Search result for

toy

(109 entries)
(0.0405 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toy-, *toy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toy[N] ของเล่น, Syn. miniature, diminutive, babylike
toy[N] ของจำลอง, See also: ชองชิ้นเล็กๆ, Syn. miniature, diminutive, babylike

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toy(ทอย) n. ของเล่น,เครื่องเล่น,ของเด็กเล่น,สิ่งที่มีค่าเล็กน้อย,ของกระจอก,สัตว์ที่มีขนาดเล็ก,บุคคลร่างเตี้ย,สิ่งประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ ,การผ่อนคลายอารมณ์,การละเล่น,หมวกผู้หญิงสก๊อตแลนด์สมัยก่อนที่มีส่วนที่ยาวคลุมถึงไหล่. adj. ใช้เป็นของเล่น,เหมือนของเล่น. vi. เล่น
chatoyantadj. แวววับ

English-Thai: Nontri Dictionary
toy(n) เครื่องเล่น,ของเล่น
toy(vi) เล่น,ลูบไล้,หยอกเล่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toy dogsสุนัขพันธุ์เล็ก [TU Subject Heading]
Toy industryอุตสาหกรรมของเล่น [TU Subject Heading]
Toy lending librariesห้องสมุดของเล่น [TU Subject Heading]
Toy makingการประดิษฐ์ของเล่น [TU Subject Heading]
Toyata vansรถตู้โตโยต้า [TU Subject Heading]
Toyota automobilesรถยนต์โตโยต้า [TU Subject Heading]
Toyota Tiger truckรถกระบะโตโยต้า ไทเกอร์ [TU Subject Heading]
Toyota trucksรถบรรทุกโตโยต้า [TU Subject Heading]
Toysของเล่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Those toys.ของเล่นพวกนี้ The Uncanny Valley (2010)
You and chuck have been toying with each other forever.เธอกับชัค มีของเล่นเล่นกันตลอดเวลา Pret-a-Poor-J (2008)
Or it could prove that someone is toying with me.เป็นไปได้ยากว่านี่จะเป็นหลักฐานการรอดตายของคุณ ลูเ Committed (2008)
No toys.จากของเล่น Lucky Thirteen (2008)
You think an asthma inhaler could be used as a sex toy?คุณคิดว่าไงยาพ่นขยายหลอดลม อาจใช้เหมือนอุปกรณ์ทางเพศ Lucky Thirteen (2008)
You know how kids play toy soldiers in the bath?คุณก็รู้วิธีที่เด็กๆเล่นตุ๊กตาทหาร ในอ่างอาบน้ำ The Itch (2008)
Desparate to build a Republic supply base in the system of Toydaria,ด้วยปรารถนาจะตั้งฐานส่งกำลังบำรุงของสหพันธรัฐ\ ในระบบดวงดาวทอยดาเรีย Ambush (2008)
Great king of Toydaria, forgive my intrusion.มหาราชาแห่งทอยดาเรีย โปรดประทานอภัยที่ข้าเสียมารยาท Ambush (2008)
Toydarian Royal Delegation, this is the Republican envoy, please respond.สภาขุนนางทอยดาเรี่ยน นี่คือยานทูตสหพันธรัฐ ตอบด้วย Ambush (2008)
General, the Toydarians beacon is active on the moon, but all our transmissions are being jammed.ท่านนายพล เราจับสัญญาณของทอยดาเรี่ยน\ ได้จากดวงจันทร์ แต่การสื่อสารของเราทั้งหมด ถูกรบกวนครับ Ambush (2008)
Toydaria would be honored to host a Republic base.ทอยดาเรี่ยน รู้สึกเป็นเกียรติ ที่จะเป็นฐานของสหพันธรัฐ Ambush (2008)
Magic is not a toy for you to use or abuse as you see fit.เวทยืมนต์ของเธอไม่ใช่ของเล่นที่เธอจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะ หรือเอาไปใช้ตามอำเภอใจ Lancelot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toyThat car dealer gave me a bum steer when he told me this used Toyota was in good condition.
toyToyota Corporation announced that it would cut 1,000 positions this year.
toyThe mother told her daughter to put those toys away.
toyHe keeps a toyshop in a small way.
toySuch toys have a bad influence on children.
toyPut away your toys.
toyMy hobby is to collect old toy.
toyShe beat off a big snake with a plastic toy bat.
toyOur international sales continue to grow, bringing the name of Toyo Computer into businesses world-wide.
toyThat toy is made of wood.
toyDon't play with that gun, it is not a toy.
toyTo say that it gives the impression of a cheap toy is unfair to cheap toys.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุ๊กตา[N] doll, See also: toy, Syn. ตุ๊กตุ่น, ตุ๊กตุ่นตุ๊กตา, Example: เด็กมักจะสนุกกับการเล่นกับสัญลักษณ์ เช่น การเล่นสมมติ เล่นตุ๊กตา เล่นขายของ, Count unit: ตัว, Thai definition: ของเล่นของเด็กซึ่งทำเป็นรูปคนหรือสัตว์ เป็นต้น มักมีขนาดเล็กกว่าตัวจริง
ของเล่น[N] toy, See also: plaything, Syn. ของเด็กเล่น, Example: เด็กๆ วิ่งกรูเข้าไปหาและร้องด้วยความตื่นเต้นดีใจที่เห็นแม่ซื้อของเล่นชนิดใหม่มาฝาก, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ของสำหรับเด็กเล่นเพื่อให้สนุกหรือเพลิดเพลิน
ของเด็กเล่น[N] toy, Syn. ของเล่นเด็ก, ของเล่น, Example: ปืนที่เป็นของเด็กเล่นเลียนแบบได้เหมือนปืนจริงมาก, Thai definition: ของสำหรับเด็กเล่นเพื่อให้สนุกหรือเพลิดเพลิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาประชาราษฎร์[n.] (ānāprachārāt) EN: citizens ; people ; subjects   FR: citoyen [m] ; sujet [m]
ชายชาว[n.] (chāichāo) FR: citoyen [m] ; habitant [m]
ชำระ[v.] (chamra) EN: wash ; clean ; have an ablution   FR: nettoyer ; laver ; épurer
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people   FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวอเมริกา[n. prop.] (Chāo Amērikā) EN: American   FR: Américain [m] ; ressortissant américain [m] ; citoyen américain [m]
ชาวอังกฤษ[n. prop.] (Chāo Angkrit) EN: British ; English   FR: Anglais [m] ; ressortissant anglais [m] ; citoyen anglais [m]
ชาวเบลเยี่ยม [n. prop.] (Chāo Belyīem) EN: Belgian   FR: Belge [m, f] ; ressortissant belge [m] ; citoyen belge [m]
ชาวฝรั่งเศส[n. prop.] (Chāo Farangsēt) FR: Français [m] ; Française [f] ; ressortissant français [m] ; citoyen français [m]
ชาวอินเดีย[n. prop.] (Chāo Indīa) FR: Indien [m] ; Indienne [f] ; ressortissant indien [m] ; citoyen indien [m]
ชาวอิตาลี[n. prop.] (Chāo Itālī) EN: Italian   FR: Italien [m] ; ressortissant italien [m] ; citoyen italien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOY    T OY1
TOYO    T OW1 Y OW0
TOYE    T OY1
TOYS    T OY1 Z
TOYA    T OY1 AH0
TOY'S    T OY1 Z
TOYKO    T OY1 K OW0
TOYOO    T OY0 UW1
TOYS'    T OY1 Z
TOYED    T OY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toy    (v) (t oi1)
toys    (v) (t oi1 z)
toyed    (v) (t oi1 d)
toying    (v) (t oi1 i ng)
toyshop    (n) (t oi1 sh o p)
toyshops    (n) (t oi1 sh o p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kindereisenbahn {f} | Kindereisenbahnen {pl}toy train | toy trains [Add to Longdo]
Kinderpistole {f} | Kinderpistolen {pl}toy pistol | toy pistols [Add to Longdo]
Spielwarenfabrik {f}toy factory [Add to Longdo]
Spielwarengeschäft {n}; Spielwarenhandlung {f} | Spielwarengeschäfte {pl}; Spielwarenhandlungen {pl}toy shop; toyshop | toy shops; toyshops [Add to Longdo]
Spielwarenhändler {m} | Spielwarenhändler {pl}toy dealer | toy dealers [Add to Longdo]
Zierfisch {m}toy fish [Add to Longdo]
Zwergpudel {m} [zool.]toy poodle [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
citoyen(n) |m| พลเมืองชาย
citoyenne(n) |f| พลเมืองหญิง
citoyenneté(n) |f| สถานภาพการเป็นพลเมือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
あけおめことよろ;アケオメコトヨロ[, akeomekotoyoro ; akeomekotoyoro] (exp) (col) (abbr) abbreviation of "akemashite omedetou, kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu" [Add to Longdo]
あっと言う間;あっという間;あっとゆう間[あっというま(あっと言う間;あっという間);あっとゆうま(あっと言う間;あっとゆう間), attoiuma ( atto iu kan ; attoiu kan ); attoyuuma ( atto iu kan ; attoyuu kan )] (exp) (See あっと言う間に) a blink of time (lit [Add to Longdo]
あっと言う間に;あっという間に;あっとゆう間に[あっというまに(あっと言う間に;あっという間に);あっとゆうまに(あっと言う間に;あっとゆう間に), attoiumani ( atto iu mani ; attoiu mani ); attoyuumani ( atto iu mani ; attoyuu man] (exp) just like that (lit [Add to Longdo]
おもちゃ屋;玩具屋[おもちゃや, omochaya] (n) toy shop [Add to Longdo]
おわら風の盆[おわらかぜのぼん, owarakazenobon] (n) Owara-Kaze-no-Bon Festival (Toyama) [Add to Longdo]
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul [Add to Longdo]
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
ことゆえ無し;事故無し[ことゆえなし, kotoyuenashi] (exp) (arch) (See 事故・ことゆえ・1) without incident [Add to Longdo]
ことよろ;コトヨル[, kotoyoro ; kotoyoru] (n) (col) (abbr) (See あけおめことよろ) abbreviation of "kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu" (please be kind to me again this year) [Add to Longdo]
ごろりと横になる[ごろりとよこになる, gororitoyokoninaru] (exp,v5r) (See ごろりと・1,横になる) to throw oneself down; to lie down [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wán, ㄨㄢˊ, ] toy; sth used for amusement; curio or antique (Taiwan pr. wan4); to play; to have fun; to trifle with; to keep sth for entertainment [Add to Longdo]
积木[jī mù, ㄐㄧ ㄇㄨˋ, / ] toy building blocks [Add to Longdo]
丰田[fēng tián, ㄈㄥ ㄊㄧㄢˊ, / ] Toyota (car company) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
セグメント優先度[せぐめんとゆうせんど, segumentoyuusendo] segment priority [Add to Longdo]
ネットユーザ[ねっとゆーざ, nettoyu-za] net user, network user [Add to Longdo]
リモートユーザ[りもーとゆーざ, rimo-toyu-za] remote user [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toy \Toy\ (toi), n. [D. tuid tools, implements, stuff, trash,
   speeltuig playthings, toys; akin to G. zeug stuff, materials,
   MNG. ziuc, Icel. tygi gear; all ultimately from the root of
   E. tug, v. t.; cf. G. zeugen to beget, MHG. ziugen to beget,
   make ready, procure. See {Tug}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. A plaything for children; a bawble. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. A thing for amusement, but of no real value; an article of
    trade of little value; a trifle.
    [1913 Webster]
 
       They exchange for knives, glasses, and such toys,
       great abundance of gold and pearl.  --Abr. Abbot.
    [1913 Webster]
 
   3. A wild fancy; an odd conceit; idle sport; folly; trifling
    opinion.
    [1913 Webster]
 
       To fly about playing their wanton toys. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       What if a toy take 'em in the heels now, and they
       all run away.             --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
       Nor light and idle toys my lines may vainly swell.
                          --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   4. Amorous dalliance; play; sport; pastime. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       To dally thus with death is no fit toy. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. An old story; a silly tale. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. [Probably the same word.] A headdress of linen or woolen,
    that hangs down over the shoulders, worn by old women of
    the lower classes; -- called also {toy mutch}. [Scot.]
    "Having, moreover, put on her clean toy, rokelay, and
    scarlet plaid." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toy \Toy\, v. i. [imp. & p. p. {toyed}; p. pr. & vb. n.
   {toying}.]
   To dally amorously; to trifle; to play.
   [1913 Webster]
 
      To toy, to wanton, dally, smile and jest. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toy \Toy\, v. t.
   To treat foolishly. [Obs.] --E. Dering (1576).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toy
   n 1: an artifact designed to be played with [syn: {plaything},
      {toy}]
   2: a nonfunctional replica of something else (frequently used as
     a modifier); "a toy stove"
   3: a device regarded as providing amusement; "private airplanes
     are a rich man's toy"
   4: a copy that reproduces a person or thing in greatly reduced
     size [syn: {miniature}, {toy}]
   5: any of several breeds of very small dogs kept purely as pets
     [syn: {toy dog}, {toy}]
   v 1: behave carelessly or indifferently; "Play about with a
      young girl's affection" [syn: {dally}, {toy}, {play},
      {flirt}]
   2: manipulate manually or in one's mind or imagination; "She
     played nervously with her wedding ring"; "Don't fiddle with
     the screws"; "He played with the idea of running for the
     Senate" [syn: {toy}, {fiddle}, {diddle}, {play}]
   3: engage in an activity as if it were a game rather than take
     it seriously; "They played games on their opponents"; "play
     the stock market"; "play with her feelings"; "toy with an
     idea" [syn: {play}, {toy}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 toy
  n.
 
   A computer system; always used with qualifiers.
 
   1. nice toy: One that supports the speaker's hacking style adequately.
 
   2. just a toy: A machine that yields insufficient {computron}s for the
   speaker's preferred uses. This is not condemnatory, as is {bitty box}; toys
   can at least be fun. It is also strongly conditioned by one's expectations;
   Cray XMP users sometimes consider the Cray-1 a toy, and certainly all RISC
   boxes and mainframes are toys by their standards. See also {Get a real
   computer!}.
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 callow
 
 1. toy, tecrübesiz
 2. tüyleri bitmemiş (kuş)
 3. basık
 4. basık arazi. callowness toyluk, tecrübesizlik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 immature
 
 1. olgunlaşmamış, kemal bulmamış, ham, toy, olmamış, gelişmemiş, pişmemiş. immaturely yetişkin kimse gibi davranmayarak
 2. vaktinden evvel, ol gunlaşmadan. immaturity hamlık, toyluk
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 green
 
 1. yeşil
 2. yeşillikle kaplanmış, yeşermiş
 3. taze, canlı
 4. ham, pişkin olmayan
 5. acemi, cahil, toy
 6. yarışa girmemiş (at)
 7. kurutulmamış, tuzlanmamış
 8. pişmemiş, çiğ
 9. soluk, rengi atmış (korku, mide bulantısı veya kıskançlıktan)
 10. yeşil renk
 11. (spor) yeşil forma giyen takım
 12. çimen, çayır, yeşillik
 13. golf oyununda hedef deliğinin etrafındaki düz çimen. greens yaprak sebze
 14. süsleme için taze dal, yaprak. green bean yeşil fasulye. green cheese lor
 15. adaçayı ile boyanmış peynir
 16. kesilmiş sütten yapılmış peynir. green finch yeşil ispinoz, yelve, (zool.) Chloris chloris. green light trafikte yeşil ışık, (k.dili.) izin, müsaade. green lumber yaş kereste. green manure toprağa gübre olsun diye yetiştirilen ekin
 17. taze hayvan gübresi. green onion yeşil soğan. green pepper dolmalık yeşil biber. green soap bilhassa cilt hastalıklannda kullanılan yeşil sabun. green tea yeşil çay, buhar ile kurutulmuş çay. green thumb çiçekleri iyi yetiştirebilme kabiliyeti. reen vitriol demir sulfatı, zaç. the Green (İrl.)anda'nın milli rengi olan yeşil. greenish yeşilimsi. greenness yeşillik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 naive
 
 1. saf, bön, toy, tecrübesiz
 2. denenmemiş. naively safça. naivete saflık, bönlük, tecrübesizlik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sappy
 
 1. özlü
 2. canlı
 3. (argo) ahmak, budala
 4. toy, acemi. sappiness canlılık, hayatiyet
 5. özlü oluş, toyluk.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sophomore
 
 1. (A.B.D.) lise ve üniversitede ikinci sınıf talebesi. sophomor'ic(al) ikinci sınıf talebesine ait
 2. bilgiçlik taslayan
 3. pişmemiş, toy
 4. üslup ve davranışlarında aşırılığa kaçan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 unbaked
 
 1. pişmemiş, çiğ
 2. toy, olgunlaşmamış.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 unfledged
 
 1. tüyleri bitmemiş
 2. gelişmemiş, toy.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 verdant
 
 1. yeşil, taze
 2. yeşillikli
 3. toy, pişmemiş. verdancy yeşillik, tazelik. verdantly yeşil bir halde.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top