Search result for

tips

(51 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tips-, *tips*, tip
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tipsy[ADJ] เมา, See also: มึน, งง, มึนเมา, Syn. drunk
tipster[N] ผู้แจ้งข่าวลับ, See also: ผู้ใบ้หวย
tipstaff[N] ตำรวจศาล
tipsiness[N] ความเมาเล็กน้อย, See also: ความมึนเมาเล็กน้อย, Syn. drunkenness, inebriation, inebriety

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tipster(ทิพ'สเทอะ) n. ผู้แจ้งข่าวลับ,ผู้ใบ้หวย,ผู้ให้ข่าวกรองเกี่ยวกับการแข่งม้าหรือตลาดหุ้น
tipsy(ทิพ'ซี) adj. เมาเล็กน้อย,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ตรง,โกง. -tipsily adv., See also: tipsiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tipsy(adj) โซเซ,มึนเมา,ขี้เมา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's already been there, so she can give you some tips.หนูคนนี้เค้าอยู่ที่นั่นมาก่อน อาจจะแนะนำอะไรดีๆ ได้ My Sassy Girl (2008)
I've a daughter who wants to be a singer and was wondering if you had any tips.แต่ลูกสาวผมอยากเป็นนักร้อง และเธอก็อยากรู้ว่าคุณจะมีงานบ้างไม๊ Taken (2008)
Honey, I earn through tips and Coffee drinkers do not match.คุณคะ ฉันอยู่ได้ด้วยเงินทิป คนที่มากินกาแฟไม่ชอบให้ทิป! Drag Me to Hell (2009)
The cops always appreciate anonymous tips.ตำรวจมักจะพอใจกับเรื่องพวกนี้ I Knew You Were a Pig (2009)
We get a percentage of the cash that we bring in at the door, and then we get to keep all of the tips we get for other services.เราได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินสดเมื่อเราขายได้ เรามีวิธีขายให้กับลูกค้าหลายแบบ Double Blind (2009)
Okay, I am not gonna take relationship tipsโอเค ฉันจะไม่ฟังคำแนะนำเรื่องความสัมพันธ์ Connect! Connect! (2009)
And where does she get her tips?อ่า . .มันเป็นความลับ Carrnal Knowledge (2009)
You really come all the way up here to give me hygiene tips, did ya?นายเดินทางไกลมาถึงที่นี่ เพราะเป็นยห่วงสุขอนามัยของฉันงั้นเหรอ Balm (2009)
Jane Tipson, she was murdered.พวกมันมีค่ามาก The Cove (2009)
Really, thank you for everything, and remember my wood-chopping tips.and remember my wood-chopping tipsDid You Hear About the Morgans? (2009)
That's all the tips that I made tonight,ทิปที่ฉันได้คืนนี้ Scratches (2009)
I figured I could give you Some tips on our hair number.ฉันสอนเคล็ดลับ สะบัดผมให้ได้ Hairography (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tipsIt seems I've got a little tipsy. Sorry to have talked rubbish...
tipsThis article contains tips for those who are eager to increase their vocabulary.
tipsNow that I think of it, I've been asked to look at a haiku he'd written by the tipsy bloke sitting next to me on the train.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แประ[ADV] drunkenly, See also: tipsily, Example: เขาดื่มเหล้าเสียเมาแประก่อนกลับบ้านทุกวัน, Thai definition: เมาเต็มที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมา [v.] (mao = māo) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated   FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
เมา [adj.] (mao = māo) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาเหล้า[adj.] (mao lao) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl = saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
มึนเมา[v.] (meunmao) EN: be drugged ; get drunk ; be tipsy ; be slightly intoxicated   
มึนเมา[adj.] (meunmao) EN: drugged ; drunk ; tipsy ; intoxicated   FR: éméché ; pompette (fam.) ; un peu ivre

CMU English Pronouncing Dictionary
TIPS    T IH1 P S
TIPSY    T IH1 P S IY0
TIPSTER    T IH1 P S T ER0
TIPSWORD    T IH1 P S AO2 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tips    (v) (t i1 p s)
tipsy    (j) (t i1 p s ii)
tipster    (n) (t i1 p s t @ r)
tipstaff    (n) (t i1 p s t aa f)
tipsters    (n) (t i1 p s t @ z)
tipstaffs    (n) (t i1 p s t aa f s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほろ酔い;微酔い[ほろよい, horoyoi] (n,adj-no) slight intoxication; being tipsy [Add to Longdo]
ティップス[, teippusu] (n) {comp} TIPS [Add to Longdo]
火先[ひさき;ほさき, hisaki ; hosaki] (n) flames; forefront of fire; flame tips [Add to Longdo]
剣の山[つるぎのやま, tsuruginoyama] (n) mountain (in hell) covered in swords, which are buried so their tips point upward [Add to Longdo]
抗精神病薬[こうせいしんびょうやく, kouseishinbyouyaku] (n) antipsychotic drug [Add to Longdo]
鹿追[しかおい, shikaoi] (n) hinged bamboo water cup or trough, which makes a percussive sound periodically as it tips over [Add to Longdo]
酒の気[さけのけ, sakenoke] (exp,n) looking tipsy; seeming drunk [Add to Longdo]
酒気[しゅき, shuki] (n) liquor smell; tipsiness [Add to Longdo]
諸注意[しょちゅうい, shochuui] (n) tips; pointers [Add to Longdo]
酔いが回る[よいがまわる, yoigamawaru] (exp,v5r) to get drunk; to become tipsy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ティップス[ていっぷす, teippusu] TIPS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TIPS
     Truevision Image Paint Software (TI)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Tips [tips] (n) , pl.
   tips
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top