ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

curry favor with

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curry favor with-, *curry favor with*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You could argue he'd done it to curry favor with the guards.คุณสามารถเถียงเขาต้องการทำมันไปประจบกับยาม The Shawshank Redemption (1994)
You thought you'd help me curry favor with my outer-borough hall mates.นายคิดว่าที่นายจะช่วยเหลือฉัน กับการปกครองเพื่อนละก็ น่ารักมาก Dan de Fleurette (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
curry favor withMany businessmen, in order to curry favor with government officials, will shower them with gifts and money.
curry favor withThe chief clerk is not a hardworking man, but gets ahead rapidly because he knows how to curry favor with his superiors.

Japanese-English: EDICT Dictionary
人の金玉を握る[ひとのきんたまをにぎる, hitonokintamawonigiru] (exp,v5r) to grab a person by his vulnerable spot; to curry favour with one's superior; to curry favor with one's superior [Add to Longdo]
媚びる;媚る(io)[こびる, kobiru] (v1,vi) to flatter; to curry favor with; to curry favour with; to flirt with; to fawn on [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top