ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wigs

W IH1 G Z   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wigs-, *wigs*, wig
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't buy wigs that come off at the wrong time.อย่าซื้อวิกที่ชอบหลุด ต่อหน้าคนอื่น Goodfellas (1990)
Morrie's wigs don't come off!วิกมอรี่ไม่มีวันหลุด! Goodfellas (1990)
And remember, Morrie's wigs are tested against hurricane winds.ที่สำคัญ, วิกมอรี่ ได้ทดสอบแรงลม กับพายุเฮอริเคน Goodfellas (1990)
- and my wigs.- และวิกผมของฉัน The Birdcage (1996)
- Which wigs?- ซึ่งวิก? The Birdcage (1996)
My best wigs. I won't need them where I'm going.วิกผมที่ดีที่สุดของฉัน ฉันจะไม่ต้องการพวกเขาที่ฉันจะ The Birdcage (1996)
You get to be Prince Charming and we're the two wimps in wigs.แกเหมือนเป็นเจ้าชาย ชาร์มมิ่ง และเราสองคนเหมือนกับองค์รักษ์ A Cinderella Story (2004)
They make wigs from human hair.พวกเขาทำวิกผมจากเส้นผมของมนุษย์ Mr. Monk Gets Fired (2004)
Most human hair in America comes from our temples in India, where women offer their long locks to God so that they can be sold to the West and you can have your wigs.ผมส่วนใหญ่ที่เอามาทำให้อเมริกา มาจากวัดของพวกเราในอินเดีย ที่ซึ่งผู้หญิงถวายตัวต่อพระเจ้า เพื่อที่มันจะได้ถูกเอาไปขายให้กับตะัวันตก และคุณก็มีวิกผมใช้ New York, I Love You (2008)
Here are your wigs.เอานี่ วิกของเธอ Hairography (2009)
Yeah, she kind of wigs out.ขอโทษ โทษที The Night of the Comet (2009)
I don't understand wigs, but that's just me.ไม่รู้สิฉันไม่รู้เรื่องวิกเลยแต่อย่างว่าล่ะนี่มันฉัน You Don't Know Jack (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
WIGS    W IH1 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wigs    (n) wˈɪgz (w i1 g z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
茎茶;莖茶(oK)[くきちゃ, kukicha] (n) tea made from twigs pruned from the tea plant during its dormant season [Add to Longdo]
枝折り戸;枝折戸;柴折戸[しおりど, shiorido] (n) garden gate made of branches and twigs; wicket gate [Add to Longdo]
末枯れ[うらがれ, uragare] (n) dying of the little twigs and branches [Add to Longdo]
木末[こぬれ, konure] (n) twigs; treetops [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top