ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terrorized

T EH1 R AH0 R AY2 Z D   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terrorized-, *terrorized*, terroriz, terrorize
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- They terrorized me for seven days.- พวกเขา terrorized ฉันสำหรับเจ็ดวัน In the Name of the Father (1993)
Now, they may be foolish... petty thieves, even drug abusers... but they are not the ruthless bombers who have terrorized Britain for months.ตอนนี้พวกเขาอาจจะโง่ ... ขโมยอนุ ... แม้กระทั่งติดยาเสพติด แต่พวกเขาจะไม่ทิ้งระเบิดหิน ที่มี terrorized สหราชอาณาจักร? In the Name of the Father (1993)
This afternoon, a neighborhood was terrorized by a bank holdup gone wrong.บ่ายวันนี้การปล้นธนาคารเกิดผิดพลาด Heat (1995)
By the time we found them... the Harrison's roosters were terrorized.สักพัก เราก็หามันเจอ... ไก่ที่เลี้ยงไว้บ้าน แฮริสัน ตกอกตกใจกันหมด.. Letters from Iwo Jima (2006)
You terrorized my daughter.แกทำให้ลูกสาวฉันกลัว Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
- arthur's terrorized them into maintaining his cover.อาร์เธอ ใช้พวกเขา เพื่อปิดบังสถานะ Hungry Man (2009)
He terrorized a tunnel full of commuters with automatic weapon fire.เขาก่อการร้ายในช่องอุโมงค์ ที่เต็มไปคนคุ้มกัน ที่ถืออาวุธยิงอัตโนมัติ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
They terrorized the eastern seaboard for many years,พวกมันทำให้ชายฝั่งตะวันออกหวั่นกลัวมาเป็นเวลาหลายปี Legends (2010)
You violated me and terrorized me, because that's what vampires do.เพราะนั่นเป็นสิ่งที่พวกแวมไพร์ทำ และพวกคุณก็เรียกมันว่าความรัก Everything Is Broken (2010)
They terrorized the countryside,พวกเขาข่มขวัญชาวบ้าน Bad Moon Rising (2010)
Prepare... to be terrorized!เตรียมใจที่จะโดนหลอกได้เลย Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
Our second was derailed when you terrorized me with a little person.ครั้งที่สองก็จบกลางคัน ตอนเธอจู่โจมฉันด้วยคนตัวเล็กๆนั่นน่ะ Excited and Scared (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRORIZED    T EH1 R AH0 R AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terrorized    (v) tˈɛrəraɪzd (t e1 r @ r ai z d)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top