Search result for

*ขี้กลัว*

(70 entries)
(0.1879 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ขี้กลัว,-ขี้กลัว-, *ขี้กลัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้กลัว    [V] be cowardly, See also: be chicken-hearted, be timid, be spineless, be yellow, be craven, be fearful, be scared, Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว, Ant. กล้า, Example: เขาขี้กลัวออกจะตายไป คงไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียว, Thai definition: ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง
ขี้กลัว    [ADJ] fearful, See also: afraid, scared, timorous, Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, Ant. กล้า, Example: ถ้าพ่อแม่เข้มงวดมากเกินไป อาจทำให้เด็กเป็นคนขี้กลัวได้, Thai definition: ที่ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง
ขี้กลัว    [V] be a chickenshit, See also: be a coward, be a pansy, be a chicken, be yellow, have a yellow streak, Syn. กลัว, ขี้ขลาด, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว, Ant. กล้า, Example: ในครอบครัวที่มีการดุด่าว่ากล่าวหรือใช้เสียงดังกับเด็กเล็กๆบ่อยๆ พบว่าเด็กมักจะเงียบ ขี้กลัว ไม่กล้า และไม่มั่นใจในตัวเองเป็นส่วนใหญ่, Thai definition: ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจเสาะว. มีใจขี้กลัวหรือร้องไห้ง่าย, มีใจอ่อนแอ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, Henry. I call him Mr. Nervous.โอ้ เฮนรี่ ฉันเรียกเค้าว่าคุณขี้กลัว Taken (2008)
You were a scared little college boy sittin' up on those bleachers, tryin' to keep your ass out of the game.เด็กใหม่ขี้กลัว นั่งอยู่บนอัฐจันทร์นั่น เลือกที่จะย้ายก้นหนี Five the Hard Way (2008)
I can take on demons you're too scared to go near.ฉันสามารถจัดการพวกปิศาจได้ แต่นายมันขี้กลัวเกินไป Death Takes a Holiday (2009)
Just frightened people ripping each other's throats out.แค่พวกขี้กลัวที่ไล่ฆ่ากันเท่านั้นเอง Good God, Y'All (2009)
Just as Aizawa-san was like a lizard's tail to you...คุณไอซาวะเป็นเหมือนคนขี้กลัวลนลานสำหรับคุณ Episode #1.8 (2009)
To him, you are a lizard's tail.สำหรับเขาแล้วคุณคือ.. ...คนขี้กลัว Episode #1.8 (2009)
Both the victims he's killed have been hispanic men in their 40s.ผู้ตายทั้ง 2 คน เป็นชาย ขี้กลัว หวาดระแวง อายุประมาณ 40 ปี Faceless, Nameless (2009)
she was just a scared kid.เธอเป็นแค่เด็กขี้กลัว Bone Voyage (2009)
Are you hungry? Marcus. We should eat something.ขี้กลัว Our Family Wedding (2010)
You're a scared little boy.เธอก็แค่เด็กขี้กลัวคนหนึ่ง Hell-O (2010)
You're not that frightened child anymore.คุณไม่ใช่เด็กขี้กลัวคนนั้นอีกแล้ว Jacksonville (2010)
I mean, I'm baring my soul like a freaking girl here, and, uh - and you've got stuff to do.ผมหมายถึง ผมป้องกันวิญญานตัวเอง เหมือนเด็กหญิงขี้กลัวอยู่นี่ และ เอ่อ-- และคุณมีเรื่องต้องทำ Weekend at Bobby's (2010)
You... really have a lot of fears!เธอ... . ขี้กลัวจริงๆ My Girlfriend Is a Gumiho (2010)
After my mom and dad died in the accident, his guts shrank to nothing.หลังจากที่พ่อแม่ของฉันเสียไปจากอุบัติเหตุ ท่านก็กลายมาเป็นคนที่ขี้กลัวมากๆ Episode #1.9 (2010)
I'm just a frightened old man.ผมเป็นแค่ชายแก่ขี้กลัว Shrek Forever After (2010)
Yes, you're beautiful, fearful, fragile.ใช่ เธอเป็นคนสวยมาก ขี้กลัว และบอบบาง Black Swan (2010)
Adam was too afraid.หมอนี่มันขี้กลัวจะตาย 50/50 (2011)
I got to admit, I didn't think you'd scare so easy.ฉันต้องยอมรับ ฉันไม่เคยคิด คุณจะขี้กลัว The Princesses and the Frog (2011)
Scares off the dummies that think we all fly around on broomsticks...พวกหุ่นเชิดขี้กลัวคิดว่า เราบินไปรอบๆด้วยไม้กวาด Me and the Devil (2011)
Hey, I'd be freaked out too.เฮ้ ผมก็ขี้กลัวเหมือนกัน Wolf Moon (2011)
Just curious. What did you think of the shrink's speech?ก็แค่อยากรู้ว่าเธอคิดยังไง กับคำพูดของพวกขี้กลัวI Must Confess (2011)
I'm a fear-based person, apparently. Stop it.ฉันเป็นคนขี้กลัว อย่างเห็นได้ชัด Naked (2011)
I'm a big, old scaredy cat, fear of rejection, never felt good enough, blah, blah, blah.ฉันมันงี่เง่า ขี้แหย ขี้กลัว ประสาทแดก ทำอะไรก็ไม่เคยถูก ฯลฯ Suspicion Song (2011)
Too scared to do what I was brought here to do too timid to live up to my true potential.ฉันไม่มีค่าอะไรเลยก่อนที่เขาจะเจอฉัน เงาที่ขี้กลัวว่าฉันถูกพามาทำอะไร ที่นี่ Repo Man (2012)
He's scared and alone. His whole life has been wiped away.เขาขี้กลัวและก็ตัวคนเดียว ความทรงจำของเขาถูกลบล้างไปแล้ว Turn! Turn! Turn! (2012)
Don't say that.จริงๆแล้วผมเป็นคนขี้กลัว PTA rinji soukai (2012)
But maybe she's just a scared woman trying to stay a step ahead of her abuser.แต่บางทีหล่อนอาจแค่เป็นผู้หญิงขี้กลัว ที่พยายามหนีจากคนที่มาข่มเหง Many Happy Returns (2012)
The little bear was scared.หมีตัวเล็กขี้กลัว The Three Bears (2012)
You got a skirt that says "Writer" on it, too?ทำไมถึงได้ขี้กลัวแบบนี้นะ Headhunters (2012)
I mean, you want everybody to think that you're such a badass, but really you're just a scared little girl with low self-esteem who's too frightened to chase her dreams.เธอน่ะอยากให้ทุกคนคิดว่าเธอเป็นคนเก่ง แต่จริงๆเเล้วเธอคือเด็กหญิงขี้กลัว ที่แทบไม่นับถือตัวเอง Thanksgiving (2012)
I-I guess I've just been scared to try.ฉันเดานะ ฉันแค่ขี้กลัวที่พยายาม Wonder-ful (2013)
Should I go back to being the scared little girl who couldn't admit what she wants?ฉันควรกลับไปเป็นสาวน้อยขี้กลัว ที่ไม่สามารถยอมรับในสิ่งที่เธอต้องการ? Bring It On (2013)
You were so afraid.แกขี้กลัว Welcome Back, Jim Gordon (2015)
"Nervous as cats." Cats ain't scared.ขี้ตื่นเหมือนแมว แมวไม่ได้ขี้กลัว Deepwater Horizon (2016)
He'll understand, you were just a scared little girl.เขาจะเข้าใจ, เจ้าเป็นแค่เด็กหญิงที่ขี้กลัว The Broken Man (2016)
She was such a worrier.ลูน่าเป็นสัตว์ขี้กลัว This Beautiful Fantastic (2016)
Hey, kid. You know who does get scared?เฮ้ไอ้หนู รู้มั้ยใครขี้กลัว The Lego Batman Movie (2017)
- Oh, and who isn't? You think there isn't a frightened kid inside of me?คุณไม่คิดว่าข้างในตัวฉัน ก็ยังเป็นเด็กขี้กลัวเหมือนกันหรือ? Big (1988)
Someone who doesn't scare so easily.คนที่ไม่ได้ขี้กลัว 10 Things I Hate About You (1999)
Adrian monk may be afraid of milk and germs and elevators and puppies, but you, you couldn't pack that man's lunch.เอเดรียน มังก์อาจจะ ขี้กลัวนมและเชื้อโรคและลิฟท์และลูกสุนัข แต่นาย ห่ออาหารกลางวันมาทานไม่เป็นแบบหมอนั่น Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
The ladder is quite safe.พวกนักไต่เนี่ย ขี้กลัวจังแฮะ The Cave (2005)
Because you're still that scared little boy!เพราะแกยังเป็น เด็กขี้กลัวอยู่นั่นเอง ! Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
While I got all these scared people powering me up.ระหว่างฉันเพิ่มพลังจากพวกขี้กลัวนี้ Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
You're all very scary.พวกแกทุกคนดูขี้กลัวมากเลย Resurrection (2008)
Very scary.ขี้กลัวมาก Resurrection (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
คนขี้กลัว[n. exp.] (khon khīklūa) EN: coward   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chicken    [ADJ] ขี้ขลาด, See also: ขี้กลัว
chickenhearted    [ADJ] ขี้ขลาด, See also: ขี้กลัว, Syn. chicken, white-livered, yellow
fearful    [ADJ] น่าเกรงกลัว, See also: น่ากลัว, ขี้กลัว, Syn. afraid, apprehensive, nervous, Ant. brave, courageous
gutless    [ADJ] ขี้ขลาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: ขี้กลัว, Syn. coward, Ant. cowardless
mousey    [ADJ] ขี้อาย, See also: เงียบๆ, ขี้กลัว, ขี้ตื่นเต้น, Syn. fearful, shy, bashful, timorous, timid
mousy    [ADJ] ขี้อาย, See also: เงียบๆ, ขี้กลัว, ขี้ตื่นเต้น, Syn. fearful, shy, bashful, timorous, timid
poor-spirited    [ADJ] ขี้กลัว, See also: ขลาด
recreant    [N] คนขี้ขลาด, See also: คนขี้กลัว, Syn. coward, refresh
candy-ass    [SL] คนขี้กลัว
chicken-hearted    [SL] ขี้ขลาด, See also: ขี้กลัว
fraid cat    [SL] คนขี้ขลาด, See also: คนขี้กลัว
lily-livered    [SL] ขี้ขลาด, See also: ขี้กลัว
yellow-bellied    [SL] ขี้ขลาด, See also: ขี้กลัว
scary    [ADJ] น่าตกใจ, See also: น่ากลัว, ขี้กลัว
shy    [ADJ] ซึ่งตกใจง่าย, See also: ขี้ตื่น, ขี้กลัว, ประหม่า
timid    [ADJ] ขี้ขลาด, See also: ตาขาว, ขี้กลัว, Syn. fearful, Ant. bold
timorous    [ADJ] ขี้กลัว, See also: ขี้ตื่น, ขี้ขลาด, ขี้ตกใจ, Syn. frightened, timid
timorousness    [N] ความขี้กลัว, See also: ความขี้ตื่น, ความขี้ขลาด, ความขี้ตกใจ, Syn. timidness

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chocobo[โจโคโบะ, ] (n) นกพันธุ์ขนาดใหญ่ในเทพนิยายกรีก โบร๊านโบราณ ! ลักษณะคล้ายกับนกกระจอกเทศแต่คอสั้นและหัวใหญ่ทั่วไปมักมีสีเหลือง นิสัยขี้กลัว ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง นกชนิดนี้เป็นสัตว์สังคม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top