ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stefan

S T EH1 F AA0 N   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stefan-, *stefan*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you know what? Stefan is a big part of that.แล้วเธอรู้อะไรไหม สเตฟานก็เป็นส่วนสำคัญในนั้นเลย Friday Night Bites (2009)
Bonnie, you should have seen Stefan today.บอนนี่ เธอน่าจะเห็นสเตฟานวันนี้ Friday Night Bites (2009)
Why don't you tell Stefan about your family?ทำไมเธอไม่เล่าเรื่องครอบครัวเธอให้สเตฟานฟังล่ะ Friday Night Bites (2009)
In fact, Stefan and I have watched almost every single person we've ever cared about die.ความจริง สเตฟานกับผม เคยเห็น เกือบทุกคน ที่เราห่วงใย ตาย มาแล้ว Friday Night Bites (2009)
And you make Stefan smile, which is something I haven't seen in a very long time.และคุณทำให้สเตฟานยิ้มด้วย ซึ่งเป็นอะไรที่ผมไม่เคยเห็น เป็นเวลานานมากแล้ว Friday Night Bites (2009)
When you touched Stefan and you had that reaction...ตอนที่เธอแตะสเตฟาน แล้วเธอมีปฏิกิริยา... Friday Night Bites (2009)
I don't know what game you're trying to play with Stefan here, but I don't want to be part of it.ฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพยายามเล่นเกม อะไรกับสเตฟานอยู่ แต่ฉันไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของมัน Friday Night Bites (2009)
Stefan joins a team, makes a friend.สเตฟานเข้าทีม มีเพื่อน Friday Night Bites (2009)
- Stefan Krieger.- สเตฟาน กริเจอร์ 137 Sekunden (2009)
ELENA AND STEFAN [IN UNISON]: Because I know... STEFAN:เป็นครั้งแรกเมื่อนานมาแล้ว The Night of the Comet (2009)
You and Stefan talked all night.ไม่มีจูบแรกแบบดูดดื่ม The Night of the Comet (2009)
I'm sure Stefan will be along any second.โว้ว The Night of the Comet (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
STEFAN S T EH1 F AA0 N
STEFANO S T EH1 F AH0 N OW0
STEFANI S T EH1 F AH0 N IY0
STEFANIK S T IH0 F AE1 N IH0 K
STEFANIE S T EH1 F AH0 N IY0
STEFANIC S T IH0 F AE1 N IH0 K
STEFANKO S T IH0 F AE1 NG K OW0
STEFANICH S T EH1 F AH0 N IH0 CH
STEFANICK S T EH1 F AH0 N IH0 K
STEFANIAK S T IH0 F AE1 N IY0 AE0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Stefan (n) stˈɛfæn (s t e1 f a n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンステファノ条約[サンステファノじょうやく, sansutefano jouyaku] (n) (See 露土戦争) Treaty of San Stefano (ending the Russo-Turkish War, 1878) [Add to Longdo]
ステファンボルツマンの法則[ステファンボルツマンのほうそく, sutefanborutsuman nohousoku] (n) Stefan-Boltzmann law; Stefan-Boltzmann's law [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top