ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

waten

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waten-, *waten*
Possible hiragana form: わてん
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
waten | watend | gewatet | watet | watete | durch einen Fluss watento wade | wading | waded | wades | waded | to wade across a river [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわてん坊;慌てん坊;慌てんぼう[あわてんぼう, awatenbou] (n) flustered person; hasty person [Add to Longdo]
上手投げ[うわてなげ, uwatenage] (n) (baseball) an overhand throw; (sumo) a throw using the outside of the arm; (P) [Add to Longdo]
飽和点[ほうわてん, houwaten] (n) the saturation point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  waten /vaːtən/
   to wade

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top