
schamlos(adj) ไม่มียางอาย, ไม่มีความอาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top