ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นาฏกรรม

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นาฏกรรม-, *นาฏกรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาฏกรรม[N] dramatic works, Syn. การละคร, การฟ้อนรำ, Example: เดือนนี้มีการจัดแสดงนาฏกรรมที่ท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว, Thai definition: งานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นาฏกรรม(นาดตะกำ) น. การละครหรือการฟ้อนรำ
นาฏกรรมงานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heroic dramaนาฏกรรมวีรบุรุษ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Musicalsนาฏกรรมเพลง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Another sad page... in the tragedy of our men in Russia.เรื่องเศร้าอีกเรื่อง... ในโศกนาฏกรรม ของทหารเขาเราใน รัสเซีย. Cinema Paradiso (1988)
God. They'd consider it a tragedy.มันถือเป็นโศกนาฏกรรม Field of Dreams (1989)
If I'd only gotten to be a doctor for five minutes, now that would have been a tragedy.พ่อหนุ่ม ถ้าผมได้เป็นหมอแค่ 5 นาทีนี่สิ ถึงเรียกว่าโศกนาฏกรรม Field of Dreams (1989)
Or horrible tragedies will befall you.ไม่งั้นโศกนาฏกรรมอันน่ากลัวจะเกิดขึ้นกับพวกคุณ The Joy Luck Club (1993)
- Do you feel this tragedy... is gonna affect the world of boxing?- คุณรู้สึกว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้ ... คือ gonna ส่งผลกระทบต่อโลกของมวย? Pulp Fiction (1994)
A tragedy like this can't help but shake the world of boxing to its very foundations.โศกนาฏกรรมเช่นนี้ไม่สามารถช่วย แต่เขย่าโลกของมวยกับมูลนิธิมาก Pulp Fiction (1994)
A bank robbery spilled out into the street.ลุกลามไปเกิดโศกนาฏกรรมในถนน Heat (1995)
Do you know what a duvet is?ไม่ใช่โศกนาฏกรรมหรอก, แต่ก็-- แต่นายก็สูญเสีย Fight Club (1999)
While the police believe it was an act of criminal mischief gone awry... the tragedy has clearly devastated the community.ขณะที่เจ้าหน้าที่ในนิวยอร์คเชื่อว่า เป็นการก่ออาชญากรรมที่ผิดวิสัย โศกนาฏกรรมทำผู้คนเสียขวัญทั้งชุมชน The Butterfly Effect (2004)
Tragic.โศกนาฏกรรม The Perfect Man (2005)
There was a tragedy, a crime a murder.ที่นี้เคยมีเหตุร้ายแรง, โศกนาฏกรรม... ..."เหตุฆาตกรรม" / อะไรนะครับ? The Amityville Horror (2005)
But you, you're a god-damn tragedy.แต่นาย,นายมัน โศกนาฏกรรมชัดๆ Lonesome Jim (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นาฏกรรม[n.] (nāttakam) EN: dramatic works   
นาฏกรรมไทย[n. exp.] (nāttakam Thai) EN: Thai dance   FR: danse thaïe [f]

English-Thai: Nontri Dictionary
comedy(n) เรื่องตลก,สุขนาฏกรรม,ละครชวนหัว,ละครตลก,เรื่องน่าขัน
farce(n) หัสนาฏกรรม,เรื่องตลก,ละครตลก,เรื่องชวนหัว,เรื่องขบขัน
tragedian(n) ผู้แสดงโศกนาฏกรรม,ผู้เขียนโศกนาฏกรรม
tragedy(n) โศกนาฏกรรม,เรื่องเศร้า,ละครโศก

German-Thai: Longdo Dictionary
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด,เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: S. der Unfall, die Katastrophe, das Pech

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top