ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

succumb to

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -succumb to-, *succumb to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
succumb to[PHRV] ยอมตาม, See also: ยอมจำนน
succumb to[PHRV] ป่วยด้วย (โรค)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know,just sort of,um, succumb to your desire,you know,just...ปล่อยไปตามที่ใจเรียกร้องดีกว่า Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Who succumb to the stress of their responsibilities...ที่ไม่อาจรับความเครียดจากงาน ที่พวกเขาต้องรับผิดชอบได้ The Dreamscape (2008)
Since you intend to remain in this lawless metropolitan area, statistics suggest that you will succumb to tragic and gruesome ends before we meet again.ตั้งแต่พวกคุณตั้งใจจะอาศัย ในเมืองใหญ่ที่ไร้กฎหมายแห่งนี้ ซึ่งมีแนวโน้มว่า คุณจะยอมจำนนต่อความน่าสลดใจ The Bozeman Reaction (2010)
"Agent Bartowski's mind will soon succumb to paranoia, dementia, psychosis, possibly worse."เจ้าหน้าที่บาร์ทาวสกี จะเกิดภาวะจิตบกพร่อง โรควิกลจริตที่มีจิตเสื่อม หรืออาจแย่กว่า Chuck Versus the Subway (2010)
It's understandable you'd succumb to substance abuse after all you've been through-- a mother who scammed you for profit, a stepmother who cut you out of your own company, and, of course, the love of your lifeมันเข้าใจได้ที่แก\ จนตรอกจนใช้ยาเกินขนาด หลังจากเรื่องต่างๆที่แกผ่านมา แม่ที่หลอกแกเพื่อผลประโยชน์ Shattered Bass (2011)
And we will never succumb to it.และเราจะไม่ยอมจำนน ต่อเรื่องนั้นเด็ดขาด Spellbound (2011)
I won't succumb to you, not ever again.ฉันจะไม่ยอมนาย ไม่อีกแล้ว Dog Eat Dog (2011)
They aren't able to succumb to authority.พวกมันไม่สามารถจะรับคำสั้งได้... Carnage of Krell (2011)
But I cannot succumb to your charms ever again.ข้าไม่ควรที่จะ ยุ่งเกี่ยวกับเจ้าอีก ได้โปรด ยกโทษให้ข้าด้วย Dark Shadows (2012)
And I will not succumb to this kind of threat!และฉันไม่ยอมรับการข่มขู่แบบนี้หรอก Lachlan's Gambit (2012)
And you are far too smart to think that I will succumb to flattery.และท่านก็ฉลาดเกินไป ที่คิดว่าข้าจะยอมสยบ ต่อคำป้อยอ The Old Gods and the New (2012)
Too soft, she will not succumb to the touch.อ่อนเกินไปเธอจะไม่ ยอมให้สัมผัส The Art of the Steal (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
succumb toHe was weak enough to succumb to temptation.

Japanese-English: EDICT Dictionary
駆られる[かられる, karareru] (exp,v1) to be driven by (one's feelings); to succumb to [Add to Longdo]
転ける;倒ける(oK)[こける, kokeru] (v1,vi) to fall; to collapse; to drop; to break down; to die; to succumb to; to fall senseless; to be ruined; to have a bad debt [Add to Longdo]
魔が差す[まがさす, magasasu] (exp,v5s) to be possessed by an evil spirit; to be tempted; to give in to an urge; to succumb to temptation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top