ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

( grumbling ) และ จำเอาไว้--ที่หลุมฝังศพของคุณ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -( grumbling ) [...] ุมฝังศพของคุณ-, *( grumbling ) [...] ุมฝังศพของคุณ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: z กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-z testabbr. both ear ascheim -Zondex test (เป็นการทดสอบการตั้งครรภ์)
buzz sawn. เลื่อยวงกลมชนิดหนึ่ง
laissez faire(เลสเซแฟรฺ') n. ทฤษฎีที่ว่ารัฐบาลควรเข้ายุ่งเกี่ยวในเรื่องเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด, ทฤษฎีการไม่ยุ่งเรื่องของผู้อื่น., See also: laissez-faire adj. ดูlaissez faire laisser-faire adj. ดูlaissez faire, Syn. laisser faire
quiz gamen. การทดสอบแข่งขันตอบปัญหาในรายการวิทยุโทรทัศน์
quiz kidn. เด็กที่ฉลาดมากที่สุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
z scoreคะแนน z [ มีความหมายเหมือนกับ standard score ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Z (Computer program language)แซด (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอมโมเนีย[aēmmōnīa] (n) EN: ammonia  FR: ammoniac [ m ] ; gaz ammoniac [ m ] ; ammoniaque [ f ]
ไอพิษ[ai phit] (n, exp) EN: poison gas  FR: gaz toxique [ m ]
ไอเสีย[aisīa] (n, exp) EN: exhaust gas  FR: gaz d'échappement [ m ]
ใบเบิกทาง[baiboēk thāng] (n, exp) EN: pass ; laissez passer  FR: laissez-passer [ m ]
บ้านเรา[bān rao] (n, exp) FR: chez nous
บัตรผ่านทาง[bat phān thāng] (n, exp) EN: pass ; laissez passer  FR: laissez-passer [ m ]
เบื่อ[beūa] (v, exp) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of  FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
บิณฑ[bintha] (n) EN: food offering ; bowl of food  FR: bol de riz [ m ]
ช่าง[chang] (x) EN: never mind ; forget it ; no matter  FR: peu importe ! ; oubliez !
ช่างมันเถอะ[chang man thoe] (x) EN: Let it be! ; So be it!  FR: peu importe ! ; oubliez !

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
Z Z IY1
ZI Z IY1
Z. Z IY1
XU Z UW1
ZE Z EY1
ZAN Z AE1 N
ZAK Z AE1 K
XUE Z UW1
Z'S Z IY1 Z
XIE Z IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Z (n) zˈɛd (z e1 d)
z (n) zˈɛd (z e1 d)
Zia (n) zˈiːə (z ii1 @)
Z's (n) zˈɛdz (z e1 d z)
Zen (n) zˈɛn (z e1 n)
Zoe (n) zˈouiː (z ou1 ii)
z's (n) zˈɛdz (z e1 d z)
zap (v) zˈæp (z a1 p)
zee (n) zˈiː (z ii1)
zip (v) zˈɪp (z i1 p)

German-Thai: Longdo Dictionary
Platz nehmen(phrase) นั่งที่, See also: sich setzen, hinsitzen

French-Thai: Longdo Dictionary
aller chez le coiffeurไปร้านตัดผม, See also: aller, Syn. aller au coiffeur

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっかけ[okkake] (n) person who chases after idol, showbiz star [Add to Longdo]
からなる[karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y [Add to Longdo]
ウインナワルツ[uinnawarutsu] (n) Viennese waltz (wasei [Add to Longdo]
ウォームビズ[uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter) [Add to Longdo]
キルギス人[キルギスじん, kirugisu jin] (n) Kyrgyz (person) [Add to Longdo]
クイズマニア[kuizumania] (n) quiz mania [Add to Longdo]
クイズラリー[kuizurari-] (n) quiz rally [Add to Longdo]
クイズ番組[クイズばんぐみ, kuizu bangumi] (n) quiz show [Add to Longdo]
ゲエズ語;ゲーズ語[ゲエズご(ゲエズ語);ゲーズご(ゲーズ語), geezu go ( geezu go ); ge-zu go ( ge-zu go )] (n) Ge'ez (language) [Add to Longdo]
コルテスダムゼルフィッシュ[korutesudamuzerufisshu] (n) Cortez damselfish (Stegastes rectifraenum); Cortez gregory [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゼロ復帰記録[ぜろふっききろく, zerofukkikiroku] return-to-zero recording, RZ (abbr.) [Add to Longdo]
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ヘルツ[へるつ, herutsu] Hertz (Hz) [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
前置表記法[ぜんちひょうきほう, zenchihyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
非ゼロ復帰記録[ひぜろふっききろく, hizerofukkikiroku] non-return-to-zero recording, NRZ (abbr.), non-return-to-reference recording [Add to Longdo]
非基準復帰記録[ひきじゅんふっききろく, hikijunfukkikiroku] non-return-to-zero recording, NRZ (abbr.), non-return-to-reference recording [Add to Longdo]
ダブリュズィーエディター[だぶりゅずいーえでいたー, daburyuzui-edeita-] WZ EDITOR [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top