ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฐิติ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฐิติ-, *ฐิติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฐิติ[N] livelihood, See also: way of living, existence, Syn. การเป็นไป, ความมีชีวิตอยู่
ฐิติ[N] regulation, See also: rule, law, Syn. ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ
ฐิติ[N] stop, See also: being immovable, enduring forever, Syn. การหยุดอยู่
ฐิติ[N] location, See also: place, Syn. ตำแหน่ง, ที่อยู่
ฐิติ[N] certainty, See also: steadiness, permanent, Syn. ความแน่นอน
ฐิติ[N] stability, See also: durability, endurance, Syn. ความมั่นคง, ความอดทน
ฐิติ[N] certainty, See also: steadiness, permanent, Syn. ความแน่นอน
ฐิติ[N] location, See also: place, Syn. ตำแหน่ง, ที่อยู่
ฐิติ[N] regulation, See also: rule, law, Syn. ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ, กฎบังคับ
ฐิติ[N] stability, See also: durability, endurance, Syn. ความมั่นคง, ความอดทน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฐิติ(ถิติ) น. การตั้งอยู่, การยืนอยู่, การดำรงอยู่
ฐิติการเป็นไป, ความมีชีวิตอยู่
ฐิติการหยุดอยู่
ฐิติความมั่นคง, ความอดทน
ฐิติตำแหน่ง, ที่อยู่
ฐิติข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ
ฐิติความแน่นอน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think you've had one too many G and T's.ลูกพูดถูก เอลีนอร์ คุณมีฐิติและอคติกับเธอมากเกินไป Match Point (2005)
Geez! Let loose a little, would you?ลดฐิติลงบ้างไม่ได้รึไง! Britney/Brittany (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฐิติ[n.] (thiti) EN: livelihood ; way of living ; existence   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top