ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seulement

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seulement-, *seulement*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
je ne suis pas seulement co-capitaineฉันไม่ได้เป็นแค่กับตันร่วมของทีมเชียร์ลีดเดอร์อย่างเดียวนะ Yes/No (2012)
Peut -être qu'il veut seulement qu'on pense qu'il est mort.บางทีเขาอาจต้องการ ให้เราคิดว่าเขาตายแล้ว Will the Circle Be Unbroken? (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just   FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
แค่[adv.] (khaē) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within   FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
ล้วน[adv.] (lūan) EN: all ; entirely ; completely ; only ; full of   FR: tout à fait ; entièrement ; totalement ; uniquement ; seulement ; exclusivement
ไม่แต่เพียง[X] (mai tae phīeng) FR: non seulement
มีแต่...[v. exp.] (mī tāe ...) EN: only have ... ; there are only ...   FR: n'avoir que ; disposer seulement de ; il n'y a que ...
เพียง[X] (phīeng) EN: only ; merely ; simply ; barely ; solely ; just   FR: seulement ; simplement ; tout juste ; à peine
เพียงแต่[adv.] (phīeng tāe) EN: merely ; only ; just   FR: rien que ; seulement ; il suffit de
ราคาเพียง ... บาท[xp] (rākhā phīeng ... bāt) EN: only ...(+nb) ) baht   FR: seulement ... (+ nb) bahts
ราคาเพียงร้อย 100 บาท[xp] (rākhā phīeng røi bāt) EN: only 100 baht   FR: seulement 100 bahts
แต่[adj.] (tāe) EN: only ; merely   FR: seulement ; uniquement ; simplement ; amis ; ne ... que

French-Thai: Longdo Dictionary
seulement(adv) เท่านั้น, เพียงเท่านั้น เช่น Des soins médicaux pour les riches seulement en Israël.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
seulement (n vt ) โดดเดียว

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  seulement /sœləmɑ̃/ 
   exclusively; just; only

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top