ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

very long period of time

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -very long period of time-, *very long period of time*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา very long period of time มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *very long period of time*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am looking at a very long period of time in jail, what could be the rest of my life.ไม่งั้นฉันคงจะต้อง รับโทษในคุกไปอีกนาน อาจจะตลอดชีวิตของฉัน Cassandra's Dream (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กัลป์[N] eternity, See also: eon, very long period of time, Example: ไดโนเสาร์ลูญพันธ์ไปนานกัปกัลป์แล้ว, Thai definition: ระยะเวลาอันนานเหลือเกิน, Notes: สันสกฤต

Japanese-English: EDICT Dictionary
イーオン[, i-on] (n) eon; very long period of time [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top