ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

(lied

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -(lied-, *(lied*, (li, (lie
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
[คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
[คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
[คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
[คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
[เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
[คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
[เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
[พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
[ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
[พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
[ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
[คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
[เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[TU Subject Heading]
[การทูต]
[อุตุนิยมวิทยา]
Example: Air Drying คือการทำให้แห้งโดยการตากลม ลดอุณหภูมิ ลดความชื้น เพิ่มการถ่ายเทของอากาศ เช่น ใช้พัดลม หรือเครื่องขจัดความชื้น (Dehumidifier) เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับหนังสือและเอกสารที่ชื้นหรือเปียกน้ำเป็นบางส่วนเท่านั้น เช่น ตามขอบของหนังสือ สามารถทำได้ทั้งกับห้องธรรมดาที่มีประตูหน้าต่างระบายถ่ายเทอากาศได้ดีอย่างสม่ำเสมอ และห้องปรับอากาศ (Air conditioned room) ที่ปิดมิดชิด<br> 1. หนังสือที่เปียกบางส่วน ให้เปิดหนังสือที่เปียกบางส่วนอย่างระมัดระวังและใช้กระดาษซับ หรือกระดาษเช็ดอเนกประสงค์แบบแผ่นใหญ่หนาที่สะอาด หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ยังไม่ได้พิมพ์ 2-3 แผ่น สอดแทรกเข้าไประหว่างหน้าหนังสือ โดยแบ่งเป็นหน้ากระดาษหนังสือ 2, 4 หรือ 10 แผ่นต่อกระดาษที่วางสอดแทรก 1 แผ่น ตั้งหนังสือคว่ำลงบนโต๊ะที่ปูพื้นด้วยกระดาษซับหลายๆ แผ่น และวางกระดาษซับที่สะอาดไว้ที่ด้านในปกหน้าและปกหลัง เปิดหนังสือเบาๆ พยายามเปลี่ยนกระดาษ หรือกระดาษซับทั้งที่สอดแทรกหนังสือและที่วางบนโต๊ะบ่อยๆ เพื่อให้แผ่นแทรกหนังสือได้ดูดซึมน้ำ และให้หนังสือแห้งสนิทก่อนที่จะจัดขึ้นชั้นใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อรา<br> 2. หนังสือที่ชื้น ควรเปิดพัดลมเพดานและพัดลมตั้งโต๊ะช่วยพัดให้แห้งสนิท และปล่อยให้แห้งในที่ที่มีอากาศหมุนเวียนถ่ายเทสะดวก การทำให้แห้งโดยการตากลมนี้ ถ้าเป็นกรณีห้องธรรมดาควรจะเปิดหนังสือวางไว้ในพื้นที่ที่มีอากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้ดี ปัญหาเชื้อราจะควบคุมได้ระหว่างการทำให้แห้ง เพราะลมจากพัดลมช่วยให้อากาศภายในห้องหมุนเวียนถ่ายเทระบายออกไปได้ดี แต่ถ้าเป็นห้องปรับอากาศที่ปิดมิดชิด ควรควบคุมความชื้นอยู่ในระดับ 25-35 % และอุณหภูมิ 50-65 องศา F โดยใช้เครื่องขจัดความชื้น(Dehumidifier) ช่วย ขณะเดียวกันก็เปิดพัดลมด้วยเพื่อทำให้แห้งไวขึ้นและจะช่วยทำให้อากาศหมุนเวียนไม่สงบนิ่ง ซึ่งเป็นการควบคุมการเกิดเชื้อราด้วย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
[พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Example: ห้องประชุมในห้องสมุด หมายถึง ห้องที่จัดไว้สำหรับการประชุมบุคลากรของห้องสมุดและใช้ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนห้องสมุด โดยทั่วไปห้องประชุมมักตั้งอยู่ใกล้กับฝ่ายบริหารของห้องสมุด ในห้องประชุมส่วนใหญ่ของห้องสมุดมักจะจัดให้มีโต๊ะประชุม เก้าอี้ อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุสำหรับใช้ในการประชุม และโทรศัพท์ และในห้องประชุมบางแห่งยังมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีห้องครัวขนาดเล็กไว้สำหรับการให้บริการอาหารด้วย<p> <p>ในห้องสมุดขนาดใหญ่ ห้องสมุดอาจเปิดบริการให้ใช้ห้องประชุมสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดทั่วไป รวมทั้งสมาชิกต่าง ๆ ในชุมชนของห้องสมุด เพื่อใช้จัดประชุม สัมมนา การฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ นอกจากนั้น ห้องสมุดบางแห่งยังจัดห้องประชุมกลุ่มย่อยไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประชุมทำรายงาน การศึกษาค้นคว้า วิจัย เป็นรายกลุ่ม โดยมุ่งเน้นที่การใช้ทรัพยากรห้องสมุดประกอบกิจกรรมเป็นหลัก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Example: การขโมยในห้องสมุด หมายถึง การไม่ได้รับอนุญาตให้นำวัสดุหรืออุปกรณ์ของห้องสมุดออกจากห้องสมุด การโจรกรรมและการทำลายทรัพย์สินซึ่งเป็นวัสดุห้องสมุดถือว่ามีความผิดทางอาญาในรัฐส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ปัญหาที่คงอยู่ยาวนานนี้จะถูกควบคุมได้โดยการจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ในกระบวนการทางเทคนิคและโดยการติดตั้งประตูรักษาความปลอดภัยโดยใช้ระบบเตือนภัยที่สามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติโดยติดแถบแม่เหล็กไว้กับวัสดุสารนิเทศ จะสามารถตรวจจับวัสดุสารนิเทศที่ไม่ได้ผ่านการยืมออกอย่างถูกต้องได้ การติดตั้งโทรทัศน์ระบบวงจรปิดในบริเวณห้องสมุดบางพื้นที่ เช่น ในห้องอ่านหนังสือหายากของห้องสมุดขนาดใหญ่บางแห่งช่วยยับยั้งการโจรกรรมหนังสือได้ นอกจากนั้น ห้องสมุดส่วนใหญ่ได้วางกฎระเบียบเกี่ยวกับการขโมยหนังสือหรือวารสารของห้องสมุด โดยห้องสมุดบางแห่งถือว่าผู้ที่ขโมยหนังสือของห้องสมุด มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และมีโทษทางวินัยด้วย เช่น ภาคฑัณฑ์ พักการเรียน หรือพักการให้ปริญญา เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(n)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
(n) See also: card index (library), Example: นักศึกษาสามารถค้นหนังสือได้จากบัตรรายการในห้องสมุด
(v) See also: expand (limits), Syn. ขยายขอบเขต, ขยายตัว, Ant. แคบลง, Example: กรณีปัญหาการปรับค่าทางด่วนขณะนี้ได้ขยายวงกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับบริษัททางด่วนกรุงเทพ จำกัดแล้ว, Thai Definition: แผ่วงกว้างออกไป
(adv) Syn. เสมอ, เรียบ, Example: พอได้ยินเสียงปืนเขาจึงพุ่งตัว นอนราบลงกับพื้นทันที, Count Unit: นูน, ขรุขระ, Thai Definition: เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
(adv) See also: very (light), Example: เมื่อได้ลองสัมผัสของชิ้นนี้ จึงรู้ว่ามันเบาหวิวจริงๆ, Thai Definition: เบาแทบจะไร้น้ำหนัก, เบามาก
(adv) See also: a moment, for a (little) while, a minute, Syn. ชั่วประเดี๋ยว, สักประเดี๋ยว, Example: แกนั่งชื่นชมผลงานได้สักครู่ หลานชายก็ขึ้นมาบนบ้าน
(n) See also: Linum usitatissimum Linn (Linaceae), Count Unit: ต้น, Thai Definition: ไม้ล้มลุกชนิด Linum usitatissimum Linn. ในวงศ์ Linaceae ต้นตรง ใบแคบและยาว ดอกสีน้ำเงิน ใยจากลำต้นใช้ทอเป็นผ้าเรียก ผ้าลินิน, เมล็ดให้น้ำมันเรียก น้ำมันลินสีด, Notes: (อังกฤษ)
(v) See also: write, sketch, Thai Definition: เขียน หรือทำเป็นเส้นเป็นเหลี่ยม
(n) Syn. การบูร, Example: กรบูรใช้ทำยาได้, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Cinnamomum camphora (Linn.) J.S.Presl ในวงศ์ Lauraceae เนื้อไม้มีสีขาว กลิ่นฉุนร้อน ซึ่งกลั่นออกมาได้เรียกว่า การบูร หรือกรบูร ใช้ทำยา
(n) See also: Abelmoschus esculentus (Linn.), Count Unit: ต้น, ผล, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Abelmoschus esculentus (Linn.) Moench ในวงศ์ Malvaceae ผลสีเขียวยาวประมาณ 12 เซนติเมตร ใช้เป็นผัก, กระเจี๊ยบมอญ มะเขือทวาย หรือ มะเขือมอญ ก็เรียก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
[bandai] (n) EN:   FR: escalier [ m ] ; marche [ f ] ; degrés [ mpl ] (litt.)
[chai phit] (v, exp) EN:   FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage
[chai phit thāng] (v, exp) FR:
[chaloēi seuk] (n, exp) EN:   FR: prisonnier de guerre [ m ] ; captif [ m ] (litt.)
[chana] (v) EN:   FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
[chomchoēi] (v) EN:   FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
[høm] (adj) EN:   FR: parfumé ; odoriférant (litt.) ; aromatique
[hūakathi] (x) EN:   FR: crème (fig.) [ f ] ; élite [ f ] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [ f ] (litt.)
[hūarǿ yǿ] (v) EN:   FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
[jaiklāng] (n) EN:   FR: centre [ m ] ; milieu [ m ] ; coeur [ m ] ; sein [ m ] (litt.)
[kān khui mō] (n, exp) EN:   FR: vantardise [ f ] ; fanfaronnade [ f ] ; forfanterie [ f ] ; gasconnade [ f ] (litt.)
[kān køt] (n) EN:   FR: embrassement [ m ] (litt.)
[kān phatwanprakanphrung] (n, exp) EN:   FR: procrastination [ f ] (litt.)
[keng] (v) EN:   FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
[khā] (v) EN:   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
[khamōi] (n) EN:   FR: voleur [ m ] ; voleuse [ f ] ; cambrioleur [ m ] ; cambrioleuse [ f ] ; chapardeur [ m ] (fam.) ; chapardeuse [ f ] (fam.) ; larron [ m ] (litt.) ; détrousseur [ m ] (liit. - vx) ; malandrin [ m ] (litt. - vx) ; brigand [ m ] (vx)
[khamōi] (v) EN:   FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
[kham yeūm] (n, exp) FR:
[khanāp] (v) EN:   FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
[khanē] (v) EN:   FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
[khārātchakān] (n) EN:   FR: fonctionnaire (de l'État) [ m, f ] ; agent de l'État [ m ] ; serviteur de l'État [ m ] (litt.)
[khāt] (v) EN:   FR: évaluer ; supputer ; prévoir ; conjecturer (litt.)
[khātkhanē] (v) EN:   FR: estimer ; présumer ; supposer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
[khayāi wong] (v, exp) EN:
[khīen] (v) EN:   FR: battre ; défaire (litt.)
[khīkhlāt] (adj) EN:   FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
[khīkhrān] (adj) EN:   FR: indolent ; paresseux
[khīleūm] (adj) EN:   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
[khīlong] (adj) EN:   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
[khīlong-khīleūm] (adj) EN:   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
[khīnīo] (adj) EN:   FR: radin ; avare ; rapiat (fam.) ; chiche (vx) ; pingre (péj.) ; parcimonieux ; économe ; regardant ; avaricieux (litt.)
[khītranī] (adj) EN:   FR: radin ; avare ; rapiat (fam.) ; chiche (vx) ; pingre (péj.) ; parcimonieux ; économe ; regardant ; avaricieux (litt.)
[khlāt] (adj) EN:   FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)
[khloēm] (v) EN:   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
[khloēpkhloēm] (v) EN:   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
[khonchai] (n) EN:   FR: employée de maison [ f ] ; serviteur [ m ] (litt.) ; domestique [ m, f ] (vx) ; servante [ f ] (vx) ; bonne [ f ] ; bonniche = boniche [ f ] (fam. - péj.)
[khon khīkhlāt] (n, exp) EN:   FR: peureux [ m ] ; peureuse [ f ] ; poltron [ m ] ; poltronne [ f ] ; lâche [ m ] ; froussard [ m ] (fam.) ; froussarde [ f ] (fam.) ; trouillard [ m ] (fam.) ; trouillarde [ f ] (fam.) ; dégonflé [ m ] ; couard [ m ] (litt.) ; couarde [ f ] (litt.) ; pétochard [ m ] (fam.) ; pétocha
[khon khlāt] (n, exp) EN:   FR: peureux [ m ] ; peureuse [ f ] ; poltron [ m ] ; poltronne [ f ] ; lâche [ m ] ; froussard [ m ] (fam.) ; froussarde [ f ] (fam.) ; trouillard [ m ] (fam.) ; trouillarde [ f ] (fam.) ; dégonflé [ m ] ; couard [ m ] (litt.) ; couarde [ f ] (litt.) ; pétochard [ m ] (fam.) ; pétocha
[khop] (v) EN:   FR: fréquenter ; frayer (avec) (litt.)
[khrai] (pron) EN:   FR: quelqu'un ; quiconque ; personne ; nul (litt.)
[khrān] (adj) EN:   FR: paresseux ; indolent
[khwām fan] (n) EN:   FR: rêve [ m ] ; songe [ m ] (litt.)
[khwām lambāk] (n) EN:   FR: difficulté [ f ] ; problème [ m ] ; contrarieté [ f ] ; tracas [ m ] ; épreuve [ f ] ; vicissitudes [ fpl ] (litt.) ; emmerdements [ mpl ] (fam.) ; emmerdes [ fpl ] (fam.) ; embêtements [ mpl ] (fam.)
[khwām mai yāk rū yāk hen] (n, exp) FR:
[khwām ngīep] (n) EN:   FR: silence [ m ] ; calme [ m ] ; tranquillité [ f ] ; quiétude [ f ] (litt.)
[khwāmsuk] (n) EN:   FR: bonheur [ m ] ; joie [ f ] ; plaisir [ m ] ; bien-être [ m ] ; félicité [ f ] (litt.)
[klaptūa] (v) EN:   FR: se corriger ; tourner la page ; s'amender (litt.)
[laēotāe ja prōt] (xp) EN:   FR: comme il siéra à votre honneur (litt.)
[lahīa] (adj) EN:   FR: déprimé ; abattu ; las (litt.)
[lāng] (v) EN:   FR: laver (litt.) ; venger

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] #570 [Add to Longdo]
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, ] #927 [Add to Longdo]
[sī wéi, ㄙ ㄨㄟˊ, / ] #2,759 [Add to Longdo]
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, / ] #6,218 [Add to Longdo]
[dào shǔ, ㄉㄠˋ ㄕㄨˇ, / ] #7,964 [Add to Longdo]
[páo, ㄆㄠˊ, ] #10,181 [Add to Longdo]
[kǎo ròu, ㄎㄠˇ ㄖㄡˋ, ] #13,074 [Add to Longdo]
[dèng, ㄉㄥˋ, ] #14,552 [Add to Longdo]
[lì zhī, ㄌㄧˋ ㄓ, ] #15,008 [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, / ] #18,406 [Add to Longdo]
[pái xiè, ㄆㄞˊ ㄒㄧㄝˋ, / ] #19,207 [Add to Longdo]
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, ] #20,075 [Add to Longdo]
[sàn rè qì, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] #20,483 [Add to Longdo]
[zhóu xiàn, ㄓㄡˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] #20,985 [Add to Longdo]
[tiáo jiào, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄠˋ, / 調] #22,684 [Add to Longdo]
[píng kōng, ㄆㄧㄥˊ ㄎㄨㄥ, / ] #23,262 [Add to Longdo]
[huà pò, ㄏㄨㄚˋ ㄆㄛˋ, / ] #24,124 [Add to Longdo]
[tiān míng, ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ, ] #25,711 [Add to Longdo]
[fáng yǎng, ㄈㄤˊ ㄧㄤˇ, / ] #26,522 [Add to Longdo]
[qì liàng, ㄑㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] #26,530 [Add to Longdo]
[yīn yì, ㄧㄣ ㄧˋ, / ] #27,222 [Add to Longdo]
[liǎo rú zhǐ zhǎng, ㄌㄧㄠˇ ㄖㄨˊ ㄓˇ ㄓㄤˇ, ] #28,058 [Add to Longdo]
[fú bǐ, ㄈㄨˊ ㄅㄧˇ, / ] #30,606 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] #32,934 [Add to Longdo]
[piāo líng, ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, / ] #33,714 [Add to Longdo]
[tiě fàn wǎn, ㄊㄧㄝˇ ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, / ] #37,515 [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, ] #40,562 [Add to Longdo]
[shā shēng, ㄕㄚ ㄕㄥ, / ] #40,728 [Add to Longdo]
[nì guāng, ㄋㄧˋ ㄍㄨㄤ, ] #42,418 [Add to Longdo]
[jù zhù, ㄐㄩˋ ㄓㄨˋ, ] #43,079 [Add to Longdo]
[hòu zhuì, ㄏㄡˋ ㄓㄨㄟˋ, / ] #45,518 [Add to Longdo]
[Dōng běi Dà xué, ㄉㄨㄥ ㄅㄟˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] #45,915 [Add to Longdo]
[cháng tú chē, ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ ㄔㄜ, / ] #47,708 [Add to Longdo]
[pō lěng shuǐ, ㄆㄛ ㄌㄥˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] #52,492 [Add to Longdo]
[jiā dào, ㄐㄧㄚ ㄉㄠˋ, / ] #54,611 [Add to Longdo]
[qián zhuì, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨㄟˋ, / ] #55,559 [Add to Longdo]
[féi shuò, ㄈㄟˊ ㄕㄨㄛˋ, / ] #58,396 [Add to Longdo]
[hào rú yān hǎi, ㄏㄠˋ ㄖㄨˊ ㄧㄢ ㄏㄞˇ, / ] #62,818 [Add to Longdo]
[yān gǔ guǎn, ㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄢˇ, ] #72,235 [Add to Longdo]
[yú jiàn, ㄩˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] #75,407 [Add to Longdo]
[shī shì, ㄕ ㄕˋ, ] #76,765 [Add to Longdo]
[cí zhuì, ㄘˊ ㄓㄨㄟˋ, / ] #84,375 [Add to Longdo]
[jiá rán, ㄐㄧㄚˊ ㄖㄢˊ, ] #97,124 [Add to Longdo]
[tián, ㄊㄧㄢˊ, ] #119,727 [Add to Longdo]
[qiāo bian gǔ, ㄑㄧㄠ ㄅㄧㄢ˙ ㄍㄨˇ, / ] #122,583 [Add to Longdo]
[zhì bǐ, ㄓˋ ㄅㄧˇ, / ] #127,030 [Add to Longdo]
[cūn liè, ㄘㄨㄣ ㄌㄧㄝˋ, ] #149,308 [Add to Longdo]
[Sān xiá wǔ yì, ㄙㄢ ㄒㄧㄚˊ ㄨˇ ㄧˋ, / ] #174,735 [Add to Longdo]
[děng yā xiàn, ㄉㄥˇ ㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] #198,764 [Add to Longdo]
[Wú Zì mù, ㄨˊ ㄗˋ ㄇㄨˋ, / ] #200,283 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[にルートか, ni ru-to ka] [Add to Longdo]
[ジーメン, ji-men] [Add to Longdo]
[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] [Add to Longdo]
[あっというま(あっと言う間;あっという間);あっとゆうま(あっと言う間;あっとゆう間), attoiuma ( atto iu kan ; attoiu kan ); attoyuuma ( atto iu kan ; attoyuu kan )] [Add to Longdo]
[あっというまに(あっと言う間に;あっという間に);あっとゆうまに(あっと言う間に;あっとゆう間に), attoiumani ( atto iu mani ; attoiu mani ); attoyuumani ( atto iu mani ; attoyuu man] [Add to Longdo]
[うぐいすばり, uguisubari] [Add to Longdo]
[korikori] [Add to Longdo]
[zaru] [Add to Longdo]
[すしづめ, sushidume] [Add to Longdo]
[chirochiro] [Add to Longdo]
[dokatto ; dokato] [Add to Longdo]
[どんぐりのせいくらべ, dongurinoseikurabe] [Add to Longdo]
[ねじれこっかい, nejirekokkai] [Add to Longdo]
[no] [Add to Longdo]
[nomi] [Add to Longdo]
[batsuichi ; batsuichi] [Add to Longdo]
[mattari] [Add to Longdo]
[yatta (P); yatta-] [Add to Longdo]
[a-kuteikkufuraunda-] [Add to Longdo]
[amerikafuu] [Add to Longdo]
[uraura ; uraura] [Add to Longdo]
[ofufukku] [Add to Longdo]
[onpare-do] [Add to Longdo]
[カイゼルひげ, kaizeru hige] [Add to Longdo]
[カップめん, kappu men] [Add to Longdo]
[kyattsuai] [Add to Longdo]
[kyunmeru] [Add to Longdo]
[gyarandou-; gyarandou] [Add to Longdo]
[コヘレトのことば, kohereto nokotoba] [Add to Longdo]
[korintoge-mu] [Add to Longdo]
[ジャガタラいも;ジャガタライモ, jagatara imo ; jagataraimo] [Add to Longdo]
[sukui-zu] [Add to Longdo]
[スクランブルこうさてん, sukuranburu kousaten] [Add to Longdo]
[supesharuraisensupure-ya-] [Add to Longdo]
[chu-ripputsuri-] [Add to Longdo]
[toppukontenda-] [Add to Longdo]
[トルコじょう, toruko jou] [Add to Longdo]
[バタくさい, bata kusai] [Add to Longdo]
[パケし, pake shi] [Add to Longdo]
[ピンクえいが, pinku eiga] [Add to Longdo]
[fisutofakku] [Add to Longdo]
[プリンあたま, purin atama] [Add to Longdo]
[ho-mumashin] [Add to Longdo]
[ホコてん, hoko ten] [Add to Longdo]
[bore-shu-to] [Add to Longdo]
[rainka-] [Add to Longdo]
[richiumu] [Add to Longdo]
[re-za-(P); re-za] [Add to Longdo]
[レじるし, re jirushi] [Add to Longdo]
[あま;アマ, ama ; ama] [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[にルートか, ni ru-to ka] [Add to Longdo]
[てんきー, tenki-] [Add to Longdo]
[てんきーぱっど, tenki-paddo] [Add to Longdo]
[ほーむましん, ho-mumashin] [Add to Longdo]
[しゅうせんそうち, shuusensouchi] [Add to Longdo]
[ながさしじし, nagasashijishi] [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゅってん, shutten] [Add to Longdo]
[じゅんしょく, junshoku] [Add to Longdo]
[じゅんしょく, junshoku] [Add to Longdo]
[ちょしょ, chosho] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lie \Lie\, v. i. [imp. & p. p. {Lied} (l[imac]d); p. pr. & vb.
   n. {Lying} (l[imac]"[i^]ng).] [OE. lien, li[yogh]en,
   le[yogh]en, leo[yogh]en, AS. le['o]gan; akin to D. liegen,
   OS. & OHG. liogan, G. l["u]gen, Icel. lj[=u]ga, Sw. ljuga,
   Dan. lyve, Goth. liugan, Russ. lgate.]
   To utter falsehood with an intention to deceive; to say or do
   that which is intended to deceive another, when he a right to
   know the truth, or when morality requires a just
   representation.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lied \Lied\ (l[=e]t), n.; pl. {Lieder} (l[=e]"d[~e]r). [G.]
   (Mus.)
   A lay; a German song. It differs from the French {chanson},
   and the Italian {canzone}, all three being national.
   [1913 Webster]
 
      The German Lied is perhaps the most faithful reflection
      of the national sentiment.        --Grove.
   [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Lied /liːt/ 
  air; ballad; song; tune

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 lied /lit/
  1. song
  2. chanson

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top