ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

standby

S T AE1 N D B AY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -standby-, *standby*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
standby(n) ผู้สำรอง, See also: ผู้เตรียมพร้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
standby(สแทน'บาย) n. ผู้ไว้ใจได้ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉิน, การเตรียมเข้าซื้อที่นั่ง (บนเครื่องบิน เรือหรือรถโดยสาร) ที่คนอื่นสละสิทธิ์. adj. เตรียมพร้อม, สำรอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Standby letter of creditเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I don't think that's enough LEE Kyung-ah is our school's only standby national athlete.แต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอนี่คือ ลี คยอง-อา เธอเป็นนักกีฬาทีมชาติคนเดียวของมหาวิทยาลัยเรา Sex Is Zero 2 (2007)
I'll put armed back-up on standby and say there's a security scare.ผมจะเตรียมอาวุธไว้ให้พร้อม และจัดการเรื่องความปลอดภัยให้ Episode #2.1 (2008)
We have been requested to be on standby at this location.ด้วยสาเหตุนี้ ทางเราจึงถูกขอให้จอดเครื่องรอไว้ ณ จุดเดิมไปก่อน Death Note: L Change the World (2008)
- Mummy, I'm gonna go talk to your doctors, find out exactly what's going on about getting the solution remedy of yours, because I have a standby return ticket.หนูจะไปคุยกับหมอ ให้รู้เรื่อง ว่าจะยังไงกันแน่ เรื่องรักษาอาการแม่เนี่ย เพราะตั๋วเครื่องบินขากลับหนูสแตนบายไว้ Loyal and True (2008)
If you need more men, we have an army unit for you on standby at Silvermine.ถ้าต้องการคนเพิ่ม.. เรามีหน่วยทหารเตรียมพร้อมอยู่ที่ซิลเวอร์ไมน์ Invictus (2009)
- Standby for fire. Standby.เตรียมพร้อมยิง เตียมตัว District 9 (2009)
Yeah, I was doing standby at the evals. Great fun.ผมกำลังเตรียมพร้อมเผื่อกรณีฉุกเฉิน ที่การประเมิณผล มันตลกมาก Emotional Rescue (2009)
I have to fly standby and make a meeting in Cincinnati.ฉันต้องบินไปเตรียมพร้อมการประชุมที่ซินซิเนติ Up in the Air (2009)
I can't standby and watch F4 split up like this.ผมทนไม่ได้ที่จะเห็น F4 ต้องแตกแยกแบบนี้ Episode #1.7 (2009)
Approaching your position. Standby for retrieval.ใกล้ถึงตำแหน่งของท่านแล้ว เตรียมพร้อมทำการกู้ยาน Storm Over Ryloth (2009)
The pilot is currently on standby in the mobile isolation room.นักบินเตรียมพร้อมอยู่ในห้องควบคุมเคลื่อนที่ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Henry Smythe, I am legally bound to ask you if you would like an ambulance on standby in order to take you to hospital.เฮนรี่ สมิธ ผมมีข้อผูกมัดตามกฎหมาย ที่ต้องถามคุณ ถ้าคุณต้องการรถพยาบาลมาเตรียมพร้อมไว้ เพื่อพาคุณไปที่โรงพยาบาล Repo Men (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
standbyJust my old standby: lemon chicken.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STANDBY S T AE1 N D B AY1
STANDBYS S T AE1 N D B AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
standby (n) stˈænbaɪ (s t a1 n b ai)
standbys (n) stˈænbaɪz (s t a1 n b ai z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bereitschaftszeit { f }standby time [Add to Longdo]
Reserverechner { m } [ comp. ]standby computer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタンドバイクレジット[sutandobaikurejitto] (n) standby credit [Add to Longdo]
スタンバる[sutanba ru] (v5r) to stand by; to be on standby [Add to Longdo]
スタンバイ[sutanbai] (n, adj-no, vs) standby; preparation; arrangement; ready; waiting [Add to Longdo]
スタンバイパッセンジャー[sutanbaipassenja-] (n) standby passenger [Add to Longdo]
スタンバイファイル[sutanbaifairu] (n) { comp } standby file [Add to Longdo]
待ち時間[まちじかん, machijikan] (n) waiting time; latency; standby time (e.g. cellular phones) [Add to Longdo]
待ち受け画面;待ちうけ画面;待受画面[まちうけがめん, machiukegamen] (n) standby screen; standby display [Add to Longdo]
待機[たいき, taiki] (n, vs, adj-no) alert; standby; await an opportunity; wait for orders; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタンバイ[すたんばい, sutanbai] standby (a-no) [Add to Longdo]
待ち時間[まちじかん, machijikan] latency, waiting time, standby time (cellular phones) [Add to Longdo]
待機[たいき, taiki] standby (a-no) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stand-by \Stand"-by`\ (st[a^]nd"b[imac]`), n.
   One who, or that which, stands by one in need; something upon
   which one relies for constant use or in an emergency.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 standby
   adj 1: ready for emergency use; "a standby generator"; "a
       standby crew"
   n 1: something that can be relied on when needed
   2: an actor able to replace a regular performer when required
     [syn: {understudy}, {standby}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top