ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stepmother

S T EH1 P M AH2 DH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stepmother-, *stepmother*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stepmother(n) แม่เลี้ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
stepmother(n) แม่เลี้ยง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She treats me like a wicked stepmother in a fairy story no matter what I say.แกทำอย่างกับฉันเป็นแม่เลี้ยงที่ร้ายกาจ / ในนิทาน ไม่ว่าฉันจะพูดอะไร Labyrinth (1986)
Once upon a time there was a beautiful, young girl... whose stepmother always made her stay home with the baby.กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสาวสวยอยู่คนหนึ่ง แม่เลี้ยงของเธอ มักจะบังคับให้เธออยู่บ้านเลี้ยงเด็กอยู่เป็นประจำ Labyrinth (1986)
I mean, we can do what my stepmother does and take lots of painkillers to number ourselves from the reality that life is, well, random, unfair and ultimately meaningless.เราทำแบบที่แม่เลี้ยงฉันทำก็ได้ กินยาแก้ปวดเข้าไปเยอะๆจะได้ชาไปหมด ไม่ต้องมารับรู้ว่าชีวิตมันช่างไร้แบบแผน The O.C. (2003)
Along with my new stepmother came her twin daughters, Brianna and Gabriella.แม่เลี้ยงคนใหม่ของฉันมาพร้อมกับลูกสาวแฝดของเธอ เบรียนนา และ กาบริเอล่า A Cinderella Story (2004)
Since my father didn't leave a will, my stepmother got everything.เนื่องจากพ่อไม่ได้เขียนพินัยกรรมไว้ให้ฉัน ยัียแม่เลี้ยงจึงได้สมบัติทั้งหมดไป A Cinderella Story (2004)
And my stepmother made a deal with the DA.และแม่เลียงของฉัน ทำข้อตกลงกับ ดีเอ. A Cinderella Story (2004)
I know what you're thinking. Who put a wicked stepmother in charge?ฉันรู้ว่าคุณคิดอะไร ใครให้ยายแม่เลี้ยงนี่เป็นผู้นำ? Happily N'Ever After (2006)
We let a wicked stepmother get control of the kingdom's destiny!เราปล่อยให้แม่เลี้ยงใจร้ายได้ อำนาจควบคุมชะตากรรมอาณาจักร Happily N'Ever After (2006)
Basically, a power-mad evil stepmother with awesome magic... and every bad guy in the history of fairy tales... who've taken over your palace.โดยพื้นฐานแล้ว จากปีศาจที่มีอำนาจชั่วร้าย แม่เลี้ยงกับสุดยอดเวทย์มนต์ และบรรดาเหล่าร้ายทุกตัวในประวัติศาสตร์เทพนิยาย ที่ี่กำลังควบคุมวังของคุณอยู่ Happily N'Ever After (2006)
There is a wicked stepmother and she tries to kill Snow White with a poisoned apple.นั่นคือแม่เลี้ยงใจร้ายและเธอพยายามฆ่าสโนไวท์ด้วยแอปเปิ้ลพิษ Bedtime Stories (2007)
I've been with your stepmother for ten years now, and I'm proud to say that we're very happy.พ่อก็อยู่กับแม่เลี้ยงของลูกมาตั้งสิบปี และพ่อก็ภูมิใจที่จะบอกว่า เรามีความสุขกันมากจริงๆ Juno (2007)
I just didn't get to it in time. Your stepmother asked meผมไม่ไปทันเวลา แม่เลี้ยงของนายก็เลย You've Got Yale! (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stepmotherThe stepmother sneered at Cinderella.
stepmotherThe stepmother was hard on her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่เลี้ยง(n) stepmother, See also: foster mother, Example: แม่เคยเล่าเรื่องเด็กกำพร้าต้องอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้าย ถูกแม่เลี้ยงใช้ตำข้าวตั้งแต่เล็กๆ, Count Unit: คน, Thai Definition: เมียของพ่อที่ไม่ใช่แม่ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่เลี้ยง[maēlīeng] (n) EN: stepmother ; foster mother  FR: belle-mère (par remariage) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STEPMOTHER S T EH1 P M AH2 DH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stepmother (n) stˈɛpmʌðər (s t e1 p m uh dh @ r)
stepmothers (n) stˈɛpmʌðəz (s t e1 p m uh dh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后母[hòu mǔ, ㄏㄡˋ ㄇㄨˇ, / ] stepmother, #60,933 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stiefmutter {f} | Stiefmütter {pl}stepmother | stepmothers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
義理の母[ぎりのはは, girinohaha] (n) mother-in-law; foster mother; stepmother [Add to Longdo]
継母[けいぼ;ままはは, keibo ; mamahaha] (n) stepmother [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Stepmother \Step"moth`er\, n. [AS. ste['o]pm[=o]der.]
     The wife of one's father by a subsequent marriage.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  stepmother
      n 1: the wife of your father by a subsequent marriage

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top