ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้-, *ทำให้*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
lighten up(vi, vt) ทำให้่ร่าเริง แจ่มใส, รู้สึกร่าเริง แจ่มใส

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำให้(v) cause, See also: make, Syn. เป็นเหตุให้, ทำเอา, Example: การตากฝนทำให้เป็นหวัดได้
ทำให้เกิด(v) cause, See also: produce an effect, Example: พายุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชาวบ้านแถบชายทะเลเป็นอย่างมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทำให้ก. เป็นเหตุให้ เช่น ทำให้เขาได้เรียนจบ ทำให้เขาต้องออกจากงาน.
ทำให้เสียทรัพย์น. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย.
ทำให้แท้งลูกน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำทำให้ลูกในท้องของหญิงไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ และให้การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง.
กด ๔ทำให้มีค่าน้อยลงกว่าควรจะเป็น เช่น กดราคา กดคะแนน
กระโชกทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ, เช่น ขู่กระโชก, กระแทก เช่น ม้าก็กระโชกวิ่งหนักเข้า (ประวัติ. จุล).
กระทั่ง ๑ทำให้มีเสียงด้วยการเป่าหรือตีเครื่องดนตรีบางชนิด เช่น กระทั่งแตร ว่า เป่าแตร กระทั่งมโหระทึก ว่า ตีมโหระทึก
เกลี่ยไกล่ทำให้เรียบร้อย, ทำให้มีส่วนเสมอกัน
เกลือกกลั้วทำให้มัวหมอง, ทำให้มีมลทิน, เช่น ไม่มีอะไรมาเกลือกกลั้ว.
แก้ ๒ทำให้หลุดให้พ้นไป เช่น แก้คดี
แก้ ๒ทำให้ดีขึ้น, ทำให้ใช้การได้, ทำส่วนที่เสียให้คืนดีอย่างเดิม, ดัดแปลงให้ดีขึ้น, เช่น แก้นาฬิกา แก้เครื่องจักร, แก้ไข ก็ว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
renderทำให้, ให้คืน, ยื่นให้, ยอมให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rejuvenateทำให้กลับเป็นหนุ่มสาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cause death by negligenceทำให้คนตายโดยประมาท (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obtundทำให้ตื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
softenทำให้นุ่ม, ทำให้น่วม, ทำให้หายกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refineทำให้บริสุทธิ์ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vulnerateทำให้บาดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolveทำให้พ้นจากความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refectทำให้ฟื้น, ซ่อมแซม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fertilizeทำให้มีลูก, ผสมเชื้อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airway, Clearทำให้ทางหายใจโล่ง [การแพทย์]
Asepsisทำให้ปราศจากเชื้อโรค [การแพทย์]
Ashing, Wetทำให้เป็นเถ้าแบบเปียก [การแพทย์]
Bleeding, Controlทำให้เลือดหยุดเร็วขึ้น [การแพทย์]
Buffering Actionทำให้เป็นกลาง [การแพทย์]
Carcinogenicทำให้เกิดมะเร็ง [การแพทย์]
Cleansทำให้สะอาด [การแพทย์]
Countererritants, Mildทำให้ผิวหนังแดง [การแพทย์]
Demulcentทำให้ชุ่มชื้น [การแพทย์]
Discolorทำให้สีอ่อนลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
Make a wish into the wellทำให้ความปรารถนาเข้ากัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I didn't mean to frighten you.ฉันไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ คุณกลัว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We'll clean the house and surprise them.เราจะทำความสะอาดบ้านและ ทำให้เขาแปลกใจ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Make a hard knot.ทำให้ปมอย่างหนัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
She can even make herself invisible.เธอยังสามารถทำให้ตัวเองมอง ไม่เห็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Can you make dapple lumpkins...คุณสามารถทำให้ ลัมกินส แต้ม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Bunch of old nanny goats.พวงของแพะพี่เลี้ยงเก่า ยาทำให้ฉันรู้สึกแย่ไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'd like to see anybody make me wash if I didn't wanna.ฉันต้องการที่จะเห็นใคร ทำให้ฉันล้างถ้าฉันไม่ได้ ต้องการที่จะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Mummy dust to make me old.ฝุ่นมัมมี่ที่จะทำให้ฉันเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To make her hunger for a bite.ที่จะทำให้ความหิวของเธอ สำหรับกัด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำให้[thamhai] (v) EN: cause ; make  FR: causer ; faire ; entraîner ; provoquer ; produire ; occasionner ; déclencher ; générer ; rendre ; faire devenir
ทำให้ขบขัน[thamhai khopkhan] (v, exp) EN: amuse  FR: amuser
ทำให้ขี้เกียจ[thamhai khīkīet] (v, exp) FR: acagnarder (vx)
ทำให้คงที่[thamhai khongthī] (v, exp) EN: stabilize
ทำให้คัน[thamhai khan] (v) EN: irritate ; itch  FR: irriter ; démanger
ทำให้งง[thamhai ngong] (adv) EN: aback ; stump
ทำให้งงไป[thamhai ngong pai] (v) FR: abêtir ; rendre stupide ; abrutir
ทำให้ง่ายลง[thamhai ngāi long] (v, exp) FR: simplifier
ทำให้ฉงน[thamhai cha-ngon] (v, exp) FR: mystifier
ทำให้ชอบด้วยกฎหมาย[thamhai chøp dūay kotmāi] (v, exp) EN: legalize

English-Thai: Longdo Dictionary
SLR(n, abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, See also: camera
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
lemmatize(vi) ทำให้คำอยู่ในรูปปกติ หรือที่เรียกว่า Lemma เช่น คำว่า go คือ lemmatized form ของ going, went, gone
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.
outraged(adj) (ถูกทำให้)ช็อค, ตะลึง, เจ็บแค้น
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [ つなみ, tsunami, สึนามิ ] <p> รายละเอียดเพิ่มเติม: <A HREF=http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html>http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html</A>, Syn. tidal wave
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง
security(n, adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, See also: protection, Syn. certificate

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abase(vt) ทำให้เสียเกียรติ, See also: ทำให้รู้สึกต้อยต่ำ, Syn. demean
abash(vt) ทำให้อาย, See also: ทำให้ขวยเขิน, Syn. embarrass, disconcert
abate(vt) ทำให้น้อยลง, See also: บรรเทา, เบาบาง, Syn. reduce, lower, lighten
abate(vt) ทำให้สิ้นสุด, Syn. end, stop, terminate
abbreviate(vt) ทำให้สั้นลง, See also: ลดลง, ตัดทอน, Syn. abridge, foreshorten, shorten, cut, contract, reduce
abdicate(vt) ทำให้สละราชสมบัติ, See also: ทำให้สละราชบัลลังก์, ทำให้สละอำนาจ, ทำให้ถอนตัวจากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์
abort(vt) ทำให้ล้มเหลว, See also: ไม่เป็นผล, Syn. miscarry, fall, miss
absent(vt) ทำให้ขาด, See also: ไม่เข้าร่วม
absorb(vt) ทำให้หมกมุ่น, See also: ทำให้สนใจ, ทำให้ง่วนอยู่กับ, Syn. engross, engage
accentuate(vt) ทำให้เด่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม, ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass, confuse
abash(อะแบช') vt. ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน -abashedly adv. -abashedness n. -abashment n., Syn. shame, confuse
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก, ไม่พอเพียง, Syn. shortened
aborticide(อะบอร์' ทิไซดฺ) n. การทำแท้ง, สารที่ทำให้เกิดการแท้ง, Syn. feticide
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
abridge(อะบริดจฺ') vt. ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้น, ตัดสิทธิ์. -abridgment, abridgement n., Syn. condense, shorten, Ant. expand
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing, Ant. present
absorb(แอบซอร์บ, -ซอร์บ') vt. ดูด, รับเอา, ซึม, ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ, กลืน, รับภาระ
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น, อ่านซ้ำ, ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น, ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize

English-Thai: Nontri Dictionary
abash(vt) ทำให้เขิน, ทำให้อาย, ทำให้ประหม่า
abbreviate(vt) ย่อ, ทำให้สั้นลง
abridge(vt) ทำให้สั้น, ย่อ, ทำให้น้อยลง
abridgement(n) การย่อ, การทำให้สั้น
abridgment(n) การย่อ, การทำให้สั้น
absent(vt) ทำให้ไม่มา, ทำให้ไม่อยู่
accomplish(vt) บรรลุผล, ทำให้สำเร็จ
achieve(vt) ทำให้บรรลุผล, ทำให้สัมฤทธิ์ผล, ทำให้สำเร็จ
activate(vt) กระตุ้น, ทำให้เคลื่อนไหว
actualize(vt) ดำเนินการ, ทำให้เป็นจริง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
alleviate(vt) ทำให้บรรเทา, See also: soothe, allay, A. exacerbate, Syn. relieve
complexity(n, vi, vt) ทำให้ยุ่ง, จุกจิก, ประกอบด้วยส่วนต่างๆที่จุกจิก, แทรกแซง
Demotivate(vt) ทำให้หมดกำลังใจ
empowerment(adj) ทำให้มีอำนาจ, ทำให้ถูกต้องมากขึ้น, ทำให้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น
impair the rightทำให้สิทธิ์ลดลง
intrigue(vt) ทำให้แปลกใจ
make an issue ofทำให้เป็นเรื่องใหญ่
nitpickทำให้เป็นอันตรายอย่างแรงสูง
nitpickทำให้เป็นอันตรายอย่างแรงสูง
recyclable(adj) ทำให้หมุนเวียน, นำมาใช้อีก, ทำให้นำมาใช้ประโยชน์ได้อีก, See also: recycle

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
強化[きょうか, kyouka] (n, vt) ทำให้แข็งแรง, เพิ่มประสิทธิภาพ
軽量化[けいりょうか, keiryouka] (n) ทำให้เบาลง ลดน้ำหนัก ( ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรม )

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
平準化[へいじゅんか, heijunka] (n) ทำให้กระจายเท่าๆกัน
解凍[かいとう, kaitou] (adv) ทำให้ละลาย, ทำให้ใจอ่อน, ทำให้หายโกรธ, ทำให้บรรเทา
昂揚[こうよう, kouyou] ทำให้สูงขึ้น ยกยอ
明確[めいかく, meikaku] (n) ทำให้ชัดเจน
引き起こす[ひきおこす, hikiokosu] (vt) ทำให้เกิด
和ませる[なごませる, nagomaseru] (vt) ทำให้อ่อนโยนลง
心を和ませる[こころをなごませる, kokorowonagomaseru] (vt) ทำให้จิตใจอ่อนโยนลง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
満たす[みたす, mitasu] TH: ทำให้พอใจ  EN: to satisfy
満たす[みたす, mitasu] TH: ทำให้เต็ม
満たす[みたす, mitasu] TH: ทำให้สำเร็จ
確かめる[たしかめる, tashikameru] TH: ทำให้แน่ใจ  EN: to ascertain
立てる[たてる, tateru] TH: ทำให้ดำรงอยู่
上げる[あげる, ageru] TH: ทำให้ดีขึ้น
揃える[ぞろえる, zoroeru] TH: ทำให้เหมือนกัน
成す[なす, nasu] TH: ทำให้สำเร็จ  EN: to accomplish
戻す[もどす, modosu] TH: ทำให้กลับสู่สภาพเดิม  EN: to restore
深める[ふかめる, fukameru] TH: ทำให้ลึก

German-Thai: Longdo Dictionary
erklären(vt) |erklärte, hat erklärt| อธิบาย, ทำให้กระจ่างชัด
malหน่อย (ใช้เติมลงไปในประโยค เพื่อทำให้ฟังดูนุ่มขึ้น)เช่น Mach mal bitte. กรุณาช่วยทำหน่อย
zurückhaltend(adj) ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ทำให้เป็นที่สนใจ, See also: bescheiden
langweilen(vt) |langweilte, hat gelangweilt| ทำให้เบื่อหน่าย
anstrengend(adj, adv) ที่ทำให้เหนื่อยล้า เครียด เช่น Der Straßenbau ist anstrengend. งานสร้างถนนเป็นงานที่เหนื่อย
zum Erliegen bringenทำให้เสียระบบ, ทำให้ยุ่งเหยิง เช่น Der Monsoon bringt die Baustellen zum Erliegen.
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaute| ปรับปรุง, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้กว้างขึ้น เช่น die Beziehung ausbauen, die Straßen ausbauen
in Frage stellenทำให้เป็นที่สงสัยเคลือบแคลง
unterordnen(vt) |unterordnete, hat untergeordnet| ทำให้เป็นรอง, ทำให้อยู่ในลำดับรอง เช่น Welche Zahnpasta die beste ist, spielt zunächst nur eine untergeordnete Rolle.
schaffen(vt) |schaffte, hat geschafft| ทำให้เป็นผลสำเร็จ, ทำได้สำเร็จ เช่น Sie hat die Prüfung geschafft. เธอสอบผ่านแล้ว, Syn. erfüllen

French-Thai: Longdo Dictionary
finir(vt) |je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent| เสร็จ, ทำให้เสร็จ, จบ, สิ้นสุด เช่น Vous finissez presque votre étude? คุณใกล้จะเรียนจบหรือยัง
abîmer(vt) ทำให้เสียหาย ex; La chaleur abîme la couleur de ma chemise., Syn. endommager, détériorer
effrayer(vt) ทำให้หวาดกลัว ex: Ce film a effrayé tout le monde.
Image:
pronominalisation(n) |f| การทำให้เป็นสรรพนาม, การเปลี่ยนรูปเป็นสรรพนาม, See also: transformation en pronom

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
convaincre(vi, vt) ทำให้เชื่อหรือเลื่อมใส, โน้มน้าวใจ ( โดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากผู้พูดต้องการหรืออยากจะทำอะไรบางอย่าง ที่ควรจะได้รับการอนุญาต หรือ ความเห็นด้วยก่อน ), Syn. persuader
saturer(vi, vt) ทำให้อิ่มตัว ไม่สามารถรับได้เพิ่ม เช่น air saturé de vapeur d'eau, réseau saturé, (personne) être saturé de qc

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top