ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unappreciative

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unappreciative-, *unappreciative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unappreciative[ADJ] ซึ่งไม่รู้จักบุญคุณ, Syn. ungrateful, thankless

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unappreciative ass. See if I save your ass again.เสียใจจริงเล้ย คอยดูนะเดี๋ยวผมก็ช่วยคุณอีกแหล่ะ Day of the Dead (2008)
And sometimes my family can be unappreciative.และบางครั้งลูกๆของฉันก็เป็นแบบนั้นแหละ A Little Night Music (2010)
And it's not even opened. Wow, that is unappreciative.ไม่เปิดด้วยซ้ำ ซาบซึ้งจริงๆ A Simple Christmas (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unappreciative    (j) ˌʌnəprˈiːʃətɪv (uh2 n @ p r ii1 sh @ t i v)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unappreciative
      adj 1: not feeling or expressing gratitude; "unappreciative of
             nature's bounty"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top