ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

twilight zone

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -twilight zone-, *twilight zone*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
twilight zone(n) สภาวะก้ำกึ่ง, See also: เขตสลัวๆ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Am I in the twilight zone or am I just nuts?นี่ผมกำลังอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์ที่ไหนกันเนี่ย? Mannequin (1987)
Unless we're in the Twilight Zone right now there is another Chuck, and I'm his clone the answer to your question is, yes, I am Chuck.นี่มันแดนพิศวงชัด ๆ ฉันเป็นชัคตัวปลอม ที่นายถาม คำตอบคือใช่ ฉันคือชัค Chuck Versus the Nemesis (2007)
But Christmas at the Bartowskis means eggnog, PJs, a fake gas fireplace and that's right-- Twilight Zone marathons.แต่คริสมาสที่บ้านบาร์ทาวสกีหมายถึง eggnog (เหล้าที่ผสมด้วย นม+ไข่ไก่+น้ำตาล) ชุดนอน เตาผิงแบบแก๊ส Chuck Versus Santa Claus (2008)
wherever "here" is, this... this twilight zone Balthazar zapped us into.เป็นเหมือนอีกมิติหนึ่ง ที่บัลธาซาร์ส่งพวกเรามา The French Mistake (2011)
I mean, I have like twilight zone moments...ฉันหมายถึง,ฉันชอบเวลาตอนพลบค่ำ Moments Later (2011)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 twilight zone
   n 1: the lowest level of the ocean to which light can reach
   2: the ambiguous region between two categories or states or
     conditions (usually containing some features of both); "but
     there is still a twilight zone, the tantalizing occurrences
     that are probably noise but might possibly be a signal"; "in
     the twilight zone between humor and vulgarity"; "in that no
     man's land between negotiation and aggression" [syn:
     {twilight zone}, {no man's land}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 twilight zone
  n., //
 
   [IRC] Notionally, the area of cyberspace where {IRC} operators live. An
   {op} is said to have a ?connection to the twilight zone?.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top