ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

アニメ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -アニメ-, *アニメ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-English: EDICT Dictionary
アニメ[anime] (n, adj-no) (1) animated film; animated cartoon; anime (when referring to Japanese cartoons); (2) (abbr) (See アニメーション) animation; (P) #271 [Add to Longdo]
アニメーション[anime-shon] (n, adj-no) (1) animation; (2) animated film; animated cartoon; (P) #2,189 [Add to Longdo]
アニメーションソフト[anime-shonsofuto] (n) { comp } animation software [Add to Longdo]
アニメーター[anime-ta-] (n) animator [Add to Longdo]
アニメーテッドGIF[アニメーテッドギッフ;アニメーテッドジッフ, anime-teddogiffu ; anime-teddojiffu] (n) { comp } Animated Graphics Interchange Format [Add to Longdo]
アニメイト[animeito] (adj-f) animate [Add to Longdo]
アニメオタク[animeotaku] (n) anime otaku [Add to Longdo]
アニメキャラ[animekyara] (n) (abbr) (See アニメキャラクター) cartoon characters; anime characters [Add to Longdo]
アニメキャラクター[animekyarakuta-] (n) (See アニメキャラ) cartoon characters; anime characters [Add to Longdo]
アニメソング[animesongu] (n) anime song [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The animation is on the air even in other countries.そのアニメは外国でも放送されています。
Not satisfied with cancelling the company information session at the last moment, to be watching anime from the first day of summer break ... you must really be confident.この間の会社説明会をドタキャンした上、夏休み初日からアニメとは・・・余裕ね。
Well then, does everybody know the anime called Mai Hime?さてさて、みなさんは舞姫というアニメを知っているでしょうか?

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, which one of you can tell me the difference between an Animagus and a werewolf?[JP] さて― アニメーガスとウェアウルフとを どうやって見分けるか 分かるものはいるか? Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Well, on the tour, the film said they used frog DNA to fill in the gene-sequence gaps.[JP] アニメの説明では─ 欠落してる遺伝子を "蛙のDNAで補った"と Jurassic Park (1993)
This 2001 animated film starred Mike Myers and spawned two sequels.[JP] 2001年のアニメ M・マイヤーズ主演 続編が2つ Lost & Found (2007)
¡Ó Animagine inthe morning, Animagineatnight¡Ó[JP] アニマジンのアニメで目覚め アニマジンのアニメで眠る Son of the Mask (2005)
Whoa.[JP] プロポフォールを使ってるのよ アニメーション? Bones (2005)
Um, see I've been in the turtle suit for a while now, but, uh, I'm a trained animator.[JP] 僕はカメの格好をしてますが ホントはアニメーターなんです Son of the Mask (2005)
¡Ó If watching cartoons is wrong ¡Ó[JP] アニメを見るのは悪い子か? Son of the Mask (2005)
He never eats lunch down here. He's too busy being an animation god! Then it's fate, man.[JP] 社長が食堂にいるなんて アニメ業界の"神"が Son of the Mask (2005)
She took my turn ! She just wants to watch goddamn cartoons! - lt wouldn't hurt to move her ass.[JP] ― テレビを使わせてくれない ― アニメなんて くだらないわ Léon: The Professional (1994)
He's an Animagus.[JP] あいつはアニメーガスなんだ! Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
I've been trying to do this for 10 years of my life, creating these shows and--[JP] 僕はアニメ作家を目指して10年だ 番組を作りたいんだ Son of the Mask (2005)
An Animagus is a wizard who elects to turn into an animal.[JP] アニメーガスは魔法使いが 自らの意思で動物に変身したものです Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top